Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ü CRETSIZ AILE IŞÇISI Aile fertlerinden bir ya da bir kaçının sahip olduğu işletmelerde herhangi bir ücret almaksızın çalışan aile fertleridir. Bu kişiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ü CRETSIZ AILE IŞÇISI Aile fertlerinden bir ya da bir kaçının sahip olduğu işletmelerde herhangi bir ücret almaksızın çalışan aile fertleridir. Bu kişiler."— Sunum transkripti:

1 Ü CRETSIZ AILE IŞÇISI Aile fertlerinden bir ya da bir kaçının sahip olduğu işletmelerde herhangi bir ücret almaksızın çalışan aile fertleridir. Bu kişiler ancak eş, çocuk, anne, baba, amca vb. akrabalar olabilir

2 Tarımsal üretim Girişimcilik ve pazarlama

3

4 Ç IFTÇI KADıNLAR Kadınlar tarımda üç statüde bulunma ktadır. 1. Ücretl i 2. İşvere n 3. Ücret siz aile işçisi

5 Kırsal alanda kadınlar; Ücretsiz aile işgücü ile aile tüketimine ya da pazara yönelik bitkisel ve hayvansal ürün elde ederek “tarımsal üretim”, Ev işleri ile birlikte aile tüketimine ya da pazara yönelik evde mal ve hizmet üreterek(tarımsal üretimden sağlanan ürünleri işleyerek) “ev içi üretim(hanehalkı üretimi)”, Çocuk yetiştirme ile bilgi, beceri, deneyim gibi insan kaynaklarının nesillere aktarımını sağlayarak “insan kapitali üretimi” ve Tarım sektöründe ücretli çalışarak “ücretli iş” kapsamında üretim faaliyetlerine katılmaktadırlar

6 Kadınların etkinlikleri nin ekonomik etkinlik olarak tanınıp tanınmam ası, - Kadınların yerine getirdikleri etkinlikleri n parasal karşılığını n olup olmaması.

7 Endüstrileşme ve tarımda mekanizasyonun sağlanması ile günümüzde kırsal aile pek çok değişim geçirmiş olmakla birlikte, iş ve aile yaşamının hala aynı düzlemde yer alması ; kırsal aile için bugüne değin değişmeden gelen ve böyle de süreceği tahmin edilen bir özellik olarak görünmektedir. Bu durum, genellikle aile bireylerinin tümünün ya da bir bölümünün “ücretsiz aile işgücü” olarak çalışmalarının bir sonucudur. Özellikle de kadın emeğine dayalı bir yaşam biçiminin kendini göstermesi, esas etken olarak dikkati çekmektedir.

8 Kırsal alanda gelir getiren faaliyetler ile aile yaşamının sürdürülmesi için gerekli faaliyetlerin birbirinden tam olarak ayrılamayışı, tarımsal faaliyetlerin hiç bir zaman tipik bir endüstriyel yapı kazanamamasına da yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kırsal alanda kadınların konumu, her türlü tarımsal faaliyete yoğun olarak katılan, yanı sıra ev ve aile sorumluluklarını da üstlenmiş bireyler olarak oldukça karmaşık görünmektedir. Kırsal alanda ev işleri ile tarımsal faaliyetlerin birbirine yakın ve birbirini destekleyici özellikleri bu karmaşıklığa katkı sağlamakla kalmayıp, kadınların iş yükünün ağırlığına da işaret etmektedir

9 Kırsal alanda kadınlar üretim sürecinde tüm girdilerin birbiriyle etkileşimi yoluyla, aile tüketimi ve piyasa ekonomisi için ürün elde ederek tarımsal sistemi sürdürmeye, ailenin ekonomik refahını geliştirmeye çalışırlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kadınların bu etkinlikleri ile kırsal ekonomiyi ayakta tutan temel bir güç oldukları da kabul edilmektedir

10 Kadın emeği, erkeğin emeğine oranla gözle görülür bir biçimde gayri-resmi, kayıt dışı, ev içi faaliyetlerde yoğunlaşmış olduğu için kadının yaptığı işlerin maddi değerini hesaplamak zorlaşmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar görülmeyen ücretsiz aile çalışmasının yarıdan fazlasını görünür hale getirmiştir. Örneğin yemeğin evde hazırlanma fiyatı 10 USD ise aynı yemeğin restorandaki karşılığı 30 USD kadardır. Bu kazanç diğer tüm ev işleri için de geçerlidir. Aynı şekilde tarım ve kendi işletmesinde eş ya da çocuğun çalıştırılmasının önemli bir ekonomik değeri söz konusudur.

11 Tarımda büyük bir oranda cinsiyete dayalı bir iş bölümü var, bu ayrımcılığın sonunda kadınlar ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaya başlıyor. Kadının tarım alanında emeğinden yoğun olarak faydalanıyor. Kısacası tarım sektörü kadınlaşıyor. Trafik kazaları, sağlıksız barınma koşulları ve boğulmalar tarım sektöründe kadınların kaybedilmesinin en önemli sebepleri arasında. Mevsimlik tarım işçileri ise süreksiz iş kapsamına alındıkları için çoğu haktan faydalanamıyorlar."

12 çalışan kadınların yüzde 40,4'ünün 2 milyon 340 bin kadın işgücünün tarımın her dalında ve özellikle üretim aşamasında katkısının erkeklerden daha fazla Çalışan kadınların yüzde 40,4'ünün tarımda istihdam edildiğini, Türkiye'de çalışan 6 milyon 970 bin kadından 2 milyon 815 bininin tarımda

13 Tarımda çalışan 3 milyon 175 bin kişilik erkek nüfusunun yüzde 73,3'ü kayıt dışı. Erkeklerde tarımda 2 milyon 327 bin kişi kayıt dışı çalışırken, kayıtlı çalışan 848 binde kaldı. Kadınların yüzde 96,1'i kayıt dışı çalışıyor. Tarımda çalışan 2 milyon 815 bin kadından 111 bini kayıtlı iken, 2 milyon 704 bin kişi kayıt dışı istihdam ediliyor. Tarımda ücretsiz aile işçilerinin yüzde 96,4'ü, kendi hesabına çalışanların yüzde 96,2'si, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan kadınların yüzde 92,9'u, işveren

14 Üretimin her aşamasına aktif bir biçimde katılan kadınlar, kalkınmanın olanaklarından yeterli pay alamadıkları gibi, yoksulluktan da dünyada en fazla etkilenenler arasında yer almaktadır.

15 S ORUNLAR İş sağlığı ve güvenliği önlemleri Gelir mahrumiyeti ve Yoksullaşma Sosyal güvenlik


"Ü CRETSIZ AILE IŞÇISI Aile fertlerinden bir ya da bir kaçının sahip olduğu işletmelerde herhangi bir ücret almaksızın çalışan aile fertleridir. Bu kişiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları