Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS TEKNİK ŞARTNAMESİ 07.04.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS TEKNİK ŞARTNAMESİ 07.04.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi."— Sunum transkripti:

1 USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS TEKNİK ŞARTNAMESİ 07.04.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1

2 Sunum Planı USBS Kurulum Süreci Önemli Konular Teknik Şartname Hakkında 2

3 Genel Hükümler ve Yüklenici Sorumlulukları Tasarlanan Sistem 3

4 Teknik Şartname Hakkında Genel Hükümler İşin Genel Şartları YÜKLENİCİ, bu şartname kapsamında belirlenen işler çerçevesinde bilişim sistemi uygulaması altyapısını kurarak entegrasyon dahil tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra çalışır vaziyette İDARE’ye teslim edecektir. Proje kapsamında İDARE tarafından, YÜKLENİCİ’den herhangi bir zamanda bilgi, belge, toplantı, sunum veya ilgili konuların talep edilmesi halinde, YÜKLENİCİ bu talepleri yerine getirecektir. Ulusal Bilgi Sistemi’nde kullanılan teknolojiler, T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Birlikte Çalışabilirlik Rehberi" ile uyumlu olacaktır. Bu şartname çerçevesinde YÜKLENİCİ tarafından geliştirilecek yazılımlar, lisanslarla birlikte ilgili donanımlar üzerine kurulup çalışır halde İDARE’ye teslim edilecektir. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir. 4

5 Teknik Şartname Hakkında Yüklenici Sorumlulukları Yüklenici Firma Sorumlulukları YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren işe başlayacaktır. YÜKLENİCİ iş bitim tarihine kadar (bakım süreci hariç olmak üzere) gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri, takip eden ayın ilk haftası içerisinde İDARE’ye ilerleme raporu halinde iletecektir. Bu raporun içeriğinde yalnızca kuruma teslim edilen bir önceki ilerleme raporundan itibaren gerçekleştirilen işler ve daha sonra yapılması planlanan işler detaylı şekilde yer alacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE’nin görevlendireceği Proje Ekibi’ne her İlerleme Raporu teslimatını takip eden ve İDARE’nin tespit edeceği zamanda proje ile ilgili olarak bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecektir. YÜKLENİCİ’nin Proje Ekibinde Proje Yöneticisi Koordinatör Personel en az 1 (bir) Konu Uzmanı katılımı zorunludur. 5

6 Teknik Şartname Hakkında Yüklenici Sorumlulukları Yüklenici Firma Sorumlulukları YÜKLENİCİ’nin görevlendireceği Proje Ekibi, Proje Yürütme Kurulu ve Paydaşların katılımıyla İDARE’nin belirlediği bir günde Bakanlık Binasında, her 3 (üç) ayda bir Proje Yönlendirme Grubu Toplantısı, her 2 (iki) ayda bir ise Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ’nin görevlendireceği Proje Ekibi’nde görev alan Proje Yöneticisi, Koordinatör Personel ve bütün Konu Uzmanı Personelin bu toplantılara katılımı zorunludur. YÜKLENİCİ’nin görevlendireceği Proje Ekibi’nden burada sayılan görevdeki söz konusu personelin, katılım sağlayamaması halinde, katılım sağlayamayan personelin mazereti İDARE’ye YÜKLENİCİ tarafından yazılı olarak bildirilecek ve tutanak altına alınacaktır. YÜKLENİCİ, İDARE’de çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere 1 (bir) adet asil ve 1 (bir) adet yedek olmak üzere toplam 2 (iki) koordinatör personeli tam zamanlı olarak görevlendirecektir. Bu şartnamede teknik özellikleri belirtilen sistem; tamamen YÜKLENİCİ tarafından kendi imkanlarıyla, kendi tesislerinde geliştirilecek ve üretilecektir. 6

7 Teknik Şartname Hakkında Tasarlanan Sistem 7

8 Su Tahsisi YÜS YAS Su Kalitesi Taşkın Teknik Şartname Hakkında Tasarlanan Sistem 8 USBS ARAYÜZLERi KAMU Usbs.gov.tr SYGMBakanlık Mobil Arayüzle ri Çevresel Yapılar Kuraklık

9 Teknik Şartname Hakkında Tasarlanan Sistem 9 Arayüzler SYGM Arayüzü Bakanlık Arayüzü Kamu Arayüzü usbs.gov.tr USBS Mobile Android IOS Win8 USBS Alt Sistemi Çevresel Altyapılar Su KalitesiSu KullanımıTaşkınKuraklık Yeraltı Yerüstü

10 Teknik Şartname Hakkında Tasarlanan Sistem 10 Arayüzler SYGM Arayüzü Bakanlık Arayüzü Kamu Arayüzü usbs.gov.tr USBS Mobile Android IOS Win8 Veritabanları Metaveri Kataloğu Bilgi İşlem Önerisi : Geoportal İlişkisel Veritabanları Mekansal Veritabanı Oracle 11g, Postgre Kullanıcı ve Sistem Veritabanı MS SQL Server 2008 Karar Destek Sistemi İçin VT ×Sybase IQ, Oracle OLAP

11 Teknik Şartname Hakkında Tasarlanan Sistem 11 Sunucu Sistemleri WPS Sunucusu WPS : Web Processing Service Online Coğrafi Analiz CBS Sunucusu İndirme Servisi Sunucusu Metaveri Servis Sunucusu

12 Proje Ekipleri Takvim İşin Aşamaları Teknik Detaylar USBS Kurulum Süreci 12

13 USBS Kurulum Süreci Proje Ekipleri 13 İdare Proje Ekibi İdare Proje Ekibi > 5 (beş) – 8 (sekiz) kişi Proje Yöneticisi Proje Uzmanları Proje Destek Elemanları

14 USBS Kurulum Süreci Proje Ekipleri 14 Yüklenici Proje Ekibi Yüklenici Proje Ekibi > 18 (Onsekiz) kişi Proje Yöneticisi(1) Konu Uzmanı(3) Analiz Modelleme Uzmanı(3) Yazılım Geliştirme Uzmanı(4) Sistem Analiz Uzmanı(4) Donanım Uzmanı(1) Arayüz Geliştirme Uzmanı(1) Veritabanı Uzmanı(1)

15 USBS Kurulum Süreci Takvim 15 Takvim İhale Haziran 2014 Proje BaşlangıcıAğustos 2014 Proje BitişiAralık 2016 İşin Süresi 30 ay Garanti 24 ay Toplam Süre54 ay (~5 Yıl)

16 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları 16 Takvim Sistem Kurulumu (18 ay) Proje Yönetim Planı (15gün) Analiz (4 ay) Tasarım (2 ay) Geliştirme (9 ay) Test (2 ay) Dış Kurumlar Entegrasyonu (12 ay) Entegrasyon Planı (15 gün) Analiz (4 ay) Tasarım (1 ay) Geliştirme (3 ay) Veri Akışının Sağlanması ve Test (3 ay) Garanti (24 ay) Sistem BakımıEğitim

17 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları 17 Takvim Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test Dış Entegrasyo n Entegr. Planı Analiz Tasarım Geliştirme Veri Akışı + Test Garanti Sistem BakımıEğitim

18 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları > USBS Kurulumu ve Bakanlık Entegrasyonu 18 Takvim Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

19 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Proje Yönetim Planı 19 Proje Yönetim Planı proje genel tanımını, işin kapsamı, teknik hedef ve amaçlar, uygulanacak standartlar, proje gerçekleştirme planını, öngörü ve varsayımları, kısıtlar, maliyet ve takvim kısıtları ve hedefleri, riskler ve önlemleri, proje organizasyon şeması geliştirme ve/veya bakım ile ilgili diğer kısıt ve hedefler personel özgeçmişleri ve ilgili personele atanmış sorumluluklar. YÜKLENİCİ işe başlama / sözleşme imzalanma tarihinden sonraki ilk 10 (on) iş günü içinde Proje Yönetim Planını hazırlayarak İDARE’ye teslim edecektir. Proje Yönetim Planı, 5 (beş) iş günü içinde İDARE tarafından gözden geçirilecek, uygun bulunması durumunda onaylanacaktır. Uygun olmadığı durumda gerekli değişiklikler YÜKLENİCİ’ye bildirilecek ve YÜKLENİCİ 5 (beş) iş günü içinde planın son halini almasını sağlayacaktır. Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

20 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Analiz Aşaması 20 Analiz Aşaması Analiz çalışmaları kapsamında İDARE’de daha önceden hazırlanmış olan Bilgi İşlem Bilişim Yönetimi Fizibilite Etüdü Raporları ve Ulusal Su Bilgi Sistemi Fizibilite Etüdü Raporlarından yararlanılacaktır. YÜKLENİCİ söz konusu belgeleri kullanarak ve kendi araştırmalarını da katarak bilgi sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin olarak detaylı Analiz ve Tasarım çalışmalarını görevlendireceği personel ile birlikte, İDARE’nin görevlendireceği proje ekibi refakatinde, YÜKLENİCİ tarafından sunulan Proje Planı’na uygun olarak gerçekleştirecektir. Bu aşamada YÜKLENİCİ aşağıda belirtilen dökümanları, analiz aşamasında gerçekleştirilen çalışmaların sonunda dijital ortamda, word ve pdf formatlarında ve 5 (beş) kopya basılı olarak İDARE’nin onayına sunacaktır. Sistem/Alt Sistem ÖzellikleriSSS – System/Sub-System Specification) Yazılım Gereksinim ÖzellikleriSRS – Software Requirements Specification) Donanım Gereksinimleri HWRS – Hardware Requirements Specification) Arayüz Gereksinim ÖzellikleriIRS - Interface Requirements Specification) Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

21 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Analiz Aşaması 21 Analiz Aşaması Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi Kullanıcı senaryoları use-case diyagramları Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi; Yazılımın performanslı bir şekilde yürütülmesi için gerekebilecek olan donanım tipi ve miktarı, bu raporda belirlenecektir. Mimari, yapısal, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin belirlenmesi; Sistem Mimarisi, sistem bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler. Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

22 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Analiz Aşaması 22 Analiz Aşaması Tasarım, Performans vb. gereksinimlerin belirlenmesi; Sistem tasarımı ve performansları Bakanlık İçi Entegrasyon gereksinimlerin belirlenmesi; Bakanlık kurumlarının ihtiyaç duydukları ve USBS’ye sağlayacakları verilerin paylaşımı detaylı olarak bu bölümde ele alınacaktır. Dünyadaki mevcut Su Bilgi Sistemleri’nin analizi; Bu bölümde dünyada var olan su bilgi sistemlerinden başlıca 3’ü detaylı olarak incelenecektir. İnceleme benzer sistemlerin idari yapısı, donanım, yazılım, veritabanı, geliştirme ekibi ve performans testlerinden oluşacaktır. Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

23 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Tasarım Aşaması 23 Tasarım Aşaması Tasarım aşaması, analiz aşaması sonucunda belirlenen gereksinimlere yanıt verecek USBS mimarisinin temel yapısının oluşturulduğu aşamadır. YÜKLENİCİ bu aşamada bir önceki aşamada üretilmiş olan Analiz Dökümanlarını temel alarak yazılım prototip çalışmaları ile uyumlu olarak çalışacak donanım gereksinimlerinin de bulunduğu Tasarım Raporları’nı hazırlayacak/güncelleyecektir. Arayüzler Kullanıcı Rolleri Yetkilendirmeler SDD : Software Design Document Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

24 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Tasarım Aşaması 24 Tasarım Aşaması > Alt Aşamalar Sistem Mimarisi tasarımı, Yazılım Mimarisi tasarımı, Kullanıcı ve yönetici arayüzlerine ait tasarımlar, USBS Teknolojik Altyapısı, Performans, Veritabanı tasarımı Güvenlik Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

25 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Geliştirme Aşaması 25 Geliştirme Aşaması YÜKLENİCİ Analiz ve Tasarım aşamalarında elde ettiği ve oluşturduğu bilgileri kullanarak, proje kapsamındaki bileşenleri geliştirecek, birim, entegrasyon ve yeterlilik testlerini gerçekleştirecektir. YÜKLENİCİ, her bir yazılım birimi için Birim Test Tanımlaması (Unit Test Description) oluşturacaktır. Birim Testleri gerçekleştirilen Yazılım Birimleri, YÜKLENİCİ tarafından birbirleriyle entegre edilerek, Birim Entegrasyon testlerini gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen Birim testleri dökümante edilecek, İDARE’ye teslim edilecektir. Birim testleri IEEE 1008-1987 Standardı göz önüne alarak gerçekleştirilecektir. Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

26 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Sistem Kurulumu > Test Aşaması 26 Test Aşaması YÜKLENİCİ Test sürecinde uygulanacak operasyonel ve sistem testlerine ilişkin detaylı bir test planı hazırlayacaktır. Bu test planında aşağıdakiler yer alacaktır. test senaryoları, yüklenicinin test ekibi ve görev ve sorumlulukları, uygulanacak testlerin detaylı açıklamaları, hangi testlerin uygulanacağı, hangi testin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, testlerde kullanılacak test formları, testlerden beklentiler (cevap süreleri, max kullanıcı vb.) risk planı Test süreci 60(altmış) günü geçmeyecektir. Sistem Kurulumu Proje Planı AnalizTasarımGeliştirme Test

27 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları > Dış Entegrasyon 27 Takvim Dış Entegrasyon Entegr. Planı Analiz Tasarım Geliştirme Veri Akışı + Test

28 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Dış Entegrasyon >Entegrasyon Planı 28 Entegrasyon Planı YÜKLENİCİ USBS Kurulum sürecinden, sonraki ilk 10 (on) iş günü içinde Entegrasyon sağlanacak kurumlarla ilgili Entegrasyon Planını İDARE’ye teslim edecektir. Entegrasyon Planı, 5 (beş) iş günü içinde İDARE tarafından gözden geçirilecek, uygun bulunması durumunda onaylanacaktır. Uygun olmadığı durumda gerekli değişiklikler YÜKLENİCİ’ye bildirilecek ve YÜKLENİCİ 5 (beş) iş günü içinde planın son halini almasını sağlayacaktır. Dış Entegrasyon Entegr. PlanıAnalizTasarımGeliştirme Veri Akışı + Test

29 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Dış Entegrasyon > Analiz Aşaması 29 Analiz Aşaması Bu süreçte Bakanlık dışındaki paydaş kurumlarla teknik toplantılar gerçekleştirilecektir. Bu sürece kadar USBS Eylem Planı üzerinde mutabakat sağlanıp, mevzuat altyapısının hazır hale gelmesi beklenmektedir. Dış Entegrasyon Analiz Raporu’nda kurumların mevcut servis altyapıları hangi kurumla nasıl entegrasyon sağlanacağı ortaya konulacaktır. Dış Entegrasyon Entegr. PlanıAnalizTasarımGeliştirme Veri Akışı + Test

30 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Dış Entegrasyon > Tasarım Aşaması 30 Analiz Aşaması Diğer paydaş kurumlarla teknik toplantılar grçekleştirildikten sonra, bu süreçte YÜKLENİCİ, gerçekleştirilecek entegrasyonun sistem tasarımını gerçekleştirecektir. Tasarım sürecinde Bakanlık dışındaki Paydaş Kurumların görüşleri ve onayı alınacaktır. Dış Entegrasyon Tasarım Raporu’nda Analiz raporu doğrultusunda sistemin nasıl gerçekleştirileceği ortaya konulacaktır. Dış Entegrasyon Entegr. PlanıAnalizTasarımGeliştirme Veri Akışı + Test

31 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Dış Entegrasyon > Geliştirme Aşaması 31 Geliştirme Aşaması Bu aşamada YÜKLENİCİ, Bakanlık Bilgi İşlem ve Diğer Paydaş kurumların teknik bölümleriyle çalışarak entegrasyonu gerçekleştirecektir. Bu süreçte Bakanlık dışındaki Paydaş Kurumlarla, teknik seviyede birebir koordineli olarak çalışılacaktır. Analiz ve Tasarım Raporu doğrultusunda entegrasyon gerçekleştirilecektir Dış Entegrasyon Entegr. PlanıAnalizTasarımGeliştirme Veri Akışı + Test

32 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Dış Entegrasyon > Test ve Veri Akışı Aşaması 32 Test ve Veri Akışı Aşaması Bu süreçte diğer kamu kurumlarıyla sağlanan entegrasyon test edilecektir. Test sürecinde 90 (doksan) gün boyunca; Servislerin ayakta kalma süreleri Kullanılan bant genişliği Veri standardizasyonu Konuları test edilerek, YÜKLENİCİ veya İlgili kurumlar tarafından gerekli düzeltmeler gerçekleştirilecektir. Test süreci 90(doksan) günü geçmeyecektir. Dış Entegrasyon Entegr. PlanıAnalizTasarımGeliştirme Veri Akışı + Test

33 USBS Kurulum Süreci İşin Aşamaları > Garanti 33 Takvim Garanti Sistem BakımıEğitim

34 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Garanti Süreci > Sistem Bakımı 34 Sistem Bakımı Aşaması Garanti Süresi 2 (iki) yıldır. Yüklenici Garanti Süresi boyunca Yazılımın Bakımını, hata oluşması durumunda 24 saatte düzeltmekle yükümlüdür. Garanti Sistem Bakımı Eğitim

35 USBS Kurulum Süreci Teknik Detaylar > Garanti Süreci > Eğitim 35 Eğitim Aşaması En az 1 hafta süreyle geliştirilen yazılım ve verilen yazılımlara yönelik en az 40 (kırk) kişiye eğitim verilecektir. Eğitim alanların içerisinden seçilecek 10 kişiye en az 2 hafta süreyle sistemin kullanımına yönelik ileri düzey eğitim verilecektir. Garanti Sistem Bakımı Eğitim

36 USBS Kurulum Süreci Diğer Konular 36 Diğer Konular Kapanış Toplantısı Projenin tamamlanmasıyla birlikte Geçici Kabul’ü takiben, Proje Paydaşları, İDARE üst yönetimi ve YÜKLENİCİ üst yönetimi ve yetkililerinin katılımıyla İDARE’nin belirleyeceği bir yerde, Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda geliştirilen nihai sistem tanıtılacak, proje çıktıları, öneriler, çalışmaların amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi ele alınacaktır. Çalıştaylar

37 USBS Kurulum Süreci Diğer Konular 37 Diğer Konular Tasarımlar Geliştirilen yazılımlar, basılı veya dijital çıktıların tasarımlarında YÜKLENİCİ’yi doğrudan veya dolaylı olarak simgeleyen logo, resim, şekil, bağlantı veya metin vb. öğeler, İDARE’nin yazılı izni olmadan kullanılamaz.

38 İhale Süreci Entegrasyon WPS Sunucusu Lisans Alımı Diğer Hususlar 38 Önemli Konular

39 İhale Sürecinde Yapılması Gerekenler 39 Önemli Konular İhale Süreci Kalkınma Bakanlığı Proje Onayı Bütçe Hızlı Dönüş 2015 / Ocak başında ihale Ödeme Planı Teknik Şartname Hakkında Kurum Görüşleri Diğer birimlerin desteği Yıllar İtibarıyla Ödenek Teklifi: (2013 Yılı Fiyatlarıyla) I. YılII.YılIII. Yıl 2.161.500,00 TL3.466.200,00 TL 2.800.000,00 TL

40 Entegrasyon Konusunda Yapılması Gerekenler 40 Önemli Konular Entegrasyon > Bakanlık Entegrasyonu Bakanlık Entegrasyonu DSİSVT MGMTÜMAS DKMPKorunan Alanlar OGMORBİS ÇEMHİDS BİDBGeoData & Geoportal SUEN- USBS Eylem Planından önce, çalışmaların kolaylaşması bakımından Bakanlık içi Entegrasyonu sağlamak için Bakanlık Genelgesi yayınlanması.

41 Entegrasyon Konusunda Yapılması Gerekenler 41 Önemli Konular Entegrasyon > Dış Entegrasyon Diğer Entegrasyon Konuları Belediye Entegrasyonu Paylaşılmayan Veriler Eksik Veriler Dış Entegrasyon çalışmalarına başlayana kadar USBS Başbakanlık Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde analiz ve geliştirme çalışmalarından bir sonuç alınamaması söz konusudur.

42 Lisans Alımı Konusunda Yapılması Gerekenler 42 Önemli Konular WPS Sunucusu Lisans Alımı Maliyet Bileşenleri Yazılım Geliştirme3.120.000 TL 96 Core WPS Lisans Alımı3.840.000 TL 32 Core (II.Yıl) + 64 Core (III.Yıl - Opsiyonel) Bilgi İşlem Altyapısı ArcGIS ArcGIS Lisansı İşlem GIS Firması Lisans Tekeli > Rekabet > İhale Süreci

43 Fizibilite Yüklenicisi Firma Tarafından Teslim Edilen Şartname (v1) 43 Önemli Konular WPS Sunucusu Lisans Alımı Modüllerde kullanılacak olan analizlerin yerine getirilmesi amacı ile kurumda halihazırda altyapısı bulunan fakat USBS yükü için ek kapasite arttırılması icap eden ilgili coğrafi analiz sunucusu lisansları, İDARE tarafından temin edilecektir. YÜKLENİCİ, modüllerde kullanılacak olan analizlerin yerine getirilmesi amacı ile kurumda halihazırda altyapısı bulunan fakat USBS yükü için ek kapasite arttırılması icap eden (sistemsel yük hesaplarına göre 96 çekirdek destekleyecek kapasitede) ArcGIS Server lisanslarını kuruma teslim edecektir. Şimdiki Şartnamedeki Durum (v10)

44 Karar Destek Sistemleri 44 Önemli Konular Diğer Hususlar Veri tutulması gerekiyor. OLAP Veritabanı (SAP BI, Oracle OLAP, Sybase IQ) veya SPSS Altyapısı Veri Akışı Sıralaması 1)Bakanlık Bilgi İşlem Verileri 2)Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Verileri 3)DSİ Verileri 4)Bakanlık Diğer Kuruluşların Verileri 5)Dış Paydaş Kurumların Verileri

45 Arz Ederim USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi 27.03.2014 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Sunum Sonu 45


"USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS TEKNİK ŞARTNAMESİ 07.04.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları