Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA 2009-11 Dönemi Bolonya Uzmanları Ulusal Takımı Projesi “Yeni Kurulan Yükseköğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA 2009-11 Dönemi Bolonya Uzmanları Ulusal Takımı Projesi “Yeni Kurulan Yükseköğretim."— Sunum transkripti:

1 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA 2009-11 Dönemi Bolonya Uzmanları Ulusal Takımı Projesi “Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumları için Bölgesel Çalıştay” Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ 28 Mayıs 2010 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Belma T. AKŞİT Kalite Çalışmaları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı

2 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA SUNUM PLANI  Maltepe Üniversitesi’nde Bolonya Süreci ile ilgili olarak daha önce yapılanlar hakkında kısa bilgi.  Yeni dönemde yapılanlar (15 Nisan 2010 sonrası)  Örgütlenme ve iş bölümü arayışları  Bilgilendirme ve katılımı sağlama  Sürecin evreleri:  Ön dosyaların hazırlığı,  Dosyaların içindeki bilgilerin daha rafine hale getirilmesi ve  Bolonya Kriterlerine uygun, düzenli ve gerçekçi olarak dosyaların güncellenmesi.

3 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Maltepe Üniversitesi’nde Bolonya Süreci ile ilgili olarak daha önce yapılanlar:  2005-6 Çalışmaları (AKTS Kredileri?, derslerin İngilizce isimleri?)  Stratejik Planlama 2006-10  EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) ne üyelik  ERASMUS Charter (Üniversite Beyannamesi) nin alınmış olması  ADEK Raporları  Diploma Eki ile ilgili çalışmalar  Bolonya Sürecine yönelik yönetmeliğin yazılması  Memnuniyet Anketlerinin hazırlanması (Akademik/idari Personel ve Öğrenciler için)  Akademik Performans Değerlendirme Çalışmaları  Öğrenci değerlendirmede bağıl sisteme geçilmesi (MÜBİS)

4 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Yeni dönemde yapılanlar (15 Nisan 2010 sonrası) Örgütlenme arayışları: Öncelikle Bolonya Eşgüdüm Komisyonu güncellenmiştir. Bu güncelleme sırasında, BEK Çalışma ilkeleri temel alınmıştır ancak katılım geniş tutulmuştur. Fakülte/enstitü/yüksekokulların dekan ve müdürleri ile yardımcılarına ve Fakülte/enstitü/yüksekokulların dekan ve müdürleri ile yardımcılarına ve Her fakülte/yüksekokuldan bir eğitim koordinatörüne yer verilmiştir. Her fakülte/yüksekokuldan bir eğitim koordinatörüne yer verilmiştir. Geniş Katılım:Toplam 55 kişi Geniş Katılım:Toplam 55 kişi

5 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Örgütlenme arayışları (devam): Kalite Takımı Bolonya Eşgüdüm Komisyonu Bolonya Eşgüdüm Komisyonu’nun alt birimi olarak, farklı fakülte ve yüksekokullardan olmalarına özen gösterilerek, Üniversite Kalite Takımı (9 kişi) oluşturulmuştur.

6 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Eğitimde Kalite Çalışmalarında Komisyon: “Demokratiklik”“Eşitlik”“Şeffaflık” “Katılımcılık” ilkelerini benimsemiştir. Neden? Her akademik birimin kendine özgü özelliklerini dikkate alarak sürecin her adımında alınacak kararlara dahil olması ve tüm uygulamalara bir fikir birliğine ulaşıldıktan sonra geçilmesi amaçlanmıştır.

7 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Örgütlenme arayışları (devam): Nasıl? Her bir akademik birimin ayrı dinamiklere sahip olduğunun farkına vararak, Bolonya kriterlerini kurumda içselleştirmek ve sürece gönüllü katılımı sağlamak için bilgilendirme toplantılarının dört düzeyde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Her bir akademik birimin ayrı dinamiklere sahip olduğunun farkına vararak, Bolonya kriterlerini kurumda içselleştirmek ve sürece gönüllü katılımı sağlamak için bilgilendirme toplantılarının dört düzeyde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Kimlerle? Komisyon üyeleriyle toplantılar Komisyon üyeleriyle toplantılar Kalite takımı üyeleriyle toplantılar Kalite takımı üyeleriyle toplantılar Bölüm başkanları ile toplantılar Bölüm başkanları ile toplantılar Çekirdek grup toplantıları Çekirdek grup toplantıları

8 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Örgütlenme arayışları (devam): Hangi amaçlarla? Komisyon üyeleriyle: Bilgilendirme, aynı dili konuşmak üzere tartışma ve yola nasıl devam edileceğine ilişkin karar vermek üzere. Komisyon üyeleriyle: Bilgilendirme, aynı dili konuşmak üzere tartışma ve yola nasıl devam edileceğine ilişkin karar vermek üzere. Kalite takımı üyeleriyle: İç denetleme mekanizmasını güçlendirmek üzere. Kalite takımı üyeleriyle: İç denetleme mekanizmasını güçlendirmek üzere. Bölüm başkanları ile: Bilgi akışını sağlamak üzere. Bölüm başkanları ile: Bilgi akışını sağlamak üzere. Çekirdek grup toplantıları: Her fakülte/yüksekokul birimlerinin dosyalarını kriterlere uygun biçimde ve üniversitemizde birliği oluşturmak/ geliştirmek üzere. Çekirdek grup toplantıları: Her fakülte/yüksekokul birimlerinin dosyalarını kriterlere uygun biçimde ve üniversitemizde birliği oluşturmak/ geliştirmek üzere.

9 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bilgilendirme: Bolonya Eşgüdüm Komisyonu üyeleri ile yapılan ilk toplantıda, Bolonya Süreci hakkında kısa bir bilgi sunulmuş ve üniversitemizde Bolonya Kriterlerini dikkate alarak yapılacak eğitimde kaliteyi ulusal ve uluslararası düzeyde artırma çalışmalarının, üniversitemize ne tür katkıları olabileceği tartışılmıştır.

10 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bu toplantıda şunlara vurgu yapılmıştır: Bolonya Süreci: Ülkelere yükseköğretimlerini yeniden yapılandırmalarında ve eğitim kalitesini geliştirmelerinde önemli ve değerli araçlar sunmaktadır. Ülkelere yükseköğretimlerini yeniden yapılandırmalarında ve eğitim kalitesini geliştirmelerinde önemli ve değerli araçlar sunmaktadır. Yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek için bir fırsattır. Yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek için bir fırsattır. Hedef; yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır, ulusal ve uluslar arası bir çerçevede tanınır duruma getirmektir.

11 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bilgilendirme ve katılımı sağlama: Toplantılarda yapılan diğer vurgular ise şunlar olmuştur/olmaktadır: 1. Üniversitemizin bütün öğretim elemanlarının, bu sürecin anlamını kavramış olmaları gerekmektedir. Zira, zincirin tüm halkaları aynı güçte olmalıdır. 2. Bunun gerçekçi formülü ise, “katılım” kavramında yatmaktadır. Her adımı birlikte ve birbirimizden öğrenerek, gerektiğinde birbirimizi ikna ederek atmamız uygun olacaktır.

12 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bilgilendirme ve katılımı sağlama (devam): 3. Bütün akademik birimlerin birbirlerini gözlemlemeleri, görmeleri ve gözetmeleri en temel unsurlardandır. Bu amaçla MÜ-EKÇ WEB Sitesi kurulmuştur ve yapılan tüm toplantıların tutanakları, sunumları ve birimlerin dosyaları kullanılmak üzere sisteme yüklenmektedir. 4. Yapılmakta olan çalışmaların, Bolonya Kriterleri de dikkate alınarak görünür kılınması önemsenmelidir. Zira, artık bu tür çalışmalarda exploitation/dissemination gibi kavramlar, çok haklı olarak ön plana çıkmaktadır.

13 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bilgilendirme ve katılımı sağlama (devam): 5. Bu süreçte yer alacak ekip üyelerinin tüm toplantılara devamlı katılmasının önemi kavranmıştır. 6. Bolonya kriterlerinin bir dayatma olmadığı, olamayacağı, yalnızca üniversitemizdeki eğitimin kalitesini geliştirmek üzere bize sunulan bir yol haritası olduğu düşüncesi benimsenmektedir. Burada önemli olan, bu kriterleri, kendimize, kültürümüze ve koşullarımıza en uygun şekilde kullanmaktır. 7. Aynı dili konuşmak üzere kavramlar/yöntemler üzerinde tartışmanın ve birbirimizle iletişimin olabildiğince artırılmasının önemi vurgulanmaktadır.

14 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bolonya Süreci Yol Haritası Program (Bölüm) Tanımları Program (Bölüm) Tanımları PÇ (Program Çıktılarının-Program Yeterliklerinin) Hazırlanması PÇ (Program Çıktılarının-Program Yeterliklerinin) Hazırlanması Öğretim Planlarının (Bölüm) Gözden Geçirilmesi ve Gerekiyorsa Öğretim Planlarının Yeniden Oluşturulması Öğretim Planlarının (Bölüm) Gözden Geçirilmesi ve Gerekiyorsa Öğretim Planlarının Yeniden Oluşturulması Ders Planlarının Hazırlanması Ders Planlarının Hazırlanması Ders Çıktılarının Program Çıktıları ile Eşleştirilmesi Ders Çıktılarının Program Çıktıları ile Eşleştirilmesi Program Kalite Güvence Sisteminin Kurulması Program Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

15 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA MÜ-EKÇ Sürecinin evreleri: Ön dosyaların hazırlığı (Mayıs-Temmuz 2010), Ön dosyaların hazırlığı (Mayıs-Temmuz 2010), Dosyaların içindeki bilgilerin daha rafine hale getirilmesi (2010-11 Akademik Yılı) v Dosyaların içindeki bilgilerin daha rafine hale getirilmesi (2010-11 Akademik Yılı) v Bolonya Kriterlerine uygun, düzenli ve gerçekçi olarak dosyaların güncellenmesi (2011-12 Akademik Yılı başından itibaren). Bolonya Kriterlerine uygun, düzenli ve gerçekçi olarak dosyaların güncellenmesi (2011-12 Akademik Yılı başından itibaren).

16 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Bölüm Başkanları ile yapılan toplantılarda: Adım adım süreç, hazırlanan örnek dosya üzerinden anlatılmış ve tartışmaya açılmıştır. Adım adım süreç, hazırlanan örnek dosya üzerinden anlatılmış ve tartışmaya açılmıştır. Dosyanın nasıl hazırlanacağı, içeriği, program yeterlikleri ve öğrenme çıktıları yazılırken kullanılabilecek kavramlar/ fiiller konusunda açıklamalar yapılmaya çalışılmış ve belli bir anlayış/kavrama düzeyine gelinmiştir. Dosyanın nasıl hazırlanacağı, içeriği, program yeterlikleri ve öğrenme çıktıları yazılırken kullanılabilecek kavramlar/ fiiller konusunda açıklamalar yapılmaya çalışılmış ve belli bir anlayış/kavrama düzeyine gelinmiştir.

17 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Ön dosyaların hazırlığı: EKÇ dosyasında bulunması gereken dokümanlar Bölüm Hakkında Genel Bilgi Bölüm Hakkında Genel Bilgi Bölüm Misyonu ve Vizyonu Bölüm Misyonu ve Vizyonu Program Hedefleri Program Hedefleri Program Hedefleri ve Gerçekleştirme Yöntem ve Araçları Tablosu Program Hedefleri ve Gerçekleştirme Yöntem ve Araçları Tablosu Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları-Program Hedefleri İlişkisi ve Ölçme (Değerlendirme) Yöntemleri Tablosu Program Çıktıları-Program Hedefleri İlişkisi ve Ölçme (Değerlendirme) Yöntemleri Tablosu Program Çıktıları Ders Matrisi Program Çıktıları Ders Matrisi Bölüm Öğretim Elemanları Bölüm Öğretim Elemanları 4 Yıllık Bölüm Programı 4 Yıllık Bölüm Programı Ders Tanımları Ders Tanımları Ders İzlenceleri Ders İzlenceleri

18 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA İlk Çekirdek Grup Ziyaretleri BEK Başkanı ve yardımcısı tarafından her fakülte/enstitü/yüksekokul belli bir program dahilinde ziyaret edilmeye başlanmıştır. BEK Başkanı ve yardımcısı tarafından her fakülte/enstitü/yüksekokul belli bir program dahilinde ziyaret edilmeye başlanmıştır. Bu ilk ziyaretlerde dekan/müdür, yardımcıları ve her bir bölüm/program sorumluları, dosyaya konulabilecek dokümanları ile katılmaktadırlar. Bu ilk ziyaretlerde dekan/müdür, yardımcıları ve her bir bölüm/program sorumluları, dosyaya konulabilecek dokümanları ile katılmaktadırlar.

19 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA İlk Çekirdek Grup Ziyaretleri sırasında şu sorulara yanıt aranmaktadır: İlgili bölümde/programda, EKÇ’ndan kimler sürekli olarak sorumlu olacaktır? İlgili bölümde, EKÇ’na katkı sağlayacak hangi dokümanlar bulunmaktadır? İlgili bölümde, EKÇ ilk dosyanın hazırlanması konusunda ne tür eksiklikler bulunmaktadır? EKÇ ilk dosyanın hazırlanması için hangi çalışmaların yapılması gerekiyor? En fazla üç hafta olmak koşulu ile ilk dosya ne zaman tartışılmak üzere hazır hale getirilebilecektir?

20 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Çekirdek Grup Ziyaretleri  Hazır hale getirilecek bölüm/program dosyasını incelemek üzere bir tarih saptanmakta ve o toplantıda ekip olarak dosya incelenmektedir. Hemen ardından diğer bölüm/program için tarih/saat belirlenmektedir.  Böylece, tüm fakülte her bir bölümün/programın dosyası hakkında fikir sahibi olmakta ve bilgi/deneyimlerini paylaşmaktadır.

21 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA Çekirdek Grup Ziyaretleri Her fakülteye yapılan/yapılacak olan 2., 3., 4……. ziyaretlerde Kalite Takımı üyeleri bir anlamda “iç denetçi” gibi rol almaktadırlar/alacaklardır. Bu ziyaretler sırasında kullanılmak üzere kontrol listesi geliştirilmiştir. Her fakülteye yapılan/yapılacak olan 2., 3., 4……. ziyaretlerde Kalite Takımı üyeleri bir anlamda “iç denetçi” gibi rol almaktadırlar/alacaklardır. Bu ziyaretler sırasında kullanılmak üzere kontrol listesi geliştirilmiştir. Bir başka iç denetim mekanizması da, web sitesi yolu ile olacaktır. Hazırlanan tüm dosyalar web sayfasına konulacak, böylece tüm üniversitenin (paydaşların) hem kullanımına hem de katkısına açık olacaktır. Bir başka iç denetim mekanizması da, web sitesi yolu ile olacaktır. Hazırlanan tüm dosyalar web sayfasına konulacak, böylece tüm üniversitenin (paydaşların) hem kullanımına hem de katkısına açık olacaktır.

22 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA 22 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: √ Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora düzeyleri Kademeler arası geçiş Türkiye Yükseköğretim (Ulusal) Yeterlilikler Çerçevesi EKÇ ÇERÇEVESİNDE ŞU ANDA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ NEREDE? EKÇ ÇERÇEVESİNDE ŞU ANDA MALTEPE ÜNİVERSİTESİ NEREDE? 2. Kalite güvencesi ~ Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği ~ Diploma eki AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme √ Önceki öğrenimin tanınması 5. Ortak Dereceler ~ Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

23 28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA YOLUMUZ/ YOLUNUZ AÇIK OLSUN! SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! http://kalite.maltepe.edu.tr


"28 Mayıs 2010 Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları, BTA 2009-11 Dönemi Bolonya Uzmanları Ulusal Takımı Projesi “Yeni Kurulan Yükseköğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları