Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI. 2 İş Sağlığı Göstergeleri n n Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. n n Olguların zamana ve mekana bağlı olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI. 2 İş Sağlığı Göstergeleri n n Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. n n Olguların zamana ve mekana bağlı olarak."— Sunum transkripti:

1 1 İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI

2 2 İş Sağlığı Göstergeleri n n Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. n n Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. n n Değişim ölçülürken, ölçüt olarak tek gösterge ile yetinmek yanıltıcı olabilir. n n Ölçümde, amaca uygun olan ve ulaşılabilen göstergelerin tümünün kullanılması doğru tanıya yaklaşılmasını kolaylaştırır.

3 3 Göstergelerden Beklenen Yararlar n n Görünür sorunlar arasından gerçek sorunların, gerçek sorunlar arasından da, öncelikli olanlarının seçilebilmesini sağlar; n n Tanımlayıcı göstergeler yeterli ise, tarafları ve ilgili kuruluşları sorunun önceliği üzerinde uzlaştırmak kolaylaşır.

4 4 İş Sağlığı Göstergeleri n İşletmenin tanıtımı n Çalışanların tanıtımı n İş kazası ve meslek hastalığı verileri n Hekim tarafından yapılan gözlem ve araştırmalar

5 5 İş Sağlığı Göstergeleri n Çalışanların gözlem ve değerlendirmeleri n İşletme yöneticilerinin gözlem ve değerlendirmeleri n İşletmede yapılan denetimlerin sonuçları

6 6 Mevzuatla Örneği Belirlenmiş İşyeri Sağlık Kayıtları

7 7 Çalışanlara Yönelik Kayıtlar n Sağlık raporları (İş K. 86, İş.He.Y. 22) n İşçi özlük dosyası (İş K.75) n Çocuklar için emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar (Gebe ve Em.Ka.T. 9,13) n Sağlık dosyası (İş.He.Y.14)

8 8

9 9

10 10

11 11 n İş kazası formu n Meslek hastalığı formu (İş.He.Y.14) n Yıllık değerlendirme raporu (İş.He.Y.9) n Yıllık Çalışma Raporu (İş.He.Y.22) n Sözleşme (İş.He.Y.25) İşyerlerine Yönelik Kayıtlar

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Mevzuatla Örneği Belirlenmemiş İşyeri Sağlık Kayıtları

18 18 n İşe giriş raporları n Meslek hastalıkları n Mesleğe bağlı hastalıklar n Gebe ve emzikli kadın işçilerin muayeneleri n Gece postalarında çalışan kadın işçilerin sağlık kontrolleri Çalışanlara Yönelik Kayıtlar

19 19 n Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışanlara ait işe giriş raporları n Asbestle çalışan işçi muayene kayıtları n Çocuk işçilerin sağlık kontrolü n Özürlü çalışanlara ait sağlık kurulu rapor kayıtları n Tedavi kartları ve poliklinik defteri Çalışanlara Yönelik Kayıtlar

20 20 n Yıllık çalışma planı n Risk değerlendirmesi raporu n Asbestli çalışma kayıtları n İçme suyu muayane kaydı İşyerine Yönelik Kayıtlar

21 21 Kayıtların önemi İşyeri sağlık ve güvenlik çalışmalarını izleyip değerlendirebilmek için doğru, zamanında ve eksiksiz hazırlanmış sağlık kayıtlarımız olmalıdır.

22 22


"1 İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI. 2 İş Sağlığı Göstergeleri n n Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. n n Olguların zamana ve mekana bağlı olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları