Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sugammadeks: Özellikli Hasta Gruplarında ve Özellikli Durumlarda Uygulama Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sugammadeks: Özellikli Hasta Gruplarında ve Özellikli Durumlarda Uygulama Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD."— Sunum transkripti:

1 Sugammadeks: Özellikli Hasta Gruplarında ve Özellikli Durumlarda Uygulama Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2 Sugammadeks Modifiye gamma siklodekstrin molekülü. Farklı moleküler yapı. Rokuronyum ve vekuronyum «enkapsülasyonu» Kas kavşağından uzaklaştırma Nöromusküler blokajın seçici ve hızlı geri döndürülmesi Hanci V et. al., Braz J Anesthesiol. 2013;63(1):163-4.

3 Sugammadeks Plasebo ve Neostigminden daha etkindir Rezidüel postoperatif paralizinin tüm etkilerini ve istenmeyen minör solunumsal olayları azaltır. İlaç ilişkili yan etkileri azaltır Anaesthesia. 2015 Dec;70(12):1441-52. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD007362.

4 Sugammadeks Doz –2 mg/kg, 4 mg/kg, 16 mg/kg İlaç etkileşimleri –Steroidal ilaçlar, endojen steroidler, östrojenler –Atropin, vankomisin, gentamisin, salbutamol, aminofilin, efedrin, fentolamin, verapamil (Rokuronyumdan 120–700 kat daha düşük oranda) Çökelti – Presipitasyon oluşumu; –Amiodaron, dobutamin, protamin Özbilgin S et al. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2013;113(4):280-5. Hanci V et. al., Braz J Anesthesiol. 2013;63(1):163-4.

5 Sugammadeks Özellikli Hasta Gruplarında / Özellikli Durumlarda

6 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

7 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

8 Yaşlı Olgular Sugammadeks tüm yaş gruplarındaki olgularda rokuronyumun indüklediği nöromusküler blokajın etkin geri döndürülmesini sağlar –TOF oranının 0.9’a ulaşma süresi yaşla bir miktar uzar. Bu süre genç olgularda 2.3 (2.0-2.6) dakika, Yaşlı olgularda 2.9 (2.7-3.2) dakika olarak bulunmuştur –Olasılıklı neden sirkülasyon süresinin uzaması olarak belirtilmiştir Anesthesiology. 2011 Feb;114(2):318-29.

9 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

10 Pediatrik Olgular Sugammadeks pediatrik olgularda; –Rokuronyumun indüklediği nöromusküler bloğu hızlı ve etkili olarak geri döndürür –Neostigmin ile karşılaştırıldığında, rokuronyumun indüklediği nöromusküler bloktan kısa süreli derlenme ve güvenli ekstübasyon sağlar –Nöromusküler bloğun geri döndürülmesinde güvenli bir ajan olarak değerlendirilmektedir Saudi J Anaesth. 2015 Jul-Sep;9(3):247-52. Rev Bras Anestesiol. 2014;64(6):400-5. J Res Med Sci. 2014 Aug;19(8):762-8.

11 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

12 Obez Olgular Sugammadeks, obez olgularda nöromuskuler bloğun güvenli ve hızlı geri döndürülmesini sağlar Obez olgularda kullanılacak doz tartışmalıdır; –Sugammadeks dozunun obez olgularda total vücut ağırlığına göre belirlenmeli, doz ayarlaması önerilmemektedir. –Morbid obez olgularda sugammadeks dozu ideal vücut ağırlığının %140’ı olarak belirlenen miktarın 2 ile çarpılması ile belirlenmelidir –Morbid obez olgularda sugammadeks dozunun ideal vücut ağırlığına göre hesaplanması orta ve derin blok geri döndürülmesinde yetersizliğe neden olabilmektedir. Am J Ther. 2015 Sep 21. [Epub ahead of print] Anaesthesia. 2011 Aug;66(8):721-5 Anesthesiology. 2012 Jul;117(1):93-8

13 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

14 Obstetrik Olgular Sugammadeks obstetrik olgularda nöromuskuler bloğun geri döndürülmesini sağlar Gebe olgularda sugamamdeks teratojenitesi ve güvenliği ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır Teratojenite yaptığına dair hiçbir olgu bulunmamaktadır Magnezyum sülfat ile tedavi edilen olgularda da sugamamdeks rokuronyumun indüklediği nöromuskuler bloğu geri döndürebilir. Rokuronyumla oluşan orta dereceli nöromuskuler bloğun sugamamdeks ile geri döndürülme zamanı magnezyum ön- tedavisinden etkilenmemektedir. Acta Anaesthesiol Scand. 2011 Jul;55(6):694-9. Masui. 2014 Mar;63(3):315-9. Anaesthesia. 2015 Aug;70(8):956-61.

15 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

16 Renal Hastalıklar Sugammadeks-nöromuskuler bloker kompleksleri böbrekler yolu ile atılmakta, renal hastalıklarda eleminasyonu azalır Eleminasyon: Yüksek akımlı diyaliz (Membranı daha geniş porlu) Renal yetersizlikte; –Rokuronyumun indüklediği derin nöromuskuler bloğun güvenli ve etkili geri döndürülmesini sağlar –Bununla birlikte derlenme süresi sağlıklı olgulardan uzun –Rokuronyumun indüklediği derin nöromuskuler bloğun hızlı geri döndürülmesi –Güncel olarak bu olgularda, güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler yetersiz olduğundan, kullanımını destekleyen öneriler yetersizdir Eur J Anaesthesiol. 2015;32(10):681-6. Br J Anaesth. 2015 May;114(5):777-84.

17 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

18 Hepatik Hastalıklar Hepatik metabolizasyonu yok Karaciğer hastalığı olan ya da karaciğer cerrahisi geçiren olgularda kullanılabilir Karaciğer transplantasyonu –Alıcılarda kullanımı etkin ve güvenlidir –Pulmoner komplikasyon riskini azaltabilir. Hepatik Cerrahi –Devamlı rokuronyum infüzyonu ile oluşan nöromuskuler bloğun hızlı geri döndürülmesini sağlar Anaesth Pain & Intensive Care 2015;19(3) Acta Anaesthesiol Taiwan. 2014 ;52(2):54-8.

19 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

20 Kardiak Hastalılar Kardiak hastalığı olan olgularda güvenli ve etkilidir. Hemodinamik parametrelerde değişikliğe neden olmaz Neostigmin-Atropin kombinasyonuna göre hemodinamik stabiliteyi daha iyi sağlayabildiği için bu olgularda tercih edilebilir Kalp yetersizliği olan, hemodinamisi stabil olgularda sugammadeks nöromuskuler fonksiyonların yeterli geri döndürülmesini sağlar QT intervalinde uzamaya neden olmaz J Clin Anesth. 2016;28:30-5. Acta Cir Bras. 2014;29(12):807-11.Clin Drug Investig. 2013; 33(8):545-51 Acta Anaesthesiol Belg. 2012;63(2):69-73.

21 Kardiak Hastalıklar Güvenle kullanılabildiği kardiak olgular –Brugada sendromu –Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu –Uzun QT sendromu !!! Bununla birlikte bir olgu sunumunda kardiak arrestin nedeni olan ajan olarak suçlanmıştır !!! Braz J Anesthesiol. 2013;63(1):159-60 Anaesth Intensive Care. 2013 ;41(3):434 J ECT. 2012 Jun;28(2):e21-2J Med Invest. 2011 Aug;58(3-4):273-6 Balkan Med J. 2015;32(3):327-9 Anaesth Intensive Care. 2010;38(6):1138-9 Masui. 2015;64(6):622-7.

22 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

23 Pulmoner Hastalıklar Pulmoner hastalıklarda ve Akciğer cerrahilerinde olumsuz etkileri veya yan etkisi bulunmamaktadır. Riskli olgularda kullanımı pulmoner komplikasyon riskini azaltabilir. Anaesth Pain & Intensive Care 2015;19(3)

24 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

25 Nöromusküler Hastalıklar Myastenia Gravis –Sugammadeks myastenia gravis olgularında nöromuskuler blokerlerin uzamış etkilerinden kaçınmak için güvenle kullanılabilecek bir ajandır –MG olgularında rokuronyum ve sugammadeks kullanımı ile Postoperatif solunum depresyonu ve rezidüel kürarizasyon ile ilişkili herhangi bir bulgu gözlenmemiştir Ther Clin Risk Manag. 2015 Oct 15;11:1593-6 Curr Opin Anaesthesiol. 2016;29(1):14-9 Eur J Anaesthesiol. 2014;31(12):715-21.

26 Nöromusküler Hastalıklar Diğer nöromusküler hastalıklar olan, –Duchenne –Myotonik distrofiler –Transverse miyelit –Amyotrofik lateral skleroz –Huntington hastalığı –Spinal / Bulbar Musküler Atrofi –Strumpell-Lorrain hastalığı / ailesel spastik parapleji Nöromusküler blokaj sugammadeks ile etkin şekilde geri döndürülebilmektedir

27 Yaşlı Pediatrik Obe Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

28 Rezidüel Paralizinin Geri Döndürülmesi Kolinesteraz inhibitörleri ile nöromusküler bloğun geri döndürülmesi yetersiz ise, sugammadeks kullanımı etkili ve güvenlidir Neostigmin ve atropin/glikopirolat kullanımı sonrasında nöromusküler bloğun yetersiz geri döndürülmesinin ardından sugammadeks rezidüel paraliziyi hızla geri döndürür Anesth Analg. 2007 Mar;104(3):585-6. Rev Bras Anestesiol. 2012 Jul;62(4):543-7.

29 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

30 Sugamamdeks Kullanılması Ardından Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Sugammadeks ile nöromusküler bloğun geri döndürülmesi sonrası; –Nöromusküler bloğun aminosteroidal nöromusküler blokerler ile sağlanması zordur –İzokinolin nöromusküler blokerler (atrakuryum, sisatrakuryum ve mivakuryum) veya suksinilkolin kulanılabilir Eğer olguda aminosteroidal nöromusküler bloker ajan kullanılması zorunlu ise –Sugammadeks eleminasyon süresi beklenmelidir –Sugammadeks renal yolla eleminasyona uğrar –Normal renal fonksiyonlara sahip olgularda eleminasyon süresi yaklaşık 8 saattir.

31 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

32 Nörofizyolojik Monitörizasyon Sugammadeks beyin ve spinal kord cerrahisi sırasında nörofizyolojik monitörizasyon ihtiyacı olan olgularda kullanılabilir Nöromusküler blokajın sugammadeks ile geri döndürülmesi ardından; –Motor fonksiyonların tam olarak döndüğü ve –Olguların gerçek baseline motor evok potansiyelleri ile uyumlu olduğu bildirilmiştir. Somatosensoriyel evok potensiyeller nöromusküler blokajdan etkilenmez Anaesth Intensive Care. 2012;40(6):1073-4

33 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

34 Anaflaksi Sugammadeks kullanılması sonrasında ciddi anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir –Bu reaksiyonlar bi-fazik reaksiyonlar şeklinde görülebilir Rokuronyumun indüklediği anaflakside sugammadeks ile ilgili farklı ve çelişkili görüşler vardır: –Sugammadeks rokuronyumun indüklediği anaflaksi tedavisinde etkilidir ve kullanılabilir –Sugammmadeks şüpheli hipersensitivite reaksiyonlarının klinik gidişini modifiye edemez Can J Anaesth. 2013 Jul;60(7):733-4 Masui. 2015 Jun;64(6):619-21. Br J Anaesth. 2011 Feb;106(2):199-201. J Clin Anesth. 2012 Feb;24(1):62-4. Anaesthesia. 2015 Nov;70(11):1264-7.

35 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

36 Deneysel ÇAlışmalar Sugammadeks-rokuronyum kompleksleri testis intersitisyel dokularında histopatolojik ve immünohistokimyasal değişikliklere; –Sperm densitesi ve germ hücre sayısında değişikliklere neden olur 16 mg/kg sugammadeks verapamil kardiotoksisitesi oluşumunu geciktirir 1000mg/kg sugammadeks verapamil kardiotoksisitesi oluşumunu hızlandırır 16 mg/kg sugammadeks teofilin toksisitesi gelişimini geciktirir; –Teofilin ortalama letal dozunu arttırır J Mol Histol. 2012 Apr;43(2):235-41 Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2013 Oct;113(4):280-5. Lat. Am. J. Pharm. 33 (8): 1290-6 (2014)

37 Deneysel Calışmalar Sugamamdeksin intraarteriyel olarak verilmesi arter duvarında histopatolojik değişikliklere neden olur Sugammadeks postoperatif intra-abdominal adezyondan koruyucu etki gösterir Sugammadeks primer nöronal hücre kültüründe, nöronal apoptoza neden olur Rev Bras Anestesiol. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2015.01.003 Kaohsiung J Med Sci. 2015 Sep;31(9):463-7. Int J Med Sci. 2013 Aug 3;10(10):1278-85.

38 Yaşlı Pediatrik Obez Obstetrik Renal Hepatik Kardiak Pulmoner Nöro- musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Diğer Klinik Çalışmalar Özellikli Hasta Grupları

39 Diğer Klinik Çalışmalar

40 Anestezi indüksiyonu ardından intravenöz yolla verilen deksametazon, sugammadeksin nöromuskuler blokajı geri döndürme süresini etkilemez Sugammadeks verilen olgularda, atropin neostigmin kombinasyonu ile karşılaştırıldığında, ekstübasyon sonrası intraoküler basınç değerleri daha düşük olarak belirlenmiştir. Sugammadeks aPTT ve protrombin düzeylerinde sınırlı, geçici bir yükselmeye neden olur –Ancak kanama riski artışı ile ilişkili olarak bulunmamıştır Anesth Analg. 2016 Jan 14. [Epub ahead of print] J Pak Med Assoc. 2015 Nov;65(11):1219-25. Anesthesiology. 2014 Nov;121(5):969-77.

41 Sugammadeks Özellikli Hasta Gruplarında / Özellikli Durumlarda

42 Teşekkürler


"Sugammadeks: Özellikli Hasta Gruplarında ve Özellikli Durumlarda Uygulama Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları