Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Sugammadeks: Özellikli Hasta Gruplarında ve Özellikli Durumlarda Uygulama
Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2 Sugammadeks Modifiye gamma siklodekstrin molekülü.
Farklı moleküler yapı. Rokuronyum ve vekuronyum «enkapsülasyonu» Kas kavşağından uzaklaştırma Nöromusküler blokajın seçici ve hızlı geri döndürülmesi Hanci V et. al., Braz J Anesthesiol. 2013;63(1):163-4.

3 Sugammadeks Plasebo ve Neostigminden daha etkindir
Rezidüel postoperatif paralizinin tüm etkilerini ve istenmeyen minör solunumsal olayları azaltır. İlaç ilişkili yan etkileri azaltır Cochrane Database Syst Rev Oct 7;(4):CD Anaesthesia Dec;70(12):

4 Sugammadeks Doz 2 mg/kg, 4 mg/kg, 16 mg/kg İlaç etkileşimleri
Steroidal ilaçlar, endojen steroidler, östrojenler Atropin, vankomisin, gentamisin, salbutamol, aminofilin, efedrin, fentolamin, verapamil (Rokuronyumdan 120–700 kat daha düşük oranda) Çökelti – Presipitasyon oluşumu; Amiodaron, dobutamin, protamin Özbilgin S et al. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2013;113(4):280-5. Hanci V et. al., Braz J Anesthesiol. 2013;63(1):163-4.

5 Sugammadeks Özellikli Hasta Gruplarında / Özellikli Durumlarda

6 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

7 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

8 Yaşlı Olgular Sugammadeks tüm yaş gruplarındaki olgularda rokuronyumun indüklediği nöromusküler blokajın etkin geri döndürülmesini sağlar TOF oranının 0.9’a ulaşma süresi yaşla bir miktar uzar. Bu süre genç olgularda 2.3 ( ) dakika, Yaşlı olgularda 2.9 ( ) dakika olarak bulunmuştur Olasılıklı neden sirkülasyon süresinin uzaması olarak belirtilmiştir Anesthesiology Feb;114(2):

9 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

10 Pediatrik Olgular Sugammadeks pediatrik olgularda;
Rokuronyumun indüklediği nöromusküler bloğu hızlı ve etkili olarak geri döndürür Neostigmin ile karşılaştırıldığında, rokuronyumun indüklediği nöromusküler bloktan kısa süreli derlenme ve güvenli ekstübasyon sağlar Nöromusküler bloğun geri döndürülmesinde güvenli bir ajan olarak değerlendirilmektedir Saudi J Anaesth Jul-Sep;9(3): Rev Bras Anestesiol. 2014;64(6):400-5. J Res Med Sci Aug;19(8):762-8.

11 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

12 Obez Olgular Sugammadeks, obez olgularda nöromuskuler bloğun güvenli ve hızlı geri döndürülmesini sağlar Obez olgularda kullanılacak doz tartışmalıdır; Sugammadeks dozunun obez olgularda total vücut ağırlığına göre belirlenmeli, doz ayarlaması önerilmemektedir. Morbid obez olgularda sugammadeks dozu ideal vücut ağırlığının %140’ı olarak belirlenen miktarın 2 ile çarpılması ile belirlenmelidir Morbid obez olgularda sugammadeks dozunun ideal vücut ağırlığına göre hesaplanması orta ve derin blok geri döndürülmesinde yetersizliğe neden olabilmektedir. Am J Ther Sep 21. [Epub ahead of print] Anaesthesia Aug;66(8):721-5 Anesthesiology Jul;117(1):93-8

13 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

14 Obstetrik Olgular Sugammadeks obstetrik olgularda nöromuskuler bloğun geri döndürülmesini sağlar Gebe olgularda sugamamdeks teratojenitesi ve güvenliği ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır Teratojenite yaptığına dair hiçbir olgu bulunmamaktadır Magnezyum sülfat ile tedavi edilen olgularda da sugamamdeks rokuronyumun indüklediği nöromuskuler bloğu geri döndürebilir. Rokuronyumla oluşan orta dereceli nöromuskuler bloğun sugamamdeks ile geri döndürülme zamanı magnezyum ön-tedavisinden etkilenmemektedir. Acta Anaesthesiol Scand Jul;55(6):694-9. Masui Mar;63(3):315-9. Anaesthesia Aug;70(8):

15 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

16 Renal Hastalıklar Sugammadeks-nöromuskuler bloker kompleksleri böbrekler yolu ile atılmakta, renal hastalıklarda eleminasyonu azalır Eleminasyon: Yüksek akımlı diyaliz (Membranı daha geniş porlu) Renal yetersizlikte; Rokuronyumun indüklediği derin nöromuskuler bloğun güvenli ve etkili geri döndürülmesini sağlar Bununla birlikte derlenme süresi sağlıklı olgulardan uzun Rokuronyumun indüklediği derin nöromuskuler bloğun hızlı geri döndürülmesi Güncel olarak bu olgularda, güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler yetersiz olduğundan, kullanımını destekleyen öneriler yetersizdir Eur J Anaesthesiol. 2015;32(10):681-6. Br J Anaesth May;114(5):

17 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

18 Hepatik Hastalıklar Hepatik metabolizasyonu yok
Karaciğer hastalığı olan ya da karaciğer cerrahisi geçiren olgularda kullanılabilir Karaciğer transplantasyonu Alıcılarda kullanımı etkin ve güvenlidir Pulmoner komplikasyon riskini azaltabilir. Hepatik Cerrahi Devamlı rokuronyum infüzyonu ile oluşan nöromuskuler bloğun hızlı geri döndürülmesini sağlar Anaesth Pain & Intensive Care 2015;19(3) Acta Anaesthesiol Taiwan ;52(2):54-8.

19 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

20 Kardiak Hastalılar Kardiak hastalığı olan olgularda güvenli ve etkilidir. Hemodinamik parametrelerde değişikliğe neden olmaz Neostigmin-Atropin kombinasyonuna göre hemodinamik stabiliteyi daha iyi sağlayabildiği için bu olgularda tercih edilebilir Kalp yetersizliği olan, hemodinamisi stabil olgularda sugammadeks nöromuskuler fonksiyonların yeterli geri döndürülmesini sağlar QT intervalinde uzamaya neden olmaz J Clin Anesth. 2016;28:30-5. Acta Anaesthesiol Belg. 2012;63(2):69-73. Clin Drug Investig. 2013; 33(8):545-51 Acta Cir Bras. 2014;29(12):

21 Kardiak Hastalıklar Güvenle kullanılabildiği kardiak olgular
Brugada sendromu Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu Uzun QT sendromu !!! Bununla birlikte bir olgu sunumunda kardiak arrestin nedeni olan ajan olarak suçlanmıştır !!! Anaesth Intensive Care ;41(3):434 Braz J Anesthesiol. 2013;63(1):159-60 J Med Invest Aug;58(3-4):273-6 J ECT Jun;28(2):e21-2 Balkan Med J. 2015;32(3):327-9 Anaesth Intensive Care. 2010;38(6):1138-9 Masui. 2015;64(6):622-7.

22 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

23 Pulmoner Hastalıklar Pulmoner hastalıklarda ve Akciğer cerrahilerinde olumsuz etkileri veya yan etkisi bulunmamaktadır. Riskli olgularda kullanımı pulmoner komplikasyon riskini azaltabilir. Anaesth Pain & Intensive Care 2015;19(3)

24 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

25 Nöromusküler Hastalıklar
Myastenia Gravis Sugammadeks myastenia gravis olgularında nöromuskuler blokerlerin uzamış etkilerinden kaçınmak için güvenle kullanılabilecek bir ajandır MG olgularında rokuronyum ve sugammadeks kullanımı ile Postoperatif solunum depresyonu ve rezidüel kürarizasyon ile ilişkili herhangi bir bulgu gözlenmemiştir Eur J Anaesthesiol. 2014;31(12): Ther Clin Risk Manag Oct 15;11:1593-6 Curr Opin Anaesthesiol. 2016;29(1):14-9

26 Nöromusküler Hastalıklar
Diğer nöromusküler hastalıklar olan, Duchenne Myotonik distrofiler Transverse miyelit Amyotrofik lateral skleroz Huntington hastalığı Spinal / Bulbar Musküler Atrofi Strumpell-Lorrain hastalığı / ailesel spastik parapleji Nöromusküler blokaj sugammadeks ile etkin şekilde geri döndürülebilmektedir

27 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obe Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

28 Rezidüel Paralizinin Geri Döndürülmesi
Kolinesteraz inhibitörleri ile nöromusküler bloğun geri döndürülmesi yetersiz ise, sugammadeks kullanımı etkili ve güvenlidir Neostigmin ve atropin/glikopirolat kullanımı sonrasında nöromusküler bloğun yetersiz geri döndürülmesinin ardından sugammadeks rezidüel paraliziyi hızla geri döndürür Anesth Analg Mar;104(3):585-6. Rev Bras Anestesiol Jul;62(4):543-7.

29 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

30 Sugammadeks ile nöromusküler bloğun geri döndürülmesi sonrası;
Sugamamdeks Kullanılması Ardından Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Sugammadeks ile nöromusküler bloğun geri döndürülmesi sonrası; Nöromusküler bloğun aminosteroidal nöromusküler blokerler ile sağlanması zordur İzokinolin nöromusküler blokerler (atrakuryum, sisatrakuryum ve mivakuryum) veya suksinilkolin kulanılabilir Eğer olguda aminosteroidal nöromusküler bloker ajan kullanılması zorunlu ise Sugammadeks eleminasyon süresi beklenmelidir Sugammadeks renal yolla eleminasyona uğrar Normal renal fonksiyonlara sahip olgularda eleminasyon süresi yaklaşık 8 saattir.

31 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

32 Nörofizyolojik Monitörizasyon
Sugammadeks beyin ve spinal kord cerrahisi sırasında nörofizyolojik monitörizasyon ihtiyacı olan olgularda kullanılabilir Nöromusküler blokajın sugammadeks ile geri döndürülmesi ardından; Motor fonksiyonların tam olarak döndüğü ve Olguların gerçek baseline motor evok potansiyelleri ile uyumlu olduğu bildirilmiştir. Somatosensoriyel evok potensiyeller nöromusküler blokajdan etkilenmez Anaesth Intensive Care. 2012;40(6):1073-4

33 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

34 Anaflaksi Sugammadeks kullanılması sonrasında ciddi anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir Bu reaksiyonlar bi-fazik reaksiyonlar şeklinde görülebilir Rokuronyumun indüklediği anaflakside sugammadeks ile ilgili farklı ve çelişkili görüşler vardır: Sugammadeks rokuronyumun indüklediği anaflaksi tedavisinde etkilidir ve kullanılabilir Sugammmadeks şüpheli hipersensitivite reaksiyonlarının klinik gidişini modifiye edemez Can J Anaesth Jul;60(7):733-4 Masui Jun;64(6): J Clin Anesth Feb;24(1):62-4. Br J Anaesth Feb;106(2): Anaesthesia Nov;70(11):

35 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

36 Deneysel ÇAlışmalar Sugammadeks-rokuronyum kompleksleri testis intersitisyel dokularında histopatolojik ve immünohistokimyasal değişikliklere; Sperm densitesi ve germ hücre sayısında değişikliklere neden olur 16 mg/kg sugammadeks verapamil kardiotoksisitesi oluşumunu geciktirir 1000mg/kg sugammadeks verapamil kardiotoksisitesi oluşumunu hızlandırır 16 mg/kg sugammadeks teofilin toksisitesi gelişimini geciktirir; Teofilin ortalama letal dozunu arttırır J Mol Histol Apr;43(2):235-41 Basic Clin Pharmacol Toxicol Oct;113(4):280-5. Lat. Am. J. Pharm. 33 (8): (2014)

37 Deneysel Calışmalar Sugamamdeksin intraarteriyel olarak verilmesi arter duvarında histopatolojik değişikliklere neden olur Sugammadeks postoperatif intra-abdominal adezyondan koruyucu etki gösterir Sugammadeks primer nöronal hücre kültüründe, nöronal apoptoza neden olur Rev Bras Anestesiol Kaohsiung J Med Sci Sep;31(9):463-7. Int J Med Sci Aug 3;10(10):

38 Renal Yaşlı Hepatik Pediatrik Kardiak Obez Pulmoner Obstetrik
Nöro-musküler Reziduel Paralizi Nöromusküler Bloğun Tekrar Sağlanması Nörofizyolojik Monitörizasyon Anaflaksi Deneysel Çalışmalar Diğer Klinik Çalışmalar Özellikli Durumlar Özellikli Hasta Grupları Özellikli Hastalıklar

39 Diğer Klinik Çalışmalar

40 Diğer Klinik Çalışmalar
Anestezi indüksiyonu ardından intravenöz yolla verilen deksametazon, sugammadeksin nöromuskuler blokajı geri döndürme süresini etkilemez Sugammadeks verilen olgularda, atropin neostigmin kombinasyonu ile karşılaştırıldığında, ekstübasyon sonrası intraoküler basınç değerleri daha düşük olarak belirlenmiştir. Sugammadeks aPTT ve protrombin düzeylerinde sınırlı, geçici bir yükselmeye neden olur Ancak kanama riski artışı ile ilişkili olarak bulunmamıştır Anesth Analg Jan 14. [Epub ahead of print] J Pak Med Assoc Nov;65(11): Anesthesiology Nov;121(5):

41 Sugammadeks Özellikli Hasta Gruplarında / Özellikli Durumlarda

42 Teşekkürler


"Dr. Volkan Hancı Dokuz Eylül Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları