Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6455 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan 4458 sayılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6455 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan 4458 sayılı."— Sunum transkripti:

1 TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 6455 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan 4458 sayılı Gümrük Kanununa aktarılan kabahat fiilleri konusu eşyadan tasfiyeye tabi tutulacak olanlar, -Tasfiye edilmesi gereken eşyanın bulunamaması halinde yapılacak işlemler, - 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan veya alıkonulan ancak sahibine iadesi yönünde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan eşya ve araçların teslim alınmaması durumunda yapılacak işlemler Belirlenmiştir. 6455 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER

3 5 nci maddede yapılan düzenlemeyle, - Tasfiye edilen eşya bedeli ile ilgili yapılacak işlemler yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, tasfiye edilecek serbest dolaşımda olmayan eşyadan tahsili gereken gümrük vergileri oranlarının tespitine ilişkin esaslar belirlenerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar giderilmiştir. - Tasfiyelik hale gelen taşıtın ekonomik değerlerini yitirmeden bir an önce ekonomiye kazandırılması sağlanmış ve taşıtı alan kişinin taşıt üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayan unsurlar giderilmiştir.

4 56 ve 62 nci maddesinde yapılan düzenlemelerle, - Kaçak eşyanın nakliyesi, depolanması, muhafazasında ortaya çıkan sorunlar giderilerek imha dahil bütün masrafların Bakanlığımız döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanması sağlanmıştır. - 5261 sayılı Kanun ile Ülkemizin de taraf olduğu “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”ne uyum sağlanmış, imha dışında bir tasfiye yöntemi bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin muhafazası ve depolanması sürecinde yaşanan sorunlar giderilerek söz konusu eşyanın imhası hızlandırılmış ve anılan eşyanın gereksiz depolanması nedeniyle ortaya çıkan çevre ve insan sağlığına zararlı durumlar engellenmiştir.

5 58 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, -Kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın tasfiyelik hale gelme süresi ve koşulları yeniden belirlenmiş, - Bu eşyanın ekonomik değerini daha fazla yitirmeden bir an önce satışa sunulması, hızlı bir şekilde satılarak daha fazla gelir elde edilmesi ve mahkemece iade kararı verilmesi halinde hak sahibi kişinin bu dava süreci nedeniyle yaşayabileceği zararın minimize edilmesi sağlanmıştır.

6 59 uncu maddede yapılan düzenlemeyle, -5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişkin düzenlemeler 5607 sayılı Kanuna aktarılmış, - Kaçak akaryakıtın tasfiyesinin il özel idarelerince, tüzel kişiliği sona erdirilen il özel idarelerinin bulunduğu illerde ise defterdarlıklar tarafından yapılması, teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıtın kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilmesi tahsis edilemeyen akaryakıtın ise satış yoluyla tasfiyesi sağlanmıştır. -Ayrıca, yargılama sonucunda kişilerin lehlerine karar verilmesi halinde, eşya bedelinin kanuni faiz uygulanarak ve tahsili gereken vergiler düşüldükten sonra hak sahibine ödenmesi sağlanmıştır.

7 25/06/2013 tarihli 28688 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe giren Tasfiye Yönetmeliğiyle; -Yerinde tasfiye edilecek eşya için tasfiye süresi 6 ay olarak belirlenerek bu süre içerisinde tasfiye edilememesi halinde eşyanın işletme müdürlüğüne çekilmesi sağlanmıştır. - Kapatılması gereken (talep-resen) antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan tasfiyelik eşyanın işlemlerine öncelik verilmesi sağlanmıştır. YENİ TASFİYE YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

8 - Eşyanın gerek ihale yoluyla gerekse perakende yoluyla satışa sunulması süreçleri yeniden belirlenerek bu süreçlerin tamamlanması için azami süre sınırları konulmak suretiyle tasfiye süreci hızlandırılmıştır. - İmha işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler yapılmıştır. Böylece, eşya, yerinde tasfiye edilecek eşya bile olsa tasfiyesi hızlandırılarak depolama süresi ve maliyeti azaltılmıştır. YENİ TASFİYE YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

9 Gümrük laboratuvarlarının işleyişini daha verimli kılmak amacıyla, -Gümrük laboratuvar müdürlüklerinde bulunan eşyanın imhasının Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılması sağlanmıştır. -Gümrük laboratuvarları için Gümrükler Genel Müdürlüğünce bildirilen ihtiyaçların alım işlemleri Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmaktadır. -Laboratuvar müdürlüklerinin talepleri, ödenek durumu ile alımların gerçekleştirilmesine ilişkin mali mevzuat hükümleri çerçevesinde olabildiğince hızlı ve eksiksiz şekilde karşılanmaktadır. GÜMRÜK LABORATUVARLARINA İLİŞKİN DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ

10 2013/3 sayılı Genelgeyle, - Antrepolarda gümrük personelinin çalışması için hazırlanması gereken büro veya yerlerin antrepodan sorumlu YGM veya YGM çalışanınca kullanılması, - Antrepolara ilişkin olarak künye getirilerek antrepo alanında yapılan değişikliklerin buradan takip edilebilmesi, - İşleticinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespit edilmesi ve herhangi bir nedenle antreponun kapatılamaması halinde antrepo açma ve işletme izin belgesinin iptal edilmiş sayılması ve yeni takvim yılına girilmesi nedeniyle harç ödenmemesi, ANTREPOLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

11 - Organize sanayi bölgeleri içinde antrepo yatırım izni, antrepo açılması ve işletilmesi ile devri işlemlerinde, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın uygunluk görüşü dışında başkaca bir görüş aranmaması, - Antrepolardaki indirimli antrepo beyanname sayısı ile kıymete ilişkin değerlendirmede antrepo işleticisinin antrepolarında tescil edilen tüm antrepo beyanname sayısı ve/veya kıymetinin esas alınması, Sağlanmıştır. Ayrıca, genişletmelerde harç alınması uygulaması kaldırılmıştır. ANTREPOLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

12 -Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin antrepoların sayımında hazirun olarak memurların bulunması sağlanmıştır. -Bu kapsamdaki sayıma katılacak memurlar (hazirun) sayım yapmayacak ve YGM’ce yapılacak sayımlarda antrepoda bulunacaklardır. Bu uygulama ile GY 538/4 üncü maddesindeki uygulamanın bizzat YGM’ce yapılması sağlanacaktır. Bu uygulamada memur tarafından herhangi bir sayım işlemi yapılmayacak olup YGM’ce yapılan sayımlarda memur hazır bulunacaktır. ANTREPOLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

13 TEŞEKKÜRLER


"TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6455 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan 4458 sayılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları