Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapısal Sorgulama Dili SQL Hafta 7. TEKRARLI SATIRLARI ÖNLEMEK  DISTINCT komutu ile sorgu sonucunda birden fazla kayıt aynı verileri içeriyorsa tekrarlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapısal Sorgulama Dili SQL Hafta 7. TEKRARLI SATIRLARI ÖNLEMEK  DISTINCT komutu ile sorgu sonucunda birden fazla kayıt aynı verileri içeriyorsa tekrarlı."— Sunum transkripti:

1 Yapısal Sorgulama Dili SQL Hafta 7

2 TEKRARLI SATIRLARI ÖNLEMEK  DISTINCT komutu ile sorgu sonucunda birden fazla kayıt aynı verileri içeriyorsa tekrarlı veriler gelecektir. Genelde tek sütunlu veri sorgulamalarında kullanılır.  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI  TÜM SÜTUNLARI AYNI OLAN KAYITLARI GRUPLANDIRACAKTIR  SELECT DISTINCT CARI_ID FROM MUSTERILER

3 SIRALAMA  ORDER BY komutu ile sorgu sonucunda istenilen sütuna göre sıralama işlemi yapılır.  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI ORDER BY SÜTUN ADI ASC --- ARTAN SIRADA  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI ORDER BY SÜTUN ADI DESC --- AZALAN SIRADA

4 BİRDEN FAZLA SÜTUNDA SIRALAMA  ORDER BY komutu ile sorgu sonucunda istenilen sütuna göre sıralama işlemi yapılır.  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI ORDER BY SÜTUN1, SÜTUN2  Önce sütun1’e göre artan sırada sonrada sütun2’ye göre artan sıralayacaktır.  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI ORDER BY SÜTUN1, SÜTUN2 DESC  Önce sütun1’e göre artan sırada sonrada sütun2’ye göre azalan şekilde sıralayacaktır.

5 BİRDEN FAZLA SÜTUNDA SIRALAMA  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI ORDER BY SÜTUN1 DESC, SÜTUN2 DESC  Önce sütun1’e göre azalan sırada sonrada sütun2’ye göre azalan şekilde sıralayacaktır.  SELECT DISTINCT * FROM TABLO ADI ORDER BY SÜTUN1 DESC, SÜTUN2 ASC  Önce sütun1’e göre azalan sırada sonrada sütun2’ye göre artan şekilde sıralayacaktır.

6 SÜTUNLAR İÇİN TAKMA İSİM  Sorgulama sonucunda tablodaki sütun isimleri görüntülenecektir. Sorgulama sonucunda sütun ismini değiştirmek için AS ifadesi kullanılır.  SELECT sütun_adı1 AS takma_adı1, sütun_adı2 AS takma_adı2, sütun_adı3 AS takma_adı3 FROM TABLO ADI  SELECT ogr_no AS ‘Öğrenci No’, ad_soyad AS ‘Öğrenci Adı Soyadı’ FROM ogrenci

7 SÜTUNLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ  Sorgulama sonucunda tablodaki sütunların birleştirilmesi gerekebilir. Sorgulama sonucunda sütunları birleştirmek için + ifadesi kullanılır.  SELECT sütun_adı1, (sütun_adı2 + ‘ ‘ + sütun_adı3 + ‘ ‘ + sütun_adı3) AS takma_adı FROM TABLO ADI  SELECT ogr_no, (ad + ‘ ‘ + soyad) AS ‘Öğrenci Adı Soyadı’ FROM ogrenci

8 MATEMATİKSEL İŞLEMLER  Aritmetik işlemler tablodan çekilen veriler üzerinde işlem yapmakta kullanılır ve işlem yapılacak olan sütunun sayısal tipte olması gerekir.  +, -, *, / operatörleri kullanılır. İşlem önceliği unutulmamalıdır.  SELECT fis_no, cari_adi, islem_tutari+500 AS ‘Yeni Tutar’ FROM satislar

9 KOŞULA BAĞLI SORGULAMALAR  KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Operatör ( )İşlem önceliği, işlemleri gruplandırma =Belirtilen değere eşit olanlar Belirtilen değerden büyük olanlar <=Belirtilen değerden küçük eşit olanlar >=Belirtilen değerden büyük eşit olanlar <>, !=, ^=Belirtilen değere eşit olamayanlar

10 BİRDEN FAZLA KOŞULA BAĞLI SORGULAMALAR  MANTIKSAL OPERATÖRLERİ Operatör ANDTüm koşul ifadelerinin sağlanması durumu ORKoşul ifadelerinden her hangi birinin sağlanması durumunda NOTBelirtilen koşulun tersini belirtmek için kullanılır. Koşula bağlı sorgulamalarda işlem önceliği, karşılaştırma operatörleri, NOT, AND ve OR

11 BİRDEN FAZLA KOŞULA BAĞLI SORGULAMALAR  MANTIKSAL OPERATÖRLERİ Operatör ANDSELECT * FROM personel WHERE maas<3000 AND gorev=‘Mühendis’ ORSELECT * FROM personel WHERE maas<3000 OR gorev=‘Tekniker’ NOTSELECT * FROM personel WHERE NOT ad=’Mustafa’

12 IN OPERATÖRÜ ile VERİ KÜMESİ İÇERİSİNDE SORGULAMA  IN operatörü yardımıyla karşılaştırma işlemi, bir veri kümesi içindeki verilere göre yapılır. ÖRNEK SELECT * FROM ogrenci WHERE bolum=‘Endüstri’ OR bolum=‘Elektrik’ OR bolum=‘Makina’ SELECT * FROM ogrenci WHERE bolum IN(‘Endüstri’, ‘Elektrik’, ‘Makine’) SELECT * FROM ogrenci WHERE bolum<>‘Endüstri’ AND bolum<>‘Elektrik’ AND bolum<>‘Makina’ SELECT * FROM ogrenci WHERE bolum NOT IN(‘Endüstri’, ‘Elektrik’, ‘Makine’)

13 BETWEEN … AND… OPERATÖRÜ ile ARALIK İÇERİSİNDE SORGULAMA  İki değer aralığındaki verileri sorgulamak için AND operatörü ile iki koşul yazmak yerine kullanılır. ÖRNEK SELECT * FROM notlar WHERE vize >= 70 AND vize <= 100 SELECT * FROM notlar WHERE vize BETWEEN 70 AND 100

14 JOKER KARAKTER KULLANARAK SORGULAMA  Joker karakterler LIKE ifadesi ile kullanılır. JOKER KAREKTERLER % (yüzde)Sıfır veya daha fazla karakteri ifade eder _ (alt çizgi)Herhangi tek bir karakteri ifade eder [HARF]Herhangi bir karakter yerine gelecek karakter kümesini ifade eder. [^HARF]Herhangi bir karakter yerine gelemeyecek karakter kümesini ifade eder. [A-Z]Herhangi bir karakter yerine A ile Z arasında karakter gelebileceğini ifade eder.

15 JOKER KARAKTER KULLANARAK SORGULAMA JOKER KAREKTERLER SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE ‘%hm%’ SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE ‘A%’ SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE ‘_ _A’ SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE ‘[BD] %’ SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE ‘[A-K]%’ SELECT * FROM ogrenci WHERE vize LIKE ‘[7-8] [0-9]’ SELECT * FROM ogrenci WHERE ad LIKE ‘[^B-M] [^MOZ][A-Z]’

16 NULL DEĞER SORGULAMA  NULL değer içeren kayıtları sorgulamak için karşılaştırma operatörleri kullanılmaz. IS NULL SELECT * FROM notlar WHERE vize IS NULL OR quiz IS NULL SELECT * FROM notlar WHERE vize IS NULL AND final IS NULL

17 NULL OLMAYAN DEĞER SORGULAMA IS NOT NULL SELECT * FROM notlar WHERE vize IS NOT NULL OR quiz IS NOT NULL SELECT * FROM notlar WHERE vize IS NOT NULL AND final IS NOT NULL


"Yapısal Sorgulama Dili SQL Hafta 7. TEKRARLI SATIRLARI ÖNLEMEK  DISTINCT komutu ile sorgu sonucunda birden fazla kayıt aynı verileri içeriyorsa tekrarlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları