Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ EĞİTİM DENETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ EĞİTİM DENETİMİ."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ EĞİTİM DENETİMİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1824II. Mahmut’un fermanıyla ilköğretimin İstanbullu erkek çocuklara zorunlu kılınması 1846İlk kez “Okullar Genel Müdürlüğü”’nün oluşturulması 1826Fermanın taşrayı da içine alacak biçimde genişletilmesi 2

3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1846İlkokulları denetleme göreviyle ilk denetçilerin atanmaları (Mekatib-i Muin’ler) 1862Denetimin, “Mekatib-i Umumiye Müfettişliği” adıyla işlevsel hale gelmesi 1856Islahat Fermanıyla “Eğitim Bakanlığı”nın kuruluşu 3

4 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1908 Denetimin, “Memurin-i Teftişiye Dairesi” adıyla tek elde toplanması 1913Geçici ilköğretim yasasının yayınlanması Denetçi yetkilerinin tüm özel, resmi ve yabancı okullar için de genişletilmesi 1911İlköğretim denetçilerine ait ilk yönetmelik (Teftiş, soruşturma, rehberlik görev tanımları) 4

5 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1914Soruşturma, rapor düzenleme ve evrakın tanzimine yönelik ilk yönetmeliğin çıkarılması 1923Cumhuriyetin ilanı ; 10 Bakanlık müfettişinden oluşan ilk “Bakanlık Teftiş Heyeti” nin oluşturulması 19203 denetçiden ibaret ilk bakanlık müfettişlerinin atanmaları 5

6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1925İlk “Eğitim müfettişleri kongresi”nin Konya’da toplanması 1933İllerde teftiş kurullarının oluşturulması 1926İllerdeki denetçilerin görev alanlarının üç başlık altında toplanması 1. Eğitim, öğretim müfettişleri 2. Yönetim müfettişleri 3. Kütüphane ve müze müfettişleri 6

7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1949Bakanlık Müfettişlerinin 7 bölge merkezine dağıtılması 1967Bugünkü “Teftiş Kurulu Yönetmeliği”nin hazırlanması 1950Bu uygulamadan vazgeçilerek Bakanlık Müfettişlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplanmaları 7

8 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1969“İlköğretim müfettişleri yönetmeliği”nde değişiklikler yapılarak ilk kez müfettiş görevleri yerine “Kurul Görevleri”nden söz edilmesi. Teftiş kurulu görevlerinin dört grupta toplanması: 1.Teftiş ve denetleme 2.Mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme 3.İnceleme 4.Soruşturma 8

9 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1969Denetimle ilgili ilk ayrıtılı görev tanımlamasını yapan kaynak eserlerin hazırlanıp, dağıtılması: 1.Ders teftişinde dikkat edilecek esaslar (1968) 2.Adli ve idari tahkikat rehberi 3.Müessese teftişlerinde dikkate alınacak esaslar 4.İmtihan teftişlerinde dikkate alınacak esaslar 5.Orta dereceli özel, azınlık ve yabancı okullarda yapılacak teftiş ve soruşturmalarda dikkate alınacak esaslar (1970) 1970Üniversiteler kanununun çıkarılması 9

10 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1971İlk kez grupla teftiş uygulamasının başlaması 1980Tekrar grupla teftişe dönülmesi 1977Grupla teftiş uygulamasından vazgeçilerek bireysel teftişe dönülmesi 10

11 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 198012 Eylül harekatıyla Milli Eğitim Bakanlığında “yeniden örgütlenme” çalışmalarının başlaması Yükseköğretim işlevlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’dan ayrılması, öğretmen eğitimi dahil yükseköğretimin ayrı bir örgütlenmeye yönelmesi Merkez örgütünün küçültülerek, görevlerinin hafifletilmesi 1982Merkezi hizmetlerin işlevsel olarak sınıflandırılması a.Ana hizmet birimleri b.Danışma ve denetim birimleri c.Yardımcı birimler 1981YÖK’ün kuruluşu 11

12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1990Halen yürürlükteki ilköğretim müfettişleri kurulu yönetmeliği’nin uygulamaya konması : a.Müfettiş yardımcılığı kavramı b.Müfettiş yardımcılığına başvurabilecekler c.İlköğretim ikinci kademe teftişlerinin Bakanlık Müfettişlerinden alınarak ilköğretim müfettişlerine devredilmesi d.Valiliklerce müfettişlere “eğitim dışı” soruşturma emrinin verilebilmesi e.İlköğretim müfettişliğinde “alan müfettişliği” kavramının gelişmesi 12

13 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 1992Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün yayınlanması : a. Müfettiş yardımcılığına alınma şartlarının yeniden düzenlenmesi b. Yetiştirme programları c. Yeni görev ve yetki tanımlamaları. 13

14 Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL 20112014 EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ 14


"Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz YL TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ EĞİTİM DENETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları