Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM DENETİMİ VE SORUNLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM DENETİMİ VE SORUNLARI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM DENETİMİ VE SORUNLARI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

2 1824 II. Mahmut’un fermanıyla ilköğretimin İstanbullu erkek çocuklara zorunlu kılınması 1826 Fermanın taşrayı da içine alacak biçimde genişletilmesi 1846 İlk kez “Okullar Genel Müdürlüğü”’nün oluşturulması

3 1846 İlkokulları denetleme göreviyle ilk denetçilerin atanmaları (Mekatib-i Muin’ler) 1856 Islahat Fermanıyla “Eğitim Bakanlığı”nın kuruluşu 1862 Denetimin, “Mekatib-i Umumiye Müfettişliği” adıyla işlevsel hale gelmesi

4 1908 Denetimin, “Memurin-i Teftişiye Dairesi” adıyla tek elde toplanması 1911 İlköğretim denetçilerine ait ilk yönetmelik (Teftiş, soruşturma, rehberlik görev tanımları) 1913 Geçici ilköğretim yasasının yayınlanması Denetçi yetkilerinin tüm özel, resmi ve yabancı okullar için de genişletilmesi

5 1914 Soruşturma, rapor düzenleme ve evrakın tanzimine yönelik ilk yönetmeliğin çıkarılması 1920 3 denetçiden ibaret ilk bakanlık müfettişlerinin atanmaları 1923 Cumhuriyetin ilanı ; 10 Bakanlık müfettişinden oluşan ilk “Bakanlık Teftiş Heyeti” nin oluşturulması

6 1925 İlk “Eğitim müfettişleri kongresi”nin Konya’da toplanması 1926 İllerdeki denetçilerin görev alanlarının üç başlık altında toplanması Eğitim, öğretim müfettişleri Yönetim müfettişleri Kütüphane ve müze müfettişleri 1933 İllerde teftiş kurullarının oluşturulması

7 1949 Bakanlık Müfettişlerinin 7 bölge merkezine dağıtılması 1950 Bu uygulamadan vazgeçilerek Bakanlık Müfettişlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplanmaları 1967 Bugünkü “Teftiş Kurulu Yönetmeliği”nin hazırlanması

8 1969 “İlköğretim müfettişleri yönetmeliği”nde değişiklikler yapılarak ilk kez müfettiş görevleri yerine “Kurul Görevleri”nden söz edilmesi. Teftiş kurulu görevlerinin dört grupta toplanması: Teftiş ve denetleme Mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme İnceleme Soruşturma

9 Üniversiteler kanununun çıkarılması
1969 Denetimle ilgili ilk ayrıtılı görev tanımlamasını yapan kaynak eserlerin hazırlanıp, dağıtılması: Ders teftişinde dikkat edilecek esaslar (1968) Adli ve idari tahkikat rehberi Müessese teftişlerinde dikkate alınacak esaslar İmtihan teftişlerinde dikkate alınacak esaslar Orta dereceli özel, azınlık ve yabancı okullarda yapılacak teftiş ve soruşturmalarda dikkate alınacak esaslar (1970) 1970 Üniversiteler kanununun çıkarılması

10 1971 İlk kez grupla teftiş uygulamasının başlaması 1977 Grupla teftiş uygulamasından vazgeçilerek bireysel teftişe dönülmesi 1980 Tekrar grupla teftişe dönülmesi

11 1980 12 Eylül harekatıyla Milli Eğitim Bakanlığında “yeniden örgütlenme” çalışmalarının başlaması Yükseköğretim işlevlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’dan ayrılması, öğretmen eğitimi dahil yükseköğretimin ayrı bir örgütlenmeye yönelmesi Merkez örgütünün küçültülerek, görevlerinin hafifletilmesi 1981 YÖK’ün kuruluşu 1982 Merkezi hizmetlerin işlevsel olarak sınıflandırılması Ana hizmet birimleri Danışma ve denetim birimleri Yardımcı birimler

12 1990 Halen yürürlükteki ilköğretim müfettişleri kurulu yönetmeliği’nin uygulamaya konması : Müfettiş yardımcılığı kavramı Müfettiş yardımcılığına başvurabilecekler İlköğretim ikinci kademe teftişlerinin Bakanlık Müfettişlerinden alınarak ilköğretim müfettişlerine devredilmesi Valiliklerce müfettişlere “eğitim dışı” soruşturma emrinin verilebilmesi İlköğretim müfettişliğinde “alan müfettişliği” kavramının gelişmesi

13 1992 Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün yayınlanması : Müfettiş yardımcılığına alınma şartlarının yeniden düzenlenmesi Yetiştirme programları Yeni görev ve yetki tanımlamaları.

14 EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ
2011 2014 EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ


"EĞİTİM DENETİMİ VE SORUNLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları