Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)Elektrikle Tanışalım Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)Elektrikle Tanışalım Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik."— Sunum transkripti:

1

2 1)Elektrikle Tanışalım Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik enerjisi olmadan üretim yapabilen bir iş yeri düşünebilir miyiz? Elektrik enerjisiyle çalışan araçlar aydınlatma, ısıtma, haberleşme, temizlik, ulaşım gibi birçok alanda kullanılır. Yaptığımız işleri kolaylaştırmak için elektrikle çalışan araçlardan uygun olanlarını seçerek işlerimizi kısa sürede bitiririz. Elektrikli araçları birden fazla amaç için kullandığımız da olur. Örneğin, televizyonu haber almak ve eğlenmek gibi amaçlarla kullanırız. Araflt›rma amac›yla kulland›¤›m›z bilgisayar ayn› zamanda haberleflmemizi de sağlar.

3 Ütü, fırın gibi araçların çalışmasını sağlayan elektrik enerjisinden ısı enerjisi elde edilir. Araba aküsündeki elektrik enerjisi arabanın hareket etmesini sağlar. Elektrik enerjisi, bilgisayar ve televizyonda hem ses hem de ışık olarak ortaya çıkar. Elektrikli araçlar kullanılarak elektrik enerjisinden başka tür enerji çeşitleri elde edilmiş olur.

4 Elektrik enerjisi kolaylıkla taşınabilir ve diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Bu özellikleri nedeniyle elektrik enerjisi çok geniş kullanım alan›na sahiptir. Bilim insanları yeni yöntemlerle elektrik enerjisi elde etmek için araştırmaya devam etmektedir. Modern toplum yaşantısında elektrik enerjisi vazgeçilmez bir hâle gelmiştir. Elektrik bir süreliğine kesildiğinde neler hissederiz? Elektriğin keflfedilmesiyle birlikte teknoloji de çok gelişmiş ve toplum yaşamımızda önemli değişiklikler olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda ihtiyaçlarımız artmış, elektrik enerjisinin kullanım alanları genişlemiştir. Hızlı ulaşım ve iletişim alanında elektrik büyük kolaylık sağlamaktadır. Evlerimizin aydınlatılması, soğutulması, ısıtılması ve elektrikli aletlerin çalışması için elektrik enerjisine olan ihtiyacım›z gün geçtikçe artmaktadır. Bir ülkenin ürettiği ve tüketti¤i elektrik enerjisi miktarı, o ülkenin gelişme düzeyi hakkında bilgi verir.

5 Elektiriğin Yol Açatığı Tehlikeler Evimizdeki elektrikli aletlerin birçoğu şehir elektriği ile çalışır. Elektrik ısı enerjisine dönüşür ve yangına sebebiyet verebilir. Elektrik ve su bir arada çok tehlikelidir. Mutfak ve banyo gibi su ve elektrikli aletlerin yakın olduğu mekanlarda elektrikli aletleri çok dikkatli kullanmalıyız. Islak elle elektrikli aletlere dokunmamalıyız. Ev içerisinde elektrik çarpmalarına ve yangınlara neden olabilecek durumların bulunması istenmektedir.

6 P İ LLERLE TANI Ş ALIM

7

8

9 Basit Elektirik Devresi Basit elektrik devresi; 1) Pil, 2) Ampul, 3) İletken kablo, 4) Duy, 5) Pil yatağı ve 6) Anahtardan oluşur. Bir devrede birden fazla ampul ve pil de bulunabilir. Pil, pil yatağına yerleştirilir ve devrede elektrik kaynağı olarak görev yapar. Pil tarafından üretilen elektrik, devrede iletken kablolar sayesinde iletilir. Duya yerleştirilen ampul ışık veriyorsa devreden elektrik geçtiği anlaşılır. Devreden geçen elektrik ise anahtar sayesinde kontrol edilir.


"1)Elektrikle Tanışalım Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları