Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI Hazırlayan: Esra ARTUÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI Hazırlayan: Esra ARTUÇ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI Hazırlayan: Esra ARTUÇ

2 TÜRKİYE (SİYASİ)

3 TÜRKİYE (FİZİKİ)

4 TÜRKİYE İKLİMLERİ

5 BÖLGELER

6 MARMARA

7

8 *** Ortalama yükseltinin en az olduğu bölgedir. ** Ekili-Dikili arazi oranı %30 ile 1.sıradadır. ** Türkiye iklimlerinin hepsi bu bölgede görülür.*Ürün çeşitliliği bakımından 1.dir. *Nüfus, nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme açısından 1.sıradadır. Sanayi tesisleri %80 ve enerji tüketimi bakımından 1.sıradadır.

9 ** Turizm gelirleri en yüksek bölgemizdir %48. **Ayçiçeği ve ipek kozası üretiminde 1.’dir. **Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve ahır hayvancılığında 1.’dir. **Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir, bu yüzden endüstri kuruluşları da burada yoğunluk gösterir.

10 Marmara denizinin özellikleri:  Tamamı Türkiye sınırları içinde kalan bir iç denizdir.  Kuzey kıyıları sadedir.  Güney kıyıları girintili çıkıntılıdır.  Körfezleri: İzmit, Gemlik, Erdek ve Bandırma.  Yarımadalar: Armutlu ve Kapıdağ.

11 Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır? Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır? A. Ege B. Marmara C. Akdeniz D. Doğu Anadolu E. G.Doğu Anadolu

12 Enerji tüketimi, endüstri(sanayi)nin gelişmiş olmasına bağlıdır. Bu durumda enerji tüketimi fazla olan bir ülke yada bölge GELİŞMİŞ bir yerdir.

13 EGE

14

15

16 DENİZLİDENİZLİDENİZLİDENİZLİPAMUKKALE

17 **Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir. *Kıta sahanlığı geniştir. Bunun sonucunda kıyılar girintili çıkıntılı olmuştur. **Ege kıyıları kuş uçuşu olarak en kısa fakat girinti çıkıntıdan dolayı en uzun kıyıdır. (2593km). **Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir. *Kıta sahanlığı geniştir. Bunun sonucunda kıyılar girintili çıkıntılı olmuştur. **Ege kıyıları kuş uçuşu olarak en kısa fakat girinti çıkıntıdan dolayı en uzun kıyıdır. (2593km).

18 **Krom ve Linyit üretiminde 1.sırada. *En önemli İhraç limanı İzmir’dir. **Turizm gelirlerinde 2.dir. İzmir Aliağa’da Petrol Rafinerisi vardır. ***Dağlar denize dik uzandığı için Nemli hava iç kesimlere kadar rahatlıkla girebilmektedir. İç bölgeler ile kıyı arasında ticaret ve ulaşım gelişmiştir. **Krom ve Linyit üretiminde 1.sırada. *En önemli İhraç limanı İzmir’dir. **Turizm gelirlerinde 2.dir. İzmir Aliağa’da Petrol Rafinerisi vardır. ***Dağlar denize dik uzandığı için Nemli hava iç kesimlere kadar rahatlıkla girebilmektedir. İç bölgeler ile kıyı arasında ticaret ve ulaşım gelişmiştir. ***TARIM: ZÜHTİ ***TARIM: ZÜHTİ

19

20 Büyük Menderes ve Aydın Dağları

21 PETROL RAFİNERİSİ

22 Ege kıyılarının özellikleri:  Kıta sahanlığı geniştir.  Çok sayıda ada vardır.  Sadece Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye aittir.  Girinti çıkıntı fazla olduğu için gerçek uzunluğu en uzun olan kıyımızdır.

23 Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye’de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde gelişen diğer durum nedir? Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye’de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde gelişen diğer durum nedir? A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik

24 AKDENİZ

25 AKDENİZ

26 BOYUNA KIYI TİPİ

27

28

29 **Toroslardan dolayı iç kesimler ile ulaşım Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek geçitleri ile sağlanır. **Göller yöresi bu bölgededir. **Yer altı sularının aşınım ve birikim şekilleri en çok bu bölgede görülür. ***Yılda birden fazla ürün alınır. ***Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir. **Toroslardan dolayı iç kesimler ile ulaşım Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek geçitleri ile sağlanır. **Göller yöresi bu bölgededir. **Yer altı sularının aşınım ve birikim şekilleri en çok bu bölgede görülür. ***Yılda birden fazla ürün alınır. ***Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir.

30 **Mersin, İskenderun, Antalya önemli limanlarıdır. **Seracılık ve Turfanda sebze meyve üretiminin en yaygın olduğu bölgedir (Seracılık). ***Nüfusun %70’i Adana bölümündedir. (Tarım ve Sanayi). ***Muz, Gül, Yer fıstığı, Turunçgiller, Soya Fasulyesi, Anason üretiminde 1.’dir. **Mersin, İskenderun, Antalya önemli limanlarıdır. **Seracılık ve Turfanda sebze meyve üretiminin en yaygın olduğu bölgedir (Seracılık). ***Nüfusun %70’i Adana bölümündedir. (Tarım ve Sanayi). ***Muz, Gül, Yer fıstığı, Turunçgiller, Soya Fasulyesi, Anason üretiminde 1.’dir.

31 Akdeniz’in özellikleri:  En tuzlu denizimizdir.  Teke yarımadası, Taşeli platosu ve Çukurova başlıca çıkıntıları, Antalya, İskenderun ve Mersin başlıca girintileridir.  Kıyı dik ve falezlidir.  Kıta sahanlığı dardır.

32 DEFNE (Keçiboynuzu) KARAÇAM

33 Akdeniz’de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir? Akdeniz’de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir? A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor B. İklim farklılıkları belirgin C. Karasal şartlarda görülür D. Falezli kıyılar görülür E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

34 KARADENİZ

35 KARADENİZ BÖLGESİ

36 BOYUNA KIYI TİPİ

37 **Dağlık bir bölgedir. Dağları kıyıya paraleldir, bunun sonucu olarak kıta sahanlığı dardır ve yamaç yağışları görülür. **Orman yönünden en zengin bölgedir(%27). 2430mm yağış ile D.Karadeniz(Rize) en yağışlı yerdir. *** Yağışlara bağlı olarak Kimyasal Çözülmenin en çok görüldüğü bölgemizdir. *** Türkiye balıkçılığının %80’i bu bölge kıyılarında yapılmakta.

38 **En fazla göç gönderen bölgedir. **Taşkömürü ve Bakır üretiminde 1.sıradadır. **Batı Karadeniz göç alır, D.Karadeniz göç verir. Akarsu rejiminin düzenli olduğu tek bölgemizdir. ***Çay, Fındık, Keten, Kenevir üretiminde 1.sıradadır. **Yer şekillerinin engebeli olması tarımda makineleşmeyi sınırlandırmıştır. **Doğu Karadeniz bölümünde arıcılık yapılmaktadır. ***Büyük baş hayvancılıkta 2.’dir. ***Geçitler; Kalkanlı (zigana), Kop.

39 Karadeniz’in özellikleri:  Yağışın fazla, buharlaşmanın az, denize çok sayıda akarsuyun karışması nedeniyle tuzluluk oranı düşüktür.  200m derinlikten sonra zehirli gaz sebebiyle yaşam yoktur.  Balık miktarının en çok olduğu denizimizdir.

40 Karadeniz kıyılarının özellikleri:  Dağların denize paralel uzanması nedeniyle boyuna kıyı tipi özelliği gösterir.  Girinti çıkıntı azdır. Falez çoktur.  Sinop dışında doğal limanı yoktur.  Kıyı önünde birkaç kayalık dışında ada yoktur.  Kıta sahanlığı dardır.

41 İÇ ANADOLU

42

43

44 ***Ova ve Platoların en yaygın olduğu bölgedir. ***En az yağış alan Tuz Gölü ve çevresi bu bölgededir. ***5 önemli sönmüş volkan dağı vardır. ***Kuzeyi ve Güneyi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, deniz etkisine kapalı (nemi az) olan bir bölgedir. ***Step iklimi görülür ve kuraklık önemli bir özelliğidir. ***Ova ve Platoların en yaygın olduğu bölgedir. ***En az yağış alan Tuz Gölü ve çevresi bu bölgededir. ***5 önemli sönmüş volkan dağı vardır. ***Kuzeyi ve Güneyi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, deniz etkisine kapalı (nemi az) olan bir bölgedir. ***Step iklimi görülür ve kuraklık önemli bir özelliğidir.

45 ***Evler kerpiçten yapılır. ***Eğim fazla olmadığı için ulaşım kolay ve yaygındır. ***Sulama yetersizliğinden dolayı toprakların bir kısmı Nadasa bırakılır. ***Yeşil mercimek, Şekerpancarı, Arpa, Buğday, Elma ve Patates üretiminde 1. sıradadır. ***Küçükbaş hayvancılıkta 1.sıradadır. ***Evler kerpiçten yapılır. ***Eğim fazla olmadığı için ulaşım kolay ve yaygındır. ***Sulama yetersizliğinden dolayı toprakların bir kısmı Nadasa bırakılır. ***Yeşil mercimek, Şekerpancarı, Arpa, Buğday, Elma ve Patates üretiminde 1. sıradadır. ***Küçükbaş hayvancılıkta 1.sıradadır.

46 GÜNEY DOĞU ANADOLU

47

48 **Türkiye’nin en küçük ve en az nüfuslu bölgesidir. **En yüksek yaz sıcaklığı bu bölgededir. *Petrol çıkarılan tek bölgedir. **Orman yönünden en fakir bölgedir. Platolar geniş yer kaplar. En yüksek dağı, sönmüş bir volkanik dağ olan Karacadağ’dır. **Samyeli rüzgarları sıcaklığı arttırır. **Buharlaşma ve yıllık sıcaklık farkı oldukça yüksektir. **Verimli topraklar vardır fakat sulama en önemli sorundur. Bunu çözmek içinde GAP Projesi yapılmıştır (baraj, kanal, tünel).

49 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP projesi ile sulamanın artması sonucu PAMUK üretiminde 1.sırayı almaya başlamıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP projesi ile sulamanın artması sonucu PAMUK üretiminde 1.sırayı almaya başlamıştır.

50 DOĞU ANADOLU

51

52 **En büyük ve en yüksek (2220m) bölgedir. ***En yüksek dağ Ağrı’dır (5165m). *** En düşük ortalama sıcaklığa sahiptir. ***Ekili dikili alan oranı en az olan bölgedir (%10). **En büyük göl Van gölü ve en büyük baraj Keban bu bölgededir. **Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. ***Hayvancılık yaygındır, büyük baş hayvancılıkta 1.sıradadır. ***Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Maden çeşitliliği en fazla olan bölgedir.


"TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI Hazırlayan: Esra ARTUÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları