Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 27-28 NİSAN 2016 TEOG ORTAK SINAVLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 27-28 NİSAN 2016 TEOG ORTAK SINAVLAR."— Sunum transkripti:

1 T.C. HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 27-28 NİSAN 2016 TEOG ORTAK SINAVLAR

2 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8’inci sınıfI. Dönem25-26 Kasım 201512-13 Aralık 2015Ocak 2016 8’inci sınıfII. Dönem27-28 Nisan 201614-15 Mayıs 2016Haziran 2016

3 ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ Türkçe09.002040 DAKİKA Matematik10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

4 ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil11.202040 DAKİKA

5  27 Nisan 2016 Çarşamba ve 28 Nisan 2016 Perşembe saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak ve aynı anda tamamlanacaktır.  Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen merkezlerde mazeret sınavları yapılacaktır. * Ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 08:30’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılabileceklerdir.

6 * Sınav gününden önce sınav güvenlik kutularını teslim alan bina sınav komisyonunca, sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak ve bu aşamalar tutanakla belgelendirilecektir. * Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.

7 * Sınav yapılacak olan salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullarda, sınav günlerinde bu materyallerin görülmemesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.  Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, ilk ders yazılı sınavı için saat 08.30'dan itibaren öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.  Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girmelerine izin verilmeyecektir.

8  Her dersin sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin üzerindeki etiketle bunların ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav güvenlik poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılı sınavına ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetleri kendi dersi haricinde kesinlikle açılmayacaktır.

9  Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacak; ancak sınav güvenlik kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada 1 (bir) kolluk görevlisi bulunacaktır.  Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir.  Öğrenciler, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile bilgisayar özelliği taşıyan her türlü cihazlarla sınava alınmayacaktır.

10  Her dersin yazılı sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra girmeyen öğrencilerin öğrenci yoklama listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümü kurşun kalemle kodlanacaktır.  Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları sağlanacak ve öğrenci yoklama listesi içindeki “salon oturma düzeni” alanı ile “kitapçık türü” alanı doğru ve eksiksiz doldurulacaktır.  Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığı ve kitapçık türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı kontrol edilecek ve kodlamayan öğrenci uyarılacaktır.

11 Cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri sınav evrakı sınav güvenlik poşetine konulup, ağzı kapatılarak bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir. Salonda gazete, kitap vb. okunmayacak; öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde ve gerekmedikçe konuşulmayacaktır. Sınav süresince sınav salonu terk edilmeyecek, gürültü çıkaracak nitelikte topuklu ayakkabı giyilmeyecek ve cep telefonu gibi cihazlarla sınav salonuna gelinmeyecektir. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları ilaç, araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

12  Görevli kuryelere; sınav evraklarının dağıtımı Çarşamba ve Perşembe Günü sınav sabahı köy okulları için saat 05:30’da, merkez okullar için ise 07:00’da başlayacağı sınav evraklarının aynı gün saat 12:00’da okullardan saklandığı yere götürmek üzere geri teslim alınacağı hatırlatıldı.  Bina sınav yürütme komisyonu başkanları sınav başlamadan en az bir saat önce salon görevlileri ile toplantı yaparak kura ile belirledikleri başkan, gözcü ve yedek öğretmenlere görev ve sorumluluklarını hatırlatıldı.

13  Sınavda görev alan personel görevlerini belirten yaka kartı takacak,  Sınav salonları ve salondaki sıralar sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırılacak, (1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir. 1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralına bağlı kalınarak kapıya doğru artarak devam edecektir).  Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenler(Kat sorumlusu); a)Salon başkanları ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar. b) Sağlık durumu nedeniyle tuvalete gitmesi gereken öğrencilere refakat eder. c) Sınav görevi olmayan( personel olsa dahi) kişilerin binaya bulunmamasını sağlar d) Sınav bitiminde, öğrenciler salon ve katları tamamen boşaltana kadar görevine devam eder, salon ve katların boşaldığı bilgisini Bina Sınav Yürütme Komisyonu başkanıyla paylaşır.

14  Salonda hiçbir öğrenciden sözlük, hesap makinesi ve iletişim amaçlı elektronik cihaz(cep telefonu, çağrı cihazı vb.) toplanmayacak, üzerinde bu tür araçlar bulunduran öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak,  Sınav güvenlik torbası öğrencilerin gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (on beş) dakika kala açılacak,  Sınav güvenlik torbasından çıkan soru kitapçıklarından sayıca eksik, fazla veya baskı hatası olanlar varsa tutanakla tespit edilerek bina sınav komisyonuna bildirilecek,  Öğrenciler, salon yoklama listesindeki sıraya göre yerleştirilecek, hiçbir öğrencinin yer değişikliğine izin verilmeyecek,  Sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlaması ve zil sesiyle bitmesi sağlanacak,  Sınavın; başlama, bitiş ve çıkış yasağı saatleri öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazılacak,

15  Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakikada gelmeyen öğrencilerin salon aday yoklama listesinde isimleri karşısına mürekkepli kalemle “GİRMEDİ” yazılacağı, cevap kâğıdındaki “ADAY SINAVA GİRMEDİ” bölümünün ise kurşun kalemle kodlanacak,  Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci uyarılacak,  Kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdı alınacak, cevap kâğıdı üzerindeki ilgili kutucuğa salon aday yoklama listesinde yer alan “sınav iptal türü kodlarından” uygun olanı kodlanacak,  Öğrenciler, sorulara verdiği cevapları almayacak. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacağı salon başkanı tarafından duyurulacaktır,  Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon aday yoklama listesindeki isminin karşısı mürekkepli kalem ile imzalattırılacaktır,(Öğrenci İmza işlemi sınav evrakını teslimi sırasında yapacaktır.)

16  Salon başkanı ve gözetmen görevli oldukları salondaki cevap kâğıtlarını kontrol ettiklerine dair bölümü mürekkepli kalemle imzalayacak,  Görevlilerce sınav salonunda tutulan tutanaklar, cevap kâğıtları, salon aday yoklama listesi ve yırtılan sınav güvenlik poşeti; yeni sınav güvenlik torbasına konularak kapatılacak, (Bu işlem, görevli olduğunuz sınav salonunda en son kalan öğrencilerin gözü önünde yapılacaktır).  Görevliler; öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim edecek,  Sınav evrakları ait oldukları kutulara konulup kilitlendikten sonra kurye ve polis nezaretinde saklandığı yere taşınacaktır.

17  Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 4; T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için 2 katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin AOSP hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf AOSP’ı toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.  Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders için ayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e- Okul Sistemine işlenecektir.

18  Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.  Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sisteminde ortak sınav sonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, en geç sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirecektir.

19  Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kâğıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapmak,  Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sıra bilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-Okul Sisteminden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. Öğrenci yoklama listeleri e-Okul sisteminden alınarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilecektir.

20  Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.  Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

21  Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.  Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.  Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.  Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

22  Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.  ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.  Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını mutlaka kontrol edecektir. Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını kontrol ederek yazacaktır..  Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye gönderecektir.

23  Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıraların numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan “Öğrenci Yoklama Listesi” nde yer alan “Salon Oturma Düzeni” alanına örnekteki gibi işleyerek her bir ders sınavı için cevap kâğıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır.  Sınav bitiminden sonra,Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.

24  Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.  Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir.

25 ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR a. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, b. Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik kutu/çantasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, d. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, e. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, f. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

26 ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, h. Sınav evrakının dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi, i. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. j. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

27 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ a) Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.  Gönderilen optik form dışında başka bir kâğıda oturma planı işlenmeyecektir.  Salon görevlileri Tutanaklarını Sınıf Öğrenci Yoklama Listesi’nde yer alan TUTANAKTIR alanına yazacaklardır.  Cevap kâğıdında ve Sınıf Öğrenci Yoklama Listesinde yer alan tüm imzalar silinmez kalemle atılacaktır.  Salon görevlileri mevcut düzenine göre istenilen bilgileri doldurarak ÖDSGM’ye gönderilmek üzere sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaklardır.

28 ORTAK SINAVLAR SALON ve ÖĞRENCİ SAYILARI

29 İL İL -İLÇE KURUMUÖĞRENCİ SAYISISALON SAYISI 1HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740294Yunus Emre Ortaokulu 554 2HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740383Bağışlı Mehmetçik Ortaokulu 333 3HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ74040223 Nisan Ortaokulu 14810 4HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740417Atatürk Ortaokulu 504 5HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740419Cumhuriyet Ortaokulu 20413 6HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740422Vali Orhan Işın Ortaokulu 474 7HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740434Cengiz Topel Ortaokulu 82 8HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740435Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu 524 9HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740447Çimenli İmkb Ortaokulu 544 10HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740450Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 283 11HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740456Gazi Ortaokulu 867 12HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740459Tobb Ortaokulu 1108 13HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740463Hacı Salih Şen Ortaokulu 414 14HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740474Şehit Yarbay Mesut Kuru Ortaokulu 604 15HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740487Kazım Karabekir Ortaokulu 42 16HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740498Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu 393 17HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740499Şehit Selahattin Ortaokulu 12011 18HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740503Sermaye Piyasası Kurulu Ortaokulu 1017 19HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740517Taşbaşı Köyü Ortaokulu 333 20HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ740520Şehit Çetin Deniz Ortaokulu 313 21HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ745458Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu 717

30 İL İL -İLÇE KURUMUÖĞRENCİ SAYISISALON SAYISI 22HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ747794Akçalı Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu 826 23HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ748336Durankaya Beldesi Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu 485 24HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ750155Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 323 25HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ758851Geçitli Ortaokulu 394 26HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ759091Işık Köyü Ortaokulu 202 27HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ760695Zap Ortaokulu 213 28HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ760759Ahmedi Hani Ortaokulu 192 29HAKKARİ3001HAKKARİ MERKEZ99952542Özel Hatice Avcı Ortaokulu 82 30HAKKARİ3003ÇUKURCA718796Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu 775 31HAKKARİ3003ÇUKURCA740471Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Ortaokulu 474 32HAKKARİ3003ÇUKURCA746450Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu 143 33HAKKARİ3003ÇUKURCA747926Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu 1228 34HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744817Şemdinli İmam Hatip Ortaokulu 233 35HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744834Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası Mehmetçik Ortaokulu 383 36HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744838Yaylapınar Ortaokulu 223 37HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744842Boğazköy Ortaokulu 665 38HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744847Yukarı Kayalar Ortaokulu 213 39HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744850Tekeli Köyü Ortaokulu 494 40HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744858Sabri Özel Ortaokulu 1167 41HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744864Altınsu Köyü Atatürk Ortaokulu 554 42HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ744866Cumhuriyet Ortaokulu 916

31 İL İL -İLÇE KURUMUÖĞRENCİ SAYISISALON SAYISI 43HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ745595Konur Köyü Dereyanı Mezrası Ortaokulu 504 44HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ748209Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu 1238 45HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ748503Derecik Beldesi İmam Hatip Ortaokulu 574 46HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ757442Tütünlü Köyü Ortaokulu 323 47HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ757487Günyazı Ortaokulu 142 48HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ759590Gelişen Köyü Ortaokulu 303 49HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ759629Korgan Köyü Üzümkıran Mezrası Ortaokulu 484 50HAKKARİ3004ŞEMDİNLİ759740Derecik Şehit Gaffar Okkan Ortaokulu 534 51HAKKARİ3006YÜKSEKOVA717970Ahmed- İ Hani Ortaokulu 645 52HAKKARİ3006YÜKSEKOVA721346Sabancı Ortaokulu 393 53HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739264Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokulu 554 54HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739276Ortaç Köyü Ortaokulu 394 55HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739289Mehmetçik Ortaokulu 775 56HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739298Kısıklı Köyü Abdulkadir Alkan Ortaokulu 816 57HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739304Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu 424 58HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739313Kuruköy Mahallesi Ortaokulu 364 59HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739336Yeşiltaş Köyü Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlar Cambaz Ortaokulu 72 60HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739339Kamışlı Köyü Ortaokulu 544 61HAKKARİ3006YÜKSEKOVA7393485 Mayıs Ortaokulu 82 62HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739361Kadıköy Köyü Ortaokulu 303 63HAKKARİ3006YÜKSEKOVA73936950. Yıl Ortaokulu 425

32 İL İL -İLÇE KURUMUÖĞRENCİ SAYISISALON SAYISI 64HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739374Hamit Kesici Ortaokulu 213 65HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739380Halit Okay Ortaokulu 424 66HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739382Gazi Ortaokulu 313 67HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739387Esendere Beldesi Ortaokulu 494 68HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739392Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 625 69HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739393Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 12 70HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739396Esendere Beldesi Güvenli Mahallesi Ortaokulu 263 71HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739398Doğanlı Köyü Ortaokulu 253 72HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739411Dilektaşı Köyü Ortaokulu 192 73HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739420Değerli Köyü İmkb Ortaokulu 1147 74HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739422Değerli Köyü İmkb İlkokulu 23 75HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739424Cumhuriyet Ortaokulu 506 76HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739430Cemal Sala Ortaokulu 243 77HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739434Büyükçiftlik Beldesi Ortaokulu 544 78HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739441Bağdaş Köyü Ortaokulu 192 79HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739452Atatürk Ortaokulu 333 80HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739456Armutdüzü Köyü Ortaokulu 32 81HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739467Adaklı Köyü İmkb Şehit Piyade Er Lezgin Han Ortaokulu 434 82HAKKARİ3006YÜKSEKOVA739920Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu 92 83HAKKARİ3006YÜKSEKOVA74777675.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu 977 84HAKKARİ3006YÜKSEKOVA749313Suüstü Ortaokulu 495 85HAKKARİ3006YÜKSEKOVA99952854Özel Yüksekova Ortaokulu 112 86HAKKARİ3006YÜKSEKOVA99959595Özel Kanıt Ortaokulu 73

33 SON


"T.C. HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 27-28 NİSAN 2016 TEOG ORTAK SINAVLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları