Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEZ İ YAYIMLAMAK VEYA YAYIMLAMAMAK! Doç. Dr. Levent DEN İ Z, Marmara Üniversitesi, Atatürk E ğ itim Fakültesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEZ İ YAYIMLAMAK VEYA YAYIMLAMAMAK! Doç. Dr. Levent DEN İ Z, Marmara Üniversitesi, Atatürk E ğ itim Fakültesi,"— Sunum transkripti:

1 TEZ İ YAYIMLAMAK VEYA YAYIMLAMAMAK! Doç. Dr. Levent DEN İ Z, Marmara Üniversitesi, Atatürk E ğ itim Fakültesi, ldeniz@marmara.edu.tr

2 Soru 1. Tezimi neden yayımlamalıyım? Her bilimsel araştırmanın son iki basama ğ ı RAPORLAŞTIRMA ve YAYIMLAMADIR. PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI 1.Problemin sezilmesi 2.Problemin tanımlanması 3.Çözümün tahmin edilmesi 4.Gözlenebilir sınayıcıların belirlenmesi 5.Deneme ve de ğ erlendirme 6.Raporlaştırma 7.Yayımlama ARAŞTIRMA SÜREC İ 1. Planlama 2. Uygulama 3. Raporlaştırma 4. Yayımlama

3 Soru 1. Tezimi neden yayımlamalıyım? Bilimsel araştırma, sonuçlarının kulaktan kula ğ a yayılaca ğ ı bir süreç de ğ ildir. Bu sebeple süreçleri ve sonuçları yazılı olarak belgelenmelidir. Daha çok kişiye ulaşarak; ◦ Araştırmadan bilim dünyasının yararlanmasını sa ğ lamak, ◦ Araştırmayı bilim dünyasının kontrol edebilmesine ve eleştirmesine imkan sa ğ lamak.

4 Soru 1. Tezimi neden yayımlamalıyım? Marmara Üniversitesi Lisansüstü E ğ itim Ö ğ retim ve Sınav Yönetmeli ğ i (Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlandırılması)

5 Soru 1. Tezimi neden yayımlamalıyım? Marmara Üniversitesi Lisansüstü E ğ itim Ö ğ retim ve Sınav Yönetmeli ğ i (Doktora Tezinin Sonuçlandırılması)

6 Soru 1. Tezimi neden yayımlamalıyım? ÜAK Doçentlik Başvuru Şartları

7 Soru 2. Tezim bir yayın de ğ il mi? Lisansüstü tezleri “yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi” olarak kaynak gösterilmektedir.

8 Soru 3. Tezim nasıl yayımlanmış sayılır? Yayın Türleri Kitap Kitap bölümü Makale Sempozyum bildirisi

9 Soru 4. Tezimi yayımlayaca ğ ım ortamı seçerken nitelik açısından nelere dikkat etmeliyim? Bilinen ve saygın kurumlar, Hakem süreçli, Gelenekselleşmiş, Katılımcı zenginli ğ i olan Bildirileri basılan ve ulaşılabilir olan. Sempozyumlar Bilinen ve saygın yayım evleri, Hakem süreçli, Kitapların ulaşılabilir olması. Kitaplar Bilinen ve saygın dergiler, Hakem süreçli, İ ndekslenme durumu, Etki faktörünün yüksekli ğ i. Makaleler

10 Soru 5. Tezimden kaç makale çıkar? Tezin kapsamına ve yapısına ba ğ lı olarak bir tezden birden fazla yayın çıkabilir. Genel bir kural olmamakla birlikte bir tezden en fazla iki üç çalışma çıkabilir. Temel ilke, etik ihlallerden “dilimleme” yapmamaya dikkat etmektir.

11 Soru 6. Tezimi hem bir sempozyumda sunup hem de bir dergide yayımlayabilir miyim? Sempozyum kitabında tam metin olarak yayımlanmamışsa makalenizi bir dergide yayımlayabilirsiniz. Makaleniz yayımlanırken başlı ğ a ba ğ lı bir dip not ile bu çalışmanın hem tez hem de sözlü bildiri olarak sunuldu ğ u belirtilmelidir.

12 Soru 7. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken nelere dikkat etmeliyim? BAŞLIK Tezin başlı ğ ı aynen kalabilece ğ i gibi makalenin kapsamına ba ğ lı olarak farklı bir başlık da kullanılabilir. Makalenin başlı ğ ı tezin başlı ğ ından farklıysa, makalenin başlı ğ ına ba ğ lı dip notta tezin asıl başlı ğ ı, tezin seviyesi ve yapan kişi vurgulanmalıdır.

13 Soru 7. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken nelere dikkat etmeliyim? ÖZET Türkçe ve yabancı dilde (genellikle İ ngilizce) “öz” istenmektedir. Bu özlerin (genellikle) 200 kelime civarında olması beklenmektedir. Tezin muhtemelen uzun olan özetinin belirtilen bu seviyelere indirgenmesi gerekmektedir. Bazen dergiler “öz” dışında yabancı dilde “genişletilmiş özet” ve “yapılandırılmış özet” talep etmektedirler

14 Soru 7. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken nelere dikkat etmeliyim? MAKALEN İ N ANA GÖVDES İ Makaleniz tezinizin ilgili kısımlarının kopyalanıp yapıştırılmasından daha fazla bir eme ğ i gerektirecektir. Tez daha ayrıntılı bir biçimsel yapı (önsöz, önem, sınırlılıklar, varsayımlar, tanımlar vb.) içermektedir. Dergiler ise sınırlı farklılıklar olmakla birlikte G İ R İ Ş (Problem), YÖNTEM, BULGULAR ve SONUÇ (ve Tartışma) kısımlarını yeterli bulmaktadırlar.

15 Soru 7. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken nelere dikkat etmeliyim? SAYFA SAYISI Tezlerin sayfa sayısı genellikle 150-300 arasında de ğ işebilmektedir. Süreli yayınlarda ise genellikle ◦ Basılı olanlarda en fazla 15-20 sayfa aralı ğ ında ◦ Elektronik olanlarda ise yaklaşık 25 sayfa civarında yazılar kabul edilmektedir. Bu durumda tezinizi 1/10 veya 1/20 oranında kısaltmanız gerekecektir.

16 Soru 7. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken nelere dikkat etmeliyim? KAYNAK SAYISI Tezlerde kullanılan kaynak sayıları ile makaledeki kaynak sayısı farklı olabilir. Makalenizin kapsamına göre bu sayı daha az olabilir. Ayrıca tezlerde bulunan “Alanyazın” bölümü bir makalede aynı biçimde ve kapsamda kullanılamayaca ğ ı için de kaynak sayısı daha az olması muhtemeldir.

17 Soru 8. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken tezimde olmayan yeni kaynaklar ekleyebilir miyim? Tezinizin bulgulara temel olan verileri de ğ işmedikçe tezin tartışma/yorum kısımlarında tezinizde olmayan yeni kaynaklar kullanabilirsiniz.

18 Soru 9. Tezimi bir dergide makale olarak yayımlarken ilk sıraya kimin ismini yazmalıyım? Kesin ve yazılı bir kural olmamakla birlikte ◦ Yüksek lisans tezlerinde danışmanınızın adının, ◦ Doktora tezlerinde ise sizin adınızın birinci sırada olması uygun olacaktır. ◦ İ ki danışmanlı tezlerde ikinci danışmanın da ismi makalede yer almalıdır.

19 Soru 10. Tezim bir dergide makale olarak yayımlandı şimdi ne yapmalıyım? Yüksek lisans mezunuysanız tercihen danışmanınıza veya çalışmaktan dolayı akademik katkı elde etmeyi umdu ğ unuz bir başka akademisyene yeni bir çalışma yapmaya istekli ve hazır oldu ğ unuz talebini iletin. Doktora mezunuysanız, ba ğ ımsız olarak veya bir çalışma grubuyla yeni araştırmalar yapın.

20 Soru 10. Tezim bir dergide makale olarak yayımlandı başka çalışma yapmak istemiyorum şimdi ne yapmalıyım? Ara sıra çalışmanızın başkaları tarafından alıntılanma durumuna bakarak çalışmanızın alana katkısını görün.


"TEZ İ YAYIMLAMAK VEYA YAYIMLAMAMAK! Doç. Dr. Levent DEN İ Z, Marmara Üniversitesi, Atatürk E ğ itim Fakültesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları