Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) 1."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) 1

2 SUNUM PLANI  Yasal Dayanak ve Çağrılar  Desteklenen Yatırım Türleri  Destek Unsurları  Makine ve Teçhizat Desteği  Kredi Faiz Desteği  İşletme Gideri Desteği  Yatırım Harcamaları  Başvuru ve Değerlendirme Süreci  İstatistiki Bilgiler  Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2

3 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım) 3 Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik ürünler Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler teknolojik ürünler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan Ar- Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler seri üretime yönelik yatırımlar Ülkemizde yerleşik işletmelerce gerçekleştirilecek seri üretime yönelik yatırımlar desteklenmektedir. teknolojik ürünler Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili

4 I. Çağrı Temmuz-Ekim 2014 II. Çağrı Şubat-Nisan 2015 III. Çağrı Kasım-Aralık 2015 Yasal Dayanak ve Çağrılar 4 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 03/06/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları, 14/10/2015 tarihinde düzenlenerek, avans niteliğinde ön ödeme kolaylığı getirilmiştir.

5 Desteklenen Yatırım Türleri 5 Komple Yeni Yatırım Tamamen yeni makine ve teçhizat Yapılaşması tamamlanmış yatırım alanı Mevcut tesisten bağımsız altyapı Ürün Çeşitlendirme Mevcut tesis ile ortak altyapı İlave yeni makine-teçhizat Farklı nihai teknolojik ürün

6 Destek Unsurları 6 Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak geri ödemesiz destek Makine ve Teçhizat Desteği Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteği Kredi Faiz Desteği Üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destek İşletme Gideri Desteği

7 Destek Unsurları 7 Teknolojik Ürün Yatırım Desteği - Makine ve Teçhizat Desteği - Kredi Faiz Desteği - İşletme Gideri Desteği - Makine ve Teçhizat Desteği - Kredi Faiz Desteği - Makine ve Teçhizat Desteği KÜÇÜK ORTA BÜYÜK

8 Destek Unsurları (Makine ve Teçhizat Desteği) 8 İthal alımlarda %40 Yerli alımlarda %50 Üst limit 5 milyon TL İthal alımlarda %30 Yerli alımlarda %40 Üst limit 4 milyon TL İthal alımlarda %10 Yerli alımlarda %20 Üst limit 2 milyon TL Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler Büyük İşletmeler

9 Destek Unsurları (Kredi Faiz Desteği) 9 Alınacak Kredinin Faizi Yatırım proje bütçesi 10.000.000 TL’den küçükse; Bakanlıkça belirlenen puanın tamamı kadar desteklenir Yatırım proje bütçesi 10.000.000 TL’den büyükse; Aşan kısım için, Bakanlıkça belirlenen puanın yarısı kadar desteklenir. Tek başına ya da Makine/Teçhizat desteği ile beraber yararlanılabilir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yararlanabilir.

10 Destek Unsurları (İşletme Gideri Desteği) 10 Sadece makine/teçhizat desteği almış küçük işletmelere yönelik, işletme dönemine ait giderler en fazla 1 yıl süresince desteklenir: Üretim amaçlı yıllık enerji giderinin.Yıllık istihdam edilen personel için brüt asgari ücret tutarınınYıllık kira giderinin 2023 yılına kadar teknoloji, Ar-Ge, yenilik konularında yurt içi/yurt dışı işbirliklerini koordine edebilecek nitelikli bir personel maaşının brüt asgari ücret tutarı desteklenir. En fazla % 75’i

11 Destek Unsurları (Özet) 11 Küçük İşletmeler [Toplam ≤ 10 milyon TL] Makine/Teçhizat Desteği [ ≤ 5 milyon TL ] [ İthal:%40; Yerli:%50 ] Kredi Faiz Desteği [<10 milyon TL → puanın tamamı] [>10 milyon TL → puanın yarısı] İşletme Gideri Desteği [Enerji, Personel, Kira → %75] Orta Büyüklükteki İşletmeler [ Toplam ≤ 10 milyon TL ] Makine/Teçhizat Desteği [ ≤ 4 milyon TL ] [ İthal:%30; Yerli:%40 ] Kredi Faiz Desteği [<10 milyon TL → puanın tamamı] [>10 milyon TL → puanın yarısı] Büyük İşletmeler [ Toplam ≤ 2 milyon TL ] Makine/Teçhizat Desteği [ ≤ 2 milyon TL ] [ İthal:%10; Yerli:%20 ]

12 Yatırım Harcamaları 12Desteklenen Yatırım Harcamaları Ana Makine ve Teçhizat Yardımcı Makine ve Teçhizat Fizibilite Raporu Gideri Montaj Taşıma ve Sigorta Desteklenmeyen Yatırım Harcamaları 2. El Makine/Teçhizat2. El Makine/Teçhizat AmortismanlarAmortismanlar Bakım-Onarım GiderleriBakım-Onarım Giderleri Bina-İnşaat GiderleriBina-İnşaat Giderleri Ulaştırma GiderleriUlaştırma Giderleri Kuruluş ve İşletme Dönemi Faiz GiderleriKuruluş ve İşletme Dönemi Faiz Giderleri

13 Başvuru ve Değerlendirme Süreci 13 Başvuru *E-İmza *Biltek Portal Ön Değerlendirme *Eksiklerin Bildirimi ve Giderilmesi Ön İnceleme *Yerinde Ziyaretler *Teknik ve Mali İnceleme Raporları Değerlendirme Komisyonu ve Sözleşme *Nihai Kararın Verilmesi *Sözleşme İmzalanması *Avans ödemesi Sonuçlandırma ve Desteğin Ödenmesi *Sonuç Raporu *Sonuç Raporu Değerlendirmesi *Tamamlama Belgesi ve Desteğin Ödenmesi İşletme Dönemi İzleme *5 Yıl Boyunca Yıllık Gelişme Raporları

14 İstatistiki Bilgiler 14

15 İstatistiki Bilgiler 15

16 İstatistiki Bilgiler () İstatistiki Bilgiler (Başvuru Sayısı) 16 Yüksek Teknoloji: 77Orta-Yüksek Teknoloji: 217

17 İstatistiki Bilgiler ( İstatistiki Bilgiler (Sözleşme İmzalanan Projeler) 17 Yüksek Teknoloji: 35Orta-Yüksek Teknoloji: 96

18 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 18 Teknolojik ürün, Türkiye’de ilk defa üretilecek olmalı ve ilan edilen öncelikli teknoloji alanlarında* yer almalıdır. Ar-Ge sonucu elde edilen prototip ile yatırıma konu ürün aynı olmalıdır. Yatırımın yapılacağı yer, bina, altyapı vb. ile ilgili yatırıma engel teşkil edecek bir durum olmamalıdır. Ar-Ge projesi/faaliyeti ve yatırım planlaması ile ilgili açık ve net bilgiler verilmeli ve yatırım süresi 36 ayı geçmemelidir. Alınacak makine/teçhizatın isim ve işlevi net bir şekilde belirtilmeli, yatırımın nasıl finanse edileceği iyi planlanmalıdır. 50 milyon TL’ye kadar yatırım proje başvuruları kabul edilecek olup bunun 10 milyon TL’ye kadarlık kısmı değerlendirmeye alınacaktır. Proje hazırlanırken bu bütçe sınırları göz önüne alınmalıdır. Projeler teknik ve mali açıdan konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirilmektedir. Öncelikli teknoloji alanlarına https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr

19 19 Teşekkürler İletişim: Emrah KORAMAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tel :0 (312) 201 52 44 e-posta: emrah.koraman@sanayi.gov.tr


"TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları