Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tedaviler, sağlam kalan beyin dokusunu daha fazla çalıştırmak, kaybedilen bilişsel yetiler nedeni ile ortaya çıkan ek yakınmaları baskılamak, oluşabilecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tedaviler, sağlam kalan beyin dokusunu daha fazla çalıştırmak, kaybedilen bilişsel yetiler nedeni ile ortaya çıkan ek yakınmaları baskılamak, oluşabilecek."— Sunum transkripti:

1 Tedaviler, sağlam kalan beyin dokusunu daha fazla çalıştırmak, kaybedilen bilişsel yetiler nedeni ile ortaya çıkan ek yakınmaları baskılamak, oluşabilecek komplikasyonları engellemek/geciktirmek ve ilaç yan etkilerini bertaraf etmek amacı ile uygulanır.

2 BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER Beyinde bilişsel yetilerle ilgili çalışan hücrelerin birbirleri ile haberleşmesinde kullanılan temel mesajcı molekül Asetil Kolin'dir. Tümmesajcı moleküller gibi hücre içinde saklanır, gerektiğinde kullanılır ve kısa sürede parçalanarak etkisi sonlandırılır. Bu maddenin varolma süresini artıran ve parçalanmasını engelleyen ilaçlar temel Alzheimer İlaçlarıdır.

3 BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER Alzheimer Hastalığı nedeni ile hasarlanan beyinde, hücreler arası iletişimde devamlı bir düzensizlik mevcuttur. Bu düzensizlik, sağlam hücrelerin de işlerini doğru biçimde yapmalarına engel olmaktadır. Bu durumu, yakınlarda bir elektik motoru ya da mikrodalga fırın çalışırken televizyonunuzda ortaya çıkan görüntü bozulmasına benzetebiliriz.

4 BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER İlaçların devrede olması, hastalığın ilerleme hızını azaltmaz. Bu nedenle de hasta ve yakını tarafından etkisizmiş gibi görülebilir. Ancak ilaç kesildiği takdirde kazanılan sürenin hemen kaybolduğu, hastanın 1 ila 2 yıl sonra olacağı köyülük düzeyine hemen ulaştığı bilinmektedir.

5 BİLİŞSEL YETİYİ ARTIRICI/KORUYUCU TEDAVİLER Bu nedenle, bilişsel yeti artırıcı ilaç tedavilerinin, hastalığın en son dönemine dek ara verilmeksizin kullanılması yaygın kabul gören yaklaşımdır.

6 PSİKİATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER Alzheimer hastalarında, hastalığın evresine göre hemen her zaman bir ya da daha fazla psikiatrik bulgu tabloya eşlik eder. Erken evrelerde bu daha çok öfke, çökkün duygudurum ve bunaltı ağırlıklıdır. Hastalık ilerledikçe işitsel ve görsel hayaller, gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma ve uygunsuz duygulanım ağırlık kazanır. Uyku düzeni bozuklukları hemen her zaman mevcuttur.

7 PSİKİATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER, Antidepresanlar Antipsikotikler Uyku düzenleyiciler

8 PSİKİATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER Antidepresanlar Hastanın durumuna yönelik içgörüsünü koruduğu, nispeten erken dönemlerde işe yarar. Evrenle bağlarının kopmakta olduğunu, yeteneklerini kaybettiğini düşünen hastaların hissettiği kaygı ve çökkün duyguduruma yöneliktir. Orta evreden itibaren bu farkındalığın kaybolması ile ilaç işlevsizleşir, hatta sıklıkla da öfke patlaması ve ajitasyon için zemin hazırlar, bu nedenle de kesilir.

9 PSİKİATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER Antipsikotikler Erken evrede düşük dozlarda, bunaltı ve kaygı hislerini yatıştırmak ve uyku düzenini sağlamak için kullanılırlar. Orta evreden itibaren, tabloya eklenen hayal görme, gerçeği değerlendirme yetisinde kayıp, uygunsuz davranış gibi tabloların kontrol altına alınması için genelde doz yükseltilir.

10 PSİKİATRİK SEMPTOMLARA YÖNELİK TEDAVİLER Uyku Düzenleyiciler Antipsikotik ilaçlara ek olarak uyku sorunlarına müdahele etmek için kullanılan ilaçlardır. Bu tip tedavi eklemelerinde de asıl tedavinin gücünü azaltmamak ve ek yan etkiler yaratmamak esastır. OTC satılan “uyku ilaçları” yarar sağlamaz, yanısıra yan etkileri ile hasta bakımını zorlaştırabilir.

11 YAN ETKİLERİ DÜZELTEN TEDAVİLER Alzheimer hastalarında tedavi amaçlı kullanılan ilaçların en sık neden olduğu yan etkiler mide-barsak hattı ile ilişkilidir. Beyinde miktarını artırmaya uğraştığımız Asetil Kolin, mide ve barsakların çalışma hızını da artırmaktadır. Bu durum bulantı, kusma ve diyareye (ishal) neden olabilir. Mide barsak hattının çalışma hızını düzenlerken önemli olan beyne etkide bulunmamaktır.


"Tedaviler, sağlam kalan beyin dokusunu daha fazla çalıştırmak, kaybedilen bilişsel yetiler nedeni ile ortaya çıkan ek yakınmaları baskılamak, oluşabilecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları