Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı Girişimcilik Terimleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı Girişimcilik Terimleri"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı Girişimcilik Terimleri
Girişimci Düşüncenin Temelleri Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimci Tipolojisi Girişimcilik Süreci İç Girişimcilik

2 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı
Girişimcilik fikri emeği ekonomik değere dönüştürür. Girişimci (entrepreneur), ilk olarak 1437’de Dictionnaire De La Langue Française’de ortaya çıkmış Fransızca bir kelimedir. O tarihte, girişimci “faal olan ve bir şeyler başaran kişi” olarak tanımlanmıştır. Zaman içerisinde ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak girişimci ve dolayısıyla girişimcilik tanımlarında değişimler meydana gelmiştir.

3 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı
Girişimci, bir mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren ve bu faaliyet esnasında karşılaşabileceği riskleri göze alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimcilik ise kısaca girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tamamına verilen addır. Yeni bir işe başlamak, iş sahibi olmak ya da mevcut bir işi geliştirip büyütmek girişimciliğin kapsamına girmektedir.

4 Yaratıcı Girişimcilik
GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı Girişimcilik Fırsat Girişimciliği Yaratıcı Girişimcilik Girişimcilik kapsam olarak iki farklı türe ayrılabilir; Fırsat Girişimciliği; pazardaki mevcut fırsatları görerek bu fırsatları değerlendirmek üzere yapılan girişim faaliyetlerini kapsar. Yaratıcı Girişimcilik; yeni bir fikir veya buluşun pazara sunulması ya da halihazırda pazarda bulunan mal veya hizmetin geliştirilerek pazara sunulması da olabilir

5 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Terimleri
Melek Yatırımcı: Başarı potansiyeli yüksek olan ve sermaye sıkıntısı çeken girişimlere sermaye sağlayan kişilerdir. Tohum Sermayesi: Girişim fikrinin hayata geçmesi için gerekli olan ilk sermayedir. Kitle Fonlaması: Girişimin finansman ihtiyacının bu girişime yatırım yapmak isteyen bir topluluk tarafından sağlanmasıdır. Kuluçka Merkezi: Yeni kurulan girişimlerin olgunlaşmasını sağlamak için kurulan iş çevreleridir. Risk Sermayesi: Uygulanmaya başlanmış büyüme evresindeki girişimlere girişim halka arz edilene kadar yapılan finansal yatırımlardır.

6 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Terimleri
Özel Sermaye: Oturmuş, güçlü, belirli bir pazar payı elde etmiş şirketlere yapılan yatırımlardır. Şirket Değerlemesi: Şirketin tahmini piyasa değerinin belirlenmesi işlemidir. Ön Protokol: Yatırım anlaşmasına dair ön sözleşme metnidir. Birkaç sayfalık bu metinde istenilenler ve karşılıkları yer alır. Başa baş Noktası: Operasyonel gelirlerin ve giderlerin eşit olduğu noktadır. Yatırım Getirisi (ROI): Yapılan yatırımın yatırımcıya dönüşünü gösteren bir veridir. 𝑅𝑂𝐼= (𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑑𝑎𝑛 𝐺𝑒𝑙𝑒𝑛 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛ç – 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 𝑀𝑎𝑠𝑟𝑎𝑓𝚤) 𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 𝑀𝑎𝑠𝑟𝑎𝑓𝚤 Bootstrapping : Girişimin öz kaynaklarla kurulması ve büyütülmesi durumudur.

7 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Terimleri
Dönüştürülebilir Borç: Hisseye dönüştürülebilen borca verilen isimdir. İmtiyazlı Hisse: İmtiyazlı hisseye sahip olan yatırımcı ek ödeme, oy hakkı gibi konularda imtiyazlara sahiptir. Dilution: Bir hissedarın şirketteki pay oranının azalması durumudur.. Anti - Dilution: Sermaye artırımı sürecinde sermaye koymadan hisse oranının sabit kalması durumudur. Drag Along: Büyük ortağın hissesini satması durumunda küçük ortaklarında da satmak zorunda olmaları durumudur. Tag Along: Büyük ortağın hissesini satması söz konusu olduğunda küçük ortakların da satışa kendi hisselerinin de dahil edilmesini istemesi durumudur.

8 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Terimleri
Ortak Girişim: 2 ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek oluşturdukları ortak işletme yapısına verilen isimdir. Şirket Evliliği / Birleşme: İki ya da daha fazla şirketin birleşmesidir. Birleşme sonucunda tek bir şirket oluşur. Acquisition: Bir şirketin diğer bir şirket tarafından satın alınmasıdır. Durum Tespiti: Yatırımcının yatırım yapmak ya da bir şirketin başka bir şirketi satın alma sürecinde şirketi, girişimciyi, iş fikrini ve pazarı araştırma sürecine girmesi işidir. Halka Arz: İlk halka arzı ifade eder. Çıkış: Girişimcinin veya yatırımcının girişimden en uygun zamanda çıkış yapmasına, haklarını ve hisselerini satmasına verilen isimdir. Yetenek Satın Alımı: Bir şirketin diğer bir şirketi, o şirketin yetenekli çalışanlarını bünyesine katmak için satın alması durumdur.

9 Yenilikçi ve yaratıcı olma
GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimci Düşüncenin Temelleri Girişimci Düşünce Yenilikçi ve yaratıcı olma Risk alma Öncü olma Rekabetçi düşünme Girişimcinin ana sermayesi girişimci düşünce yapısıdır. Girişimci düşüncenin dört temel bileşeni bulunmaktadır; • Yenilikçi ve yaratıcı olma • Risk alma • Öncü olma • Rekabetçi düşünme

10 Yenilikçi ve yaratıcı olma
GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimci Düşüncenin Temelleri Yenilikçi ve Yaratıcı Olma Yenilikçi ve yaratıcı olma Risk alma Öncü olma Rekabetçi düşünme Problemlere ve ihtiyaçlara alışılmamış ve yeni çözümler aranması ile ilgilidir. Çözümler; yeni ürün ve hizmetler, yeni teknolojiler veya yeni üretim süreçleri olabilir. Yeniliklerin var olabilmesi toplum ve işletme bünyesinde yenilikçilik kültürünün yaratılabilmesine bağlıdır.

11 Yenilikçi ve yaratıcı olma
GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimci Düşüncenin Temelleri Risk Alma Risk alma Yenilikçi ve yaratıcı olma Öncü olma Rekabetçi düşünme Risk, girişimcinin karşısına çıkan fırsatın sahip olduğu başarısızlık olasılığıdır. Risk alma, önemli miktardaki kaynağın makul bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlanması konusunda girişimcinin istekliliğidir.

12 Yenilikçi ve yaratıcı olma
GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimci Düşüncenin Temelleri Öncü Olma Öncü olma Risk alma Yenilikçi ve yaratıcı olma Rekabetçi düşünme Öncü olmak demek rakiplerden daha fazla vizyon sahibi olarak girişimcinin yenilikçi fikri ile belirlediği fırsatları bir iş planı çerçevesinde eyleme dönüştürmesi demektir.

13 Yenilikçi ve yaratıcı olma
GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimci Düşüncenin Temelleri Rekabetçi Düşünme Rekabetçi düşünme Öncü olma Risk alma Yenilikçi ve yaratıcı olma Rekabet, alıcının değerlendirebileceği tüm var olan ve olması muhtemel rakip teklifleri ve ikameleri içerir. Rekabet girişimcinin piyasada tutunabilmesi için kaliteli ürüne/hizmete, verimli çalışmaya ve tüketici yönlü düşünmeye odaklanmasını sağlar. Rekabet hem firmalar hem de tüketiciler için sağlıklı bir piyasa ortamı oluşturur

14 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimci Tipolojisi
Cumhuriyet öncesi dönem Ahilik teşkilatı Yabancı azınlıklar Cumhuriyet döneminin ilk yılları arası dönem 1980 sonrası dönem Piyasa ekonomisi

15 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimci Tipolojisi
Ülkemizde girişimciliğin temel darboğazları ve sorunları: Fizibilite çalışmalarına özen gösterilmemesi Piyasa araştırması konusuna gereken önemin verilmemesi Finansman sorunu Olgunluk dönemindeki ürünlere yatırım yapılması Yenilikler (inovasyon) konusundaki olanakların genellikle değerlendirilmemesi Girişimcilerin kendi aralarında dikey ve yatay işbirliğinin yeterince sağlanmaması Türk insanının bir araya gelerek ortak girişimlerde bulunmaması Alınan kararların nicelik ve nitelik bağlamında yeterli bilgiye dayandırılmaması

16 Girişimci Esnaf Girişimci Fırsatçı Girişimci GİRİŞİMCİLİK NEDİR?
Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimci Tipolojisi Esnaf girişimciler; işçilik deneyiminden gelmiş, eğitim seviyesi çok yüksek olmayan, yönetim becerisi zayıf ve finansal olarak kendi birikimlerini ve eş-dost-akrabadan aldığı sermayeyi kaynak olarak kullanan girişimciler. Esnaf girişimcilerin firmaları esnek olmayan katı özelliklere sahip olma eğilimindedir. Girişimci Esnaf Girişimci Fırsatçı Girişimci Fırsatçı girişimciler; orta sınıf bir geçmişe sahip, eğitim düzeyi daha yüksek, yönetim deneyimine sahip, yeni fırsatları görebilen, yenilikçi, çok farklı stratejiler geliştirebilen ve farklı finansal kaynaklar kullanabilen girişimcilerdir. Fırsatçı girişimcilerin firmaları esnek ve uyumlu bir yapıya sahip olma eğilimindedir.

17 Girişimci Esnaf Girişimci Fırsatçı Girişimci GİRİŞİMCİLİK NEDİR?
Türkiye’de Girişimcilik ve Girişimci Tipolojisi Girişimci Esnaf Girişimci Fırsatçı Girişimci Türkiye’de girişimcilerin çoğunun esnaf girişimci tipine uyduğu söylenebilir. Türk girişimcisinin tipik özelliklerine bakıldığında Türkiye’de KOBİ girişimcilerinin genellikle teknik (mühendis, teknisyen ve usta) kökenli olduğu görülmektedir. Türkiye’de girişimci, işletme sahibi ve yönetici genellikle aynı kişidir.

18 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Süreci Fırsatların belirlenmesi
Kaynakların belirlenmesi İş planının geliştirilmesi Girişimin yönetilmesi Girişimcilik Süreci Girişimcilik süreci önceden planlanmış, sistematik bir süreç değildir. Girişimcilik süreci bir fırsatın ortaya çıkması ile başladığı ve bu fırsatın ne zaman hangi şekilde ortaya çıkacağı kesin olmadığı için önceden tahmin edilmesi oldukça zor bir süreçtir.

19 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Süreci 1. Fırsatların Belirlenmesi
Girişimcinin yeni bir girişim için pazarda bulduğu açıkları görmesi ya da henüz başkaları tarafından fark edilmemiş tüketici ihtiyaçlarını fark etmesi ile gelişen bir süreçtir. Fırsatların belirlenmesi pazarlara bakmakla değil pazarı görmekle mümkündür. Pazarı görmek için pazarı ve pazarı etkileyen faktörleri (tüketiciler, işletmeler, teknoloji, ekonomi, politika vb.) yakından takip etmek gerekmektedir.

20 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Süreci 2. Kaynakların Belirlenmesi
Belirlenen fırsatların bir girişime dönüşmesi için gerekli olan kaynaklar belirlenerek temin edilmesi amaçlanır. Girişimin başarısı olabildiğince çok kaynak bulmaya değil doğru kaynakların belirlenerek bu kaynaklardan en üst düzeyde faydalanmaya bağlıdır.

21 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Süreci 3. İş Planının Geliştirilmesi
İş planı yol haritası görevi görmektedir. Girişimcinin hedefleri doğrultusunda neyi, ne zaman, nasıl yapacağı konusunda yol gösterir. Stratejik planlamanın önemli bir kısmını oluşturur.

22 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Süreci 4. Girişimin Yönetilmesi
Kurulacak sağlam bir örgütsel yapı girişimin etkinliğini ve sürekliliğini artıracaktır. Boğucu, mekanik ve bürokratik bir örgütsel yapı girişimcilerce tercih edilen bir yapı değildir.

23 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? İç Girişimcilik
İç girişimcilik, bir kurum/işletme çalışanlarının bulundukları şirketten ayrılmadan fikir ve proje üretmesidir. İç girişimci ise kurum/işletme içinde girişimcilik özelliklerine sahip ve geliştirdikleri fikirleri bulundukları işletmenin karlılığını ve rekabet gücünü artıracak gerçek faaliyetlere dönüştürebilen kişilerdir.

24 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? İç Girişimcilik
İç girişimcilik özünde girişimciliktir. Ancak aralarında farklar vardır; Girişimcilikten bir farkı iç girişimciliğin görüş alanını şirketin faaliyet alanının oluşturmasıdır. İç girişimciliğin görüş alanı daha dardır. İç girişimcilerin girişim faaliyetlerini şirket desteğiyle yürütmeleri nedeniyle girişimcilerin yaşadığı yatırımcı bulma sorununu yaşamamalarıdır.

25 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? İç Girişimcilik
İç girişimcilik şirkete olağanüstü rekabet avantajları ve gelir kaynakları sağlayabilir. İç girişimcilik, şirketlere yeni fikirler bulma ve yeni ürünler geliştirme sürecinde zaman ve maliyet tasarrufu açısından avantaj sunmaktadır. Girişimci özelliklere sahip çalışanlar her zaman işinden ayrılıp kendi girişimlerini kurma potansiyeline sahiptir. Bu durum şirketlerin çalışanlarını kaybetmelerine yol açabilmektedir. Bu tür işten ayrılmaları engellemek için de şirketler iç girişimciliği destekleme ve geliştirme yollarını sürekli aramaktadırlar.

26 GİRİŞİMCİLİK NEDİR? İç Girişimcilik
Bir şirket içerisinde iç girişimciliğin oluşabilmesi için bazı koşulların var olması gerekmektedir: Şirket teknolojide öncü olabilmeli ve ar-ge faaliyetlerine büyük önem verilmelidir. Şirkette yeni fikirler desteklenmeli ve bu fikirler uygulanırken ortaya çıkabilecek hatalara karşı toleranslı olunmalıdır. İşletme kaynaklarına çalışanlar kolayca erişebilmelidir. Çalışanlar arasında ekip çalışması desteklenmelidir. İç girişimcilere yönelik ödüllendirme sistemi uygulanmalıdır. Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetimce desteklenmelidir. Çalışanların inisiyatif kullanmalarına olanak sağlayacak sorumluluk ve yetkiler verilmelidir. İşletmenin faaliyet sınırları esnek olmalıdır.


"GİRİŞİMCİLİK NEDİR? Girişimcilik Kavramı Girişimcilik Terimleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları