Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Astımda özel durumlar fatih türkmensoy. astım ve gebelik 1/3, 1/3, 1/3 İlaç alamalıyım ? Bebeğe bir zararı olur mu ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Astımda özel durumlar fatih türkmensoy. astım ve gebelik 1/3, 1/3, 1/3 İlaç alamalıyım ? Bebeğe bir zararı olur mu ?"— Sunum transkripti:

1 astımda özel durumlar fatih türkmensoy

2 astım ve gebelik 1/3, 1/3, 1/3 İlaç alamalıyım ? Bebeğe bir zararı olur mu ?

3 astım ve gebelik Kontrolsüz astım, fetüs üzerinede istenmeyen etkilerin,prenatal mortalite ve prematürite nedenidir İyi bir tdv alan hastalarda prenatal prognoz diğer bebeklerden farklı değildir. Kullanılan ilaçların çoğunun fetal riski artırdğına dair çok az kanıt var. Amaç : astım atağının agresif tdv si ve normal AC fonksiyonlarının sürdürülmesi =fetüsün oksijenlenmesi

4 Astım ve gebelik Nebülize hızlı etkili β2 agonist ve O2 bulunmalı Teofilin, inhale GKS, β2 agonistler, lökotrien antagonistleri

5 Astım ve cerrahi Aşırı duyarlılık, hava akımı kısıtlanması, aşırı mukus yapımı, ameliyat sırasında ve sonrasında sorun oluşturmakta Ameliyat sırasında astımın şiddeti, ameliyat türü ve anestezi şekli önemli Operasyondan birkaç gün önce AC fonksiyonu öçülmeli, özellikle FEV1 kişisel en iyi değerinin %80 i olmalı

6 Asım ve cerrahi Son 6 ay içinde sistemik GKS tdv alanlar ameliyat döneminde sistemik tdv almalı ve operasyondan 24 sa sonra doz hızla azaltılmalıdır.

7 Astım ve rinit Astımlı hastaların çoğunda rinit vardır Kr. Rinitli hastaların %30’nda ya astım vardır yada sonradan gelişir, astım için risk faktörü Her ikiside inflamatuar hava yolu hastalığı Hiperemi/düz kas kontraksyonu Rinit tdv si astım semptomlarında düzelme sağlayabilir

8 Astım ve sinüzit Hem akut hem kronik sinüzit astımı kötüleştirebilir Mümkünse kesin tanısı için BT Kuşkulu durumlarda 10 günlük antibiyotik tdv si önerilmekte ayrıca nazal konjesyonu azaltmak için kullanılan ilaçlarda tdv ye eklenmelidir.

9 Mesleksel astım Tanı konduktan sonra en ideali astıma yol açan maruziyetin önlenmesidir. Maruziyetin dvm ettiği hastalarda giderek şiddetlenen, ölümcül olabilecek alevlenmelere ve kalıcı AC fonk.bozukluklarına neden olabilir. Tdv diğer astım formlarıyla aynıdır

10 Astım ve solum yolları enfeksiyonları Astım semptomlarını provake ettiği için önemlidir özelliklede viral enfeksiyonlar Bebeklerde RSV, daha büyük çocuklarda Rinovirüsler etken Epitel hasarı, IgE yapımı, mediyatör salınımı Tdv diğer astım atak tdv ile aynıdır Astım semptomları enfeksiyondan sonra uzun süre dvm edebilir bu süre boyunca astım tedavisi devam etmelidir

11 Astım ve GÖR Astımlılarda GÖR 3 kat daha sık Kullanılan ilaçlar (teofilin oral β2 agonistler), hiatus hernisi Astımlılarda GÖR tanısı en iyi özofagial pH ve AC fonksiyonlarının eş zamanlı incelenmesiyle konur Reflü için ilaç tdv si başlanır ve genelde etkili olur Az-az sık sık yemek ve genel reflü önlemleri Ameliyat : ciddi özofajiti ve tıbbi tdv ye yanıt vermeyen ağır semptomatik hastalar için

12 Astım ve aspirin Yetişkinlerde daha sık görülür çocuklarda enderdir Kliniği tipiktir kr. Nazal konjesyon ve nazal polip sıklıkla saptanır Aspirin alımından dakikalarla – 1-2 saat içinde akut ağır astım atağı gelişir

13 Anaflaksi ve astım Potasiyel olarak hayatı tehdit eden bir durumdur semptomları arasında yüzde kızarıklık,kaşıntı, ürtiker anjiyo ödem üst ve alt hava yolları tutulumu hipotansiyon senkop bulantı kusma…

14 Anaflaksiye bağlı astımda tercih edilecek bronko dilatör adrenalindir Hızlı tdv si hayati önem taşır O2 i.m. adrenalin, enjektabl antihistaminikler iv hidrokortizon iv sıvı tedavisi ve hava yolu desteği tdv şemasını oluşturur. Anaflaksiye neden olan durumdan kaçınılması ve önceden hazırlanmış adrenalin enjektörleri bulundurulması proflaksiyi oluşturur


"Astımda özel durumlar fatih türkmensoy. astım ve gebelik 1/3, 1/3, 1/3 İlaç alamalıyım ? Bebeğe bir zararı olur mu ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları