Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?"— Sunum transkripti:

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bize söylediklerini hatırladın mı? B) Kapıyı çalan Sezin’miymiş? C) Kitapları aldığın yere koyar mısın? D) Beni tanımadı mı acaba?

2 Aşağıdakilerin hangisinde kesme ( ‘ ) işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Onlar 1975’te evlendiler. B) Yahya Kemal’in eserlerinden alınmış sözler var. C) İstanbul’lular sürekli trafik sıkıntısı yaşıyorlar. D) Hollandalı turistler ülkemizi çok beğendiler.

3 “Sınıftaki öğrenciyi kimse çıkaramadı
“Sınıftaki öğrenciyi kimse çıkaramadı. “ cümlesinde altı çizili sözcüğün üstlendiği göreve göre türü nedir? A) Ad (isim) B) Adıl (zamir) C) Sıfat (önad) D) Belirteç

4 “ Su uyur, düşman uyumaz “ cümlesinde altı çizili öğeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Özne – dolaylı tümleç – nesne B) Zarf tümleci – özne – yüklem C) Özne – nesne – özne D) Özne – yüklem – özne

5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “isim tamlaması” yoktur?
A) Okulda hayat daha güzel geçiyor. B) Sınıfın kapısını sessizce çalardı. C) Tepede bir de kiraz bahçesi vardı. D) Mahallenin bakkalı da onu severdi.

6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden B) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? C) Dün gece sana bir tepeden baktım,aziz İstanbul D) “ Hayat dört şeyle kaimdir” derdi babam.

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğe dizilişi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Eylül ayında okullar açılacak. B) Yaz gelince havalar ısınır. C) Sonbahardır mevsimlerin en hüzünlüsü D) İlkbahar gelince doğa canlanır.

8 Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi ad
olarak kullanılmış? A) Görünen köy kılavuz istemez. B) Danışan dağlar aşmış. C) Akacak kan damarda durmaz. D) Boş çuval ayakta durmaz.

9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu “ nesne “ olan sözcük üzerindedir?
A) Babam, doktoru yolda dün görmüş. B) Dün yolda doktoru babam görmüş. C) Doktoru babam dün yolda görmüş. D) Babam dün yolda doktoru görmüş.

10 Aşağıdaki cümlelerden hangi altı çizili sözcük kaynaştırma harfi almamıştır?
A) Her ikisi de oldukça sıkıştı. B) Kendisine kısa bir mektup yazdım. C) Bu hayvan arpayı sevmez. D) Buğdayı çok ucuza almış.

11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır?
A) Çantasını alıp gitsin. B) Annem yemek pişirecek. C) Sabah erken uyandı. D) Hayata gözlerini kapamıştı.

12 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumsuz fiil yoktur?
A) Kitap okumak istemiyordu. B) Havalar giderek ısınıyordu. C) Onu kırmayı göze alamadı. D) Kalabalıkta onu göremedi.

13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, sıfatı nitelemiştir?
A) Bu yırtıcı kuşların uçuşları başka kuşların uçuşlarına hiç benzemez. B) En hafif bir hava akımı bile dengesini bozar. C) Onlardan daha küçük, daha az saldırgandırlar. D) Deliler hızla aşağı inerler.

14 “Sonunda çok güzel bir ödev hazırladık
“Sonunda çok güzel bir ödev hazırladık.” cümlesinde hangi sözcük belirteçtir? A) Ödev B) Bir C) Güzel D) Çok

15 Aşağıdaki cümlelerin hangisi, devrik cümledir?
A) Tarlaya çalışmaya gitti o, akşamdan. B) Portakalı ağaçtan topladım. C) Üzerinden arabalar geçiyordu. D) Akşam olunca sokaklar sessizleşti.

16 “Özür dilemekten değil; insanları kırmaktan çekininiz
“Özür dilemekten değil; insanları kırmaktan çekininiz.” Cümlesindeki fiilin kipi hangisidir? A) Dilek-şart B) İstek C) Emir D) Gereklilik

17 Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik zamanlı basit bir fiildir?
A) Konuşuyorum. B) Görüşmüştük. C) Bakmayacaksın. D) Giderdim.

18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Türkçe dersinden / geçer / not / aldım. B) Bu akşam / sinemaya / birlikte gidelim. C) Okul bahçesinin yanındaki kapının kolu / kırıldı. D) Yine / yeşillendi / fındık dalları.

19 Kim okurdu kim yazardı Bu düğümü kim çözerdi Koyun kurt ile gezerdi Fikir başka başk’olmasa (Âşık Veysel Şatıroğlu) Yukarıdaki dörtlükte, aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? A) Sıfat B) Zamir C) Edat D) Bağlaç

20 Rüzgâra bir koku ver ki, hırkandan;
Geleyim, izine doğru arkandan; Bırakmam, tutmuşum artık yakandan, Medet ey şairim, Yunus’um medet! (Necip Fazıl Kısakürek) Yukarıdaki şiirde, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edat B) Bağlaç C) İsim tamlaması D) Sıfat tamlaması

21 Elimde ne ev kaldı, Ne evin yeri kaldı, Sırtımda kumaş değil, Bir ince deri kaldı. Ayağımda potinler Gitti, izleri kaldı. Yukarıdaki şiirde kaç tane çekimli fiil vardır? A) 5 B) 3 C) 2 D) 4

22 Aşağıdakilerden hangisi ad cümlesi değildir?
A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. B) Ali’nin annesi öğretmenmiş. C) Bugün hava çok soğuktu. D) Durakta uzun süre bekledim.

23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?
A) Elmaları küfeye doldurdu. B) Kaptanın dediklerini yapmaya çalışıyordu. C) Bize ikişer elma verdi. D) Sobaya odunları atıver.

24 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki kullanılmıştır?
A) ağaçlıktan B) ayakkabı C) oyuncakçılar D) elleri

25 A) Bilimden B) Sevgi C) Duvarda D) Çekyat
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki kullanılmıştır? A) Bilimden B) Sevgi C) Duvarda D) Çekyat

26 Sözcüklerden hangisi basit yapıdadır?
A) Köylü B) Yapraklar C) Çaydanlık D) Bilgisayar

27 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yönünden doğrudur?
A) Otuz Beş Yaş bu şairin Cahit Sıtkı Tarancı’nın en ünlü şiiridir. B) Otuz Beş Yaş, bu şairin, Cahit Sıtkı Tarancı’nın en ünlü şiiridir. C) Otuz Beş Yaş bu şairin, Cahit Sıtkı Tarancı’nın en ünlü şiiridir. D) Otuz Beş Yaş, bu şairin, Cahit Sıtkı Tarancı’nın, en ünlü şiiridir.

28 Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Kardeşim sporu da sever B) Çocuklarda buraya gelecekler C) Sözlerine de dikkat et D) Aradığı elbiseyi çarşıda bulamadı

29 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, dilek kipinde değildir?
A) Sen de onun gibi davranmalısın. B) Çabuk buraya gel. C) Sana da üç hikaye kitabı alalım. D) Sabahleyin size geleceğiz.

30 “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” cümlesinde vurgulu olan öğe aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne B) Dolaylı tümleç C) Nesne D) Zarf tümleci

31 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
A) Ela gözlerine kurban olduğum. B) Kısa saç sana çok yakışmış. C) Bazı insanlar kıymet bilmezler. D) Ağlayan bebeği biri sustursun.

32 “Sabah” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır?
A) Sabah, orada pazarına gideriz. B) Sabah, bu konuyu görüşürüz. C) Sabah, kimine göre vakitlerin en sevimlisidir. D) Sabah, derslerime çalışmak istiyorum.

33 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A) Türkçe sınavına kim girmedi? B) Ahmet amcalar kaçıncı katta oturuyor? C) Bu hafta sonu nereye gidelim? D) Bu soruları ben nasıl çözeceğim?

34 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Adana’lı arkadaşlar yarın gelecek. B) Necati 3’üncü katta oturuyor. C) Rukiye 1977’de doğmuş D) Havva’nın kızı Tuğçe çok tatlı.

35 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim tamlaması özne görevindedir?
A) Sonunda oğlunun başarısını gördü. B) Arkadaşının sözlerinden çok etkilenmişti. C) Kedinin bakışları pek sevimliydi. D) Kumaşın rengini beğenmemişti.

36 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğünün çeşidi farklıdır?
A) Bugün pazardan ne aldın? B) Buradan ne gün ayrılıyorsunuz? C) Baban ne iş yapıyor? D) Bu, ne kıyafet böyle?

37 Aşağıdaki eylemlerden hangisi birleşik zamanlıdır?
A) Göremezsin B) Görmediler C) Oturuyorsunuz D) Başlayacakmış

38 “Arkadaşlarım her gün bana yeni bir kitap getiriyorlar; fakat zamanım yeterli olmadığı için okuyamıyorum.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin görevlerine göre türleri hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Zamir-zamir-sıfat-edat B) Sıfat-zamir-bağlaç-edat C) Sıfat-sıfat-bağlaç-bağlaç D) İsim-sıfat-edat-edat

39 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız ad tamlaması vardır?
A) Annesi ona: ”Aslan oğlum!” diye seslenirdi. B) Elbise dolabından yeni elbisesini çıkardı. C) Arkadaşımın annesi bizi yemeğe davet etti. D) Türkçe kitabımı kaybettim

40 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?
A) Elindeki kalemi arkadaşına verdi. B) Medeniyet, insan zekasının ürünüdür. C) Çocuğun gözleri deniz mavisi idi. D) Sınıfın camlarını taktırmamız gerekiyor.

41 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, bir sıfatla sağlanmıştır?
A) Ödevini yapmayı nasıl unutursun? B) Kütüphaneden hangi kitapları aldınız? C) Kimler benimle top oynamaya gelecek? D) Gecenin bu saatinde nereye gidiyor?

42 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eki diğerlerinden farklıdır?
A) Defterim arkadaşımda kalmış. B) Televizyonu çok seyretmeyin C) Odanız çok temiz olmalı. D) Evi okula yakın mı?

43 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Büyük insanlar, büyük işler yapar. B) Sınıfta kalmak beni çok üzer. C) Sınıfı geçmek değil, öğrenmek önemli olan. D) Komşumuz bu mahalleden taşındı.

44 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A) Dostlar kötü günlerde belli olurmuş. B) Yarın seninle görüşmem lazım. C) Sorunlarımızı arkadaşlarımızla çözmeliyiz. D) Yağmur, toprağı yavaş yavaş ıslatıyor.

45 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur?
Bugün burada senin için toplandık. Dondurucu soğuklardan ellerimiz üşüdü. Bana arkadaşını söyle Burada kurallar benden sorulur.

46 “Misafirin umduğu, ev sahibine iki gün yeter
“Misafirin umduğu, ev sahibine iki gün yeter.” cümlesinin öğe dizilişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem B) Özne-nesne-nesne-yüklem C) Nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem D) Özne-dolaylı tümleç-yüklem

47 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi (hece düşmesi) yoktur?
A) Sanki benim sabrımı deniyorlar. B) Onun yaptığı resmi herkes beğendi. C) Annesinin yeni aldığı kitabı kaybetti. D) Ahmet, kuşu alan adama çaresiz gözlerle bakıyordu.

48 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A) Kadınlar, işlerini titizlik içinde tamamladılar. B) Onu hiç bu kadar umutsuz görmemiştim. C) “O günleri bir görebilsem!” D) Çikolatalı pastayı çok seviyor.

49 Hangi sözcüğün sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi olmaz?
A) Alın B) Gönül C) Burun D) Yanak

50 Çocuğun yüzü kızardı Bu cümledeki altı çizili kelimede görülen ses olayının benzeri,aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Okulun çevresini gezdi. B) Sokağın temizlenmesi gerekiyor. C) Seni hiç anlamıyor. D) Çocuk kitap okuyor.

51 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir imla yanlışı yapılmamıştır?
A) İstanbul 1953’te fethedildi. B) Ayşe’nin babası hala yoldaymış. C) Ankara’dan bingöl’e uçakla gitmiş. D) Onun köpeğinin adı karabaş idi.

52 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle belirtilen yere virgül getirilemez?
A) Sanatı ( ) yurdun en ücra köşelerine taşıdı. B) İster sarı ( ) ister mor şu kır çiçeği C) İleri ( ) geri konuşmamalısın. D) Alçak gönüllü ( ) yardımsever biriydi.

53 Hangi cümlenin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A) Bu yıl tatilde köye gidiyor. B) Arkadaşım telefonda bekliyor. C) Sabahları genellikle süt içiyor. D) Konuğumuz yarın akşam geliyor.

54 Hangi cümlenin yükleminde zaman kayması vardır?
A) Ekim ayında köyüme gidiyorum. B) Size mutlaka geleceğiz. C) Kütüphanemi herkese açtım. D) Hizmeti ön planda tutarız.

55 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?
A) Babam onları karşılamaya gidecek. B) Bizimkiler Ankara’ya yarın gelecekler. C) İsterseniz telefonla görüşürüz. D) Bu akşam size geliyoruz.

56 Çal bağlamacı çal, eski türküler,
Dirilt nağmelerini ataların. Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler Duyur sesini eski ustaların. Konusuna göre şiirin türü nedir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

57 Aşağıdaki cümlelerinin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
A) Dedem çok güzel saz çalar B) Özgürlük, hava ve su kadar gereklidir C) Sen de mi benim gibi düşünüyorsun D) İyi öğrendin mi her şey kolay gelir

58 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem(!) işareti konulmalıdır?
A) Yapacağı işi bitirmeden bırakıp gitmiş B) Birkaç insan buraya doğru geliyor C) Havalar ısındı mı göçmen kuşlar gelir D) Aman, şu çiçeklerin güzelliğine bakın

59 Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı türden bir fiilimsi vardır?
A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar. B) Eşek, yükü olunca anırmaz. C) Üzüm üzüme baka baka kararır. D) Gün doğmadan neler doğar.

60 Düşman geldi,tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı Tüfek icad oldu,mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir? Satirik Epik Lirik Pastoral

61 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,tırnak işareti(“ ”)
yanlış kullanılmıştır? “Handan” Halide Edip Adıvar’ın mektup tarzında yazdığı bir romandır. Öğretmen,Gülçin’e “Bu sınava daha çok çalışmalısın.” dedi. İsmin yerini tutan kelimeye “zamir” denir. Ezgi “bu sınavında birincisi ben olacağım demiş.”

62 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
sonundaki noktalama işareti yanlıştır? Acaba ben nerede hata yapıyorum? Baharın gelmesi hepimize neşe kattı. Ah,nerde kaldı o bağlar,o bahçeler. Yazıklar olsun,bu ne acımasızlık!

63 Aşağıdakilerden hangisinde şahıs (kişi) zamiri
vardır? Böyle hepten unutmuş olamazsın beni. O,birkaç gün sonra yine çiçek açar. Hepsi,dört gözle oraya gelmemizi bekliyormuş. İki saat oldu,babam nerde kaldı?

64 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
kullanılmıştır? Zamanın tümünü Gümüş’te geçiriyordu. Torununun saçlarını bir gül ya da nergis koklar gibi kokladı. Nedime nine ortalıkta kuru kuru dolandı. Çekmeceden bahçe makasını alıp dışarı çıktı.

65 Bu yolda herkes bir,ey delikanlı
Diriler şerefli,ölüler şanlı! Yurt için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan o şana gider. Bu şiirde de olduğu gibi “kahramanlık” konularını işleyen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Satirik Epik Lirik Pastoral

66 “Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı
olmak şarttır.”cümlesinde hangi sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır ? A) bilginin B) uşağı C) efendisi D) şarttır

67 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”lerden
hangisi bitişik yazılır ? A) Sen de bizimle gelsene. B) Ahmet de bugün okula gelmemiş. C) Ev de kimsecikler yoktu. D) Sınavı çalıştım da kazandım

68 Altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok
yapım eki vardır? A) Oduncudan iki ton odun aldık. B) Koltukta uyuyakalmışım. C) Evcilik en sevdiğim oyundur. D) Tabakları yıkadıktan sonra gel.

69 “Onun kitabının sayfalarını tek tek
parçaladı.’’ cümlesindeki tamlamanın türü nedir? A) Zincirleme ad tamlaması B) Takısız ad tamlaması C) Belirtili ad tamlaması D) Belirtisiz ad tamlaması

70 ‘‘Türkler,sevinç,cankurtaran’’kelimeleri yapıları bakımından sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur? A) basit-türemiş-türemiş B) birleşik-basit-birleşik C) türemiş-birleşik-türemiş D) basit-türemiş-birleşik

71 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
A) Birinci öğrenciye kitap verdiler. B) Aliler kiralık ev arıyorlardı. C) Bu iletiyi size göndermişler. D) Elbiselerinizi her zaman temiz tutun.

72 Aşağıdaki hangi cümlede tamlama,belirtili nesne görevindedir?
A) Arkadaşım Türkçe kitabını bana verdi. B) Sınavdan önce ders notlarına göz attım. C) Kalemim masanın üzerinde kaldı. D) Ağabeyim yüksek okul mezunudur.

73 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A) Çiçekçi B) Evler C) Bilgi D) Çözüm

74 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?
A) Yolcular B) Yolluklu C) Yorgun D) Yollardan

75 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?
A) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar. B) Kardeşim kızamığa yakalandı. C) Barışmaları için kardeşim aracı oldu. D) Masadaki kitabı bana verir misin?

76 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma sesi yoktur?
A) Ütüyü B) Bacası C) Kapının D) Kardeşi

77 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur? A) Baktım ki kar yağıyor B) Bakdım ki kar yağıyor C) Baktımki kar yağıyordu D) Bakdımki kar yağıyor

78 Gönül gurbet ele çıkma Ya dönülür ya dönülmez Her güzele meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Dörtlüğünün konusu nedir ? A) Epik B) Didaktik C) Pastoral D) Lirik

79 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Onu görünce neşelenir,uzak kaldıkça kederlenirim. B) Sporu sevmeli, ondan uzaklaşmamalıyız. C) Bu yol yaya yürümekle bitmez. D) Birinci soruyu sen, ikinci soruyu ben cevaplayayım.

80 Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi doğru kullanılmıştır?
A) Aşağı - yukarı inip çıkmaktan yoruldum. B) İçeride on – on beş misafir var. C) Ali’yi –biricik dostumu- çok özlemiştim. D) Dün –arkadaşlarımızla- pikniğe gittik.

81 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili
ad tamlamasına örnek yoktur? A) Dağın eteklerinde köyler kurulmuştu. B) Denizin suyu çok tuzluydu. C) Sınıf arkadaşları ile sinemaya gitti. D) Halının püskülleri çok kirliydi.

82 Yapraklar ( ) güneş doğarken sarı ( ) batarken
kırmızı olur ( ) Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (;) (.) B) (:) (,) (.) C) (;) (,) (.) D) (;) (;) (.)

83 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır? A) Kendine Avrupa’lı tarzda bir ev döşemişti. B) Ay Dünya’nın uydusudur. C) Yeni ev arkadaşımız Ankara’dan gelmiş. D) Tuz Gölü Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

84 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Evimizin hemen uzağında durak var. B) Sabah annem ile sahilde dolaştık C) Köyden gelen misafirleri bir güzel ağırladı D) Okulun bütün sınıfları bayraklarla donatıldı

85 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
A) Bu binayı kaç günde boyayabilirsin B) Yarın yağmur yağacak mı C) Hava karardı mı çocuklar eve gelir D) Geziye çocukların hepsi mi katılacak

86 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? A) Fakir B) Gözlük C) Yağmurluk D) Yuvarlak

87 O köyde geçti benim güzel günlerim
O köyde geçti benim güzel günlerim. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünsüz sertleşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz türemesi D) Ünsüz düşmesi

88 Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ekte, ünsüz benzeşmesi olmuştur? A) Biçilmeden B) Kaldı C) Ekin D) Başakta

89 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur. A) Gemi hareket etmişti
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? A) Gemi hareket etmişti. B) Yarım elma, gönül alma. C) Hepimizi bir salonda topladılar. D) Bir şeyi daha belirtmek isterim.

90 Uçsuz bucaksız bir arazi, Görünürde ne köy, ne ağıl, Günler ıssız, yollar adamcıl. Bu dizelerde kaç ulama vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

91 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur? A) Babam kırkbeş yaşına girdi. B) Bugün rahatsızım, gelemiyorum. C) 1985‘den beri hemşirelik yapıyor. D) Son söylediklerinizi hiç te anlamlı bulmadım.

92 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? A) Masaya B) Sonradan C) Sobanın D) Mavisi

93 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı vardır? A) Hangi semtde oturduğumu sordu. B) Ağacın gölgesinde uyuyordu. C) Bu genç yaşta saçları dökülmüş. D) Güneş yavaş yavaş kayboluyordu.

94 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı vardır
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı vardır? A) Kastamonu'da on bir yıl çalıştı. B) Öfke de akıl olmaz. C) Sorulara kendince çözüm getirir. D) Kederlendiğim günler olmuştu.

95 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım (imlâ) yönünden doğrudur
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım (imlâ) yönünden doğrudur? A) Doktor Selma Hanım, 17 Temmuz Pazartesi Günü emekli oldu. B) Doktor Selma hanım, 17 Temmuz pazartesi günü emekli oldu. C) Doktor Selma Hanım, 17 temmuz pazartesi Günü emekli oldu. D) Doktor Selma Hanım, 17 Temmuz Pazartesi günü emekli oldu.

96 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım (imlâ) yanlışı yoktur? A) Birkaç gün sonra gitdi buradan. B) Sokak köpekleri sardı etrafımızı. C) İri iri güller açmışdı balkonda. D) Parasız kalınca akılı başına geldi.

97 Aşağıdaki dörtlüğün hangi dizesinde yazım (imlâ) yanlışı vardır
Aşağıdaki dörtlüğün hangi dizesinde yazım (imlâ) yanlışı vardır? A) Birgün bu şehirden gideceksin; B) Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda, C) Elinde ufacık valizin, D) Ne yapalım hayat bu.

98 Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde
yardımcı fiil ayrı yazılır? A) Kahrolmak B) Emretmek C) Varolmak D) Hissetmek

99 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, noktalama işaretleri doğru olarak kullanılmıştır? A) Atatürk; "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!" dedi. B) Atatürk: Ordular, "İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" dedi. C) Atatürk, "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir," ileri! dedi. D) Atatürk: "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri!" dedi.

100 Hangi cümlede yazım yanlışı vardır ?
A) Evi mi göreceksiniz? B) Kursa katılacak mısınız? C) “Araba onunki mi?” diye sordu. D) Yarın Ahmet’mi gelecek?


"Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları