Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAIMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAIMA."— Sunum transkripti:

1 TAIMA

2 TAIMA Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA)
DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Çalışanları tarafından 1993 yılında Hava Enformasyon Derneği adı altında kurulmuş olan Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği; 2010 yılında Türkiye Hava Muhabere Görevlileri Derneği ile birleşerek Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) adını almıştır Hali hazırda 388 üyesi bulunmakta olup dünyadaki tüm AIM Çalışanlarını tek çatı altında toplamak amacıyla 2008 yılında kurulmuş olan IFAIMA’nın kurucu üyesidir

3 Derneğimizin Amaçları-I
Mesleki açıdan ulusal ve uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeleri yakından takip edip üyelerimize duyurmak Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişki kurmak, bu kuruluşlarla birlikte mesleğimizin ve meslektaşlarımızın kalitesini artıracak çalışmalarda bulunmak Üyelerimizin mali, sosyal ve özlük haklarının uluslararası standartlara uygun hale getirilerek iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak

4 Derneğimizin Amaçları-II
Üyelerimizin moral ve motivasyonunu artırarak mesleki ve sosyal dayanışmalarını sağlamak Mesleki alanda araştırma, rapor, sunum vb. çalışmalar yaparak bu çalışmaları meslektaşlarımız ve ilgili Makamlarla paylaşmak AIM Hizmetleri kapsamında küresel ölçekte ortaya konan standartların Ülkemizde de uygulanarak global entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak vb…

5 Dünya AIM Günü

6 DİJİTAL AIM UYGULAMALARI
AIS-AIM GEÇİŞ SÜRECİ DİJİTAL AIM UYGULAMALARI

7 Ana Konular-I Yeni Hava Trafik Yönetimi (ATM) Sistemi
Yeni ATM Sistemi için Geliştirilen En Büyük Projeler (SESAR, NextGen…) SESAR Projesi AIS-AIM Geçiş Süreci Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi (SWIM)

8 Ana Konular-II Dijital Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Uygulamaları
Ülkemizde AIS-AIM Geçiş Süreci ICAO bünyesinde Son Gelişmeler Sonuç

9 Yeni Hava Trafik Yönetimi (ATM)
Havacılık sektöründe yeni gelişmelerin yaşanması, mevcut sistemlerin yetersiz kalması ve hava trafik yoğunluğunun sürekli artış göstermesi gibi sebeplerden dolayı hava trafik yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması gereği duyulmuştur. Hava trafik yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması amacıyla SESAR (AB/Eurocontrol), NextGen (FAA) ve CARATS (Japonya) gibi çok önemli projeler geliştirilmiştir 9

10

11 Yeni ATM Sisteminin En Büyük Projeleri
11

12 Projelerin Ana Amaçları
Hava Trafik Yönetimi Sisteminin iyileştirilmesi Hava trafik kapasitesinin artırılması CO2 emisyon hacminin ve ses kirliliğinin azaltılması Uçuş emniyet anlayışının geliştirilmesi Verimliliğin artırılması vb..

13 SESAR Projesi-I Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırma Geliştirme Projesi Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan, Eurocontrol tarafından geliştirilen ve hava trafik yönetimi sisteminin yeniden şekillendirilmesi ve teknolojik alt yapısının geliştirilmesi anlamında en büyük projelerinden biri olarak değerlendirilmektedir SESAR Projesinin uygulanması durumunda yılları arasında Avrupa’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına yaklaşık € 419 milyar gelir sağlanması hedeflenmektedir

14 SESAR Projesi-II SESAR Projesinin temel hedefleri:
Uçuş süresinin uçuş başına ort. 9 dakika kısaltılması Gecikmelerin (delay) yaklaşık %50 azaltılması CO2 emisyon hacminin uçuş başına %10 azaltılması Uçuş emniyetinin sağlanması Ekonomik açıdan büyümenin sağlanması Yeni istihdam alanlarının oluşturulması

15 SESAR Projesi-III SESAR Projesinin 2020 yılından itibaren tam olarak uygulanması hedeflenmektedir. Brüksel- Stokholm Uçuşu kapsamında: 12 dakika - 20 dakika arasında bir zamandan tasarruf 435kg kg aralığında yakıt tasarrufu 1370 kg kg aralığında CO2 emisyon azalışı sağlanacaktır

16 AIS–AIM Geçiş Süreci-I
2000’lerin başlarında Yeni ATM Sistemi kapsamında ICAO tarafından AIS-AIM’e geçiş kararı alındı 2008 yılında AIS-AIM Geçiş Süreci kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla ICAO bünyesinde AIS/AIM Çalışma Grubu (AIS-AIMÇG) oluşturuldu 2009 yılında ICAO tarafından AIS-AIM Geçiş Yol Haritası dokümanı yayımlandı

17 AIS–AIM Geçiş Süreci-II
Geleneksel formata dayalı, kağıt bazlı AIS Hizmetinden; dijital veri odaklı, sistem bazlı AIM Hizmetine geçilmesi ile birlikte uçuş emniyeti için gerekli olan doğru havacılık bilgisi, doğru yerde ve doğru zamanda kusursuz, kesintisiz ve anlık bir şekilde hem metinsel hemde görsel olarak tüm kullanıcıların (pilot, ATC, dispatcher...) hizmetine sunulacaktır.

18 AIS–AIM Geçiş Süreci-III
Geleneksel formata dayalı, kağıt bazlı Havacılık Bilgi Hizmeti Sistemi (AIS) Dijital veri odaklı, sistem bazlı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Sistemi

19 ICAO AIS-AIM Yol Haritası
Stratejik bir doküman niteliği taşımaktadır AIS-AIM geçişi kapsamında gerekli stratejileri içermektedir Uygulama safhasında atılacak adımları kapsamaktadır Dijital AIM Konseptini ortaya koymaktadır Hali hazırda revize edilmeye ihtiyaç duymaktadır 19

20 AIS-AIM Yol Haritası 3 Aşama ve 21 Adım Aşama 1 Birleştirme
Aşama Dijitalleşme Aşama Bilgi Yönetimi

21 AIS-AIM Yol Haritası 21 Adım Annex Farklılıkları AIRAC ile Uyum
Dijital NOTAM Elektronik Havacılık Chartları Havacılık Veri Değişimi Havacılık Bilgisi Brifingi Veri Sağlayıcıları ile Anlaşmalar Bilgi Yönetimi İletişim Ağları 21 Adım Eğitim MET/AIM Birlikteliği Havaalanı Haritacılığı Elektronik AIP Entegre Veri Tabanı Manialar Özel Tanımlayıcılar Dijitalleşme Arazi AI Konseptsel Modeli Veri Entegrasyonunun Denetimi Veri Kalitesinin Denetimi Kalite Yönetim Sistemleri Birleştirme Annex Farklılıkları WGS-84 AIRAC ile Uyum 21

22 AIS-AIM Uygulama Takvimi

23 AIS– AIM–SWIM SWIM (Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi) Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Sisteminin geleceği olarak değerlendirilmektedir

24 SWIM-I Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi (SWIM)
Hava Trafik Yönetimi Sisteminde bilgilerin kusursuz, kesintisiz ve anlık bir şekilde paylaşımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir proje olup; NextGen, SESAR, CARATS gibi projelerin alt yapısını oluşturmaktadır Yeni Hava Trafik Yönetimi Sistemi için bir bakıma intranet görevini üstlenecektir (VoIP hattı gibi) Gecikmelerin (delay), uçuş trafiğindeki sıkışmaların ve tıkanıklıkların azaltılmasında; hava trafiğinin iyi yönetilmesinde ve hava sahasının en verimli şekilde kullanılmasında çok önemli bir rol oynayacaktır

25 SWIM-II SWIM Sisteminin uygulanması halinde:
Hava Trafik Yönetiminde gecikmeler (delay) %25 oranında azalacaktır Büyük havalimanlarında TWY süresinin %10 kısaltılması ile yıllık yaklaşık € 3.6 milyon tasarruf elde edilecektir Avrupa’da hava yolu şirketlerinin toplam yıllık sağlayacağı tasarrufun; ton yakıta veya € 120 milyon tekabül edeceği tahmin edilmektedir

26 SWIM Veri Havuzunda toplanan bilgiler, SWIM Sistemi sayesinde hava yolu şirketleri, ATC, havaalanları vb. kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

27 SWIM-AIM Sisteminin Geleceği
Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sisteminin (SWIM) yürürlüğe girmesi ile birlikte kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilginin, daha düzenli ve daha verimli bir şekilde dağıtımı sağlanacaktır

28 Dijital AIM Uygulamaları
Dijital NOTAM: Pilot, ATC, dispatcher vb. kullanıcılar pistin kapalı olduğunu hem metinsel hem de şekilsel olarak görebileceklerdir. (Kırmızı renkli “XXXX” işaretleri pistin kapalı olduğunu göstermektedir.)

29 Genişletilmiş Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) Sistemi: Genişletilmiş Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni Sistemi (PIB) ile uçuştan önce ihtiyaç duyulan havacılık bilgisi, hem metinsel hem de görsel olarak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

30 Dijital SNOWTAM: Almanya/Bremen Havalimanında 09/27 pistinde frenleme ölçümü 4/4/4 (orta/iyi ); 05/23 pistinde ise yüzey şekilleri güvenilir, sağlıklı bir ölçüme izin vermiyor. (05/23 pistinde frenleme ölçümü 9/9/9)

31 Elektronik Uçuş Çantası'nda (EFB) uçağın 09/27 pistine inmiş olduğu ve 11/29 pistinin ise kapalı olduğu görülmektedir . (11/29 pisti kırmızı renklidir)

32 3D Grafiksel NOTAM: A0232 Nolu NOTAM’la Top Atışının yapılacağı saha grafiksel olarak görülmektedir.

33 Türkiye’de AIS-AIM Geçiş Süreci
ICAO AIS-AIM Yol Haritasına göre hareket edilmektedir 1. Aşama: Tamamlandı 2. Aşama: Uygulama süreci devam etmektedir 3. Aşama: Uygulama süreci devam etmektedir

34 Avrupa AIS Veri Tabanı-EAD
Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanı (EAD) Doğru Havacılık Bilgisini içeren Merkezi Veri Tabanı Türkiye 2005 yılından beri EAD Sistemine entegredir

35 Kalite Yönetim Sistemi
ISO Sertifikası (2010) Kalite Politikası: Hava Seyrüsefer Hizmetlerini zamanında ve her defasında etkin ve emniyetli bir şekilde sunmak Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermemek

36 DHMİ NOTAM Servisi, Avrupa Havacılık Bilgi Veri Tabanı (EAD) sistemi ile entegre olarak Türkiye ve tüm dünya ülkelerinin güncel NOTAM bilgilerini havacılık camiasının kullanımına sunmaktadır.

37 Türkiye Hava Sahasında yayınlanmış NOTAM’lar anlık olarak harita üzerinde görüntülenmektedir.

38 Türkiye FIR’larında yayınlanmış olan NOTAM bilgileri eş zamanlı olarak EAD sisteminden sorgulanarak harita üzerinde gösterimi de yapılmaktadır.

39 ICAO bünyesinde Son Gelişmeler
ICAO Annex 15 Amdt 38 (Kasım 2018) ICAO Annex-15 Amdt 39 PANS-AIM 1. Baskı (Kasım 2018)- yeni AIS El Kitabı Amdt 3 (Doc 8126) AIM Eğitim El Kitabı 1. Baskı (Doc 9991) -yeni AIM Kalite El Kitabı 1. Baskı (Doc 9839)- yeni

40 Yeni SNOWTAM Formatı-I
Yeni SNOWTAM formatı ICAO Annex-15 Amdt 39-B ile Kasım 2020 tarihinde yayımlanacaktır SNOWTAM’ın maksimum geçerlilik süresi 8 (sekiz) saat olacaktır Yeni bir pist durum raporu alındığında yeni SNOWTAM yayımlanmalıdır Yeni SNOWTAM formatında zorunlu, duruma bağlı ve isteğe bağlı bilgileri içeren 3 bölüm bulunmaktadır Yeni SNOWTAM formatı uçak performans bölümü (A-H) ve durumsal farkındalık bölümü (I-T) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır

41 Yeni SNOWTAM Formatı-II
.

42 Sonuç-I Derneğimiz meslektaşlarımızın mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve ifade edilmesi için her platformda girişimlerini kararlılıkla sürdürecektir ICAO AIS-AIM Yol Haritasına göre 2016 yılında tüm aşamaların tamamlanmış olması gerekirdi Ülkelerin birçoğunda AIS-AIM Geçiş Süreci halen devam etmektedir Ülkemizde de dijital AIM sürecinin tamamlanması halen devam etmektedir AIS-AIM Süreci özellikle Afrika ülkelerinde maddi ve teknik yetersizliklerden dolayı yavaş ilerlemektedir

43 Sonuç-II Yeni SNOWTAM formatı ICAO Annex-15 Amdt 39-B ile Kasım 2020 tarihinde yayımlanacaktır ICAO Annex-15 Amdt 38 ve PANS-AIM 1. Baskısı Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir Hava seyrüsefer alanında küresel ölçekte yürütülen projeler ve çalışmalar bilgiye olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Bundan dolayı Havacılık Bilgi Yönetimi Sistemi (AIM), Yeni Hava Trafik Yönetiminin (ATM) bel kemiğini oluşturacaktır

44 TEŞEKKÜRLER


"TAIMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları