Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ 8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ  ANADOLU L İ SELER İ  FEN L İ SELER İ  SOSYAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ 8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ  ANADOLU L İ SELER İ  FEN L İ SELER İ  SOSYAL."— Sunum transkripti:

1 8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ 8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ  ANADOLU L İ SELER İ  FEN L İ SELER İ  SOSYAL B İ L İ MLER L İ SELER İ  ANADOLU MESLEK İ VE TEKN İ K ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI  ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SELER İ  Çok PROGRAMLI L İ SELER(ANADOLU L İ SELER İ VE ANADOLU MESLEK İ TEKN İ K L İ SELER)  ASKER İ L İ SELER İ LE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU  GÜZEL SANATLAR  SPOR L İ SELER İ

2 LİSE TÜRLERİ ATIŞALANI ORTAOKULU

3 FEN L İ SES İ -ÖZEL FEN L İ SES İ ÖZEL KOLEJLER 500-485 KÖKLÜ 1.DERECE ANADOLU L İ SES İ İ LÇE FEN L İ SELER İ SOSYAL B İ L İ MLER L İ SES İ 485-450 2.DERECE ANADOLU L İ SELER İ ANADOLU SA Ğ LIK MESLEK L İ SES İ 450-400 3.DERECE ANADOLU L İ SES İ 1.DERECE MESLEK İ VE TEKN İ K L İ SE (SA Ğ LIK MESLEK L İ SELER İ ) 400-385 385-330 330-0

4 ANADOLU L İ SELER İ  Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar.  Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenimi yapılır.  Anadolu liselerinde öğrenim süreleri 4 yıldır.

5 ANCAK;  GALATASARAY LİSESİ  İSTANBUL LİSESİ  BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ  KADIKÖY ANADOLU LİSESİ  CAĞALOĞLU LİSESİ  HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ  VEFA LİSESİ  ANKARA ATATÜRK LİSESİ  İZMİR CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ  BALIKESİR SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ 4+1

6 FEN L İ SELER İ  Öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğenime hazırlar.  Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.  Yeni tekolojileri kullanabilen yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.  Derslerde laboratuvar ve uygulama derslerine ağırlık verilir.

7 ÇAPA FEN L İ SES İ (FAT İ H) ÇAPA FEN L İ SES İ (FAT İ H)

8 SOSYAL B İ L İ MLER L İ SELER İ  Eğitim öğretim süresi 4+1 olan yatılı ve karma okullardır.  Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar.  Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamalarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

9

10 ANADOLU MESLEK İ VE TEKN İ K ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI  Öğrencilerin uygulanan programlardaki mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarını ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlar.  Bazı meslek alanlarını tercih eden öğrenciler, ayrıca yerleştirildikleri okullarda mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulurlar. Ayrıntılı bilgiler bakanlıkça belirlenir ve sınav klavuzunda ilan edilir.  Kendi meslek alanlarında staj çalışması yapmak zorundalar.  Bu okuldan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız ‘iş yeri açma belgesi’ verildiğinden bağımsız iş yeri de açabilirler.  Mezunlar ilgili bölümleri dahilinde meslek yüksekokullarına ‘Sınavsız Geçiş’ hakkına sahiptirler.  61 alan ve 225 dal programı ile öğrencileri hayata mesleğe iş/hizmet alanlarına ve yükseköğretime hazırlar.

11 a. Teog İle öğrencİ alan meslekİ ortaöğretİm kurumlarI  ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ  ADALET MESLEK LİSELERİ  ANADOLU TARIM MESLEK VE TARIM MESLEK LİSELERİ  ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ  ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ  ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM

12 1. ADALET MESLEK L İ SES İ  Öğretim süresi 4 yıldır.  Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup,ortak dersler ile desteklenmiş Adalet alanında Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma dalları uygulanır.  Bakırköy Adalet Meslek Lisesi Başvuru Koşulları; Sağlık ve fiziki durumun uygunluğu, Ortaokul ve imam hatip ortaokulundan sonra öğrenime ara vermemiş olmak, Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.  Mezunlar özellikle Adalet bakanlığı,Merkez ve Taşra teşkilatına eleman yetiştirmek için kurulmuştur.  Adalet Bakanlığı Personel alım sınavını kazananlar Adalet Bakanlığına Zabıt Katibi olarak atanırlar.  Mezunlar YGS ve LYS ye kazanma hakkına sahiptir.  Sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına geçebilirler.

13 2. ANADOLU SA Ğ LIK MESLEK L İ SELER İ  Kamu ve Özel sa ğ lık kurum ve kuruluşlarına eleman yetiştirir.  E ğ itim süresi 4 yıldır.Sadece İ stanbul Valideba ğ ı Anadolu Meslek lisesi nde 5 yıl e ğ itim verilmektedir. (MEB ADRES İ NDEN BÖLÜMLER HAKKINDA B İ LG İ ALAB İ L İ RS İ N İ Z)  Ortaö ğ retim yerleştirme puanı ile ö ğ renci alır.  2. Sınıftan itibaren staj yapma zorunlulu ğ u vardır.  Genel başvuru koşulları ile birlikte Hekim raporu isrtenmektedir.

14 İ STANBULDAK İ BELL İ BAŞLI SA Ğ LIK MESLEK L İ SELER İ BAKIRKÖY 70. YIL MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ (Sa ğ lık Hizmetleri Alanı) 387,534 BA Ğ CILAR AYDIN DO Ğ AN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ (Sa ğ lık Hizmetleri Alanı) 371,046 BAYRAMPAŞA TUNA MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ (Sa ğ lık Hizmetleri Alanı) 355,139 BAHÇEL İ EVLER MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ (Sa ğ lık Hizmetleri Alanı) 355,864 VAL İ DEBA Ğ MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ (Sa ğ lık Hizmetleri Alanı) /ÜSKÜDAR 358,985 FAT İ H VATAN ANADOLU MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ (sa ğ lık hizmeti alanı) 360,103

15 Hang İ alanlar bulunur ?  HEMŞ İ RE YARDIMCILI Ğ I  EBE YARDIMCILI Ğ I  SA Ğ LIK BAKIM TEKN İ SYENL İĞİ

16 Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak. YENİ UNVANLAR: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı unvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece “hemşire yardımcısı”, “ebe yardımcısı” ve “sağlık bakım teknisyeni” unvanı ile mezun olunabilecek. BU UNVANLARLA MEZUN OLACAKLARIN GÖREV TANIMLARI ŞÖYLE: **Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. **Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. ** Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.”

17 KAPATILAN BÖLÜMLER VE KAYITLI Ö Ğ RENC İ LER İ N DURUMU: Sa ğ lık meslek liselerinin hemşire yardımcılı ğ ı, ebe yardımcılı ğ ı ve sa ğ lık bakım teknisyenli ğ i haricindeki tüm programları kapatıldı. Kapatılan programlara ö ğ renci kaydı yapılmayacak. Sa ğ lık meslek liselerinde halen kayıtlı bulunan ö ğ renciler, e ğ itimlerini kayıtlarının yapıldı ğ ı programlarda tamamlayacaklar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanabilecekler. Sa ğ lık meslek liselerinin kapatılan programlarından 18 Ocak 2014 tarihinden önce mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam edebilecekler. Kanunda yapılan düzenlemeyle, ebelik unvanının nasıl kazanılaca ğ ı hüküm altına alındı. Düzenlemeye göre, ebelik unvanı; Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans e ğ itimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun olan ve diplomaları Sa ğ lık Bakanlı ğ ınca tescil edilenler ile ö ğ renimlerini yurt dışında ebelik ile ilgili bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sa ğ lık Bakanlı ğ ınca tescil edilenlere verilecek.

18 3. Anadolu tarIM MESLEK VE TARIM MESLEK L İ SELER İ  Tarım Teknolojileri,Gıda Teknolojisi,Laboratuvar Hizmetleri,Hayvan yetiştiriciliği ile Hayvan Sağlığı alanları bulkunur.  YGS ve LYS ye katılma hakkına sahiptirler.  Alanlarının devamları niteliğinde Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçebilirler.  Alanlarının devamı niteliğinde olan yükseköğretim kurumlarını tercih ettikleri durumda ek puan alırlar.  Ayrıca 2 yıllık ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarfından yapılan DGS yi kazanmaları durumunda alanlarındaki Lisans programına devam edebilirler.

19 4.ANADOLU T İ CARET MESLEK L İ SELER İ  Muhasebe ve Finansman  Pazarlama ve Perakende  Büro yönetimi ve sekreterlik  Bilişim Teknolojileri  Elektrik Elektronik Teknlojileri  Ulaştırma alanlarında kamu ve özel sektörde bgörev alacak ve kendi başına iş yapabilecek yabancı dil nitelikli insan gücü yetiştirir.  Orta okul Ve İmam hatip ortaokulu üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır.  Staj yapma zorunludur.

20 5.ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ  Gazetecilik  Radyo televizyon  Halkla ilişkiler ve Organizasyon  Matbaa  Grafik ve Fotoğraf alanlarında insan gücü yetiştirir.  Ortaokul ve İmam hatip ortaokulu üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır.  Bahçelievler Aydın Do ğ an Anadolu İ letişim Meslek Lisesi

21 6.ANADOLU OTELC İ L İ K VE TUR İ ZM MESLEK L İ SELER İ  4 yıl eğitim veren karma okullardır. Başvuru Koşulları Hekim Raporu, Mülakatta başarılı olmak  Staj yapmak zorunludur.  Yiyecek veİçeçek hizmetleri  Konaklama Hizmetleri  Eğlence Hizmetleri  Gıda Teknolojisi alanlarında eğitim alırlar.

22  KÜÇÜKÇEKMECE İ MKB ANADOLU MESLEK İ VE TEKN İ K (OTELC İ L İ K VE TUR İ ZM MESLEK) L İ SES İ (298.654 taban puan)

23 7. AnaDOLU İ MAM HAT İ P L İ SELER İ  İmamlık,Hatiplik ve Kuran kursu gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayan 4 yıllık karma eğitim kurumlarıdır.  Genel kültür derslerinin yanındsa Kuran ı Kerim Mesleki Arapça,Hadis Fıkıh Teshir gibi dersler verilir.  İmamlık,Hatiplik ve Kuran kursu öğreticisi yeterliliği kazandırılır.  YGS ve LYS ye katılma hakkına sahiptirler.  Alanlarının devamları niteliğinde Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçebilirler.  Alanlarının devamı niteliğinde olan yükseköğretim kurumlarını tercih ettikleri durumda ek puan alırlar.  Ayrıca 2 yıllık ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarfından yapılan DGS yi kazanmaları durumunda alanlarındaki Lisans programına devam edebilirler.  Ayrıntılı bilgi için www.mtegm.meb.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.www.mtegm.meb.gov.tr

24 İ stanbul / Küçükçekmece Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(85.7972) İ stanbul / Büyükçekmece Hüseyin Erkan Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(92.5553) İ stanbul / Küçükçekmece Marmara Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(100.7909) İ stanbul / Başakşehir Akif İ nan Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(104.8056) İ stanbul / Bahçelievler Mimar Sinan Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(107.2645) İ stanbul / Avcılar Fatih Sultan Mehmet Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(122.3195)

25 Küçükçekmece Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(305.7381) Bakırköy Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip Lisesi(361.5614) İ stanbul / Bahçelievler Bahçelievler Çobançeşme Anadolu İ mam Hatip LisesiAnadolu İ mam Hatip lisesi(305.4173)

26 6. Çok programl İ l İ se  Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğüretimin mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygular.  Öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma düzenler.  Son sınıfta 2 gün teorik, 3 gün uygulamalı eğitim vardır.

27 c. Özel yetenek,mülakat ve beden yeterl İ l İğİ sInavI ile ö ğ renc İ alan meslek İ ve tekn İ k ortaö ğ ret İ m kurumlarI  Denizcilik Anadolu Meslek/ Teknik liseleri

28 Denİzcİlİk anadolu meslek/teknİk lİselerİ  Genel başvuru koşulları yanında sağlığının denizcilik öğrenimine elverişli olduğunu ‘ gemi adamları sağlık raporu’ ile belgelendirmek  Mülakat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olmak  Erkek adaylarda 140,5 cm.; Kız adaylarda 144.5 cm. den kısa olmama koşulu aranır.  Yerleştirme TEOG’un yanı sıra mülakat ve beden yeterliliği sınavı sonuçlarına göre yapılır.  Denizcilik alanı ve gemi yapımı alanları bulunmaktadır.  İSTANBUL TUZLA PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ(318.85)

29 ASKER İ L İ SELER İ LE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI:  Erkek ve Türk vatandaşı olmak  Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız, birlikte yaşamamak  Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen giriş koşullarını taşımak  Herhangi bir nedenle askeri okuldan çıkarılmamış olmak ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak  Yapılacak özel güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması  En fazla 16, en az 13 yaşında olmak  Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik,tutukluk vb. olmamak)  Sınava başvurular 19 şubat – 05 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

30  T.S.K Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Sağlık Niteliklerine Uygun Olmak:  Vücut yapısı düzgün  Her bakımdan sağlam ve fiziksel görüşünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu olmamak, dikkati çekecek yara, yanık, kellik, cilt hastalığından iz bulunmamakl, düz taban olmamak)  Duymasında ve görmesinde en ufak bir kusur bulunmamak  Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlığı bulunmamak  Yapılacak diğer muayenelerden de sağlık raporu almak  Yapılacak ön muayenelerde ; YAŞEN AZ BOY/K İ LOEN FAZLA BOY/K İ LO 13140.5 cm./30 kg171.5cm/67.45 kg 14146.5cm. /34.2 kg178.5cm/72.8 kg 15152.5cm. /39.5 kg182.5 cm/ 77.6 kg 16158 cm./44.9 kg185 cm /80.8 kg

31  Okul bitirme derecesi ( son 5 yılın ortalaması) askeri liseler için en az 75, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 65 olmak.  Askeri liseye girmek isteyenler 2 aşamadan geçerler: 1. Aşama: ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınav 03Nisan 2016 2. Aşama: Ön sağlık muayenesi, Bedeni yeterlilik testleri, Psikoteknik Testi (yalnız Hv.K.K.lığı için), Müzik yetenek testi (yalnız bando astsubay hazırlama okulu için) Mülakat, Sağlık muayenesi.

32  KARA KUVVETLERİ KONUTANLIĞINA BAĞLI ASKERİ LİSELER Kuleli Askeri Lisesi Çengelköy/ İSTANBUL Maltepe Askeri Lisesi /İZMİR  DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI ASKERİ LİSELER Deniz Lisesi Heybeliada /İSTANBUL  HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI ASKERİ LİSELER Işıklar Askeri Hava Lisesi / BURSA  BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu /ANKARA  GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ (GATF) Kara kuvvetleri komutanlığına bağlı Maltepe Askeri Lisesi/İZMİR’de öğrenim görme hakkını elde ederler.

33

34 GÜZEL SANATLAR ve spor L İ SEler İ GİRİŞ KOŞULLARI:  Ortaokul son sınıf öğrencisi olmak  7. Sınıf yıl sonu başarı ortalaması 3, gireceği alanla ilgili dersin yıl sonu notunun en az 4 olması  Resim ve müzik öğretmenlerinin katılacağı şube öğretmenler aday gösterilmesi gerekir.  Yetenek sınavlarında başarılı olmak Lisedeli kültür derslerine ek olarak; Müzik alanında: solfej – piyano – çalgı – toplu koro – müzik tarihi - orkestra Resim alanında: Desen - temel sanat – desen atölye – heykel atölye – grafik atölye – sanat tarihi Ayrıca; Drama (sahne ve görüntü) bölümleri vardır.

35 İ STANBUL’DAK İ GÜZEL SANATLAR L İ SES İ Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Faik Sömer Güzel Sanatlar Lisesi Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Pera Güzel Sanatlar Lisesi Burç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Bahçe ş ehir Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

36 GÜRPINAR AŞIK VEYSEL GÜZEL SANATLAR L İ SES İ

37

38 RUH İ SARIALP SPOR L İ SES İ /BÜYÜKÇEKMECE

39 SPOR L İ SES İ ÇALIŞMALARINDAN KARELER.. SPOR L İ SES İ ÇALIŞMALARINDAN KARELER..

40  Resim alanında yetenek sınavları çizime dayalı; müzik alanında ise müziksel işitmeye, duymaya olarak yapılıyor.  Spor alanında ise sınav içeriği; sürat, koordinasyon, denge, dayanıklılık, spor branşı ile ilgili bilgi ve becerileri kapsıyor. Bu özelliklerden hangisinin kullanılacağına sınav komisyonu karar veriyor.  Her okul yetenek sınavını kendisi yapıyor.  Bu liselerden mezun olan öğrenciler özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan güzel sanatlar bölümlerini veya müzik, resim öğretmenliği gibi bölümleri tercih ediyorlar.

41  Resim bölümü nden mezun olanlar; Güzel Sanatlar Fakültelerinin iç mimarlık, moda tasarımı, grafik tasarımı, endüstriyel tasarım ve resim öğretmenliği gibi alanlarda çalışabilirler.  Spor alanı mezunları ise antronörlük, beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği gibi alanları tercih edebilirler.  Müzik Bölümü nden mezun olanlar Devlet Konservatuarlarının Orkestra Şefli ğ i, - Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı, Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, başvurabilirler.  İstanbul’da Ataşehir, Büyükçekmece, Kadıköy, Büyükçamlıca semtlerinde bulunmaktadır.

42 TERC İ H İ ŞLEMLER İ Sınavla ö ğ renci alacak özel okullara kayıt işlemini yaptıran ö ğ renciler tercihte bulunamazlar. İ nternet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldı ğ ında, tercih işlemleri ekranında, «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRDIM TERC İ H YAPMAYACA Ğ IM » ve «TERC İ H YAPMAK İ ST İ YORUM» butonlarının seçenek olarak sunulması sa ğ lanacaktır Yerleştirmede ö ğ renciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir. Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlü ğ ü, tercih işlemlerini ö ğ renci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdi ğ i Ek-1’deki “Yerleştirme İ şlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na ba ğ lı kalarak veli adına yapacaktır (16 Temmuz 2015 saat 17:00’ye kadar).

43 Tercihlerin elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e ‐ kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden ö ğ renci velisi, onay işleminden ise okul müdürlü ğ ü ile veli birlikte sorumlu olacaktır. j) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme İ şlemi Tercih Ön Çalışma Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlü ğ ü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılı ğ ı veliye verilecektir. Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılaca ğ ından başvuru işleminden sonra de ğ iştirilemeyecektir.

44 YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER İ 8’inci sınıfta ö ğ renim gören ve tercihte bulunan tüm ö ğ rencilerin ortaö ğ retim kurumlarına yerleştirme işlemleri YEP üstünlü ğ ü, tercih önceli ğ i ve okul kontenjanına göre yapılacaktır. Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler do ğ rultusunda merkezi olarak yapılacaktır. b) Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan ö ğ rencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık ö ğ retim kurumlarına gerçekleştirilecektir. Ancak özel e ğ itim ihtiyacı olan ö ğ rencilerin yerleştirme işlemleri açık ö ğ retim kurumlarına yapılmayacaktır. c) Yerleştirme sonunda tercihlerine göre bir ortaö ğ retim kurumuna yerleşemeyen ö ğ renciler Ö ğ renci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 (beş) tercih alınarak YEP üstünlü ğ üne göre merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecektir.

45 Ö ğ rencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldı ğ ı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılı ğ ı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Özelokullar için %100 burslu okutacakları ö ğ rencilerin yerleştirilmesi, Bakanlıkça puan üstünlü ğ ü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır.Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden ö ğ renci alamayan özel okullar tam burslulu ğ a karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir. Özelokullarda ö ğ renimi süresince burslu olarak okutulan ö ğ renci başarısı devam etti ğ i sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu ö ğ rencilerden ö ğ renim gördü ğ ü süre için ücret talep edilmeyecektir.


"8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ 8. SINIFIN SONUNDA SEÇ İ LEB İ LECEK OKUL TÜRLER İ  ANADOLU L İ SELER İ  FEN L İ SELER İ  SOSYAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları