Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makbule Hanım (Kız Kardeşi) Zübeyde Hanım (Annesi) Ali Rıza Efendi ( Babası)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makbule Hanım (Kız Kardeşi) Zübeyde Hanım (Annesi) Ali Rıza Efendi ( Babası)"— Sunum transkripti:

1

2 Makbule Hanım (Kız Kardeşi) Zübeyde Hanım (Annesi) Ali Rıza Efendi ( Babası)

3  AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ Atatürk, doğruyu söylemekten asla çekinmezdi. "Ben, düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim.yanlışım varsa halk beni tekzip eder." derdi.

4  ÇOK CEPHELİLİĞİ Atatürk, çok cepheli bir liderdi. O, hem fikir, hem de hareket adamıdır. Yani bir taraftan Türk inkılabının hazırlayıcısı, diğer taraftan da uygulayıcısı olmuştur. Hem düşünen, hem de eserler veren Atatürk, çok yönlü bir lider olduğunu göstermiştir.

5  EĞİTİMCİLİĞİ Atatürk, toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için milli eğitim ile yakından ilgilenmiştir.O, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder." demiştir.

6  GURURA YER VERMEMESİ Atatürk, kurduğu cumhuriyet yaptığı inkılaplar ve kazandığı zaferlere rağmen gurura kapılmamıştır. “Ben yaptım!” sözünden hep kaçınmıştır. Her zaman: “Türk milleti başardı” demiştir.

7  HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ Hakikati aramak ve hakikati konuşmak, Atatürk'ün yöntemiydi. O, akıl ve bilime değer verirdi. Olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı. "Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur." derdi. Atatürk, gerçekçi bir insandı. Olaylar ve kişiler karşısında gerçekleri çekinmeden söylediği gibi, doğru olanın gerçekleşmesi için elinden geleni de yapardı. O, yapacağı bir işte önce engelleri görür, onları birer birer ortadan kaldırır, sonunda amacına ulaşırdı. Hayalcilikten uzaktı.

8  İDEALİSTLİĞİ Atatürk'ün en büyük ideali, Türk Milleti'nin "En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını yükseltmek"ti.Bir idealist olarak, en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu. Onun diğer bir amacı da tüm ulusların barış içinde yaşamasıydı. Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşması için önüne çıkan tüm engelleri yenmiştir.

9  İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ Atatürk, olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale Muharebeleri sırasında, düşman donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması, savaşın sonucunu değiştirmiştir.

10  İNSAN ve MİLLET SEVGİSİ Atatürk, milletini çok severdi milleti uğruna gece gündüz çalışmış, en umutsuz zamanlarda bile milletle beraber olmayı, millete güvenmeyi kendine prensip edinmişti. O yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur.

11  İYİ KALPLİLİĞİ Atatürk, iyi kalpliydi. İnsanlığı bekleyen felaketlere karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş, cinayetti.

12  MANTIKLILIĞI Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Atatürk, hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştir. Bu özellik, onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır. "Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir." diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir.

13  METODLU ÇALIŞMASI Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. Önce engelleri ortadan kaldırır, sonra hedefe varmada hiç zorlanmazdı.

14 REHBERLİĞİ Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir rehberin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti.

15  SABIR ve DİSİPLİN ANLAYIŞI Atatürk, önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışır; sonra da kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi  SABIR ve DİSİPLİN ANLAYIŞI Atatürk, önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışır; sonra da kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi.

16 YÖNETİCİLİĞİ Mustafa Kemal, iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları, dürüstlüğü, emir veriş tarzıyla örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Atatürk; "Büyük kararlar vermek, kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır." diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.

17  Sırasıyla Atatürk’ün gittiği okullar, şehirleri ve tarihleri:  Mahalle Mektebi: (Selanik)  Şemsi Efendi Okulu: (Selanik)  Selanik Mülkiye Rüştiyesi: ( Selanik)  Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893-1895 ( Selanik)  Manastır Askeri İdadisi: 1895-1899 (Manastır Şehri Makedonya)  Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 (İstanbul)  Harp Akademisi: 1902-11 Ocak 1905 (İstanbul)

18 -TRABLUSGARP SAVAŞI -BALKAN SAVAŞLARI -ÇANAKKALE SAVAŞI I. Çanakkale II. Arıburnu III. Anafartalar -DOĞU CEPHESİ -SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ -KURTULUŞ SAVAŞI I. İNÖNÜ II. SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ III. BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ ________________

19  Trablusgarp Savaşı - 1911-1912 Balkan Savaşları, 1912-1913 Çanakkale Savaşı, 1915-1916 Kafkasya Cephesi, 1916-1917 Sina ve Filistin Cephesi, 1917-1918 Milli Mücadele dönemi (1919 - 1923) - Kurtuluş Savaşı

20 Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924) Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924) Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925) Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925) Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926) Laikliğin kabulü (1928-1937) Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928) Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931) Dil devrimi (12 Temmuz 1932) Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934) Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

21  1 - Cumhuriyetçilik 2 - Milliyetçilik 3 - Halkçılık 4 - Laiklik 5 - Devletçilik 6 - İnkilapçılık

22  Dil Devrimi Kılık Kıyafet Tevhidi Tedrisat Kanunu Yeni Harflerin Kabulü Cumhuriyetin İlanı Soyadı Kanunu Ölçüler ve Takvim Halifeliğin Kaldırılması Milli Eğitim Saltanatın Kaldırılması Tekke ve Zaviyeler

23

24 Bize Zaman Ayırdığınız İçin Sizlere Çok Teşekkür Ederiz…


"Makbule Hanım (Kız Kardeşi) Zübeyde Hanım (Annesi) Ali Rıza Efendi ( Babası)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları