Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaratıcı Drama. o Yaratıcı drama, bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir.Başka bir görüşe göre yaratıcı drama, bireylerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaratıcı Drama. o Yaratıcı drama, bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir.Başka bir görüşe göre yaratıcı drama, bireylerin."— Sunum transkripti:

1 Yaratıcı Drama

2 o Yaratıcı drama, bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir.Başka bir görüşe göre yaratıcı drama, bireylerin doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde bir yaşantıyı, bir olayı, bir düşünceyi, bir eğitim ünitesini kimi zaman da soyut bir kavramı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla deneyim, gözlem ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

3 Y ARATıCı D RAMANıN A ŞAMALARı : o Hazırlık(Isınma ve oyun) o Canlandırma(Doğaçlama ve oluşum) o Değerlendirme(Rahatlama ve değerlendirme)

4 Y ARATıCı D RAMANıN G ENEL A MAÇLARı : o Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlaması, o Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, o Toplumsal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, o Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazandırma, o Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazandırma, o İmgelem gücünü geliştirme, o Özdeşim (empati) becerilerini geliştirme, o Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazandırma, o Karşılaşılan sorunları yeni bir bakış açısıyla çözebilme becerisi kazandırma, o Yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama, o Olaylar ya da durumlar arasında ilişki kurabilme, o Bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama

5 Y ARATıCı D RAMANıN K AZANDıRDıKLARı : o Uyum ve güven duygusunu geliştirir. o Düş gücünü geliştirir. o Özgür ve özgün düşünme yetisi kazandırır. o Kümenin kendi düşüncelerini geliştirme olanağı sunar. o İletişim, etkileşim ve işbirliği sağlar. o Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesine yardımcı olur. o Duyguların sağlıklı bir biçimde tanınmasına yardımcı olur. o Sözel anlatımın geliştirilmesine yardımcı olur. o Yazın, müzik, resim gibi sanat alanlarının yetkin örnekleriyle karşılaşma olanağı sağlar. o Sanat olarak drama ile tanışma olanağı sağlar.

6 Y ARATıCı D RAMANıN S ıNıRLıLıKLARı o Zaman gerektirir. o Ön hazırlık gerektirir. o Amaçlar açık ve anlaşılabilir bir ifade ile tanımlanmazsa beklenen yararı sağlamaz. o Uzun zaman alan bir etkinlik haline gelirse, öğrencilerin derse ilgisi azalabilir.

7 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME HAVVA SAVAŞ

8 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ‘BİRİMİZ HEPİMİZ,HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN’

9 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME,ÖĞRENENLERİN ORTAK ÖĞRENME HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN EN KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI VE İŞBİRLİKLİ BAŞARILARI İÇİN ÖDÜLLENDİRİLDİKLERİ ÖĞRETİMSEL SÜREÇLERİ BETİMLEMEK İÇİN KULLANILAN BİR KAVRAMDIR.

10 (!) İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME,KÜME ÇALIŞMASI DEĞİLDİR. BİR ÇALIŞMANIN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME OLA BİLMESİ İÇİN ŞU KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR.

11 OLUMLU BAĞIMLILIK: ETKİLİ BİÇİMDE YAPILANDIRILMIŞ İŞBİRLİKLİ BİR DERSİN İLK KOŞULU ÖĞRENCİLERİN BİRLİKTE ‘BATACAKLARI YADA ÇIKACAKLARINA’ İNANMALARIDIR. OLUMLU BAĞIMLILIK ÖĞRENCİLERİN GRUP ARKADAŞLARI BAŞARILI OLMADIKÇA KENDİLERİNİN DE BAŞARILI OLAMAYACAĞI DÜŞÜNCESİNE DAYANIR.

12 YÜZ-YÜZE DESTEKLEYİCİ ETKİLEŞİM: GRUP AMAÇLARINA ULAŞMAK VE VERİLEN GÖREVİ BAŞARMAK İÇİN BİREYLERİN BİRBİRLERİNİN ÇABASINI DESTEKLEMESİ VE KOLAYLAŞTIRMASIDIR.

13 BİREYSEL SORUMLULUK: B U ÖĞE ÖĞRENCILERIN BIREYSEL BAŞARıSı DEĞERLENDIRILDIĞINDE OLUŞUR. S ONUÇLARı HEM GRUBA HEM BIREYE YANSıR VE ÖĞRENCI GRUP ARKADAŞLARı TARAFıNDAN GRUP BAŞARıSıNDA KENDINE DÜŞEN PAY ORANıNDA KATKıDA BULUNMAK IÇIN SORUMLU TUTULUR.

14 KİŞELER ARASI VE KÜÇÜK GRUP BECERİLERİ: KARŞILIKLI AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE ÇABALARI KOORDİNE ETMEK İÇİN ÖĞRENCİLERİN; A)BİRBİRLERİNİ TANIMALARI VE BİRBİRİNE GÜVENMELERİ; B)AÇIK VE BELİRGİN BİÇİMDE İLETİŞİMDE BULUNMALARI; C)BİRBİRLERİNİ KABUL ETMELERİ VE DESTEKLEMELERİ; D)ÇATIŞMALARI YAPICI BİÇİMDE ÇÖZÜMLEMELERİ GEREKİR.

15 GRUP SÜREÇLERİ: ETKİLİ GRUP ÇALIŞMASI GRUPLARIN NE KADAR İYİ İŞLEDİĞİNE BAĞLIDIR. GRUP SÜRECİNİN AMACI; GRUP AMAÇLARININ BAŞARILMASI İÇİN İŞBİRLİKLİ ÇABALARA KATKIDA BULUNMADA ÜYELERİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEK VE GELİŞTİRMEKTİR.

16 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME VE GENEKSEL KÜME CALIŞMASI Olumlu bağımlılık. Bireysel sorumluluk. Benzeşik olmama. Paylaşılan liderlik. Görev ve birliktelik önemli. Sosyal beceriler doğrudan öğretilir. Öğretmen izler ve müdahale eder. Paylaşılan sorumluluk. Grup etkili şekilde işler. Bağımlılık yok. Sorumluluk yok. Benzeşiklik. Görevlendirilmiş lider. Yalnızca görev önemli. Sosyal beceriler varsayılır ve göz ardı edilir. Öğretmen grup işlevini göz ardı eder. Sadece kendinden sorumlu olma. Grup süreci yoktur.

17 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME VE ÖĞRETMEN: ÖĞRENCİLERİN BİR ARAYA GELEREK BİR GRUP OLUŞTURMASI,İŞBİRLİKLİ BİR İLİŞKİ SAĞLAMAZ.İŞBİRLİKLİ BİR SÜRECİN ORTAYA KONABİLMESİ İÇİN GRUBUN ÖĞRETMEN TARAFINDAN YAPILANDIRILMASI GEREKİR.

18 !İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMEDE ÖĞRETMENİN ROLÜ: A)DERS ÖNCESİ KARARLAR ; -AKADEMİK VE TOPLUMSAL BECERİLERE İLİŞKİN HEDEFLERİ BELİRLEYİN. -GRUP BÜYÜKLÜĞÜNE KARAR VERİN. -GRUP YAPISINA KARAR VERİN. -ROLLERİ DAĞITIN. -SINIFI DÜZENLEYİN. -MATERYALLERİ PLANLAYIN.

19 B)Görevleri ve İşbirliği Yapısını Açıklayın ; - Akademik Görevleri Açıklayın. -Başarı Ölçütlerini Açıklayın. -Olumlu Bağımlılığı Yapılandırın. -Gruplar arası İşbirliğini Yapılandırın. -Bireysel Sorumluluğu Yapılandırın. -Beklenen Davranışları Yapılandırın.

20 C)İZLEME VE MÜDAHALE ; -YÜZ-YÜZE ETKİLEŞİM DÜZENLEYİN. -ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İZLEYİN. -GRUP ÇALIŞMASINI GELİŞTİRMEK İÇİN MÜDAHALE EDİN. D) DEĞERLENDİRME; -ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİNİ DEĞERLENDİRİN. -GRUP İŞLEYİŞİNİ DEĞERLENDİRİN.

21 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİ; Tüm işbirlikli öğrenme teknikleri,öğrencilerin öğrenme için birlikte çalışacağı ve kendi öğrenmeleri yanında takım arkadaşlarının öğrenmelerinden sorumlu olacakları düşüncesine dayanır.

22 ÖĞRENCİ TAKIM ÖĞRENMESİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI-BAŞARI BÖLÜMLERİ TAKIM OYUN TURNUVA TAKIM DESTEKLİ BİREYSELLEŞTİRME AYRILIP BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ BİRLEŞTİRİLMİŞ İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON

23 AYRILIP BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ 1)En az 3,en çok 6 kişilik gruplar oluşturulur. 2)Öğrenilecek konu gruptaki öğrenci sayısı kadar bölümlere ayrılır. 3)Her gruptaki bir üye konunun bir bölümünü öğrenmek üzere seçer. 4)Uzman grupları oluşturulur.Farklı gruplardaki aynı bölümü alan üyeler bir araya gelir.Öğretmekle sorumlu oldukları bölüm üzerinde derinlemesine çalışırlar,uzmanlaşırlar. 5)Sorumlu olduğu bölümü tam olarak öğrenen her öğrenci yeniden kendi grubuna döner. 6)Her öğrenci sorumlu olduğu bölümü grup arkadaşlarına öğretir.

24 Probleme Dayalı Öğrenme

25  Problem çözme yöntemi, öğrencilerden apaçık bir çözümü olmayan problemi çözmelerini gerektirir.  Probleme dayalı öğrenme yöntemi, öğrencileri düşünmeye sevk eden, öğretmenin de bilişsel bir rehber olarak yönlendirici konumda rol almasını gerektiren, yapılandırmacı yaklaşımda önemli yer tutan bir yöntemdir.

26 P ROBLEM Ç ÖZME Y ÖNTEMININ F AYDALARı  Öğrencinin motivasyonunu arttırır.  Öğrenilenlerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır.  Ele alınana problemin çözümüne yönelik deneyimsel bir faaliyet ortamı yaratılır.  Öğrenme sırasında paylaşımı arttırır.

27 P ROBLEM Ç ÖZME YÖNTEMININ S ıNıRLıLıKLARı  Öğrenme sonuçlarının test edilmesi zaman alır.  Uzun bir hazırlık dönemi gerektirir.  Öğretmen iyi yönlendiremezse öğrencinin derse ilgisi azalabilir.  Öğretmen gerekli beceriyi gösteremezse,beklenen yarar sağlanamaz.

28 BEYİN FIRTINASI  Bireylerin eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri grup tartışma tekniğidir.  Beyin fırtınası, değişik fikirlerin ortaya konuşunu destekler.  Gruplar,bu tekniği uygulayarak daha yaratıcı bir şekilde belirli bir konuda hızlı bir süreç içinde çok sayıda fikir üretirler.

29 BEYİN FIRTINASI 1940’larda Reklam Yöneticisi Alex OSBORN tarafından, yaratıcı düşünceyi tetiklemek amacıyla geliştirilmiştir. Osborn herhangi bir kişinin geniş bir yelpaze içindeki sorunlara karşı yaratıcı çözümler üretmeyi öğrenebileceğine inanarak böyle bir yöntem geliştirmiştir.

30 AMAÇLAR Toplantıda düzeni sağlamak. Herkese eşit fırsat vermek, yararlı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlamak. Zamanı en verimli biçimde kullanmak. Grubun ortak sorunlarını ortaya çıkarmak. Sorunlara ilişkin olarak hangi verilerin toplanacağına karar vermek. Sorunu ortadan kaldırmaya yarayacak önerileri oluşturmak. Yeni bir uygulamada çıkabilecek olası sorunları önceden belirlemek.

31 BEYİN FIRTINASI Konu belirlenir. Süre belirlenir. Homojen olmayan 12-15 kişiden oluşan gruplar oluşturulur. Gruplar bir başkan ve bir raportör seçer. Grup üyelerine renkli kağıtlar dağıtılır. Herkes her kağıda 5’er ya da daha az madde yazar Yazım bitince grup başkanları her kişiyesöz verir,belirtilenleri raportör aracılığıyla herkesin görebileceği bir yere yazdırır. Görüşler sıralanır, sıklıkları belirtilir.

32 BEYİN FIRTINASININ TEMEL KURALLARI Bütün öneriler kabul edilir ve listelenir. Hiçbir öneri eleştirilmez. Fikirlerin özgürce açıklanması desteklenir. Fikirler söylenirken ortaya atılan fikirle ilgili olarak hiçbir yorum ve eleştiri yapılmaz, fikirler sorgulanmaz,yargılanmaz. Bütün fikirler ortaya konuncaya kadar önerilerin ortaya konuşu devam eder.

33 ( DEVAM ) Fikirlerin sınıflandırılması sağlanır. Benzer fikirler ortaya atanın kabulü ile gruplandırılır ve geliştirilir.

34 BEYİN FIRTINASININ UYGULAMA KURALLARI Her grup üyesi her turda yalnız bir fikir söyler. Fikirler sıra ile ve dönüşümlü olarak söylenir. Hızla bir kişiden diğerine geçilir. Grup üyeleri sıra kendilerine geldiğinde söyleyecek fikirleri yoksa “geçiniz” der. Her fikir;çılgınca,mantıksızca veya tekrar ediliyor gibi görünse bile kabul edilir, tahtaya yazılır. Süreç fikirler tamamlanıncaya kadar devam eder.

35 1.BASAMAK: FİKİR ÜRETME Ekip lideri beyin fırtınası için konuyu gözden geçirerek herkesin anlayabileceği sadelikte gruba bildirir. Belirli bir fikir üretme süresi tespit edilir(15-20 dk). Gruptakiler her turda bir fikir söyler,o turda fikri yoksa geçiniz der. Ekip lideri her fikri özetleyerek tahtaya yazar(1-2 kelime).

36 ( DEVAM ) Fikir ortaya atan kişinin, fikrin anlamını koruduğunu kabul etmesi gerekir. Bir kişinin fikri,daha önce kaydedilen bir başka fikirle bağlantılı olabilir. Fikirlerin sayıca çoklugu önemlidir. Ekip lideri bir sonraki aşamaya geçmeden önce, gruba kaydedilecek daha başka fikirlerinin olup olmadığını sorar.

37 2. BASAMAK:FİKİRLERİ TARTIŞMA VE GRUPLANDIRMA Ortaya atılan fikirler üzerinde tartışılarak fikirlerin tam olarak anlaşılması sağlanır, Bu bölümün sonunda bütün grup üyelerinin bir fikir üzerinde hem fikir olmaları zorunluluk değildir, Grup üyelerinin aydınlatılmasını istedikleri noktalar üzerinde beyin fırtınası yapılarak tartışılır, Aynı özelliği taşıyan fikirler gruplandırılarak birleştirilir.

38 3. BASAMAK FİKİRLERİN SEÇİMİ VE KARAR VERME Amaca uygun olmayan, grubun becerilerinin dışında ve daha önceden tanımlanmış fikirler elenir, Amaca en uygun fikirler seçilir, seçilen fikirlerin uygulama kararı verilir.

39 B EYIN F ıRTıNASıNıN Y ARARLARı Öğrencinin yaratıcı düşüncelerini geliştirir. Öğrenme sürecine aktif katılımları sağlanır. Kısa zamanda çok sayıda fikir üretilir. Öğrencilerden ortaya attıkları fikirleri savunmaları istenmediği için, her öğrenci aklına geleni rahatlıkla söyleyebilir. Öğrencilerin bir konu ile ilgili bir çok görüşün olduğunu görmeleri sağlanır. Öğrenciler bilimsel düşünmeye alıştırılırlar

40 B EYIN F ıRTıNASıNıN S ıNıRLıLıKLARı Ortaya atılan her fikrin yazılması zaman alır. Söylenen her fikri her yönüyle değerlendirme fırsatı yoktur. Öğrenciler problemle ilgili olmayan fikirler söyleyebilirler. Problemin gerçek çözüm yollarından uzaklaşabilirler. Sınıfta herkesin fikrini söylemesi zorunluluğu hiçbir fikri olmayan öğrencileri zor durumda bırakabilir.. Tartışmaları aynı öğrenciler yönlendirebilir.

41 ( DEVAM ) Öğrencileri değerlendirme güçlüğü vardır. Ortaya atılan her fikrin yazılması zaman alır. Söylenen her fikri her yönüyle değerlendirme fırsatı yoktur. Öğrenciler problemle ilgili olmayan fikirler söyleyebilirler. Problemin gerçek çözüm yollarından uzaklaşabilirler. Sınıfta herkesin fikrini söylemesi zorunluluğu hiçbir fikri olmayan öğrencileri zor durumda bırakabilir. Tartışmaları aynı öğrenciler yönlendirebilir. Öğrencileri değerlendirme güçlüğü vardır.

42

43 oBir konu ya da problem ile ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek, anlaşılması güç konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

44 TARTIŞMA YÖNTEMİNDE KULLANILAN TARTIŞMA ÇEŞİTLERİ: oMünazara oPanel oSempozyum oAçık Oturum oForum oKollegyum oSeminer oBrifing oVızıltı Grupları oBeyin Fırtınası

45 T ARTıŞMA Y ÖNTEMININ Y ARARLARı : oÖğretmen-öğrenci ve örenciler arası etkileşimi arttırır. oDemokratik süreç ve ilkelerin deneyim yoluyla öğrenilmesini kolaylaştırır. oÖğrenci karşıt düşünceleri öğrenir ve bu düşüncelere hoşgörüyle yaklaşmasını sağlar. oÖğrencilere belli bir sorunun birden çok çözüm yolu bulunabileceğini gösterir.

46 oÖğretmen, tartışma ortamında öğrencilerini daha yakından tanıma olanağı bulur. oÖğrenci Grup içindeki etkinlikleriyle dışa dönük uygar ve eleştirel bir tutum geliştirir. oDiğer öğrencilerin, kendi görüşleri hakkında eleştiri ve değerlendirmelerini öğrenir. oGrup dayanışmasını güçlendirir.Öğrencilerin birbirlerine yakınlaşmasını kolaylaştırır. oÖğrencilerin dili kullanım becerilerini,soru sorma ve cevap verme yeteneklerini geliştirir.

47 T ARTıŞMA Y ÖNTEMININ S ıNıRLıLıKLARı : oDisiplinin iyi sağlanması gerekir.Tartışma uzadıkça sessizliğin sağlanması güçleşir. oTartışma, konunun başarılı bir biçimde sınırlandırılmaması halinde, yarar sağlamaz. oTartışmadaki amaç ve yöntem iyi anlatılmazsa, öğrencilerin derse etkin katılmaları güçleşir.

48 oTartışma iyi yönetilmezse, farklı görüşteki öğrenciler arasında rekabet ve yarış gibi olumsuz duygular gelişebilir. oÖğrencilere eşit söz hakkı verilmezse, belli görüşlerin tek yanlı olarak sınıfa dikte edilmesi sonucu, antidemokratik tutumlar güçlenir.

49 oÖğretmen zamanı iyi kullanamazsa, tartışma uzar ve öğrencilerin derse ilgisi azalır. oUzun tartışmalarda,öğretmen konuyu özetlemezse,öğrencilerin dikkati dağılır. oÖğretmenin tartışılan konulardan biri lehine tavır alması,sınıfta demokratik işleyişi bozar.

50 oTartışma için uzun bir hazırlık dönemi gerekir. oKalabalık sınıflarda uygulanması güçtür. oTartışma bir ders saatinin belli bölümlerinde kullanılmalı ve diğer yöntemlerle desteklenmelidir.


"Yaratıcı Drama. o Yaratıcı drama, bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir.Başka bir görüşe göre yaratıcı drama, bireylerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları