Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal Esra Çakmak Merve Ünlü Münevver Özcan Sümeyra Sağlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal Esra Çakmak Merve Ünlü Münevver Özcan Sümeyra Sağlam."— Sunum transkripti:

1 Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal Esra Çakmak Merve Ünlü Münevver Özcan Sümeyra Sağlam

2 İslam Mimarisinin en erken örnekleri Cami ----- Hz. Peygamber dönemi Medrese -----Karahanlılar ve Gazneliler Türbe ----- Abbasiler Kervansaray -----Karahanlılar ve Gazneliler Saray ----- Emeviler

3 Hz. Peygamber & 4 Halife Dönemi Önemli Mimari Eserleri Kabe ( yeniden inşa)607-608Mekke Kuba Mescidi622Medine Mescidü’n-Nebi622Medine Basra Mescidi635Basra Kufe Mescidi635-636Kufe Mescidü’l-Haram638Mekke Fustat Amr Mescidi641 - 642Fustat- Kahire

4 Emeviler Döneminin Önemli Mimari Eserleri Kubbetu’s-Sahra691Kudüs Mescidü’l-Aksa702Kudüs Ümeyye Camii705-715Şam Seydi Ukba Camii670-728Kayravan Halep Ulu CamiiVIII. Yüzyılın ilk yarısıHalep Kusayr-ı Amra711 - 715Amman Kasru Ancar714-715Ancar- Bekaa Vadisi Kasrü’l-Hayri’l-Garbi728Palmyra Şam yolu üzerinde Kasrü’l- Mişatta743-744Ürdün nehrinin doğusunda Kasrü’t-Tuba743-744Amman’ın 100 km güneydoğusunda Hırbetü’l-MefcerVIII. Yüzyılın ilk yarısıÜrdün- Eriha yakınlarında

5 ----- Genel Özellikleri: Ana yapı malzemesi olarak taş kullanılması Süslemelerde arabesk, insan, hayvan figürlerine yer verilmesi Kubbe ile at nalı ve yuvarlak dilimli kemerleri başarılı şekilde uygulanması Kare minareler yapılması

6

7 Dini Mimari

8 Kubbetu’s - Sahra

9

10

11 Şam Ümeyye Camii

12

13 Seydi Ukba Camii

14

15

16 Ev & Darül İmare

17 Çöl sarayları neden tercih edildi? 1. Aşina olunan çöl kültürü 2. Orta Çağ kentlerindeki hijyen sorunu 3. Güvenlik sorunu 4. Hristiyan halkla yapılan antlaşmalar 5. Gözden uzak rahat bir yaşam sürme arzusu

18 Kusayr – ı Amra

19

20

21

22

23

24

25 Kasru Hayru’l-Garbi

26

27 Hırbetü’l - Mefcer

28

29 Kasrul Mişatta


"Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal Esra Çakmak Merve Ünlü Münevver Özcan Sümeyra Sağlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları