Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal"— Sunum transkripti:

1 Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal
Esra Çakmak Merve Ünlü Münevver Özcan Sümeyra Sağlam

2 İslam Mimarisinin en erken örnekleri
Cami ----- Hz. Peygamber dönemi Medrese -----Karahanlılar ve Gazneliler Türbe ----- Abbasiler Kervansaray Saray ----- Emeviler

3 Hz. Peygamber & 4 Halife Dönemi Önemli Mimari Eserleri
Kabe ( yeniden inşa) Mekke Kuba Mescidi 622 Medine Mescidü’n-Nebi Basra Mescidi 635 Basra Kufe Mescidi Kufe Mescidü’l-Haram 638 Fustat Amr Mescidi Fustat- Kahire

4 Emeviler Döneminin Önemli Mimari Eserleri
Kubbetu’s-Sahra 691 Kudüs Mescidü’l-Aksa 702 Ümeyye Camii Şam Seydi Ukba Camii Kayravan Halep Ulu Camii VIII. Yüzyılın ilk yarısı Halep Kusayr-ı Amra Amman Kasru Ancar Ancar- Bekaa Vadisi Kasrü’l-Hayri’l-Garbi 728 Palmyra Şam yolu üzerinde Kasrü’l- Mişatta Ürdün nehrinin doğusunda Kasrü’t-Tuba Amman’ın 100 km güneydoğusunda Hırbetü’l-Mefcer Ürdün- Eriha yakınlarında

5 ----- Genel Özellikleri:
Ana yapı malzemesi olarak taş kullanılması Süslemelerde arabesk, insan, hayvan figürlerine yer verilmesi Kubbe ile at nalı ve yuvarlak dilimli kemerleri başarılı şekilde uygulanması Kare minareler yapılması

6

7 Dini Mimari

8 Kubbetu’s - Sahra

9 Kubbetu’s - Sahra

10 Kubbetu’s - Sahra

11 Şam Ümeyye Camii

12 Şam Ümeyye Camii

13 Tunus'un Kayrevan şehrinde bulunan ve yapımı 670'de başlatılan Kayrevan Ulu Camii'nin (Seydi Ukba Camii) planı ilk İslam camileri gibidir yıllarında yeniden yapılan yapının minaresi bu sırada yapılmıştır. 836 yılında genişletilen cami bugünkü hâliyle Aglebiler dönemine aittir Seydi Ukba Camii

14 Tunus'un Kayrevan şehrinde bulunan ve yapımı 670'de başlatılan Kayrevan Ulu Camii'nin (Seydi Ukba Camii) planı ilk İslam camileri gibidir yıllarında yeniden yapılan yapının minaresi bu sırada yapılmıştır. 836 yılında genişletilen cami bugünkü hâliyle Aglebiler dönemine aittir Seydi Ukba Camii

15 Tunus'un Kayrevan şehrinde bulunan ve yapımı 670'de başlatılan Kayrevan Ulu Camii'nin (Seydi Ukba Camii) planı ilk İslam camileri gibidir yıllarında yeniden yapılan yapının minaresi bu sırada yapılmıştır. 836 yılında genişletilen cami bugünkü hâliyle Aglebiler dönemine aittir Seydi Ukba Camii

16 Ev & Darül İmare

17 Çöl sarayları neden tercih edildi. 1. Aşina olunan çöl kültürü 2
Çöl sarayları neden tercih edildi? 1. Aşina olunan çöl kültürü 2. Orta Çağ kentlerindeki hijyen sorunu 3. Güvenlik sorunu 4. Hristiyan halkla yapılan antlaşmalar 5. Gözden uzak rahat bir yaşam sürme arzusu

18 Kusayr – ı Amra

19 Qusayr Amrā’nın ana salonunda bugün neredeyse silinmiş fakat zamanında Mousil tarafından kopyaları çıkarılmış Kral figürleri bulunmaktadır. (Resim 1). Bazıları Mousil zamanında da net olmayan bu figürlerin yanlarına Arapça ve Yunanca olarak isimleri yazılmıştır. Okunabilenlerin, Bizans imparatoru (Kayser), Vizigot Kralı (Roderik), Sâsâni şahı (Kisra), Habeş Kralı (Negüs-NecaĢi) oldukları anlaĢılmakta, okunamayanlarında Türk ve Çin Hakanları olduğu sanılmaktadır. Ortadaki figürün baĢındaki Sâsân tâcı net bir şekilde fark edilmektedir. Bu sahnenin, tüm dünya krallarının islâm fetihlerine boyun eğdirmesini temsil ettiği ileri sürülmüştür. Kusayr – ı Amra

20 Kusayr – ı Amra

21 Kusayr – ı Amra

22 Kusayr – ı Amra

23 Kusayr – ı Amra

24 Kusayr – ı Amra

25 Kasru Hayru’l-Garbi

26 Kasru Hayru’l-Garbi

27 Hırbetü’l - Mefcer

28 Hırbetü’l - Mefcer

29 Mşatta Sarayı'nın büyük giriş kapısının iki yanındaki beşgen kulelerin alt bölümleri, Pergamon Müzesi, Berlin Kasrul Mişatta


"Emeviler Döneminde Mimari Bagül Hudeyberdiyeva Büşra Kaim Elif Ünal" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları