Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI
Öğr. Gör. Dr. Leyla Asena BÜTF Göz Hastalıkları A.B.D.

2 KIRMIZI GÖZ Gözün kırmızı görünmesinin sebebi, göz yüzeyinde bulunan damarların genişlemesi ve kanla dolmasıdır Göz hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgusudur

3 Semptomlar Genellikle; Hiperemi Şişmiş, kırmızı göz kapakları Epoforya
Kaşıntı ve yanma hissi Işığa karşı hassasiyet Drenaj

4 KIRMIZI GÖZ Göz kapağı ilişkili Konjonktival Korneal Uveal Orbital
Diğer sebeplerle oluşabilir...

5 BLEFARİT Kirpik dibi enflamasyonu 1)Anterior 2)Posterior Stafilokoksik
Seboreik Mikst 2)Posterior

6 BLEFARİT Komplikasyonlar; Eksternal hordeolum İnternal hordeolum
Gözyaşı film tabaskası düzensizliği Staf.endotoksinlerine aşırı hassasiyet

7 BLEFARİT Tedavi; Sistemik antibiyotikler (Tetrasiklin) Eritromisin
Diğer Kapak hijyeni Sıcak uygulama Lubrikasyon

8 KONJONKTİVİT Bakteriyel Viral Klamidyal Allerjik Travma

9 Bakteriyel Konjonktivit
Yaygın, genellikle kendini sınırlayan En sık etkenler; S.epidermidis S.aureus Strep.pneumonia H.influenza M.lacunata

10 Bakteriyel Konjonktivit
Tedavide; 1) Antibiyotikli pomadlar 2) Antibiyotikli damlalar Florokinolonlar(ciprofloksazin, ofloksazin) Aminoglikozidler(tobramisin, gentamisin)

11 Bakteriyel Konjonktivit
Hiperakut bakteriyel konjonktivit N.gonorrhea Hızlı ilerler Subkonjonktival hemoraji

12 Viral Konjonktivit 1) Adenoviral konjontivit
2) Faringokonjonktival ateş (ADV -3,7) 3) Epidemik keratokonjonktivit (ADV -8,19)

13 Klamidyal Konjonktivit
C.trachomatis Tedavi: Doksisiklin (sistemik)

14 Allerjik Konjonktivit
Atopik Vernal Dev papiller Mevsimsel

15 KONJONKTİVAL DEJENERASYONLAR
Pingekula Hyalin dejenerasyon Sigara, güneş ışınlarına maruziyet Estetik düzeyde etkiler Pterjium Fibrovasküler dejenerasyon Korneayı geçer Estetik düzeyde etkilemenin yanısıra, ileri dönemde görmeyi bozabilir

16

17 KERATİT Kornea inflamasyonu 2 tip; yüzeyel ,derin (interstisyel)
Risk faktörleri; Kontakt lens Kuru göz Oküler yüzey bozuklukları Korneal patoloji Steroid tedavisi

18 Bakteriyel Keratit Etken patojenler S.aureus Strep.penumonia
P.aeuroginosa H.influenza N.gonorrhea

19 Bakteriyel Keratit Ön segment bulguları; Kapak ödemi
Konjonktival hiperemi Kemozis Sınırları belirgin ülserasyon Hipopyon

20 Bakteriyel Keratit Semptomlar; Ağrı Bulanık görme Göz yaşarması
Fotofobi

21 Bakteriyel Keratit Tedavi; Topikal ampirik tedavi hemen başlanır
Kültür sonucuna göre modifiye edilir

22 Viral Keratit Herpes Simplex (HSV-1) Herpes Zoster (HZV)

23 Viral Keratit En sık korneal körlük nedeni Tipleri Dendritik ülser
Jeografik ülser Nekrotizan stromal keratit Diskiform keratit Endotelit

24 Viral Keratit Tedavi; Hafif vakada izlem Topikal antiviral Sikloplejik

25 ÜVEİT Uveal dokuların inflamasyonu Komşu dokular da katılabilir
Antomik sınıflandırma; Anterior üveit İntermediyer üveit Posterior üveit Panüveit

26 ÜVEİT Anterior üveit; Fotofobi Kızarıklık Lakrimasyon Görmede azalma

27 ÜVEİT İntermediate üveitler Posterior üveitler Sinek uçusması
Görmede azalma Posterior üveitler Görme kaybı

28 ÜVEİT Sistemik hastalıklarda üveit; Spondiloartropatiler Sarkoidoz
Ülseratif kolit Crohn Behçet SLE AIDS Tbc

29 ÜVEİT Sistemik hastalıklarda üveit; Sifiliz Lyme Toksoplasmosis CMV
P.carinii Konjenital rubella HSV, HZV

30

31

32 ÜVEİT Tedavi; Altta yatan sistemik hastalığın tedavisi Midriyatikler
Steroid (topikal, perioküler enj. , sistemik) Sitotoksik ajanlar (MTX, siklosporin, vb...)

33 EPİSKLERİT-SKLERİT Episklerit Sklerit Yüzeyel damarlar
Korneal yayılım yok Göz hareketleri serbest Sistemik hastalıklarla birliktelik yok Sklerit Daha derin yerleşim Korneal yayılım (+) Kısıtlı göz hareketleri Sistemik ve kollajen doku hastalıkları ile birliktelik

34 EPİSKLERİT-SKLERİT

35 ORBİTAL Orbital pseudotümör Orbital tümörler Preseptal selülit
Orbital selülit

36

37 PRESEPTAL-ORBİTAL SELÜLİT
Preseptal Selülit Kapak travması, ÜSYE, sinus enf. , lakrimal kese enf. Propitozis, görme hareketlerinde kısıtlılık YOK! Tedavi: 3.kuşak sef., sulbaktam ampisilin Orbital selülit Sinus enf. en sık neden Ağrılı proptozis, göz hareketleri kısıtlı, optik sinir fonksiyonu bozuk, görme azalır Acil hospitalizasyon, iv ab, rehidratasyon

38

39 PRESEPTAL-ORBİTAL SELÜLİT
Komplikasyonlar; Subperiostal, orbital abse Menenjit Beyin absesi Kavernöz sinus trombozu Optik nöropati Septisemi Santral retinal arter oklüzyonu

40 DİĞER NEDENLER Glokom Allerjik reaksiyon Fazla alkol alımı
Yabancı cisim Kimyasal irritasyon Rubeosis iridis Rekürren korneal erozyon Kuru göz sendromu


"KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları