Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI Öğr. Gör. Dr. Leyla Asena BÜTF Göz Hastalıkları A.B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI Öğr. Gör. Dr. Leyla Asena BÜTF Göz Hastalıkları A.B.D."— Sunum transkripti:

1 KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI Öğr. Gör. Dr. Leyla Asena BÜTF Göz Hastalıkları A.B.D.

2 KIRMIZI GÖZ Gözün kırmızı görünmesinin sebebi, göz yüzeyinde bulunan damarların genişlemesi ve kanla dolmasıdır Göz hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgusudur

3 Semptomlar Genellikle; –Hiperemi –Şişmiş, kırmızı göz kapakları –Epoforya –Kaşıntı ve yanma hissi –Işığa karşı hassasiyet –Drenaj

4 KIRMIZI GÖZ Göz kapağı ilişkili Konjonktival Korneal Uveal Orbital Diğer sebeplerle oluşabilir...

5 BLEFARİT Kirpik dibi enflamasyonu 1)Anterior Stafilokoksik Seboreik Mikst 2)Posterior

6 BLEFARİT Komplikasyonlar; 1)Eksternal hordeolum 2)İnternal hordeolum 3)Gözyaşı film tabaskası düzensizliği 4)Staf.endotoksinlerine aşırı hassasiyet

7 BLEFARİT Tedavi; –Sistemik antibiyotikler (Tetrasiklin) –Eritromisin –Diğer Kapak hijyeni Sıcak uygulama Lubrikasyon

8 KONJONKTİVİT Bakteriyel Viral Klamidyal Allerjik Travma

9 Bakteriyel Konjonktivit Yaygın, genellikle kendini sınırlayan En sık etkenler; –S.epidermidis –S.aureus –Strep.pneumonia –H.influenza –M.lacunata

10 Bakteriyel Konjonktivit Tedavide; 1) Antibiyotikli pomadlar 2) Antibiyotikli damlalar –Florokinolonlar(ciprofloksazin, ofloksazin) –Aminoglikozidler(tobramisin, gentamisin)

11 Bakteriyel Konjonktivit Hiperakut bakteriyel konjonktivit –N.gonorrhea –Hızlı ilerler –Subkonjonktival hemoraji

12 Viral Konjonktivit 1) Adenoviral konjontivit 2) Faringokonjonktival ateş (ADV -3,7) 3) Epidemik keratokonjonktivit (ADV -8,19)

13 Klamidyal Konjonktivit C.trachomatis Tedavi: Doksisiklin (sistemik)

14 Allerjik Konjonktivit Atopik Vernal Dev papiller Mevsimsel

15 KONJONKTİVAL DEJENERASYONLAR Pingekula –Hyalin dejenerasyon –Sigara, güneş ışınlarına maruziyet –Estetik düzeyde etkiler Pterjium –Fibrovasküler dejenerasyon –Korneayı geçer –Estetik düzeyde etkilemenin yanısıra, ileri dönemde görmeyi bozabilir

16

17 KERATİT Kornea inflamasyonu 2 tip; yüzeyel,derin (interstisyel) Risk faktörleri; –Kontakt lens –Kuru göz –Oküler yüzey bozuklukları –Korneal patoloji –Steroid tedavisi

18 Bakteriyel Keratit Etken patojenler –S.aureus –Strep.penumonia –P.aeuroginosa –H.influenza –N.gonorrhea

19 Bakteriyel Keratit Ön segment bulguları; –Kapak ödemi –Konjonktival hiperemi –Kemozis –Sınırları belirgin ülserasyon –Hipopyon

20 Bakteriyel Keratit Semptomlar; –Ağrı –Bulanık görme –Göz yaşarması –Fotofobi

21 Bakteriyel Keratit Tedavi; –Topikal ampirik tedavi hemen başlanır –Kültür sonucuna göre modifiye edilir

22 Viral Keratit Herpes Simplex (HSV-1) Herpes Zoster (HZV)

23 Viral Keratit En sık korneal körlük nedeni Tipleri –Dendritik ülser –Jeografik ülser –Nekrotizan stromal keratit –Diskiform keratit –Endotelit

24 Viral Keratit Tedavi; –Hafif vakada izlem –Topikal antiviral –Sikloplejik

25 ÜVEİT Uveal dokuların inflamasyonu Komşu dokular da katılabilir Antomik sınıflandırma; –Anterior üveit –İntermediyer üveit –Posterior üveit –Panüveit

26 ÜVEİT Anterior üveit; –Fotofobi –Kızarıklık –Lakrimasyon –Görmede azalma

27 ÜVEİT İntermediate üveitler –Sinek uçusması –Görmede azalma Posterior üveitler –Sinek uçusması –Görme kaybı

28 ÜVEİT Sistemik hastalıklarda üveit; –Spondiloartropatiler –Sarkoidoz –Ülseratif kolit –Crohn –Behçet –SLE –AIDS –Tbc

29 ÜVEİT Sistemik hastalıklarda üveit; –Sifiliz –Lyme –Toksoplasmosis –CMV –P.carinii –Konjenital rubella –HSV, HZV

30

31

32 ÜVEİT Tedavi; –Altta yatan sistemik hastalığın tedavisi –Midriyatikler –Steroid (topikal, perioküler enj., sistemik) –Sitotoksik ajanlar (MTX, siklosporin, vb...)

33 EPİSKLERİT-SKLERİT Episklerit –Yüzeyel damarlar –Korneal yayılım yok –Göz hareketleri serbest –Sistemik hastalıklarla birliktelik yok Sklerit –Daha derin yerleşim –Korneal yayılım (+) –Kısıtlı göz hareketleri –Sistemik ve kollajen doku hastalıkları ile birliktelik

34 EPİSKLERİT-SKLERİT

35 ORBİTAL Orbital pseudotümör Orbital tümörler Preseptal selülit Orbital selülit

36

37 PRESEPTAL-ORBİTAL SELÜLİT Preseptal Selülit –Kapak travması, ÜSYE, sinus enf., lakrimal kese enf. –Propitozis, görme hareketlerinde kısıtlılık YOK! –Tedavi: 3.kuşak sef., sulbaktam ampisilin Orbital selülit –Sinus enf. en sık neden –Ağrılı proptozis, göz hareketleri kısıtlı, optik sinir fonksiyonu bozuk, görme azalır –Acil hospitalizasyon, iv ab, rehidratasyon

38

39 PRESEPTAL-ORBİTAL SELÜLİT Komplikasyonlar; –Subperiostal, orbital abse –Menenjit –Beyin absesi –Kavernöz sinus trombozu –Optik nöropati –Septisemi –Santral retinal arter oklüzyonu

40 DİĞER NEDENLER Glokom Allerjik reaksiyon Fazla alkol alımı Yabancı cisim Kimyasal irritasyon Rubeosis iridis Rekürren korneal erozyon Kuru göz sendromu


"KIRMIZI GÖZ HASTALIKLARI Öğr. Gör. Dr. Leyla Asena BÜTF Göz Hastalıkları A.B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları