Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fotogrametri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fotogrametri."— Sunum transkripti:

1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 3G İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

2 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı İyileştirme Takımı 08.12.2009 tarih ve 749 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile oluşturulmuştur. Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı İyileştirme Takımı; Bilal ERKEK, Selami ORAL, İbrahim CANKURT, Osman SELÇUK, Dr. Güler YALÇIN, Serdar ERGÜNER, Vejdi SUBARİ isimli 7 personelden oluştu. İyileştirme Takımı oy birliği ile “3G” adını aldı. İyileştirme Takımı liderliğine Şube Müdürü Bilal ERKEK, İyileştirme Takımı raportörlüğüne Mühendis Selami ORAL seçildi.

3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU Takım Lideri Bilal ERKEK Takım Raportörü Selami ORAL Takım Üyeleri Dr.Güler YALÇIN Osman SELÇUK İbrahim CANKURT Serdar ERGÜNER Vejdi SUBARİ

4 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU İlk toplantıda katılımcılar ile problem havuzu oluşturuldu ve 10 adet problem tespit edildi. İlk toplantıda oluşturulan problem havuzunda tespit edilen 10 adet problem arasında yapılan oylamada 29 puan ile 5 inci sıradaki problem, en fazla puan almıştır: “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” 3G İyileştirme Takımı, problem havuzundan en fazla puan alan birinci problem olan 5 nolu problemin nedenlerinin tespit edilmesi çalışmasına geçildi.

5 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU PROBLEM HAVUZU TOPLAM 1 Sürekli kurumsal gelişim Projesinin fazladan iş yükü getirmesi10 2 Toplantıların zamanında ve verimli yapılamaması1 3 Aktarmalı servis hizmetinin personel verimini düşürmesi15 4 Sorunların dile getirilememesi10 5 “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı”29 6 Başkanlığımızın daha etkin olması nedeniyle yeterince web sitesinde tanıtılmaması14 7 Başkanlıkta tek arşivleme sistemine ge ç ilememesi 5 8 Evrak sisteminin tek merkezden y ö netilmemesi 7 9 Proje bazlı işlerin aynı kişiler ü zerinden y ü r ü t ü lmesi 8 10 Sosyal faaliyetlere katılım olmaması6

6 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı Fonksiyonları

7 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı Fonksiyonları

8 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının Mevcut Performans Değerlendirmeleri

9 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM İŞ TAKİP MODÜLÜ

10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM İŞ TAKİP MODÜLÜ

11 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU

12 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU 3G İyileştirme Takımı 12/01/2010 tarihli toplantısında, 2. toplantıda belirlenen nedenleri ortak özelliklerine göre üç ana grup altında topladı. Yazılım eksikliğinden (gelişen ihtiyaçlar nedeniyle) kaynaklanan sebepler Kurumsal sebepler Yükleniciden kaynaklanan sebepler

13 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU 3G İyileştirme Takımı 04/01/2010 tarihli toplantısında, problemin nedenlerini belirlemek üzere çalışmış olup aşağıdaki nedenleri tespit etmiştir. 1.Benzer örnek olmamasından dolayı analizin o günün koşullarında yapılmış olması 2.İşin şartname dışında ilave olarak bedelsiz talebinden dolayı firma ile kurum personelinin ortaklaşa yeterince çalışmamış olması 3.Modüllerin diğer modüllerle ilişkisinin kurulmamış olması ve tekrarlı veri girişi yapılması 4.Zaman içerisinde ihtiyaçların değişmesi 5.Başkanlıktaki işlerin farklı platformlarda çalışma zorunluluğu (Genel Evrak Yaz., HBB vb. gibi) 6.Başkanlık çalışanlarının ilgisinin artırılması gerekliliği

14 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU 7. Donanım ve iletişim altyapısının yetersiz olması 8. Sözleşmede olmayan ilave işlerin istenilen şekilde yapılmadığı durumlarda yükleniciye yaptırım uygulanamaması 9. Yapılacak işlerin sözleşme ve eklerinde detaylı olarak açıklanmamış olması, gelişen şartlara göre ilave işlerin ortaya çıkması 10. OLAP raporlarının çalışmıyor olması sebebi ile İstatistiksel sorgulama yapılamaması

15 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU 3G İyileştirme Takımı 26/01/2010 tarihli toplantısında kök nedenlerin bulunması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. Her neden için alt kök nedenler ve çözüm önerileri tespit edildi.

16 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU PROBLEM : “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” NEDENLER ÇÖZÜMLER 1.YAZILIM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER 1.1 Benzer örnek olmamasından dolayı analizin o günün koşullarında yapılmış olması 1.1.1 İşin şartname dışında ilave olarak bedelsiz talebinden dolayı firma ile kurum personelinin ortaklaşa yeterince çalışmamış olması 1.1.2 Modüllerin diğer modüllerle ilişkisinin kurulmamış olması ve tekrarlı veri girişi yapılması Başkanlık Fonksiyonları yazılımında gelişme ihtiyacına cevap verecek iyileştirmelerin TAKBİS III kapsamında mevcut durum gözden geçirilerek gerçekleştirilmesinin sağlanması.

17 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU PROBLEM : “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” NEDENLER ÇÖZÜMLER 2. KURUMSAL SEBEPLER 2.1 Zaman içerisinde ihtiyaçların değişmesi 2.2 Başkanlıktaki işlerin farklı platformlarda çalışma zorunluluğu (Genel Evrak Yaz., HBB vb. gibi) 2.3 Başkanlık çalışanlarının ilgisinin artırılması gerekliliği 2.4 Donanım ve iletişim altyapısının yetersiz olması Tüm personelin inanarak işe sahip çıkması için gerekli periyodik farkındalık toplantılarının yapılması ve iyileştirmeden sonra eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

18 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU PROBLEM : “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” 3. YÜKLENİCİDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER 3.1 Sözleşmede olmayan ilave işlerin istenilen şekilde yapılmadığı durumlarda yükleniciye yaptırım uygulanamaması 3.2 Yapılacak işlerin sözleşme ve eklerinde detaylı olarak açıklanmamış olması, gelişen şartlara göre ilave işlerin ortaya çıkması 3.3 OLAP raporlarının çalışmıyor olması sebebi ile İstatistiksel sorgulama yapılamaması TAKBİS III projesi kapsamında yüklenici ile yapılacak sözleşmelere; Başkanlık Fonksiyonları yazılımının eklenerek gerekli iyileştirmelerin yapılması.

19 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU 3G İyileştirme Takımı 15/03/2010 tarihli toplantıda, “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” problemi ile ilgili olarak, tespit edilen çözüm önerileri ile ilgili yapılacak çalışmalar değerlendirilerek belirlenmiştir.

20 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU Seçilen Problem: “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” Sıra No ÇözümlerYapılacak Çalışmalar 1 Başkanlık Fonksiyonları yazılımında gelişme ihtiyacına cevap verecek iyileştirmelerin TAKBİS III kapsamında mevcut durum gözden geçirilerek gerçekleştirilmesinin sağlanması. Kurumumuz ile yüklenici arasındaki TAKBİS sözleşmesine dayanılarak, bahsi geçen çalışmanın yükleniciye yaptırılması uygun olacaktır. 2 Tüm personelin inanarak işe sahip çıkması için gerekli periyodik farkındalık toplantılarının yapılması ve iyileştirmeden sonra eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekli iyileştirme ve güncelleştirmeler yapıldıktan sonra, yazılım kullanımı, veri girişi, veri sorgulama ve raporlama konularında kullanıcı eğitimi yapılmalıdır. 3 TAKBİS III projesi kapsamında yüklenici ile yapılacak sözleşmelere; Başkanlık Fonksiyonları yazılımının eklenerek gerekli iyileştirmelerin yapılması. 1 sıra nolu “Yapılacak Çalışmalar” kısmında açıklanan işin yükleniciye yaptırılabilmesi için, Kurumumuz ile yüklenici arasındaki TAKBİS sözleşmesine, “Başkanlık Fonksiyonları Yazılımı” nın eklenmesi uygun olacaktır.

21 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU 3G İyileştirme Takımı 14/05/2010 tarihinde son kez toplanmıştır. 11/12/2009 ile 15/03/2010 tarihleri arasında yapılan toplantılar sonucunda; incelenen Başkanlığımız problemlerinden “Başkanlık fonksiyonları yazılımının gelişme ihtiyacı” ile ilgili olarak, problemin nedenleri, problemin kök nedenleri ve bu nedenlere uygun makul çözüm önerileri tespit edilmiş olup, İyileştirme Takımları Yürütme Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

22 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU TEŞEKKÜR EDERİZ.


"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MAYIS 2010 “3G” İYİLEŞTİRME TAKIMI Fotogrametri ve Geo. Daire Bşk. ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fotogrametri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları