Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMİZ ENERJİ, TEMİZ BESİNLER Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu-Özkan Kimya Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMİZ ENERJİ, TEMİZ BESİNLER Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu-Özkan Kimya Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 TEMİZ ENERJİ, TEMİZ BESİNLER Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu-Özkan Kimya Mühendisliği Bölümü

2 Gaz saflaştırma için Adsorpsiyon yönteminin kullanılması CO2 gazının Doğal Gazın Metan reformer çıkış gazının

3 3 Havanın bileşimi ComponentSymbolContent Nitrogen N2N2N2N278.084% 99.998% Oxygen O2O2O2O220.947% ArgonAr0.934% Carbon Dioxide CO 2 0.033% NeonNe 18.2 parts per million HeliumHe 5.2 parts per million KryptonKr 1.1 parts per million Sulfur dioxide SO 2 1.0 parts per million Methane CH 4 2.0 parts per million Hydrogen H2H2H2H2 0.5 parts per million Nitrous Oxide N2ON2ON2ON2O 0.5 parts per million XenonXe 0.09 parts per million Ozone O3O3O3O3 0.07 parts per million Nitrogen dioxide NO 2 0.02 parts per million Iodine I2I2I2I2 0.01 parts per million Carbon monoxide COtrace Ammonia NH 3 trace

4 4 Doğal Gazın Bileşimi Bileşen Sem bol bileşim Metan CH 4 70-90% Etan C2H6C2H6C2H6C2H60-20% Karbon dioksit CO 2 0-8% Hidrojen sülfit H2SH2SH2SH2S0-5% Azot N2N2N2N20-5% PropanC3H8 BütanC4H10 Asal Gazlar He, Ne, Xe Eser miktarda

5 Requirements: Removal CO 2 from off-gas Develop a novel adsorbent to remove CO 2 componentMol % H2H2 70-86% CO 2 10-25% CH4CH4 1.3-8% CO0.25-10% Reformer gaz çıkışı hidrojen gazı bileşimi Reformer çıkış gazından yüksek saflıkta hidrojen elde edilmesi

6 Al 2 NO 3 + Terephatalic acid Metal Organik Ağ yapılarının geliştirilmesi MIL 53(Al)

7 Si/Al=4-5 Katyonlar: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ Dörtyüzlüler: en küçük yapı birimi 7 Klinoptilolit: Doğal Zeolit minerali

8 Sentetik X zeoliti

9 9 13X ( NaX) ticari zeoliti Gözenekli, kristal yapıya sahip sulu aluminasilikat Gözenekli, kristal yapıya sahip sulu aluminasilikat Si/Al: 1-1.5 Si/Al: 1-1.5 Değişebilir katyon : Na Değişebilir katyon : Na

10 10 ASAP2010 (Micromeritics)

11 11 Seçimlilik Bileşenlerin göreceli adsorpsiyonu; Seçimlilik 1,2 = (x/y) 1 /(x/y) 2 Gözeneklerdeki miktarın ortamdaki miktara oranıdır. değeri> 1

12 Sentetik ve dogal zeolitin CO2 seçimliliğinin karşılaştırılması* *Ertan, A., Çakıcıoğlu-Özkan, F., CO2 and N2 Adsorption on the Acid ( HCl, HNO3, H2SO4 and H3PO4 ) Treated Natural zeolites Adsorption, 11, 151-156, (2005)

13 Proje Adı:Temiz yakıt Enerjisi için Malzeme geliştirlmesi 1 doktora, 2 YL projesi tamalandı. 1 doktora çalışması devam ediyor. Ultrases yöntemi ile hazırlanmış NaX,CaNaX,LiNaX zeolitleri (2005-2007 yılları arasında DPT projesi ile desteklendi) 20 kHz20 kHz 125W125W

14 Katyon değiştirme Mekanizmasına ultrasesin etkisi Erten-Kaya Y. Çakıcıoğlu-Özkan, F., Effect of Ultrasound on the kinetics of cation exchange in NaX zeolite, Ultasonics Sonochemistry, 19,701- 706(2012)

15 15 Adsorpsiyon yöntemi ile Gaz saflaştırma

16 16 Hacimsel gaz adsorpsiyon sistemleri

17 17

18 18

19 19

20 Yayınlar F. Ozkan Cakicioglu, S. Ülkü, Diffusion Mechanism of Water Vapour in a zeolitic tuff rich in clinoptilolite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol.94(2008)3, 690-702. Yasemin Erten, Alev Güneş Yerkesikli, Ali Emrah Çetin, Fehime Çakıcıoğlu Özkan, CO2 Adsorption and Dehydration Behavior of LiNaX, KNaX, CaNaX and CeNaX Zeolites, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 94(2008)3, 715-718 Çakıcıoğlu-Özkan, F., Ülkü, S. The Effect of HCl treatment on Water vapour Adsorption Characteristics of Clinoptilolite rich Natural zeolite&;, Microporous and Mesoporous Materials, 77, 47-53 (2005).

21 Proje Adı: Sulu ortamda Doğal zeolit mineralinin davranışının incelenmesi Polatoglu İ., Çakıcıoğlu-Özkan, F., Aqueous interactions of zeolitic material in acidic and basic Solutions,Microporous and Mesoporous solutions, 132(1-2), 219-225 (2010). Çakıcıoğlu-Özkan, F., Polatoglu İ., Kinetics of Proton Transfer in The Zeolitic Tuff Central European Journal of Chemistry, 7(3), 508-51,(2009).

22 Sulu ortamda Doğal zeolit mineralinin davranışının incelenmesi

23 TÜBİTAK hızlı destek ile desteklenmektedir. 1 Doktora çalışması tamamlandı(2011) TÜBİTAK hızlı destek ile desteklenmektedir. 1 Doktora çalışması tamamlandı(2011) Proje :Tarım ilacı kalıntısı için biyosensör geliştirilmesi Proje :Tarım ilacı kalıntısı için biyosensör geliştirilmesi

24 Tarım ilacı kalıntısı için biyosensör geliştirilmesi Substrat (S)+Enzim(E) ESE+P EIEIS engelleyici (I)

25

26 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

27


"TEMİZ ENERJİ, TEMİZ BESİNLER Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu-Özkan Kimya Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları