Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 2 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Özet Bir öğretim programında, öğrencilerin öğrenmeleri açısından en önemli unsur “öğrenme-öğretme” sürecidir. Öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilere istendik davranışların kazandırılmasına yönelik olarak yapılan tüm etkinlikler büyük bir titizlikle planlanmalı ve konunun öğretimi için en uygun öğretim tekniklerine yer verilmelidir. Öğretmenlerin öğretme etkinliklerinde kullandıkları bazı yöntemler, stratejiler ve teknikler mevcuttur. Hangi durumlarda hangi strateji, yöntem ve tekniğin kullanımının daha etkili olacağını kavrayabilmek için öğretmenlerin mevcut strateji, yöntem ve teknikleri bilmeleri önemlidir

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 3 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğretim Modelleri, Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri Arasındaki İlişki

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 4 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğretim Modelleri, Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri Arasındaki İlişki Öğretim Modelleri Öğretim Stratejileri Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 5 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğrenme Modelleri Öğretime yönelik felsefi bakış açısını yansıtır. Davranışsal Model Bilgi-İşleme Modeli Sosyal Etkileşim Modeli Bireysel Model

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 6 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğretim Stratejileri  Bir konunun öğretimindeki yaklaşımdır.  Dersin amaçlarına ulaşılmasını sağlayan genel bir çerçevedir.  İlgili öğretim sürecine her boyutta yön vermektir.  Dersin işlenişinde hangi strateji veya stratejilerin kullanımının uygun olacağına karar vermek; dersin içeriğine, ders süresine, öğrenci sayısına, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine, öğretmenin niteliğine vb. hususlara bağlıdır.

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 7 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 8 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Sunuş Stratejisi  Öğrencilere hedef davranışlara uygun bilgilerin sunulmasıdır.  Bir öğretici tarafından konunun öğrencilere aktarılmasıdır.  Öğrencileri belli konularda bilgilendirmede başvurulan bir yaklaşımdır.  Tamamen öğretmen merkezli bir stratejidir. Örnek: Düz Anlatım

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 9 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Buluş Stratejisi  Öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin konuyu kendi kendilerine öğrenmeleri stratejisidir.  Öğretmen öğrencilere direkt olarak bilgi vermez ama öğrencilerin doğru bilgilere ulaşmaları için onları yönlendirir.  Öğrenci merkezli bir stratejidir.  Örnek olay ve tartışma  Bu stratejinin uygulanmasında öğrenci işlenen konu ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 10 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi  Öğrenci merkezli bir strateji olup, öğrencilerin verilen bir problemi çözmeleri sağlanır.  Problemi iyi tanımlayabilmek için uygun örnekler verilmesi önemlidir.  Öğrencinin muhtemel çözüm yollarını geliştirmesi için ortam, araç-gereç vb. sağlanır.

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 11 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Doğrudan Öğr. Stratejisi  Öğretmen merkezli bir strateji olup en çok kullanılan öğr stratejisidir.  Bilginin sunulmasında etkilidir.  Anlatım, gösteri, alıştırma, tekrar yapma, soru sorma.

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 12 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Dolaylı Öğr. Stratejisi  Öğrenci merkezlidir.  Öğretmen bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır, yönlendirir.  Araştırma-inceleme, problem çözme,örnek olay vb.

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 13 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Etkileşimli Öğr. Str.  Öğrenci merkezli bir stratejidir.  Büyük ölçüde tartışma ve katılımcılar arası paylaşıma dayalıdır.  Sınıf tartışmaları, işbirlikçi öğrenme

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 14 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bağımsız Çalıma-Bireysel Öğr Str.  Uygun öğrenme kaynaklarına sahip bireylerin, öğretmenlerin gözetiminde ve rehberliğinde bireysel çalışmalarını öngören bir stratejidir.  Modüler öğretim, araştırma projeleri vb.

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 15 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Deneysel Öğr. Str.  l Öğrenci merkezli bir öğrenmedir.  l Öğrenmenin gerçek yada gerçeğe uygun evrede gerçekleşmesi esasdır.  l Rol oynama, gözlemler, deneysel uygulamalar vb.

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 16 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğretim Yöntemi Öğretmenin sınıflarda öğretmeyi sağlamak için yaptıkları uygulamalardır. Öğretim yöntemi öğrenmeyi sağlamak için bir araçtır.

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 17 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı YÖNTEM TEKNİK

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 18 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yöntem Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol,usul, sistem. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 19 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Teknik  Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.  Bir yöntemin uygulanış biçimi.  Uygulanan her yöntem, uygulanış biçimindeki farklılıklardan dolayı teknik olmaktadır.  Aynı tür tekniklere genel olarak bir yöntem, aynı tür yöntemlere bir strateji adı verilmektedir.

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 20 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı ÖĞRENME ŞEKİLLERİ GÖRSEL ÖĞRENME İŞİTSEL ÖĞRENME KİNESTETİK ÖĞRENME

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 21 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı GÖRSEL ÖĞRENME Resim, model, video, slayt, yazılı materyaller ile olur ve göz teması önemlidir

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 22 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı İŞİTSEL ÖĞRENME Tartışma, diğer insanların deneyimlerini dinleme gibi işitmeye odaklıdır. (Bebek kalp seslerini, bebeklerin ağlama ve gülme kasetlerini dinlemek)

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 23 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı KİNESTETİK ÖĞRENME Rol – play, egzersizler, kurum ziyaretleri gibi aktiviteleri içerir.

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 24 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Seçiminde Etkili Olan Temel Faktörler  Hedeflerin Düzeyi  Sınıftaki Öğrenci Sayısı  Öğrenci nitelikleri  Öğretmen nitelikleri  Derse Ayrılan Süre ve fiziksel olanaklar  Öğrencileri Güdüleyebilme  Maliyet

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 25 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı En iyi öğretim Yöntemi hangisidir ? Çağdaş öğretim Yöntemi Nasıl Olmalıdır ?

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 26 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı  Öğrencinin derse katılmasının ilk ve en kolay yolu konuşmasıdır.  Öğretmenlerin kişilik özelliklerinin iyi olması gerekmektedir.  Öğrencilerle seviyeli bir yakınlık kurmak, hoşgörülü, sempatik ve onların özelliklerini dikkate alan bir insan olmaya çalışmalıyız.  Dolayısı ile öğrencinin derse, isteyerek, severek, koşarak gelebileceği bir ortam oluşturmak öncelikle öğretmenin elindedir.

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 27 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğretim Yöntemleri

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 28 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Anlatım Yöntemi  En çok kullanılan ve en eski yöntemlerden birisidir.  Öğretmen merkezli bir yöntem olup, öğretmenlerin konu ile ilgili bilgilerini pasif şekilde oturan öğrencilere aktardığı bir ortamda gerçekleşir.  Bilişsel alanın bilgi basamağındaki davranışların kazandırılmasında etkilidir.

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 29 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı  Genel olarak öğrenciler pasif konumda oldukları ve sunu sırasında soru sorma ve düşüncelerini açıklama fırsatını fazla bulamadıkları için etkili bir yöntem olarak kabul edilmez.  Bununla birlikte bu yöntem geçmişte olduğu gibi gelecekte de öğretmenler tarafında kullanılmaya devam edilecektir.  Çünkü “konuşarak bilgi aktarma” ihtiyacı devalı olacaktır.

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 30 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Okuma % 10 Dinlenme % 20 Görme % 30 Görme ve Duyma % 50 Göstererek ve Söyleyerek % 70 Uygulayarak % 90 Öğrenme Üçgeni

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 31 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Eğitim Yöntemi3 st sonra hatırlama 3 gün sonra hatırlama Sunum% 25% 10 Okuma%70%10 İnteraktif Yöntemler %90%70

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 32 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bu Yöntemin Yararlı Yönleri  Bilgileri kalabalık gruplara sunmak açısından yararlıdır.  Kısa zamanda daha çok bilgi sunulabilir.  Konu, düzenli bir biçimde sunulabilir.  Öğretmen merkezli olduğu ve sunu sırasında öğretmenin sürpriz bir bilgi ile karsılaşmayacağı için öğretmenin kendine güvenini artırır.  Uygulanması kolay ve ekonomiktir.

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 33 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Sakıncalı Yönleri  Dinleyenlerin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağını belirlemek güçtür.  Dinleyiciler oldukça pasiftir.  Dinleyiciler söylenenleri koşulsuz kabul etmek konumundadır.  Çünkü ön bir hazırlık yoksa, bilginin o anda otoritesi olan öğretmenin söylediklerini kabul etmekten başka şansları yoktur.  Ezber ve tekrar bilgilerin dışında üst düzeyde düşünme davranışlarının gerçekleştirilmesi neredeyse mümkün değildir.

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 34 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı  Konuyu dikkatle dinleyemeyen ve takip edemeyen öğrenciler çok kolay bir şekilde dersten koparlar.  Sürekli öğretmen aktif olduğundan öğrencilerin öğrenme düzeylerine yönelik olarak yeteri kadar dönüt alınamamaktadır.  Uzun ve sik tekrar edilen konuşmalar yapılıyorsa, kısa sürede sıkıcı hale gelebilir.  Sözel bir iletişim söz konusu olduğu için somut bilgileri, nesneleri öğretmek gerektiğinde ek açıklamalar yapılması gerekli olur.

35 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 35 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı D üz A nlatım Y öntemini E tkili H ale G etirmek İ çin N eler Y apılabilir ?

36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 36 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Düz anlatımın kullanımında öğretmene önemli görevler düşmektedir:  Öğrencilerin anlayabileceği düzeyde bol ve somut örnekler verilmeli,  Gerekli tekrar veya özetler yapılmalı,  “Soru-Cevap” tekniği ve materyallerle düz anlatım desteklenmeli  “Öğrenci motivasyonu ve sınıf disiplini” sağlanmalı  Kullanılan dil öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.

37 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 37 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Düz Anlatım Yöntemi İçerisinde Değerlendirilen Bazı Teknikler Konferans TekniğiSeminer Tekniği

38 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 38 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Seminer Tekniği  Farklı biçimlerde uygulanmakla birlikte genellikle yüksek öğretimde kullanılmaktadır. Daha çok üst düzey akademik çalışmalarda ve lisansüstü eğitim de kullanılır.  Seminer konusu ile ilgili olarak grup önceden hazırlık yapar ve seminer sırasında konu etraflıca tartışılır.  Sınıfta bir öğretim tekniği olarak kullanılabilir.

39 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 39 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bu tekniğin uygulanabilmesi için  Konuların iyi seçilmesi ve dengeli biçimde paylaştırılması,  Öğrencilere hazırlık için yeterli zaman verilmesi,  Ulaşmaları gereken kaynakların bildirilmesi,  Sunudan önce öğrencilerin hazırladıkları raporların gözden geçirilmesi,  Sunular ve soru-cevap uygulaması sırasında öğretmenin iyi bir yöneticilik ve rehberlik yapması,  Hatalı öğrenmelere fırsat verilmemesi gereklidir.

40 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 40 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Konferans Tekniği  Genellikle bir uzmanın üst düzeyde bilgi gerektiren bir konuda izleyici bir gruba bilgi vermesini amaçlayan bir tekniktir.  Konferansı veren kişinin özellikleri konferansın niteliğini etkiler. Konferansçının etkili konuşması, konuşmasını görsel öğelerle desteklemesi konferansın kalitesini artırır.  Sunu süresi konuya göre esneklik gösterebilir.  Konuşmanın tamamlanmasından sonra izleyiciler konuşmacıya sorular sorabilirler.

41 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 41 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışma Yöntemi  Tartışma yöntemi öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluştuğu, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri, düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma, ilerisim kurma vb. becerilerini geliştiren bir yöntemdir.  Bu yöntemin uygulanması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir.  Öğrendiklerini konuşarak uygulamaya dönüştüren öğrenciler daha kalıcı bir öğrenme elde ederler.

42 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 42 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bu yöntemin etkili olabilmesi için:  Tartışma önceden planlanmalıdır.  Tartışma lideri ve tartışmaya katılanlar tartışmanın amacına ulaşabilmesi için bazı esaslara dikkat etmelidir.

43 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 43 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışmanın Planlanması  Tartışmanın konusu ve amaçları önceden belirlenmelidir.  Öğrencilerin tartışma konusu hakkındaki hazır bulunuşluk düzeyi önceden bilinmelidir.  Tartışma konusu ve amaçlarıyla uyumlu olacak bir tartışma süresi belirlenmelidir.  Tartışma ortamının uygunluğu,  Tartışma kuralları  Tartışma sonuçlarının nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi.

44 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 44 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışma Liderinin Rolü  Tartışmaya katılanlara dengeli bir şekilde (demokratik) söz hakki vermelidir.  Tartışma konusuna öncelikle liderin ilgi duyması gereklidir.  Tartışma konusu hakkımda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Aksi halde tartışmanın amacına ulaşması güçleşir.  Görüş belirtenlere saygılı davranmalıdır.  Tartışmaya katılanların birbirlerinin görüşlerine saygılı oldukları bir ortam oluşturulmalıdır.

45 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 45 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışmaya Katılanların Rolü  Açık ve anlaşılır bir dil ile konuşulmalıdır.  Tartışmaya katılmak ve konuşmak için önceden konu ile ilgili hazırlık yapılmalıdır.  Etkili dinlemeyi de bilmelidir.

46 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 46 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışma Yönteminin Yararları  Tartışmaya katılanların iletişim becerileri gelişir.  Bilgilerin ve fikirlerin paylaşılmasını sağlar.  Tartışma ortamı demokrasi anlayışını geliştirir.  Tartışmaya katılanların kendilerini ifade etme, soru sorma, sorulara cevap verme nitelikleri gelişir.  Gruba ait olma duygusu gelişir, öğrencilerin kendilerine güven duyguları gelişir.  Öğretmenler öğrencilerini daha iyi tanıyabilirler.  Liderlik ve dinleme niteliklerinin gelişmesine yardımcı olur.  Ezber bilginin üstünde analiz, sentez, değerlendirme davranışların gelişmesi sağlanabilir.

47 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 47 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışma Yönteminin Dezavantajları  Tartışma amacından uzaklaştırılabilir.  Daha fazla zaman gerektirir.  Tartışma uzadıkça sınıfta gürültü artabilir ve sınıfa hakimiyet zorlaşabilir.  Konuşmaların ve tartışmaların uzaması, dinleyicileri sıkabilir.  Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak istemeyebilirler, bazıları da kendilerini kontrol edemeyip olumsuz bazı davranışlarda bulunabilir.  Tartışma yöneticileri ya da liderler eğer ön bir hacirlik yapmazlarsa önemli sorunlar çıkabilir.

48 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 48 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tartışma Yönteminde Kullanılan Teknikler : 1. Büyük Grup Tartışması 2. Küçük Grup Tartışması 3. Panel Tekniği 4. Forum Tekniği 5. Münazara Tekniği 6. Beyin Fırtınası Tekniği 7. Zıt Panel Tekniği 8. Sempozyum Tekniği 9. Çember Tekniği 10. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

49 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 49 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 1.Büyük Grup Tartışması Sınıf mevcudunun küçük gruplara bölünemeyecek kadar az olduğu 7 – 10 öğrencinin bulunduğu durumlarda kullanılabilir. Bir başka deyişle, sınıfın tamamı tartışmada bir grup olarak algılanır Tartışmaya katılanlar birbirini görecek şekilde otururlar. Belirli bir zaman içinde önceden belirlenmiş konu ile ilgili tartışma yapılır. Lider konuşmacılara söz verir, konuşulanları zaman zaman özetler. Sonucun rapor haline getirilmesi yararlı olur.

50 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 50 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 2. Küçük Grup Tartışması Tartışmalara daha fazla katilimi sağlamak amacıyla, büyük grupların küçük gruplara bölünmesiyle oluşturulur. Bunun için bütün grup elemanlarının sayısı dikkate alınarak Grup 22, Grup 44 gibi planlamalar yapılır. Her grup konuyu belirli süre aralarında fısıltı şeklinde tartışır. Bunun sonucunda sınıftaki tüm gruplar konu ile ilgili görüşlerini açıklarlar.

51 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 51 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 3. Panel Tekniği Genellikle 5 - 9 kişiden oluşan küçük bir grubun, bir konuyu büyük bir grubun karşısında tartıştıkları tekniktir. Genellikle güncel konuların tartışıldığı panelde, öncelikle panelistler izleyicilerle diyaloga girmeden konuyu tartışırlar, daha sonra izleyicilerle iletişime girilir. Konuşmacılar ya konunun uzmanıdır, ya da önceden hazırlıklı olarak panele katılırlar. Lider zaman zaman ilave sorular sorup açıklamalar yapabilir.

52 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 52 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 4. Forum Tekniği Belirli bir konuda bir tartışma grubunun konuyu izleyici bir grup önünde savunduğu bir tekniktir. Forumda konuşmacılar arasında bir tartışma olmaz ve konuşmacılar birbirlerine soru sormazlar. Panel tekniğine benzemekle birlikte, ayrıldığı temel nokta, başlangıçtan itibaren konuşmacıların izleyicilerin sorularına cevap vererek görüşlerini savundukları bir tekniktir.

53 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 53 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 5. Münazara Tekniği Münazara ayni konuda farklı görüşü savunan iki grubunun izleyiciler önünde tartışma yapması biçiminde uygulanan bir tekniktir. Ele alınan farklı iki görüşün doğruluk payları olmalıdır. Gruplar önceden konu ile ilgili hazırlıklarını yaparlar. Hedef karsı grubun görüşlerini çürütecek veriler sunmaktır. Gruplar sunularını sırayla yapmalıdır. Sunular sözlü olarak yapılır. Toplantıyı izleyen dinleyici bir grup vardır. Kazanan taraf jüri tarafından ilan edilir.

54 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 54 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 6. Beyin Fırtınası Tekniği Bir problem konu hakkında hızlı düşünmek, karar vermek ve fikir üretmek için kullanılabilecek bir tekniktir. Uygulamayı bir lider yönetir. Katılanlara problem duyurulur. Onlardan, kendilerine tanınan kısa süre içinde görüşlerini belirtmeleri istenir. Herkesten görüş alınır. Görüşler bir kişi tarafından not alınır veya tahtaya yazılır.

55 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 55 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Kaydedilen görüşler daha sonra tartışmaya açılır. Daha sakin ve düşünerek belirlenmiş görüşler tartışılır ve bir ana fikre ulaşılmaya çalışılır. Öğrencilerin yaratıcıklarını geliştirme açışından oldukça yararlı olan bu tekniğin uygulandığı ortamda öğretmen- öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişimi sağlanabilir. Uygulamanın basarisi için öğretmenin öğrencileri konuşmaya özendirmesi, ortamı iyi organize etmesi ve yönetmesi gereklidir.

56 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 56 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 7. Zıt Panel Tekniği Bu tekniğin uygulanması için tartışma konusu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları gereklidir. Bunun için, bu teknik genellikle daha önce öğrenilmiş konuların tekrarında uygulanır. Teknik uygulanırken bir lider ve yönetici seçilir. Sonra grup veya sınıf ikiye bölünür. Bu gruplardan biri soru diğeri cevap grubudur. Grupların önceden hazırlık yapmalarında yarar vardır. Zıt panelde amaç, öğrencilerin ilgisini çekmek, yaratıcı düşünme güçlerini geliştirmektir. Kısmen tartışılmış ancak yeterince açıklığa kavuşmamış konular bu teknikle tartışılarak daha anlaşılır hale getirilebilir.

57 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 57 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 8. Sempozyum Tekniği Genellikle 3-5 konuşmacının daha çok bilimsel bir konuyu izleyenlere sunmaları ve sonuçta da konunun soru cevaplarla büyük grup tartışması biçiminde ele alındığı bir tekniktir. Konuşmacılar yüzleri izleyicilere dönük biçimde otururlar. Bir başkan sıra konuşmacıları ve konuları izleyenlere tanıtır. Konuşma sırasında izleyicilerle bir iletişim kurulmaz Daha çok bilimsel toplantılarda kullanılan bir teknik olmakla birlikte sınıf ortamında da öğretmenler tarafından bir öğretim tekniği olarak kullanılabilir.

58 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 58 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 9. Çember Tekniği Genellikle 10-15 öğrencinin katıldığı, çember şeklinde oturarak lider yönetiminde kendilerine sorulan soruları cevapladıkları bir tartışma tekniğidir. Tartışmaya katılacak 10-15 öğrenci çember biçiminde oturur. Lider, tartışma konusu ile ilgili açış konuşmasını yaptıktan sonra, katılanlara sıra ile sorularını yöneltir. Her bir konuşmacıya 1-2 dk konuşma süresi verilir. Konuşmalar sırasında hatalı cevaplar olursa liderin düzeltmesinde yarar vardır. Gerekli görülürse ikinci bir konuşma turu daha yapılabilir.

59 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 59 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 10. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği  Günümüzde öğrencilerin geliştirilmesi istenilen niteliklerinden biri de düşünme becerileridir.  Bilgi çağının insanından beklenen, olayları neden sonuç ilişkileri açısından analiz edebilme, çok yönlü düşünebilme, eleştirel bir bakış açısına ve yaratıcı düşünceye sahip olabilmesidir.  Bireyin bu niteliklerini geliştirmek açısından sınıf ortamında uygulanabilecek tekniklerden biri de Edward De BONA tarafından geliştirilmiş olan "Altı Şapkalı Düşünme Tekniği” dir.  Birey giydiği şapkaya göre düşündüğünden düşünceler sadeleştirilmiş olur.

60 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 60 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bu Tekniğe Göre Düşünme Biçimleri Şapka TürüDüşünce Biçimiİlgili SorularKişiliği Bilgiyi esas alır, konu ile ilgili net, sayısal ve aştırmalara dayalı bilgiyi esas alır. Ne tür bilgilere sahibiz ? Eksik bilgiler neler ? Bilim Adamı (Tarafsız) Olaylara duygusal açıdan bakmayı gerektirir. Hiçbir dayanağı olmadan duygular ifade edilir. Neler hissedilmekte ?Kalbini dinler (Duygusal) Olaylara eleştirel, karamsar / kötümser bir bakış açısı gerektirir. Olabilecek en kötü durum? Ne gibi durumlar ortaya çıkar Kötümser Sarı ŞapkaOlayların olumlu yönleri iyimser bir bakış açısıyla ortaya konur Avantajları neler? Bize ne yarar sağlar ? İyimser Yeşil ŞapkaOlaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Probleme farklı bakış açısı ? Yenilikçi, Üretken Mavi ŞapkaOlayları tüm yönleri ile analiz eden ve sonuç çıkaran Şu ana kadar ne başarıldı ? Hangi kararlar alındı ? Serinkanlı Analizci

61 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 61 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Problem Çözme Yöntemi  Problem çözme, amaca ulaşabilmek için alternatifler arasından en uygununu belirlemektir.  İnsan yasamı bir problem çözme sürecidir.  Yaşamlarını etkileyen bir problemi çözerken, aynı zamanda bir problem de üretirler. Bu nedenle bireylerin sistemli bir problem çözme yeteneği kazanmaları yaşamlarını daha anlamlı hale getirmeleri açısından da önemlidir.

62 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 62 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı  Eğitim-öğretim sürecinde problem çözme yöntemini kullanmanın temel amacı bireylerin karar verme yeteneklerini geliştirmektir. Böylece öğrenciler belirli bir amaca ulaşmak için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları alternatifler arasından seçme ve uygulama yeteneği kazanabilirler  Problem çözme bilimsel bir araştırma sürecidir.

63 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 63 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Problem Çözmenin Aşamaları 1.Problemin farkında olma, hissetme, anlama: Eğitim-öğretim sürecinde öğretmen, bu konuda öğrencilere rehberlik etmeli, güçlüğün tam olarak ne olduğu konusunda yol gösterici olmalıdır.

64 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 64 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 2. Problemi tanımlama ve sınırlandırma: Problemin ne olduğunun anlaşılmasından sonra problem açık olarak tanımlanır. Bu aşamada problem genel bir çerçevede ele alınır ve sınırlandırılır. 3. Problemle İlgili Veri Toplama: Problemle ilgili her türlü veri kaynakları incelenir. Ne tür kaynakların incelenme konusunda rehberlik, bundan sonraki aşama olan muhtemel çözüm yolları önerme açısından önemlidir.

65 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 65 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 4. Muhtemel Çözüm yolları Önermek, Denence, Hipotez Kurmak: Bu aşamada yapılması gereken “PROBLEM NASIL ÇÖZÜLÜR ?” sorusuna cevap aramaktır. Öğrencilerin çözüm önerileri not edilir ve bu çözüm önerilerini neden önerdiklerinin cevabını vermesi istenir. 5. Denenceleri Test Etmek: Belirlenmiş çözüm önerilerinin problemi çözüp çözemeyeceğinin denendiği aşamadır. Araştırma süreci açısından düşünülürse bu aşam uygulama aşamasıdır. 6. Sonuca Ulaşma ve Değerlendirme Yapma: İlgili çözüm yoluyla problemin çözülüp çözülemediği, çözülemediyse gerekçeleri bu kısımda açıklanır. Olumlu sonuç kadar olumsuz sonuçta bir çözümdür aslında.

66 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 66 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Problem Çözmenin Kazandırdığı Dört Temel Nitelik  Yaşamla yüz yüze gelme  Araştırma  Çözüm üretme  Düşünme

67 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 67 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Problem çözme yönteminin yararları Öğrencilere çok yönlü düşünme alışkanlığı kazandırır. Öğrencilerin sorumluluk alma bilinçlerini geliştirir. Uygulamada öğrencinin aktif olması sağlanır. Öğrenmeye karşı ilgi düzeyini arttırır. Farklı kaynaklara ulaşmayı sağladığı için araştırma yeteneğini geliştirir. Örgencilere özgüven kazandırdığı için problemleri çözmeye karşı cesaretli ve istekli olmalarını sağlar.

68 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 68 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Problem çözme yönteminin dezavantajları Özellikle öğretmen merkezli yöntemlere göre daha fazla zaman gerektirir. Öğrenciler problem çözmenin aşamaları konusunda iyi bir yeterliliğe sahip olmazlarsa, çözüm bulma güçleşebilir. Problemin çözümü özellikle araç-gereç gerekli olduğunda pahalı olabilir. Gerekli bilgiyi toplamak güç olabilir. Öğretmenin rehberlik asısından iyi özellikler taşımaması, problemin çözümünü güçleştirebilir. Grup çalışması biçiminde yapılan problem çözme uygulamalarında grup uyumunun iyi olmadığı durumlarda probleme çözüm bulmak güçleşebilir.

69 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 69 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Gösterip Yaptırma Yöntemi  Gösteri belli olgu ya da olaylara ilişkin ilkeleri açıklamak, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını incelikle gösterip açıklamak sonra da öğrencilere alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretmeye çalışmaktır.  Böylelikle öğrenci işin / uygulamanın yapılış sürecini, tekniğini gözlemler, bir başka deyişle öğrenci kendine gösterilen becerinin nasıl yapılacağını basamaklar halinde görür ve öğrenir.

70 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 70 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bu yöntemi etkili kullanabilmek için:  Gösterinin adı  Gösterinin amacı / Gerekli araç-gereçler  Gösterilecek becerinin işlem basamakları  Öğrencilerin gösteri sonrası yapacağı etkinlikler yer almalıdır.

71 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 71 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Örnek Olay Yöntemi  Örnek olay yöntemi olmuş ya da olması muhtemel bir olayın öğrencilere sunulması ve sonrasında örnek olay içindeki problem çerçevesinde sorulan sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayanan bir yöntemdir.  Örnek olay yazılı metin biçiminde olabildiği gibi, senaryo biçimindeki filmler,gazetelerden, anılardan, çeşitli kitaplardan alınmış parçalar da olabilir.  Yöntem öğrencilerin karar verme, seçme ve genel anlamda problem çözme becerilerine katkıda bulunur.  Öğrenci merkezli bir yöntemdir.

72 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 72 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Gezi-Gözlem Yöntemi Eğitim - öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak amaçlı, planlı bir biçimde okul dışı bir ortama gidilerek gözlemlerde bulunulması gezi, gözlem yöntemi olarak tanımlanabilir. Bu tür uygulamalar etkili öğrenme açısından oldukça önemlidir. Görme duyusunun öğrenmedeki etkinliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında gezi-gözlem yapılması yararlı olmaktadır.

73 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 73 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları