Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ."— Sunum transkripti:

1 1 TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ

2 2 Tarımsal Yayımın Amaçları Amaçlar: –Elde edilmeye çalışılan sonuçlar Yayım amaçları: –Yayım faaliyetinin kapsamını, yayımda kullanılacak eğitim ve öğretim teknikleri ile materyalini belirleyen ve yayımın sonuçlarını değerlendirmede esas alınan bir kriter. Amaçlarının belirlemenin faydaları: –Tarımsal yayım faaliyetine yer, zaman ve işlev açısından kesinlik kazandırır. –Yayımcıya yol gösterir ve bu sayede yayımcı daha rahat çalışma imkanı bulur. –Yayım faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde de bir ölçü olmaktadır.

3 3 Tarımsal Yayım Amaçlarının Seçiminde Takip Edilecek Yol 1. Mevcut durum analizi Çiftçi şartları net olarak ortaya konulmalıdır. 2. Varılması istenen durumun belirlenmesi Çiftçilerin değer yargıları önemli olup, yayımcının arzu ettiği durum ile çiftçi tercihleri farklı ise yayımcının görevi çiftçileri bu konuda ikna etmeye çalışmaktır. Yöre çiftçilerinin istenen hedeflere neden ulaşamamışlardır? Bilgi noksanlığı mıdır? Hangi alanlarda ve çiftçilerde görülmektedir? Mevcut sosyal yapının bunda etkisi var mıdır? Eğer varsa hangi toplum kuralları buna yol açmaktadır? 3. Mevcut durumla varılması arzu edilen durum arasındaki farkın belirlenmesi 4. Mevcut arazi, işgücü ve sermayeden yararlanarak istenen yöndeki değişiklikleri, tarımsal yayımı kullanarak gerçekleştirme imkanlarının araştırılması

4 4 Konuları İtibariyle Tarımsal Yayımın Amaçları Eğitim amaçları –Çiftçilerin bilgi ve becerilerinde olumlu değişiklikler meydana getirmeye dayanır. Çiftçilerin tarımsal yenilikler hakkında bilgilendirilmesi Traktör sürme, aşı yapma, budama gibi konularda beceri kazanmalarını amaçlar Ekonomik amaçlar –Yayım çalışmalarının tamamı ekonomik amaç taşırlar Pazarlama, depolama, işletme planlaması, kooperatifçilik, toprak koruma, ürün kayıplarının azaltılması Sosyal amaçlar Sağlık, beslenme, barınma, aile ve yurttaşlık görevleri, ekip çalışması anlayışının yerleştirilmesi

5 5 Kapsamları İtibariyle Tarımsal Yayımın Amaçları Temel amaçlar –Politika karar vericileri ile ilgilidirler. –Geniş kapsamlı, uzun vadede gerçekleştirilebilecek en üst seviyedeki nihai amaçlardır. –Kalkınma planları ve kanunlarda yer alırlar. –Örn: Kırsal kesimin kalkındırılması Düşük gelirli çiftçi ailelerinin gelirlerinin ülke ortalamasına yaklaştırılması Kırsal kesimde yaşayanların hayat standartlarının yükseltilmesi

6 6 Kapsamları İtibariyle Tarımsal Yayımın Amaçları Genel amaçlar –Uygulayıcı kuruluşlarla ilgilidirler. –Yeni fikirlerin geliştirilmesi, yeni teknik ve bilgilerin tarıma uygulanması –Örn: Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına yardımcı olmak Pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmak Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını sağlayacak önlemler konusunda üreticileri bilgilendirmek, çevre bilincinin yerleşmesine yardımcı olmak Gençlik eğitimine katkıda bulunmak

7 7 Kapsamları İtibariyle Tarımsal Yayımın Amaçları İş amaçları –Tarımsal yayımcılar ve çiftçilerle ilgilidirler. –Tarımsal yayımın pratik ve direkt uygulamaya yönelik amaçlarıdır. –Genel amaçlara ulaşmak için hazırlanan, hedef kitleyi, yayım faaliyetlerinin yerini, zamanını ve hedef kitlede sağlanması düşünülen tutum ve davranış değişikliklerinin belirlendiği bir iş planını içerir. –Örn: Belli bir bölgede yaşayan çiftçilerin gelir seviyelerini yükseltmek amacıyla (temel amaç), ayçiçeği tarımı yerleştirilmek isteniyorsa (genel amaç), bu faaliyetin iş amaçları; –Önder çiftçilerle ve yöredeki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, ayçiçeği sertifikalı tohumunu tanıtmak amacıyla toplantının yerini ve zamanını belirlemek, –Belirtilen yer ve zamanda toplantıyı gerçekleştirmek, –Ekim öncesi gerekli toprak hazırlığının yapılmasını sağlanmak, –Hibrit tohumu, uygun mibzerle ektirmek suretiyle tohumdan yapılacak tasarrufu göstermek, –Çiftçiye hangi gübreleri, ne oranda, ne zaman ve nasıl vereceğini göstermek, –Çiftçilere yabancı ot, hastalık ve zararlılarla yapılacak mücadele konusunda bilgi vermek, çapalama vb işleri uygulayarak göstermek –Uygun zaman ve biçimde yapılacak bir hasat işlemi sonucunda ürün kaybının asgari düzeyde tutulabileceğini göstermek, –Ayçiçeği kurutma metotlarını göstermek, depolama hakkında bilgi vermek.

8 8 Tarımsal Yayım Amaçları Doğru Olarak Belirlenmiş Mi? Amaçlar, kırsal toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Amaçlar, kırsal toplumun kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor mu? Amaçlar, yayımda hedef alınan kitlenin mevcut kaynakları ile uyumlu mu? Amaçlar, açık ve net mi, toplumdaki davranış değişikliğinin ölçülmesine imkan tanıyor mu?

9 9 Uygun Metot Seçiminde Benimseme Safhaları Benimsemenin aşamaları: 1.Farkında olma 1.İlgi 1.Değerlendirme 1.Deneme ve 2.Benimseme (veya reddetmek)

10 10 1. Farkında Olma Yeni bir fikir veya uygulamanın farkında olmak, benimseme işlemi içerisinde ilk safhayı oluşturur. Çiftçi yeni çeşit buğday veya mısırın varlığını komşusundan, radyodan, televizyondan, gazeteden ya da internetten öğrenebilir. Bir bölgedeki çiftçilerin geniş ve hızlı bir şekilde uygulamanın içine alınmasında yayınların kullanılması en mantıklı yöntemdir.

11 11 2. İlgi duyma Eğer yeni uygulama, fikir veya girdi çiftçilerin problemlerinin çözümüne yönelik ise, çiftçinin bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgisi artacaktır. Bu safhada yayınlar, ihtiyaç duyulan bir takım bilgileri sağlayabilir. İlgi safhasında yeterli ve etkili olabilmek için yayım elemanları, köy seviyesinde grup toplantıları organize etmelidir.

12 12 3. Değerlendirme Her bir çiftçi için değerlendirme safhası, kendi şartları ile yeni teknolojinin karşılaştırılması, benzer avantajlarının ve dezavantajlarının tartılmasıdır. –Yeni uygulama neye mal olur? Çok işgücü ister mi? Verim ne kadar artabilir? İşletmemde ne gibi değişiklikler yapmalıyım? Değerlendirme safhasında komşuların, arkadaşların ve ailenin fikirleri önemli olabilir. Birçok çiftçi, gözle görülebilir kanıtlar ister veya yeni uygulama hakkında veriler görmek ister. Bu safhada, direkt gözleme imkanı önemli olmaktadır. Genellikle, sonuç demonstrasyonları ve tarla günleri etkili yayım teknikleridir.

13 13 4. Deneme ve Benimseme (veya Reddetme) Riskin göze alınabilir olduğunun tahmini ve tahmin maliyeti, potansiyel faydaların üzerinde ise çiftçi benimseme işleminin deneme safhasındadır. Bu noktada çiftçi, yeni teknolojiden ne şekilde faydalanabileceği hakkında bireysel olarak yardım veya fikir gereksinimi duyabilir. Bu safhada birebir çiftçi görüşmeleri ve işletme ziyaret sistemi kullanılarak çiftçilerin bu yeni teknoloji hakkında teşvik edilmesi, varsa bilgi eksikliklerinin ve endişelerinin giderilmesi gerekir. Bu teknolojiyi arazilerinin küçük bir bölümünde uygulamaları hem teknolojinin kullanımında deneyim sahibi olmak için hem de, sonuçları kolaylıkla gözleyebilmeleri için faydalı olur. Bu deneme safhasındaki sonuçlara bağlı olarak, çiftçi bu teknolojiyi ya kabul eder ya da reddeder.

14 14 Öğretme Metodunun Seçilmesi Bir alanın veya toplumun ihtiyaçları belirlendikten sonra yayım elemanının görevi, kendilerinin eğitim ile ilgili hedeflerini başarabilmek için en uygun ve etkili eğitim öğretim metodunun seçimidir.

15 15 Öğretme Metodunun Seçiminden Önce Dikkate Alınması Gereken Hususlar: Tek başına hiçbir öğretme metodu diğerinden daha iyi değildir. Yayım elemanı şartlara en uygun yayım metodunu seçmelidir. Yayım programını yürütmek için birkaç teknik bir arada kullanılmalıdır. Yayım çalışmalarındaki deneyimlerin gösterdiğine göre, yeni bilgi ne kadar çok yolla sunuluyor ise, birey o kadar fazla öğrenir. Kullanılacak metotlar, birbirini desteklemelidir. Eğer bir demonstrasyon, grup tartışmalarını destekler ise grup tartışmaları ile verilmek istenen bilgiye destek sağlayacak iki metottan faydalanılmış olur. Mümkün olan yerlerde sesli ve yazılı materyaller kullanılmalıdır. Öğretmeye sesli ve yazılı materyalle katkı temin edilip, desteklenebilir.

16 16 Tarımsal Yayım Metotları ve Bilgilendirme Araçları Yayım Metotları Bilgilendirme Araçları SözlüYazılıResim/görsel BirebirÇiftçi Görüşmesi Çiftçi mektubu, Broşür Çizimler, planlar, fotoğraf GrupGrup Tartışmaları Sirküler Mektup, Broşür Tahta, Tepegöz, slayt, duvar resimleri Düzenli İzleyicilerSunu, SeminerBroşür, liflet Tepegöz, slayt, duvar resimleri Düzensiz İzleyiciler Radyo programları, Radyo Tartışmaları Dergi, gazete Film, televizyon programı

17 17 Farklı Yayım Metotlarının Etki Dereceleri Belirli Amaçlara Uygunluk Yayım Metotları Kitlesel Yayım Metotları Grup Yayım Metotları Bireysel Yayım Metotları Yenilikler hakkında bilgilendirmeYüksekOrtaDüşük Problem bilinci uyandırmaDüşükYüksekOrta Bilgilerin aktarılmasıYüksekOrtaDüşük Çiftçinin görüşlerinin değiştirilmesi DüşükYüksekOrta Çiftçinin öğrenme sürecinin harekete geçirilmesi DüşükYüksekOrta Çiftçinin bilgi/tecrübelerinin değerlendirilmesi DüşükYüksekOrta Yayım mesajlarının çiftçinin problemleri ile örtüşmesi DüşükOrtaYüksek Verilen bilgilerin somutluk derecesiDüşükOrtaYüksek Çiftçi başına maliyetDüşükOrtaYüksek

18 18 Soru?


"1 TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNDE UYGUN AMAÇ VE METOT SEÇİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları