Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir."— Sunum transkripti:

1

2

3  Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir.

4  Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.  İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır  Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.  Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.  Verimliliği artırır,müşterilerin güveni artar.

5  Rekabet avantajı elde etmek ve bunu etkin ve verimli bir şekilde yapmak için müşterilerinin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımak ve karşılamak.  Kuruluşun genel performansını ve kapasitesini başarmak, sürdürmek ve iyileştirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için ilk adım

6  Müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteri beklentilerinin üzerine çıkmak için sürekli iyileştirme / geliştirme yapmak. iç ve dış müşterilerin › Memnuniyetini sağlamak, › Memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, › Beklentilerini aşmak, Kişilere değil sisteme bağlı bir çalışma ortamı yaratmak, Yaptığımız her işi ilk seferinde ve sürekli doğru yapmak, Belgelendirme ve yeniden belgelendirme alt yapısını hazırlamak, Toplam Kalite Yönetimi ’ nin ilk adımını atmak.

7 Küresel pazarlara girmek, Yeni müşteriler için yeterlilik kazanmak, Güvenilir satıcı olmak, Rekabeti arttırmak, İş proseslerinde iyileşme ve maliyet azaltımı, Şirketin kalite konusundaki imajını arttırmak, Sürekli kalite arttırımı sağlamak, Toplam Kalite Yönetimi ’ ne bir adım daha yaklaşmak

8

9 Bir kuruluşun, müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve Müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.

10  Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dökümante etmeli,uygulanmalı,sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.  A)Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve bütün kuruluştaki uygulamaları tanımlamalı (madde1.2)  B)Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmeli  C)Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriter ve metodları tayin etmeli  D) izlemeli, ölçmeli, analiz etmeli, gerekli faaliyetleri uygulamalıdır.

11  Bilgi ve onun destekleyici ortamı  DOKÜMANTASYON ŞARTLARI  Kalite politikası ve kalite hedefleri oluşturulmalıdır.  Her kurum Kalite El Kitabını oluşturulmalıdır.  Iso Standardı tarafından öngörülen dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması zorunludur.  Organizasyonun tüm proseslerinin etkin olarak planlanması, işletilmesi ve denetlenmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların tanımlanması gerekmektedir.  Standart tarafından istenen ve öngörülen zorunlu kayıtların oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

12  Kalite yönetim sistemini, onun proseslerini ve bu prosesler arasındaki etkileşimleri tanımlar.  ISO9000: 1994 kalite el kitabı ile ilgili şartlar 4.2.1de yer almaktaydı.  1)Sistemi oluşturan prosesler arasındaki ilişkilerin tanımlanması  2)Kuruluşun yaptığı hariç tutmaların ayrıntıları ve haklılığının el kitabında yer alması

13

14 Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. Ürün/Hizmet: Bir prosesin sonucu. Dokümanların kontrolü Kalite yönetim sistemince gerekli görülen dokümanlar kontrol altında bulundurulmalıdır. Kayıtlar, özel dokümanlar olup Madde 4.2.4’ de belirtilen şartlara uygun olarak kontrol altında bulundurulmalıdır. İhtiyaç duyulan aşağıdaki kontrolleri tanımlamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: a) Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylanması, b) Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanması, c) Dokümanlarda, değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin güvence altına alınması

15  Hikayemiz,Herkes,Biri,Herhangi biri ve Hiç kimse adındaki dört ki ş i hakkında.Yapılaması gereken çok önemli bir i ş vardı ve Herkes,Birinin bunu yapaca ğ ından emindi.Aslında bu i ş i Herhangi biride yapabilirdi.Fakat Hiç kimse yapmadı.Bunun üzerine Biri çok kızdı,çünkü bu Herkesin i ş iydi.Herkes,Herhangi birinin bu i ş i yapaca ğ ını dü ş ünmü ş tü,fakat Hiç kimse,Herkesin yapamayaca ğ ını bilmiyordu.Sonuçta Herhangi birinin yapaca ğ ı bir i ş i Hiç kimse yapamadı ğ ı için Herkes,Birini suçladı.

16


" Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları