Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015."— Sunum transkripti:

1 Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015

2 Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Bu sunumun sonunda katılımcıların çoktan seçmeli sınavlar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Bu sunumun sonunda katılımcılar; Çoktan seçmeli soruların olumlu ve olumsuz yönlerini sayabilmeli Çoktan seçmeli soruların yapısını açıklayabilmeli Çoktan seçmeli sorularda dikkat edilmesi gereken noktaları tartışabilmeli 2

3 Bloom's taksonomisi: Öğrenme Alanları ve Düzeyleri Bilişsel:BilgiDuyuşsal:Tutum Psikomotor: Davranış, Beceri Bilgi/tanıma Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Alma Davranımda bulunma Değer verme Organize etme Kendine mal etme Gözleme Taklit etme Pratik Yapma Uyarlama Orijinalini yapma 3 Bloom, 1956 Bu alanları ölmek için hangi yöntemleri kullanmalıyız?

4 Miller’in ustalık piramidi 4 Bilir Nasıl yapacağını bilir Gösterir Yapar Performans değerlendirmesi: Çalışma ortamında Yeterlilik değerlendirmesi: OSCE Sadece hatırlama: MCQ, sözlü… Ortama göre değerlendirme: MCQ, CORE, sözlü… Miller GE. Acad Med 1990

5 Bloom's taksonomisi: Öğrenme Alanları ve Düzeyleri Bilişsel:Bilgi Bilgi: Aşağıdaki analjeziklerden hangisinin anti enflamatuar etkinliği YOKTUR? Kavrama: Dizdeki non-enflamatuar osteoartritin tedavisinde hangi analjezikler seçilmelidir? Uygulama: Yukarıda klinik bulguları verilen hasta için, aşağıdaki analjeziklerden hangisi en iyi seçenek olabilir? 5 Bloom, 1956

6 Bloom's taksonomisi: Öğrenme Alanları ve Düzeyleri Bilişsel:Bilgi Analiz: Önceki klinik öyküsü ve mevcut sağlık durumuna bakarak Bayan A’nın ağrısını gidermek için onu son gören hekimin parasetamol yerine neden asetil salisilik asit verdiğini tartışın Sentez: Önceki hastalık öyküsü ve mevcut ilaç tedavisine dayanarak Bayan A’nın şikayetlerinin neden hala devam ettiğini tahmin edin, ya tedavi şemasında değişiklik yapın ya da yeni bir tedaviye başlayın. Değerlendirme: Bayan A.’nın osteoartritini değerlendiriniz; tedavi hedeflerinizi belirleyip, etkinlik, güvenlik, kullanılabilirlik ve maliyeti göz önüne alarak uygun bir tedavi seçiniz. 6 Bloom, 1956

7 Çoktan Seçmeli Soru (ÇSS) nedir? A) Bilgiyi ölçmenin bir yolu B) Bireysel ölçme yapmanın etkili bir yolu C) Üst düzey bilgileri ölçmenin bir yoludur D) Tek cevabı olan soru E) Yukarıdakilerin hepsi??? 7

8 Çoktan Seçmeli Soruların (ÇSS-MCQ) olumlu tarafları ÇSS en çok kullanılan ölçme ve değerlendirme aracıdır. 8 – Değerlendirme objektif – Uygulaması kolay – Kapsam geçerliliği yüksektir – Analizi kolaydır. – Soru bankası oluşturulabilir. – Tarafsız – Geçerli – Güvenilir – Ucuz – Değerlendirme hızlı

9 Çoktan Seçmeli Soruların (MCQ) Olumsuz tarafları İletişim ve pratik yetenekleri ölçemez. Çeldirici hataları olabilir. Tekrar sorulması soruyu kolay yanıtlanır hale getirir. Hazırlanması uzun zaman alır. Şans başarısı vardır. Seçenekler sınırlıdır; kapalı uçlu sorulardır. Tahmin etme ihtimali vardır. Tekniğin öğrenilmesi söz konusudur. 9

10 Hangi Durumlarda Kullanılmaktadır? Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. 10

11 ÇSS’ın Anatomisi "John Q'nun oğlu Mike'a kalp nakli yapılması gerekmektedir, ancak sigortaları bu büyüklükteki bir ameliyatı karşılamamaktadır." Yukarıda belirtilen sorun daha çok aile hekimliğinin temel prensiplerinden hangisi ile alakalıdır? A) Sağlık hizmetlerine ulaşım B) Sağlık hizmetlerinin koordinasyonu C) Sürekli sağlık hizmeti sunma D) Kapsamlı sağlık hizmeti sunma E) Ortama uygun sağlık hizmeti sunma 11 Soru Kökü Soru cümlesi Cevap+Çeldiriciler

12 ÇSS Hazırlama Kontrol listesi ve Öneriler 12 EvetHayır 1Soru kökü tek başına anlamlı mı? (Seçenekler okunmadan da yanıtlanabiliyor mu?) X 2Soru kökünde, yanıt için gerekmeyen bilgi var mı?X 3Soru kökünde (değildir, yanlıştır vb) olumsuz ifade var mı?X 4 Soruda kişisel fikir soruluyor mu? (  düşünürsünüz,  yaparsınız vb) X 5Seçenekler arası bilgi alanı bütünlüğü var mı?X 6Seçeneklerde gereksiz tekrarlar var mı?X 7Seçeneklerdeki sayısal değer sıralaması / ağırlığı düzenlenmiş mi?X 8Zıt seçenekler kullanılmış mı?X 9Hiçbiri-hepsi seçeneği kullanılmış mı?X

13 ÇSS Hazırlama Kontrol listesi ve Öneriler 13 EvetHayır 10Görece uzun ifade edilmiş seçenek (doğru ya da yanlış) var mı?X 11Etkisiz seçenek var mı?X 12Genellikle, sıklıkla, hiçbir zaman, her zaman vb. kullanılmış mıX 13Kök ve seçenekler arası gramer uyumsuzluğu var mı?X 14İstenmeyen ipucu barındırıyor mu?X 15Seçeneklerde gruplama hatası var mı?X

14 Soru kökü tek başına anlamlı değil Soru kökünde olumsuz ifade yer alıyor Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kas kasılması esnasında kasın boyu değişmiyorsa bu kasılmaya izotonik kasılma denir. B. Kas hipertrofisinde kas liflerinde miyofibrillerin sayısı hipertrofi derecesiyle orantılı olarak artar C. Kas hipertrofsinde mitokondri enzimleri % 120'den fazla artar. D. Kas hipertrofisinde fosfajen metabolik sistemin komponentleri yüzde 60-80'ne kadar artar. E. Kas hipertrofisinde glikojen deposu yüzde 50 kadar artar. 14 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf

15 Soru kökünde, yanıt için gerekmeyen bilgi var Suyun içilebilirliğini ortaya koyan kriterlerden biri de suyun koliform organizma ihtiva etmemesidir. Bunu saptamak için bakteriyolojik analizler yapılır. Nüfusu 100.000'in üzerinde bulunan kentlerde yürürlükteki mevzuata göre, örnek alma ve muayene sıklığı ne olmalıdır? A. her gün B. 2 günde bir C. 5 günde bir D. haftada bir E. ayda bir 15 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

16 Soruda kişisel fikir soruluyor Dilusyon konsantrasyon testinde bir hasta idrarını konsantre edemiyorsa aşağıdaki mekanizmaların hangisinde bozukluk beklersiniz? A. zıt akım değiştirici ve çoğaltıcı B. sodyum geri emilimi C. üre atılımı D. amonyak sentezi E. potasyum sağlanması 16 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

17 Seçenekler arası konu/kavram/bilgi alanı bütünlüğü yok ÇSS tasarlanmış net bir hedefi ölçmeye yönelik olmalıdır. Bilgi alanında belli bir hedefi ölçmeye yönelik hazırlanan sorunun seçeneklerinin de bu hedefin ölçülmesine hizmet edebilecek şekilde aynı konu/bilgi bütünün parçaları olması beklenir. Örneğin, soru tanıya yönelik olarak tasarlandıysa seçeneklerin her birinin semptom ya da bulgu; tedaviye ait tasarlandıysa seçeneklerin her birinin tedavi alternatiflerinden oluşması gerekir. 17 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf

18 Seçeneklerde gereksiz tekrarlar var 24 saatlik idrar miktarı hangi düzeye düşen hasta anürik olarak değerlendirilir? A. 10 cc nin altına B. 30 cc nin altına C. 100 cc nin altına D. 300 cc nin altına E. 500 cc nin altına 18 24 saatlik idrar miktarı kaç cc altına düşerse hasta, anürik olarak değerlendirilir? A. 10 B. 30 C. 100 D. 300 E. 500 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

19 Seçeneklerdeki sayısal değer sıralaması / ağırlığı sorunlu Erişkinlerde ortalama total serebral kan akımı ne kadardır? A. 50ml/100gr/dakika B. 500ml/100gr/dakika C. 5ml/100gr/dakika D. 150ml/100gr/dakika E. 15ml/100gr/dakika 19 Erişkinlerde ortalama total serebral kan akımı 100 gr/dakika için kaç mililitredir ? A. 5 B. 15 C. 50 D. 150 E. 500 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

20 Zıt seçenekler kullanılmış HIV için yanlışı işaretleyiniz. a. Retroviridae ailesi üyesidir b. Zarflı virustur c. RNA virusudur d. pH 2 asitlerle inaktive olur e. Zarfsız virustur 20 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

21 Hiçbiri-hepsi seçeneği kullanılmış Yanıt anahtarını bu ifadelerin herhangi birinin bulunduğu seçeneğin oluşturduğu durumda iki seçeneğin doğru ya da iki seçeneğin yanlış olduğunu bilen bir kişi, diğer seçenekleri değerlendirmeye gerek duymadan "hepsi" ya da "hiçbiri" seçeneklerini doğru yanıt olarak seçecektir. "Hepsi"nin doğru yanıt olarak değil de bir çeldirici olarak kullanılması durumunda da tek bir seçeneğin yanlış olduğunu bilmek, "hepsi" seçeneğini elemeye yetecektir.. 21

22 Görece uzun ifade edilmiş seçenek (doğru ya da yanlış) Basınçlı pnömotoraks tedavisinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır? A. perikardiosentez B. segmanter rezeksiyon C. hastanın öksürtülmesi D. medioklavikuler çizgi üzerinde, 2. veya 3. interkostal aralıktan su altı drenajı 22 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

23 Appropriate shaped item Uzun kök Kısa cevaplar

24 Etkisiz seçenek içeriyor Çocukluk çağı gelişim destek programı kaç yaşına kadar sürdürülür? A. 1 yaş B. 3 yaş C. 5 yaş D. 7 yaş E. ömür boyu 24 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

25 Mutlak / muğlak ifade(ler) kullanılmış (genellikle, sıklıkla, hiçbir zaman vb) Soru kökü ve özellikle seçeneklerinde genellikle, yaygın olarak, sıklıkla, nadiren, ara sıra, her zaman, hiçbir zaman gibi belirsizlik ve kesinlik ifade eden sözcüklerin kullanılması tavsiye edilmez. 25

26 Kök ve seçenekler arası anlam/gramer uyumsuzluğu var Aşağıdakilerden hangisi trigeminal nevralji tanımı için doğrudur? A. beşinci kraniyal sinir dağılım alanında ani, şiddetli ve kısa süreli ağrılar B. ağrı nazofarenks, larinks, iç kulak ve dilin 1/3 arka kısmına yayılır C. akut atak tedavisinde NSAE ilaçlar kullanılır D. ağrı sırasında ağrıyan taraftaki gözün kızarması, gözyaşı akması gibi otonomik belirtiler görülür E. tek tedavi şekli cerrahidir 26 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

27 İstenmeyen ipucu barındırıyor Testteki her madde, başka maddelerin cevaplandırılmasında ipucu olmayacak bağımsız bir problemi içermelidir. 27

28 Seçeneklerde gruplama hatası var Bebeklerde günlük ağırlık artışı kaç gram olmalıdır? a. ilk hafta 1-2 gr/gün b. ilk üç ayda 5-10 gr/ay c. ilk üç ayda 10-15 gr/ay d. ilk üç ayda 15-20 gr/ay e. ilk üç ayda 20-25 gr/ay 28 National Board of Medical Examiners ® (NBME ® ) Item writing manual. http://www.nbme.org/PDF/ItemWriting_2003/2003IWGsectionIV.pdf http://tead.med.ege.edu.tr/Dosyalar/29/EUTF-SoruBank-CSS-ACIKLAMALARv2012.pdf

29 Soru Tipleri Yorum ve problem çözme soruları: Vaka tipi sorular (CORE) 72 yaşında sigara içen bir erkek. Uzun süreli kontrolsüz hipertansiyonu var. Bir saattir bele yayılan şiddetli yırtıcı tarzda angina ile acile başvuruyor. Angina şiddetli olarak başlamış ve şiddeti hiç azalmamış. Ağrı için sublingual nitrogliserin alan hastada senkopa yakın tablo gelişmiş. Hastanın görünümü sinirli, soluk ve terli. Kan basıncı 160/100 mmHg ve nabız 110 vuru/dk. Juguler venöz dolgunluk yok. Sternum boyunca yayılan 2/6 şiddetinde decrescendo diyastolik üfürüm ve S4 var. Radiyal nabızlar her iki kolda eşit. EKG' de II, III ve aVF'de 2 mm'lik ST elevasyonu var. Telede mediasten genişlemiş. Bu hasta için yapılacak ilk şey nedir? a- Ağızdan aspirin verip trombolitik tedaviye başlamak b- Transözofageal eokardiyografi c- İV propranolol başlanması d- Sublingual 10 mg nifedipin e- Primer angioplasti için hastayı kateter laboratuvarına taşımak 29

30 Soru Tipleri Ezber bilgiyi hatırlamaya yönelik sorular Normal sistolik kan basıncının üst sınırı kaçtır? A. 120 B. 125 C. 130 D. 135 E. 140 30

31 Tek veya en iyi doğru cevap Romatik ateşin önlenmesi için en etkili profilaktik ajan aşağıdakilerden hangisidir? A. Asetyl salisilik asit B. Para aminobenzoik asit C. Adrenokortikotrophik hormon D. Kortizon 31

32 Çoklu cevap Canlı virüsler hangi durumlarda immunizasyon sağlar? 1. influenza 2. the common cold 3. cholera 4. small pox A. 1,2,3 B. 1 ve 3 C. 2 ve 4 D. Yalnız 4 E. Hepsi 32

33 Birden çok doğru / yanlış Batı’da çok kullanılmasına rağmen bizde pek yaygın değildir Aşağıdaki modelde sorular olabilir (i) %5 CO solumanın sonucunda ortamda görülenleri Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz. Venöz PCO2 de artış( ) D( ) Y Arterial kan pHsında artış( ) D( ) Y Alveolar ventilasyonda artış( ) D( ) Y Serebral kan akımında azalma( ) D( ) Y 33

34 Konu: Miyokard enfarktüsü Odak: Komplikasyonları Seçenekler: A. Asistol B. Atriyal fibrilasyon C. Kalp tamponadı D. Tam kalp bloğu E. Derin ven trombozu F. Papiller kas yırtığı G. Perikardit H. Post MI sendromu I. Pulmoner emboli J. Pulmoner ödem K. Unstabil anjina L. Ventriküler fibrilasyon M. Ventriküler septum yırtığı N. Bentriküler taşikardi Genişletilmiş Eşleştirme Soruları https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_matching_items Soru kökü: sıradaki sorular için en uygun komplikasyonu yukarıdaki listeden seçiniz. Her bir seçenek bir veya daha fazla kullanılabilir. Soru 1: 72 yaşındaki bir erkek miyokard enfarktüsü sonrasında hastaneye yatırılıyor. Yedi gün sonra hastada şiddetli dispne ve kollaps gözleniyor. Muayenede hasta soluk renkte ve sağ bacağı sola göre daha şiş durumda. Kalp apeksi 5. interkostal aralıkta orta klaviküler hatta. Üfürüm duyulmuyor ama akciğerde her iki bazalde nadir krepitan raller var. Nabız 128/dk, kan basıncı 98/55 mmHg, ateşi 37,7 C ve jugüler venöz basınç artmış. Doğru cevap: Pulmoner emboli / 3334

35 Özet Çoktan seçmeli soruların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Çoktan seçmeli sorular hangi bölümlerden oluşur? Çoktan seçmeli sorular hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? 35


"Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama 1 Şifa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları