Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL MUHASEBE ıı YRD. DOÇ. DR. SERHAN GÜRKAN Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL MUHASEBE ıı YRD. DOÇ. DR. SERHAN GÜRKAN Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 GENEL MUHASEBE ıı YRD. DOÇ. DR. SERHAN GÜRKAN Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi serhangurkan@karabuk.edu.tr

2 MADDİ DURAN VARLIKLARIN ELDEN ÇIKARTILMASI Maddi duran varlık elden çıkartıldığında aynı zamanda söz konusu varlık için o zamana kadar ayrılmış olan amortisman tutarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Bunun için satışın gerçekleştiği döneme kadar o varlık için ayrılmış olan amortisman tutarı (birikmiş amortisman) 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlandırılarak kapatılmaktadır. Maddi duran varlık elden çıkartıldığında ortaya çıkan kar veya zararın tutarı; satış değeri ile varlığın net değeri karşılaştırılarak hesaplanmaktadır.

3 ÖRNEK İşletme, kayıtlı değeri (maliyet değeri) 100.000 TL; birikmiş amortismanı 65.000 TL olan baskı makinesini 50.000 TL’ye peşin olarak satmıştır. Kar veya zararı hesaplayınız? Varlığın Kayıtlı Değeri100.000 TL Birikmiş Amortisman65.000 TL Varlığın Net Defter Değeri35.000 TL Varlığın Satış Fiyatı50.000 TL Maddi Duran Varlık Satış Karı15.000 TL

4 KAR VE ZARARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ZARAR - 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı KAR amacıylaYenileme amacıyla satışta kar - 549 Özel Fonlar Hesabı dışındaYenileme amacı dışında - 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs.

5 ÖRNEK İşletme, 02.05.20X1 tarihinde, maliyet değeri 100.000 TL; birikmiş amortismanı 65.000 TL olan baskı makinesini yenisini almak amacıyla 50.000 TL’ye peşin olarak satmıştır.  Eğer söz konusu makineyi ihtiyaç fazlası olduğu için satmış olsaydı

6 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI 261 ŞEREFİYE HESABI 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI

7 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HS. Patent, imtiyaz, lisans ve ticari marka gibi bir bedel ödenerek elde edilen tasarruflar için yapılan harcamaların izlendiği hesaptır. 261 ŞEREFİYE HS. Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmelerin net varlıklarının tutarı arasındaki olumlu farkın izlenildiği hesaptır.

8 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS. Yeni bir işletmenin kurulması veya yeni bir şubenin açılması için çeşitli harcamaların yapılması gerekmektedir. 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. İşletmenin yeni ürün ve teknoloji geliştirme veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapmış olduğu harcamaların izlendiği hesaptır.

9 264 ÖZEL MALİYETLER HS. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi (asansör, güvenlik sistemi vb.) için yapılan harcamaların izlendiği hesaptır. Söz konusu harcamalar neticesinde ortaya çıkan değer artışları kira süresi sonunda mal sahibine bırakılacaktır. ÖRNEK İşletmemiz 11.05.20X1 tarihinde kiralamış olduğu ofise 5.000 TL + %10 KDV ödeyerek otomatik kepenk taktırmıştır. Buna ek olarak 750 TL ödeyerek ofisi badana ve boya yaptırmıştır.


"GENEL MUHASEBE ıı YRD. DOÇ. DR. SERHAN GÜRKAN Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları