Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 .BÖLÜM ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ MEB PROGRAMI Hazırlayanlar: Ahmet Ataç Gülenaz Selçuk Cihan Çakmak İhsan Yılmaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 .BÖLÜM ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ MEB PROGRAMI Hazırlayanlar: Ahmet Ataç Gülenaz Selçuk Cihan Çakmak İhsan Yılmaz."— Sunum transkripti:

1 2 .BÖLÜM ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ MEB PROGRAMI Hazırlayanlar: Ahmet Ataç Gülenaz Selçuk Cihan Çakmak İhsan Yılmaz

2 ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir kuramda yer almaktadır. Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Pek çok sınıflama olmakla birlikte genel olarak kuramlar; Davranışsal kuramlar, Bilişsel kuramlar ve Oluşturmacı yaklaşım olarak ele alınmaktadır..

3

4 PROGRAM GELİŞTİRME

5 OLUŞTURMACILIK VE PROGRAM GELİŞTİRME
Öğrenci merkezli, aktif , çok fazla yöntem ve tekniğin kullanıldığı, sabit olmayan, dinamikliğin öğrencilerin ön bilgilerine dayalı olarak geliştiği esnek bir program oluşturmacıdır.

6 OLUŞTURMACI PROGRAM VE ÖĞELER
Hedeflerin kurumlarca oluşturulduğu, kazanımların öğrenenlerin beceri ve performansını gösterdiği, içeriğin öğrencilere göre değiştiği, öğrenme- öğretme sürecinde öğretmenin rehber, öğrenenin kendi öğrenmelerini kendilerinin gerçek ortamlarda oluşturduğu, etkinlik merkezli, değerlendirmenin daha çok niteliksel yollarla ve performans temelli olarak yapıldığı, dönütün sürekli olduğu dinamik bir program.

7 Hedefler Ve Kazanımlar Öğrenciye Dönük Olmalı
Örnek Hedef: Oluşturmacılık kavramını anlayabilme Davranış: Oluşturmacı bir ortama örnek verme, Oluşturmacı ortamın nasıl olacağını gerekçeleriyle söyleme. Kazanımlar: Oluşturmacı sınıf süreçlerini tasarlar, Oluşturmacı bir ders planı oluşturur.,Oluşturmacı bir değerlendirme yapabilir.

8 Öğrenme- Öğretme Süreçleri
Çoklu zeka kuramına dayalı etkinlikler her ders için olmalı (dramalar, resimler, grafikler, kompozisyonlar, deneyler, gözlemler, görüşmeler, röportajlar, paneller, işbirlikli öğrenme ve grup çalışmaları, teknolojiyi kullanma, çok yönlü materyaller) Okul-fakülte iç içe ağırlıklı süreçler olmalıdır.

9 Etkinlik ve Değerlendirme Yolları (Niteliksel)
Kavram haritaları, bulmacalar, yap- boz hazırlama Portfolyolar: Bir ders ya da ünite ile ilgili her türlü öğrenci çalışmasının yer aldığı dosyalar, Gözlem kayıtları, Görüşmeler, Araştırma ve Projeler Kompozisyonlar (Essays), Deneyler.. vb. Bunun yanında niceliksel dediğimiz kağıt – kalem testleri de kuralları bilinerek kullanılmalı ancak öğretmen yetiştirmedeki eksiklikler nedeni ile sürece dayalı yukarıdaki niteliksel yollar kullanılmalıdır.

10 Öğretmen Yetiştirme ve Oluşturmacılık
Öğrenci yerine öğretmen adayı gözüyle bakma, Ezbere öğrenme yerine anlayarak öğrenme, Beyin temelli öğrenme, Yaparak ve yaşayarak öğrenme, Yaratıcılık ve eleştirel düşünme, Araştırma ve teknolojiyi kullanma, Çok yönlü materyal ve aktivite kullanma, Öğretim üyesi yönlendirici ve ortak öğrenen olmalı, Değerlendirme daha çok sürece dayalı olmalı, niteliksel yollar kullanılmalıdır.

11 Öğretmen Yetiştirme ve Oluşturmacılık
Unutmamalıyız ki öğretmenler her zaman vazgeçilmezdir. Onların yetişmesini tesadüflere, geleneksel yollara sıkı sıkıya bağlı kalarak nitelikli sağlayamayız.

12 Türkiye’de Yeni Program Anlayışı
Öğretmen ya da konu merkezli değil, öğrenen merkezlidir; öğrenenin bakış açısını yansıtmaktadır. Davranışçı programdan oluşturmacı bir yaklaşıma geçilmiştir. Programlarda temalar, kazanımlar, etkinlikler, alternatif ölçme ve değerlendirmeler vardır. Bunun yanında ara disiplinler, beceriler ve değerler vardır. Öğrenci kendisine sunulan bilgileri ezberleyerek, edilgen bir biçimde öğrenmeye çalışmak yerine, öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu anlayışla öğrenen kendi öğrenmelerini kendisi oluşturmaktadır. Program aracılığıyla öğrencilere kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda öğrenenin ihtiyaçları ile örtüşmelidir.

13 Türkiye’de Yeni Program Anlayışı
Program, bireyin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olacak niteliktedir. Öğrenenin zihinsel yeteneklerini ve kişiliğini her yönüyle geliştirmeye yöneliktir. Bu beceriler eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel araştırma, yaratıcı düşünce, girişimcilik, iletişim, bilgi teknolojilerini kullanma ve Türkçeyi etkili ve güzel kullanma gibi üst düzey yaşam ve düşünme becerileridir. Olaylar ve olgular yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular analitik bir yaklaşımla değil, çocukların gelişimsel özelliklerine de uygun bir biçimde bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmektedir. Programın uygulanmasında öğrencilerin etkinlikler oluşturduğu ve yaşadığı aktif süreçler yer almaktadır. Geleneksel değerlendirme araçları yanında sürece yönelik değerlendirmeyi sağlayan araçlar vardır (Performans değerlendirme, portfolyo değerlendirme, gözlem, görüşme vb.).

14 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
GÜLENAZ SELÇUK


"2 .BÖLÜM ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ MEB PROGRAMI Hazırlayanlar: Ahmet Ataç Gülenaz Selçuk Cihan Çakmak İhsan Yılmaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları