Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADDIE. ADDIE MODEL İ (JENER İ K MODELLEME) 2 Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) De ğ erlendirme (Evaluation)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADDIE. ADDIE MODEL İ (JENER İ K MODELLEME) 2 Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) De ğ erlendirme (Evaluation)"— Sunum transkripti:

1 ADDIE

2 ADDIE MODEL İ (JENER İ K MODELLEME) 2 Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) De ğ erlendirme (Evaluation)

3 3

4 4 Analiz (Çözümleme) ihtiyaçları belirleme Ö ğ renen analizi Kurumsal analiz Öncelikleri belirlemeTasarım (Tasarımlama) Ö ğ retim amaçları içerik seçme ve düzenleme Strateji geliştirme Ölçme araçlarını hazırlamaGeliştirme Uygulama planı Ö ğ renci kitabı E ğ itimci kılavuzunu geliştirme Materyalleri üretmeUygulama Zaman çizelgesi Bütçe Ortam Ö ğ retmenlerin e ğ itimi De ğ erlendirme Ara de ğ erlendirme Düzeltme Son de ğ erlendirme Gelece ğ e yönelik kestirimler De ğ erlendirme - Düzeltme

5 AşamaGerekenler Analiz Hedef kitle kimdir? Neyi öğrenmeye ihtiyaçları var? Bütçe nedir? Ulaştırma olanakları nedir? Ne gibi sınırlılıklar vardır? Proje ne zaman tamamlanacak? Öğrenciler yetenekleri konusunda ne söylüyor? Tasarım Bilişsel becerilerin kazandırılmasına en uygun (web) ortamını seçin (Driscoll, 1998). Öğretimsel hedefleri yazın, ders planına ve modüllere göre bir yöntem seçin (Hall, 1997). Dersin içeriğine uygun etkileşimli bir (elektronik) ortam tasarlayın (Porter,1997). Geliştirme Gereken ortamı yaratın (İnternetin güçlü yanlarını kullanarak) öğrenenlerin tercihleri ile örtüşecek farklı çoklu ortam bileşenleri kullanarak bilgileri sunun (Porter, 1997). Uygun etkileşim yöntemlerini belirleyin. Bunlar, öğrenenleri yaratıcı, yenilikçi ve geleceği araştırmaya istekli kılsın (Porter,1997). Sosyal bir ortam yaratacak ve öğrenenlerin işbirliği yapmasını sağlayacak etkinlikler planlayın (Simonson ve diğerleri, 2000). Uygulama Gereken materyalleri çoğaltıp dağıtın. Teknik aksaklıklardan kaynaklanabilecek problemlere karşı yedek bir plan hazırlayın (Simonson ve diğerleri, 2000). Değerlendirme Öğrenenleri hedefler doğrultusunda sınayın. Süreci öğretimsel standartlara göre test edin.

6 A Analiz (Analysis) ihtiyaç Analizi (Needs Analysis)  Problem nedir?  Problemi nasıl çözeriz? Görev Analizi (Tasks Analysis)  içerik nedir? Yapılacak görev nedir? Öğretim Analizi (Instructional Analysis)  Ne öğrenilmelidir? D Tasarım (Design)  Hedefler nelerdir?  Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl anlarız?  Hedefleri başarabilmek için öğretim stratejileri ne olmalıdır?  Hangi öğretim ortamı (media) ve yöntemler (method) etkilidir? D Geliştirme (Development) Taslak Materyaller (Draft materials)  Materyallerin mesajı nedir? Öğretim Ortamının Üretimi (Media Production)  Materyallerin görünümü ve sesleri nasıldır? Süreç Değerlendirme (Formative Evaluation)  Materyaller kalite standartlarını karşılıyor mu?  Öğrenciler materyallerden öğreniyorlar mı?  Materyaller nasıl iyileştirilebilir? I Uygulama (Implementation)  Öğrenen, öğretim (ders için) sorumluluğunu almaya hazır mı? E Değerlendirme (Evaluation)  Problem çözüldü mü?  Etkileri nelerdir?  Hangi değişikliklere ihtiyaç vardır? 6

7 A Analiz Ne öğretileceğini tanımlama süreci  ihtiyaç analizi  Görev analizi  Öğretim analizi  Problem durumu  Davranışsal görev durumları  Öğrenenin giriş özellikleri D Tasarım Öğrenmenin nasıl oluşacağını belirleme süreci  Hedeflerin yazılması  Testlerin geliştirilmesi  Öğretimin planlanması  Ölçülebilir hedefler  Ölçüt (kriter) odaklı testler  Tasarım özellikleri D Geliştirme Materyal üretme süreci  Öğretim ortamını oluşturan ekiple çalışılması  Öğretim materyallerinin geliştirilmesi  Materyallerin denenmesi  ilan tahtası  Senaryo  Alıştırmalar (uygulamalar)  Öğrenci performansına dayalı gözden geçirme I Uygulama Gerçek dünya bağlamında projeyi uygulama (kullanma) süreci  Öğretmenlere ve yöneticilere eğitim verilmesi  Kaynakların dağıtımını planlama  Bakım (sürdürme) sisteminin geliştirilmesi  Öğretmen ve öğrenci rehberi  Öğrenci ilerlemelerini izlemek için sistemler  Kaynak kullanımını izlemek için işlemler E Değerlendirme Öğretimin etkisini belirleme süreci  Mezunların izlenmesi (araştırılması)  Yönetim, sürdürme (bakım) ve maliyetin izlenmesi  Değişiklik için öneriler  Proje raporu 7

8 A Analiz  Problem nedir?  Problemi çözmek için ne yapmalıyız?  Görev veya içerik nedir?  Ne öğretilmelidir? D Tasarım  Hedefler nelerdir?  Hedefler ulaşabilmek için ne yapmalıyız?  Hedefleri başarabilecek öğretim stratejileri nelerdir?  Uygun maliyetli medya ve metotlar nelerdir? D Geliştirme Taslak materyaller  Materyaller ne söyleyecek? Öğrenme ortamı (medya) üretimi  Materyallerin görünümü ve sesleri nasıldır?  Öğrenciler materyallerden öğreniyorlar mı?  Materyaller nasıl iyileştirilebilir? I Uygulama  Öğrenen, öğretim (ders için) sorumluluğunu almaya hazır mı? E Sonuç Değerlendirme  Problem çözüldü mü?  Etkileri nelerdir?  Hangi değişikliklere ihtiyaç vardır? Görev Analizi ihtiyaç Analizi Hedefler ve De ğ erlendirme Ö ğ retim Stratejisi Da ğ ıtım Sisteminin Seçimi Ö ğ retim Ortamının Üretimi Süreç De ğ erlendirme Uygulama Sonuç De ğ erlendirme Materyallerin Tasla ğ ının Hazırlanması Ö ğ retim Analizi 8

9 TEŞEKKÜRLER.


"ADDIE. ADDIE MODEL İ (JENER İ K MODELLEME) 2 Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) De ğ erlendirme (Evaluation)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları