Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (SCRAP VE SİRKÜLE HEMŞİRE)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (SCRAP VE SİRKÜLE HEMŞİRE)"— Sunum transkripti:

1 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (SCRAP VE SİRKÜLE HEMŞİRE)

2 AMELİYATHANE HEMŞİRESİ
STATÜSÜ : Memur  UNVANI : Ameliyathane hemşiresi BAĞLI OLDUĞU BİRİM : İdari olarak Sağlık hizmetleri müdürü İşleyiş olarak Ameliyathane sorumlu hekimi veya ameliyathane sorumlu hemşiresi BAĞLI ÇALIŞANLAR : Ameliyathane hemşireleri (steril hemşire, dolaşan hemşire, ayrılma ünitesi hemşiresi) Temizlik firması çalışanları YETKİNLİĞİ: en az üç yıl ameliyathanede çalışıyor olmak. cerrahi hastalıkları hemşireliği konusunda ya da hemşireliğin diğer alanlarında yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir. başhemşire tarafından görevlendirilir. SORUMLULUKLARI Kurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

3 Ameliyathane hemşirelerinin iki farklı rolü vardır
Ameliyathane hemşirelerinin iki farklı rolü vardır. Hemşire steril olmayan alan içinde görev yapıyorsa dolaşıcı(sirküle) hemşire denir. Hemşire ameliyat esnasında steril olarak yer alıyorsa (scrap ) steril hemşire adını alır.

4 SCRAP HEMŞİRE SİRKÜLE HEMŞİRE
SCRAP HEMŞİRE SİRKÜLE HEMŞİRE

5 SİRKÜLE HEMŞİRENİN GÖREVLERİ
Ameliyat odasının nem ve ısısını kontrol eder ve gerektiği şekilde düzenlenmesi için ilgili birimle işbirliğinde sorumlu hemşireye yardım eder. Ameliyata gelen hastaya kendini tanıtır. Hasta bilgilerini gözden geçirir ve hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlar.

6 Devam; Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilmesi için sekreterliğe teslim eder ve laboratuara gönderilmesini sağlar. Hastanın ameliyat sonunda sedyeye alınmasına yardım eder. Hastanın işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite hemşiresine yazılı ve sözlü teslimini sağlar.

7 Devam; Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, emniyetinin sağlanmasına yardım eder, mahremiyetini korur. Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan sarf malzemeyi temin eder. Paket açma standartlarını uygular.

8 https://encrypted-tbn1. gstatic. com/images
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxX9xD-tasFJxFPISC-mVCa1DpW_uBChKVsl_SDQ6UvHf0Gc2L2w

9 SCRAP HEMŞİRENİN GÖREVLERİ
Ameliyathane hemşiresinin genel görevleri yanı sıra; cerrahi işlem süresince ekipte yer alır. Ellerini tekniğe uygun olarak fırçalar ve steril ameliyathane giysisini giyer. Cerrahi ekibin steril giyinmesine yardımcı olur. Malzemeleri (örtüler, araç-gereç, küvetleri, solüsyonları ve özel malzemeyi) alet masasına yerleştirir

10

11 devam; Hastanın steril örtülmesine yardım eder.
Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi önceden belirleyerek verir.

12 Devam; Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir. Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak sirküle hemşireye teslim eder.

13 devam; Cerrahi işlem sonrası ameliyatta sayımı yapılacak gaz kompres, tampon, uzun tampon,iğne, cerrahi alet gibi malzemeleri sirküle hemşire ile birlikte emin oluncaya kadar sayar. Ameliyatta sayımı yapılacak malzeme formuna kaydeder, imzalar. Hastanın ameliyat sonunda sedyeye alınmasına yardım eder. İşlem sonrası tüm aletlerini sayarak toplar.

14 http://www. medimagazin. com
CERRAHİ YIKANMA

15 İlk olarak yüzük saat gibi aksesuarlar çıkarılarak eller ve kollar dirseklere kadar
Islatılır. (resim 1 ve 2) Ellere yeterince sabun alınır. (resim 3) Daha sonra her iki elin bütün yüzeyleri sabunlanarak avuç içleri ovulur.(resim 4 ve 5)

16 Parmak aralarını ve her iki elin sırtını iyice ovuyoruz. (resim 1,2,3)
Sağ el ile sol baş parmağını,sol el ile sağ baş parmağını dairesel çevirerek ovuyoruz.(resim 4 ve 5)

17 Ellerimizi dirseklerimize kadar sabunluyoruz. (resim 1,2,3,4)
Yıkama aşamasında kollarımızı göğüs hizasından aşağıda bırakmayacak şekilde hiçbir yere dokunmadan duruluyoruz. (resim 5)

18 Cerrahi yıkanma işlemini min. 3-5 dakika arasında yapıyoruz.

19 Cerrahi El Yıkamanın Amaçları
Eller, ön kol ve tırnakları mikroorganizmalardan temizlemek, Deri üzerindeki yağ ve kirleri çıkarmak ve mümkün olduğunca mikroorganizma sayısını azaltarak ameliyat sırasında eldivenin yırtılması hâlinde oluşabilecek enfeksiyon ihtimalini azaltmak,

20 Kalıcı florayı en aza indirmek,
El yıkama sonrasında kalıcı etki oluşturarak belirli bir süre için eldeki mikroorganizmaların çoğalmasını engellemektir. Cerrahi el yıkama öncesi hazırlık Bütün cerrahi ekip üyelerinin cerrahi el yıkamaya başlamadan önce bone, maske ve ameliyathane giysilerini uygun bir şekilde giymeleri,Yüzük, bilezik, saat gibi aksesuarları çıkarmaları,

21 Tırnaklarda oje varsa çıkarmaları, tırnakları kısa kesmiş olmaları, takma tırnak takmamaları,
Giyilen üniformanın kollarının dirseğin 10 cm üzerine kadar sıvamaları gerekmektedir.

22 Steril Giyinme Cerrahi olarak yıkandıktan sonra;
Cerrahi yıkamayla eller yıkandıktan ve kurulandıktan sonra gömlek giyilir. Gömlek katlı olarak steril bohça içinde bulunur. Ters olarak katlanmış steril gömlek alınır. Boyun çizgisinden tutularak katları açılır. Giyebilecek duruma getirmek için yukarı doğru kaldırılır.

23 Eller omuz hizasından ve vücuttan ayrı tutularak kol boşluklarına geçirilir.
Kapalı eldiven giyme tekniği uygulanacaksa eller gömleğin kolundan çıkarılmaz. Sirküle hemşire gömleğin sırtında bulunan boyun ve bel bağcıklarını bağlar. Gömleğin alt kenarlar tutularak aşağı çekilerek potluk giderilir.

24

25

26 CERRAHİ BOYAMA TEKNİĞİ
Hasta uyuduktan ve pozisyon verildikten sonra ameliyat alanı ve çevresi antiseptik solüsyonla temizlenir. Boyamada kullanılan solüsyonun sıcaklığı vücut ısısında olmalıdır. İnsizyon bölgesinden başlayarak çevreye doğru gittikçe genişleyen şekilde ameliyat alanı boyanır.

27 Boyama esnasında perifere ulaşınca kirli tampon atılır
Boyama esnasında perifere ulaşınca kirli tampon atılır. Kirli tamponla temiz bölgeye gidilmez. Boyama işlemi yaklaşık 5 dakika sürmelidir.

28 HASTANIN ÖRTÜLMESİ Ameliyat alanına örtüler katlanmış olarak getirilir. Dikkatlice açılır ve uygun şekilde örtülür. Steril örtüler hasta üzerine örtülünceye kadar bel seviyesinin üzerinde tutulur.

29 Örtü bir kez örtülünce bir daha hareket ettirilmez.
Örtüler silkelenmez ve örtü üzerine vurulmaz. Bu tür hareketler (vurma, düzeltme) hava akımı oluşturur ve toz kalkmasına neden olur. Örtünün silkelenmesi sırasında steril olmayan alanlara değebilir bu nedenle silkelenmez.

30 Örtüler önce insizyon alanına ve sonra perifere doğru örtülür.
Ameliyat masasının karşı tarafı örtülecekse ameliyat masasının üzerinden uzanılmaz. Çevresinden dolaşarak karşı tarafa geçilir. Bir örtünün sterilitesinin bozulduğundan şüphe ediliyorsa kirli kabul edilir.

31 STERİL PAKET VE BOHÇA AÇMA TEKNİĞİ

32 STERİL PAKET VE BOHÇA AÇMA
Steril paket ve bohça, tekniğine uygun olarak açılmalıdır. Steril malzeme paketinin yırtık olup olmadığı kontrol edilir. Steril malzeme paketinin ıslak olup olmadığı kontrol edilir. Steril malzeme paketinin son kullanma tarihi kontrol edilir. Paket üzerinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu gösteren maruziyet bantları (indikatörlü etiketler) kontrol edilir. STERİL PAKET KESİNLİKLE YIRTILARAK AÇILMAZ! Steril paket veya bohça açılacağı zaman zemin kuru, boş, bel seviyesinden yüksekte ve düz olmalıdır.

33 Steril malzemeler kullanım anına kadar açılmamalı, açıp bekletilmemelidir.
Paketleme malzemeleri ,uygun atık torbasına atılmalıdır.

34

35 Kaynakça: id=745&ıtemid=33 g%c3%b6rev-yetki-ve-sorumluluklar%c4%b1.docx https://hastaneciyiz.files.wordpress.com/2010/12/ameliyathane-sorumlu- hemsiresi.doc 0h%ddzmetler%dd/temel%20sa%d0lık%20uygulamaları/aseptik%20teknikl er.pdf https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1 0&cad=rja&uact=8&ved=0ahukewjnjolczdflahwhj5okhqsxd8uqfghumak& url=http%3a%2f%2fwww.seah.gov.tr%2fegitimbirimi%2fameliyathane.pdf &usg=afqjcnhdol1h85yzgokeywdzckı4h8jd_g

36 GAMZE KAÇAR HEMŞİRELİK 4 B121100040
HAZIRLAYAN GAMZE KAÇAR HEMŞİRELİK 4 B


"AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (SCRAP VE SİRKÜLE HEMŞİRE)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları