Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ: BİLİŞSEL BOYUT IV. İnsan beyninde kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki tane bellek merkezi vardır. Kullanıcılar, internet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ: BİLİŞSEL BOYUT IV. İnsan beyninde kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki tane bellek merkezi vardır. Kullanıcılar, internet."— Sunum transkripti:

1 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ: BİLİŞSEL BOYUT IV

2 İnsan beyninde kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki tane bellek merkezi vardır. Kullanıcılar, internet sitelerini kullanırlarken, genel olarak kısa süreli bellek merkezlerini kullanmaktadırlar. Psikoloji Disiplininin İBE Tasarımına Pratik Tavsiyeleri

3 Teorik ve deneysel araştırma sonuçlarında belirlenen bazı pratik tasarım tavsiyeleri şunlardır:  Bilişsel yükün azaltılması  Basit tasarım-gereksiz kullanma  Bilginin önceliklendirilmesi  Yazılar  Dikkat çekme Pratik Tasarım Tavsiyeleri

4 İnternet sayfaları oluşturulurken, temel görsel tasarım prensipleri kullanılmalıdır. Temel görsel tasarım prensipleri, Gestalt prensipleri olarak adlandırılır. Gestalt prensipleri, psikolojik çalışmalarla ortaya konmuş, insanların görsel algı sisteminin nasıl çalıştığını açıklayan bir dizi kuraldan oluşur. NOT: Gestalt teorisi kelime olarak organizasyon ya da yapılandırma anlamına gelir. GESTALT TEORİSİ, PRENSİPLERİ VE UYGULAMASI

5 Bilgisayar ile etkileşirken, karşımızdaki arayüzden bize sunulan bilgileri algılama ve anlamlandırma süreci kritik bir öneme sahiptir. Görsel bilginin algılanması, sınıflandırılması ve organize edilmesi konularının araştırılması Gestalt psikologlarınca gerçekleştirilir.

6 Gestalt teorisine göre, dünyayı anlamamız, etrafımızdan gelen uyaranların tek tek yorumlanması ile değil, uyaranların bir bütün olarak algılanması ile olur. NOT: Bir bütün onu oluşturan alt birimlerin toplamından farklıdır.

7 Aşağıdaki şekilde ne görüyorsunuz? ÖRNEK

8

9 Gestalt teorisi bilgisayar arayüzlerine uygulanacak olursa, bir arayüz kendisini oluşturan tek tek parçalardan (menü, buton, resim, yazı, vb.) daha farklıdır. Bütün bu birimleri birer birer incelemek, arayüzün genel değerlendirmesini yapmak için yeterli değildir.

10 Benzerlik Kuralı ( Law of Similarity ) Yakınlık Kuralı ( Law of Proximity ) Simetri Kuralı ( Law of Symmetry) Süreklilik Kuralı ( Law of Continuity) Kapalılık Kuralı ( Law of Closure) Aynı Yön kuralı ( Law of Common Fate) Genel Tasarım Kuralları

11 Bilişsel sistemimiz benzer elemanları anlamlı bir bütün oluşturması için gruplar. Gruplama işlemi renk, büyüklük ya da şekle göre olabilir. Benzerlik Kuralı

12

13 Bilişsel sistemimiz birbirine mekânsal ya da zihinsel olarak yakın elemanları, anlamlı bir bütün oluşturması için gruplar. Yakınlık Kuralı

14

15 Bilişsel sistemimiz simetrik elemanları, birbirlerinden uzakta da olsalar, anlamlı bir bütün oluşturması için gruplar. Simetri Kuralı

16

17 Bilişsel sistemimiz, görsel ya da işitsel elemanlarda oluşan boşlukları birbirine bağlayıp, anlamlı bir süreklilik oluşturur. Süreklilik Kuralı

18

19 Bilişsel sistemimiz, görsel ya da işitsel elemanlarda oluşan boşlukları doldurup, anlamlı bir bütün oluşmasını sağlar. Kapalılık Kuralı

20

21 Bilişsel sistemimiz, aynı yönü gösteren elemanları gruplar. Dolayısıyla bir ekran tasarımında kullanılan elemanların birbirlerine göre yönleri ve yerleşimleri kullanıcı ile olan etkileşimde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aynı Yön Kuralı

22


"İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ: BİLİŞSEL BOYUT IV. İnsan beyninde kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki tane bellek merkezi vardır. Kullanıcılar, internet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları