Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Aşağıdakilerden hangisi iddia veya savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı kapsamında değildir?   a) Dosyadan anlaşılamayan itirazların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Aşağıdakilerden hangisi iddia veya savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı kapsamında değildir?   a) Dosyadan anlaşılamayan itirazların."— Sunum transkripti:

1 1. Aşağıdakilerden hangisi iddia veya savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı kapsamında değildir?   a) Dosyadan anlaşılamayan itirazların ileri sürülmesi. b) Def'ileri ileri sürme. c) Dava konusunu devreden davalıya karşı davanın tazminat davasına dönüştürülmesi. d) Kısmi davada kalan kısmın aynı davada artırılması. e) Başta istenilmesi unutulan faizin dava devam ederken istenmesi.

2 Gerekçe: HMK 125/1-b'ye göre davacı davalının dava konusunu devretmesi durumunda isterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürebilir. Bu husus iddianın değiştirilmesi yasağının istisnaları arasında sayılmıştır. Dolayısıyla c şıkkında belirtilen davanın tazminat davasına dönüştürülmesi durumu iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı kapsamında değildir. Cevap C şıkkıdır.

3 2. Aşağıdakilerden hangisi ön inceleme aşamasında yapılabilecek işlemlerden değildir? a) Tarafların dilekçelerinde belirttikleri ancak henüz sunmadıkları belgelerin toplanması. b) Tarafların sundukları ve sonradan toplanan belgelerin incelenmesi. c) Taraflar arasında çekişmeli olan durumların tespit edilmesi. d) Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verilmesi. e) Tarafların sulhe teşvik edilmesi

4 Gerekçe: HMK m. 140/5’e göre ön inceleme aşamasında deliller hakkında sadece toplama ve sunulma işlemleri yapılabilir . Bu sunulan ve toplanan delillerin incelenmesi işi HMK m. 143 ve devamında belirtildiği gibi tahkikat aşamasında yapılır . Dolayısıyla b şıkkı doğru cevaptır.

5 3. İsticvap hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur
3. İsticvap hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? a) Vekille takip edilen davalarda, vekil isticvap olunur. b) İsticvaba ancak hâkim, kendiliğinden karar verir. c) İsticvap olunacak kişi mutlaka davanın görüldüğü mahkemede isticvap olunmak zorundadır. d) İsticvap için çağrılan taraf, özürsüz olarak gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bıraktığı takdirde, mahkeme sorulan inkâr etmiş sayılır. e) Bir işte çalışması için izin verilen ergin olmayan kişinin kendi açabildiği davada isticvap olunacak kişi kendisidir.

6 Gerekçe: HMK 170/2'ye göre ergin olmayan kişi adına kanuni temsilci tarafından açılmış olan davada kanuni temsilci isticvap olunur. Ancak HMK 170/3 bu duruma istisna getirmiştir. Buna göre ergin olmayan kişiye bizzat dava hakkı tanınan hallerde 2. fıkra uygulanmayacaktır. Yani ergin olmayan kişinin kendisi isticvap olunacaktır (Madde gerekçesi). E şıkkı doğrudur.

7 4. Islah hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
a) Islah hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. b) Islah karşı tarafın ve hakimin rıza ve onayına bağlıdır. c) Dilekçede yazılan ikrar da ıslaha konu olabilir. d) Davasını tamamen ıslah eden taraf, verilen süre içinde dava dilekçesi vermek zorundadır, aksi halde ıslah hakkını kullanmış ve hiç ıslah yapmamış gibi davaya devam olunur. e) Davasını kısmen ıslah eden taraf, verilen süre içinde ıslah ettiği usul işlemini yapmak zorundadır, aksi halde ıslah hakkını kullanmış ve hiç ıslah yapmamış gibi davaya devam olunur.

8 Gerekçe: HMK 180 Davasını tamamen ıslah eden taraf, verilen süre içinde dava dilekçesi vermek zorundadır, aksi halde ıslah hakkını kullanmış ve hiç ıslah yapmamış gibi davaya devam olunur. Dolayısıyla d şıkkı doğrudur.

9 5. Dava konusunun devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
5. Dava konusunun devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I) Taraflar dava açıldıktan sonra dava konusunu devredebilirler. II) Davalının dava konusu şeyi devretmesi halinde, davacı, davaya aynen devam edilmesini isteyebilir. III) Davacının davaya devam etmek istemesi halinde, davacı, davayı kazanırsa davayı devreden yargılama giderlerine mahkûm olur IV) Dava konusu şey dava açıldıktan sonra davacı tarafından başka bir kişiye devredilirse davalı, yeni davacıya karşı artık kişisel savunma sebeplerini ileri süremez. V) Dava konusunu devralan kişinin dava konusunu tekrar devretmesi mümkün değildir. a) I, II, III b) I, III,V c) II, III, IV d) III, V e) III, IV, V

10 Gerekçe: III yanlıştır zira HMK m
Gerekçe: III yanlıştır zira HMK m.125/1,a’ya göre, davacı davayı kazanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur. IV yanlıştır çünkü davalı yeni davacıya karşı kişisel savunma sebeplerini ileri sürebilir. V yanlıştır mümkündür, kanunda sınırlama getirilmemiştir, ancak dürüstlük kuralına aykırı olmaması gerekir. Cevap e şıkkıdır.


"1. Aşağıdakilerden hangisi iddia veya savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı kapsamında değildir?   a) Dosyadan anlaşılamayan itirazların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları