Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrencilere, Neden Günlük Tutulması Gerektiğini Nasıl Anlatabiliriz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrencilere, Neden Günlük Tutulması Gerektiğini Nasıl Anlatabiliriz?"— Sunum transkripti:

1 Öğrencilere, Neden Günlük Tutulması Gerektiğini Nasıl Anlatabiliriz?

2 Neden Günlük? Günlük tutturarak, her öğrencinin ileride yazar olacak seviyede gelişmesini beklemiyoruz. Ancak her öğrenci mutlaka ileriki yıllarda sohbet ortamında bulunacak,bazen tartışacak, bazen fikirlerini sağlam gerekçelere dayandırarak karşı tarafa kabul ettirmeye çalışacak, bazen kendini eleştirecek ve değerlendirecektir. Tüm bunları yapabilmek için iyi bir dil becerisine gereksinim duyulur.

3 İyi bir dil becerisi kazandırmak için dil öğretiminde, aşağıdaki 5 öğrenme alanı dikkat çekmektedir.Bunlar: Dinleme Okuma Yazma Konuşma Görsel Okuma

4 Yeni Türkçe programına göre “yazma” öğrenme alanında 2. sınıftan itibaren öğrencilerden günlük yazabilmeleri beklenmektedir. Okullarda 1. kademede, sınıf bazında dil becerilerinin gelişmesi için günlük dışında farklı yazı türleri de yazmaları beklenmektedir. “Karşılaştırma yapar”, “yazılarında mizahi öğelere yer verir”, “sebep-sonuç ilişkisi kurar”, “mantıksal bütünlük içinde yazar” gibi bir çok kazanımı da yazılarında kullanmaları hedeflenmektedir. Yeni Müfredat ve Günlük

5 Bu yüzden: Bu kazanımların her öğrenci tarafından sıklıkla uygulanabilecek yazı türlerinden biri “günlük” tür. Çünkü: Günlüklerin her gün kullanılması, Kendi gündelik hayatlarından kesitler sunması, Karılaştırma yapılması, Kendi duygularını yansıtması, Öz değerlendirme ve eleştirel düşünceyi ortaya koyabilmesi, Karar verme ve gözden geçirme gibi, bir çok temel beceriyi içinde barındırabilecek bir yazı türüdür Bu yüzden dil becerilerinin geliştirilmesi için mutlaka günlük yazmanın önemi öğrencilere anlatılmalı ve bilinçli bir şekilde günlük tutmaları sağlanmalıdır.

6 Ama Nasıl?

7 Bilinçli Bir Şekilde Günlük Tutmanın Kavratılabilmesi İçin Sınıfça Yapılan Çalışmanın Basamakları

8 Öğretim Tekniğinin Belirlenmesi Öğrencilerin farklı zeka alanlarına hitap edilebilmesi, Yaparak – yaşayarak öğrenmeleri sağlayabilmesi, Öğrencilerin motivasyonlarının yüksek tutulabilmesi, Daha kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi, Öğrencilerde iletişim becerilerini arttırabilmesi, Öğrencilerin öz güvenlerini geliştirebilmesinden dolayı, öğretim tekniği olarak “drama” seçilmiştir.

9 Öğretim Tekniğine Uygun Senaryonun Geliştirilmesi Sosyal Bilgiler “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi ile ilişkili olarak, Kurtuluş Savaşı’nda cephe gerisinde (yaşandığı muhtemel) bir olayın canlandırılmasına karar verildi. Bu canlandırma ile esas amacın yanında, konu ile ilgili ara hedeflere de ulaşılmış olunacaktı.

10 Senaryoya Göre Sınıfta Görev Dağılımı 42 kişilik öğrenci grubu niteliksel ve niceliksel olarak dengeli bir şekilde iki gruba ayrıldı. İlk başta 1. grupla çalışmalara başlandı ve grupların yaptığı çalışmalardan diğer grubun haberi olmaması sağlandı.

11 1. GRUPLA YAPILAN ÇALIŞMALAR Senaryoya uygun şekilde kıyafetlerin hazırlanması amacıyla 1.grup velileri ile toplantılar yapıldı. Konuya uygun resimler incelendi. Bu zamanda kullanılan kıyafetler hazırlamaları sağlandı.

12 Öğrencilere senaryo anlatılıp, oynayacakları roller verildikten sonra, Kurtuluş Savaşı dönemini gösteren çeşitli CD’ler ve resimler gösterilip, özellikle de bu insanların yüz ifadelerine dikkat etmeleri sağlandı.

13 Provalar Kıyafetli olarak, canlandırma yapılan tarihi mekanın önünde provalar yapıldı.

14 Çekim Canlandırılacak olan olayın daha gerçekçi olması için İnegöl’e 8 km uzaklıktaki tarihi Ortaköy Kervansarayı’nın önü seçildi ve canlandırma kameraya kaydedildi.

15 Günlük Yazılması Canlandırmada rol alan valinin ağzından, yaşanan olaylar, günlük şeklinde yazıldı. Günlük yazdırılmadan önce “Çanakkale 1915” (TTK) CD’sinden asker ve komutanlar tarafından yazılmış gerçek günlükleri incelemeleri sağlandı.

16 Günlüğün Osmanlıca’ya Çevrilmesi Öğrenciler tarafından yazılan günlük, canlandırılan olayın yaşandığı zamana uyması açısından Osmanlı Türkçe’sine çevrilmesi sağlandı. Öğrenciler okulda yaptıkları araştırma sonrasında, okulumuz sınıf öğretmeni Hakan MEMİŞ’ in Osmanlıca bildiği tespit edildi ve öğretmenimiz, yazılan günlüğü eskitilmiş kağıt üzerine Osmanlı Türkçe’sine çevirdi. Çevrilen günlük ciltlenerek küçük bir kitapçık haline getirildi.

17 2.GRUPLA YAPILAN ÇALIŞMALAR Kurtuluş Savaşı ile ilgili araştırma yapacağımız ve ne tür kaynaklardan, nerelerden ve kimlerden faydalanabileceğimiz üzerinde duruldu. Yönlendirmelerim ile “İnegöl Halk Kütüphanesi’ne” gidilmeye karar verildi.

18 Günlüğün Kütüphaneye Konması Öğrenciler kütüphaneye girmeden, tarafımdan, 1. grubun yazmış olduğu ve Osmanlı Türkçe’sine çevrilerek kitapçık haline getirilmiş günlük, gizlice Tarih kaynaklarının olduğu rafa kondu.

19 Öğrencilerin Günlüğü Bulmaları Benim ve önceden projeden bahsettiğim Kütüphane memurunun yönlendirmeleri ile öğrenciler,Türkçe ön sözü bulunan ve tarafımdan rafa konulan günlüğü bulmaları sağlandı.

20 Günlüğün Türkçe’ye Çevrilmesi Öğrenciler, Osmanlı Türkçe’si ile yazılmış olan günlüğü nasıl çevireceklerini kütüphane memuruna sorduklarında, Kütüphane Müdürü Kenan KAHRAMAN’ın Osmanlıca bildiğini öğrendiler ve kendisinden rica edip, günlüğü Türkçe’ye çevirmesini sağladılar.

21 Günlüğün İncelenmesi ve Günlüğe Göre Canlandırma Yapılmasına Karar Verme Öğrencilerle günlük incelendikten sonra, günlükteki ifade ve anlatımlara göre olayın canlandırılmasına karar verildi.

22 Veli Toplantısı 1.grupta yapıldığı gibi, veli toplantısında, amacımızdan ve günlükten bahsedilip, canlandırma yapılacak zamana uygun kıyafet bulunması istendi.

23 Günlüğe Göre Canlandırma Günlükten yola çıkarak, öğrenicilerin rol dağılımı yapıldı ve fazla müdahalem olmadan, günlüğe göre senaryo geliştirmeleri sağlandı. Provalar yapıldı. Günlüğe göre çekim gerçekleştirildi.

24 İKİ GRUBUN ÇALIŞMALARININ BİRARAYA GETİRİLMESİ Tüm çalışmalar bittikten sonra her iki grubun yapmış olduğu çalışma ve canlandırma görüntüleri bir araya getirilerek, karşılaştırmalı olarak izlemeleri sağlandı. Öğrencilerin yazılan günlükte ne gibi eksik ve güzel yönlerin olduğunu fark etmeleri için her iki gruba ayrı ayrı değerlendirme formları verildi.

25 Yazılan Günlüğün ve Günlüğe Göre Yapılan Canlandırmanın Değerlendirilmesi 1. GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 2. grup, günlükte yazılı olmasına rağmen canlandırmalarında ne gibi eksikler yapmıştır? Bu eksikliklerin nedeni sizce nelerdir? 2.grubun canlandırmasını gördüğünüzde, “keşke günlükte ……. yazsaydık ” dediğiniz yerler nelerdir? Bu günlük, 2. grubun eline geçmeseydi nasıl bir canlandırma ortaya çıkabilirdi? Siz bu günlüğü tutarak, diğer gruptaki arkadaşlarınıza nasıl bir yardımda bulunmuş oldunuz? Proje sonunda, kendi günlüğünüzü tutarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendiniz?

26 Yazılan Günlüğün ve Günlüğe Göre Yapılan Canlandırmanın Değerlendirilmesi 2. GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 1.grubun canlandırmasını seyrettikten sonra yazmış oldukları günlükte nelerin eksik yazıldığını ve nelerin günlükte mutlaka yazılmış olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden? 1. grubun canlandırmasını izledikten sonra, sizce yaptığınız en büyük hata nedir?Neden? Günlükte yazılı olmasına rağmen, canlandırmada ortaya koyamadığınız yerler nelerdir? Bu günlük sizin elinize geçmesiydi, nasıl bir canlandırma ortaya çıkardı? Neden? Proje sonunda, kendi günlüğünüzü tutarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendiniz?

27 PROJE İLE İLGİLİ CD’NİN HAZIRLANMASI Tüm çalışmalar, sırası ile düzenlenerek, öğrencilerin araştırmaları ile desteklenerek, interaktif şekilde, hem öğrencilere yönelik hem de dersi işleyecek öğretmenlere yardımcı kaynak olması amacıyla “Bir Günlüğün Yolculuğu” isimli CD’de bir araya getirildi.

28 Proje başlamadan önce sınıf ve okulda yapılan “Günlük Tutma” ile ilgili anket sonuçları ile proje tamamlanıp, hazırlanan “Bir Günlüğün Yolculuğu” isimli CD izlendikten sonra yapılan anket sonuçları karşılaştırıldı.

29 Proje başlamadan önce sınıf ve okulda yapılan “Günlük Tutma” ile ilgili anket sonuçları ile proje tamamlanıp, hazırlanan “Bir Günlüğün Yolculuğu” isimli Eğitim CD’si izlendikten sonra yapılan son anket sonuçları karşılaştırıldı.

30 PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Projenin uygulanması için geçen süre yoğun olarak kullanılmış 3 hafta. Çoğu zaman okul dışı zamanlarda öğrencilerle bir araya gelinerek çalışılması nedeni ile iyi bir zaman politikası gerektirmiştir. Dört duvar dışındaki eğitim sürecinde, öğrencilerin tutum ve davranışlarının izlenerek, sınıf ortamında farkına varılamayan olumlu ve olumsuz yönleri gözlemlenme imkanı doğmuştur. Yapılan farklı etkinlikler dolayısı ile velilerin okula ilgisi artmıştır. Eleştirel düşünme, tartışma, bilgiye ulaşma yollarını keşfetme, araştırma, sonuca varma, problem çözme, grupla çalışabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız bir çok beceri bu projenin farklı basamaklarında, öğrencilerin bizzat yaşayarak uygulamaları sağlandı.  Öğrencilerin diğer derslere karşı ilgilerinin arttığı görülmüştür.  Ara hedeflere ulaşma, yaparak-yaşarak sağlandığı için sağlam temelli olmuştur.  Günlük tutma konusunda sınıf ve okulumuzdaki öğrencilerin görüşlerinde olumlu anlamda değişimler görülmüştür.

31 Belki de, geçmişe günlükle de bakılabileceğini öğrendiler…

32 TEŞEKKÜR EDERİM AHMET BOZKUŞ


"Öğrencilere, Neden Günlük Tutulması Gerektiğini Nasıl Anlatabiliriz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları