Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu amaçlı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu amaçlı)"— Sunum transkripti:

1

2 GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu amaçlı)

3

4 Bipolar hastalarda yeterli düzeyde sürdürme sağaltımına karşın psikososyal bozulma ve yeti yitimi sık bildirilen bir durumdur; “Yaşam kalitesi” son yıllarda psikiyatrik hastalıklar için sık adı geçen bir kavram haline gelmiştir. Bipolar hastalarla farklı ölçekler kullanılarak (SF-20 ve 36, IIRS, CFS,QLDS, MHI-17 vb) yaşam kalitesi ölçümleri belirlenmesine çalışılmıştır.

5 Sonuçlar bipolar bozuklukta:
-toplum içi iletişim sorunları, -sosyal işlevsellikte bozulma -genel işlevsellik ve iyilik halini olumsuz olarak algılama olduğu doğrultusunda. Tartışma alanı: -Hastanın, kendi kendine bildirim yaptığı ölçeklerin ne denli sağlıklı ölçüm yapabildiği. Olumlu ve olumsuz sonuçlar

6 The Effects of Patient Education in Lithium
Therapy on Quality of Life and Compliance Selma Dogan and Selma Sabanciogullari Archives of Psychiatric Nursing, Vol. XVII, No. 6 (December), 2003: pp From the Department of Psychiatry, Cumhuriyet Uni-versity School of Nursing, Sivas, Turkey.

7 Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002 Jan;37(1):31-7.
Outcome measures of interepisode bipolar patients in a Turkish sample. Ozer S, Ulusahin A, Batur S, Kabakci E, Saka MC. Hacettepe Univ Tip Fakultesi Psikiyatri Bolumu, Ankara, Turkey. BACKGROUND: We aimed to study the correlations of several outcome measures in bipolar patients with the clinical features of interepisode period. METHODS: Bipolar patients who were diagnosed according to DSM-III-R or IV were contacted and asked for a further evaluation. Interepisode bipolar patients (n = 100) were interviewed with the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS). In addition the Brief Disability Questionnaire (BDQ), the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q) and the Global Assessment Scale (GAS) were administered to assess outcome. They were also asked to check the List of Life Events (LLE) for the last six months. RESULTS: Our results can be summarised as follows: (1) quality of life was predicted by current subthreshold depressive symptoms; (2) the number of previous depressive episodes, current subthreshold depressive and manic symptoms predicted disability; (3) the number of previous depressive episodes and the duration of hospitalisation as well as current subthreshold depressive and manic symptoms predicted overall functioning; (4) the number and distress level of life events were correlated with suicidal symptoms. CONCLUSIONS: Our findings suggest that outcome measures were correlated with subsyndromal disorder, the number of previous depressive episodes and the duration of hospitalisation.

8 AMAÇLAR -1 Bipolar bozukluk tanılı hastaların iyilik durumunda yaşam kalitelerini ölçmek; Bunu ülkemizde geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış WHOQOL ile yapmak; Verilerin hastalık dönemlerinden (mani, depresyon) etkilenimini saptamak;

9 AMAÇLAR-2 Yaşam kalitesi düzeyinin hastalığa ve hastanın sosyo-ekonomik koşullarına ilişkin belirleyicilerden etkilenimini saptamak; Bipolar hasta aile bireylerinin yaşam kalitesi açısından nasıl etkilendiklerini ölçebilmek; Hasta verilerini bir başka kronik fakat tıbbi hastalıkla yaşayan (DM) bireylerinkilerle ve sağlıklı gönüllülerinkiyle karşılaştırmak.

10 ÇALIŞMAYA KİMLER ALINDI?
DSM-IV’e göre bipolar bozukluk, ötimik Young MÖ <7; HAM-D< 7; En az 1 aydır ötimik olmalı; Her iki hasta grubu da tanısını en az 1 yıldır biliyor olmalı;

11 Diyabetik hastalarda organ yitimine yol açan bir komplikasyon olmamalı;
Diyabetik hastalarda psikiyatrik hastalık öyküsü olmamalı; Aile bireyleri eş ya da birlikte yaşayan 1. Derece akraba olmalı; Sağlıklı gönüllülerin öz geçmişinde psikiyatrik hastalık olmamalı.

12

13 WHOQOL-Bref 27 soruluk 5 boyutlu yaşam kalitesi ölçeği
-1. Boyut: Fizik sağlık -2. Boyut: Psikolojik sağlık Boyut: Sosyal ilişkiler -4. Boyut: Çevre -5. Boyut: Kültüre standardize çevre Kendi kendine bildirim

14 SONUÇLAR

15 BİPOLAR HASTALARDA:

16 BİPOLAR HASTALARDA

17 BİPOLAR HASTALARDA

18

19 P: P: 0.003

20

21

22 P: P: 0.028

23

24

25

26 KISITLILIKLAR Hasta sayısının görece az olması
Episod içinde aynı ölçüm yapılamamış olduğundan, ölçeğin duruma göre değişmeler karşısındaki verimliliği saptanamadı;

27 YORUM İyilik döneminde bile bipolar hastaların sosyal ilişkiler açısından yaşam kaliteleri normallere ve aile bireylerine göre düşük, DM hastalarıyla benzerdir. Bu, ( DM gibi) kronik bir hastalıkla yaşıyor olmaktan kaynaklanabilir. Evli olmak bipolar bozukluklu bireyin sorumlulukla başa çıkmasını güçleştirerek sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor olabilr.

28 Bipolar hasta ve aile bireyinin çevre ile etkileşimi kontrollere ve kronik fizik hastalığı olanlara göre daha bozuktur. Kültürümüze bağlı çevresel etkenler de bu grupta etkili olmaktadır. Bulguların hastalıkla ilgili değişkenlerden etkilenmiyor olması akıl hastalıklarının toplum içinde damgalanma sorununu gündeme getirmektedir.


"GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu amaçlı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları