Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUVARLARDA SU YALITIMI TUNCAY KÜÇÜK SAKARYA~2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUVARLARDA SU YALITIMI TUNCAY KÜÇÜK SAKARYA~2008."— Sunum transkripti:

1 DUVARLARDA SU YALITIMI TUNCAY KÜÇÜK SAKARYA~2008

2 SU YALITIMI İnsan doğası gereği atmosferik şartlardan her zaman için kendini korumak istemiştir. Mağaraların, hem soğuk hem de şiddetli fırtınalardan korunmak için tarih öncesi çağların şartlarında iyi bir barınak olduğu açıktır. Yağmur ve fırtınanın getirmiş olduğu olumsuzlukları önleyebilmek için, mağaralar ve daha sonra oluşturulan ilk çadırlar ile birlikte yağmur suyundan sakınılmıştır. Su yalıtımı ilk olarak yağmur suyundan korunma gerekliliği ile karşımıza çıkar.

3 Bu ihtiyaç; mağaraların, kayaların arasına gizlenme, daha sonra çadır ve dolayısıyla çatı kavramının ortaya çıkması sonuçlarını doğurmuştur. Sakınılması gereken yukarıdan gelecek sudur. Ancak zaman içinde, yapılardaki teknolojik gelişmeyle birlikte sakınılacak suyun yönü ve şartları da sekil değiştirir. Artık sadece bulutlardan gelecek su değil, yeraltı suları da yaşadığımız binalara zarar verebilir konumdadır.

4 Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişin bu sürece katkısı büyüktür. Ne zaman ki insanoğlu çadırları ile birlikte kıtalar boyunca gezip durmaktan yorularak, köklerini salacağı topraklara kavuşma ihtiyacı hissetti, kendi kökleri gibi bina köklerini de toprağın derinliklerine salma ihtiyacı doğdu. Artık su ile asağıdan da mücadele edilmesi gerekiyordu. Yapıların, uzun ömürlü, konforlu ve sağlıklı olması; ancak doğru şekilde tasarlanarak inşa edilmesi ve yapıya zarar veren dış etkilere karşı korunması ile mümkündür.

5 Yapılara etki eden en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılar; - Yağmur, kar gibi yağışlar, - Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, - Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, - Yapının, üzerine inşa edildigi zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları nedeniyle suya maruz kalırlar.

6 Suyun yukarıda sayılan yollarla yapıyı ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat yapılara suyun girmesi önlenebilir. Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karsı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir. Yapı ömrü ve dayanıklılıgı açısından en büyük tehdit “su”dur. Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük tasıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur.

7 Ayrıca yapı bileseni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur. Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler. Su ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna da yol açar.

8 Zemin üstündeki yapı elemanlarını; yağış sularının ve asidik atmosfer gazlarının zararlarından; zemin altındaki yapı elemanlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için su yalıtımı yapılır. Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir. Zemine oturan döşemeler, balkonlar, dıs duvarlar, çatılar ve temel duvarları yalıtıma konu olur.

9 1999 yılında ard arda yaşanan iki büyük depremin ardından richter ölçeği, tsunami, zemin etüdü gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Korozyon da bu kavramlardan biriydi. Depremde birçok yapının yıkılmasının nedeni korozyon, yani paslanmaydı. Korozyonun nedeni ise su yalıtımının yapılmamış olmasıydı. Yapıların suya karşı yalıtılması gerektiği ne yazık ki çok acı bir tecrübeyle dahi henüz tam olarak anlaşılamadı. Suyun yapılar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenliğiyle ilgilidir. Bu durum su yalıtımının yaşamsal bir önemi olduğunu ortaya koyar.

10 SUYUN YAPIYA GELİŞİ SUYUN YAPIYA GELİŞİ Yapı elemanlarına değişik şekillerde etki eden su, yapıya çeşitli kaynaklardan ulaşır. Bu kaynaklar; yağmur - kar şeklindeki yağışlar, zemin suyu, atık sular, deniz suları ve atmosferdeki su buharı şeklinde olabilir.

11 SUYUN YAPIYA SIZMA YOLLARI Cepheden Sızma Yoluyla RutubetCepheden Sızma Yoluyla Rutubet Yoğuşma Yoluyla RutubetYoğuşma Yoluyla Rutubet Kılcal Su Yürümesi Yoluyla RutubetKılcal Su Yürümesi Yoluyla Rutubet Zeminden Sızan Su Yoluyla RutubetZeminden Sızan Su Yoluyla Rutubet Basınçlı Su YoluylaBasınçlı Su Yoluyla

12 BASINÇLI SU iZOLASYONU (Bodrum İçten)BASINÇLI SU iZOLASYONU (Bodrum İçten) 1-Tozuma astarı 2-(-) basınç toz uygulama (YKS) 3-Kumlama astar 4-Latex'li sıva 5-Konvensiyonel 6-Renklendirme1-Tozuma astarı 2-(-) basınç toz uygulama (YKS) 3-Kumlama astar 4-Latex'li sıva 5-Konvensiyonel 6-Renklendirme

13 BODRUM DIŞ DUVAR iZOLASYONU (SU VE ISI) 1- Perde duvar yüzeyi 2- Su yalıtımı (özel) 3- Latex'li sıva 4- Bitüm yapıştırıcı (Emülzer) 5- Polystren yalıtım levhası 6- Toprak 1- Perde duvar yüzeyi 2- Su yalıtımı (özel) 3- Latex'li sıva 4- Bitüm yapıştırıcı (Emülzer) 5- Polystren yalıtım levhası 6- Toprak

14

15 YALITIM ŞEKİLLERİ SENTETİK ÖRTÜLERLE SU YALITIMI -Plastik Esaslı Örtüler -PVC Grubu Örtüler -PE Grubu Örtüler -PIB Grubu Örtüler

16 SÜRME TİP MALZEMELERLE SU YALITIMI Su ve nem yalıtımında kullanılan malzeme gruplarından biride Sürme Tip Malzemelerdir. Bir binayı ele aldığımızda temel-perde, teras-çatı, balkon, ıslak mekanlar, kapı-pencere detayları, dış yüzeylerde kullanılırlar. Ayrıca su depoları, kanallar, yüzme havuzları vs. gibi yapılarda kendi başlarına veya yardımcı malzeme olarak işlev görürler.

17 Sürme tip su yalıtım malzemeleri 4 grupta sınıflandırılabilir :Sürme tip su yalıtım malzemeleri 4 grupta sınıflandırılabilir : 1.Çimento esaslı malzemeler 2. Bitüm esaslı malzemeler 3. Poliüretan esaslı malzemeler 4. Akrilik esaslı malzemeler

18

19 YAPI KİMYASALLARI DERZ MALZEMELERİ İLE YAPISAL SU GEÇİRİMSİZLİGİ Yapı kimyasallarını sınıflandırmak gerekirseYapı kimyasallarını sınıflandırmak gerekirse - Beton Katkıları - Harç Katkıları - Derz Malzemeleri - Dış Yüzeye Uygulanan Malzemeler - Betonun Bünyesine Uygulanan Malzemeler -İç Yüzeye Uygulanan Malzemeler

20 DUVARLARDA SU YALITIMI Dış cepheleri inşa edilen binalar, bina yönetmeliklerine uygun olarak, iklimsel koşullardan koruyacak şekilde projelendirilmelidir. Yağmurun bina içine nüfuz etmesi ve yoğuşma riski önlenmeli, ısı kayıpları asgari düzeye indirilmelidir. Bu uygulamalarda dış cepheden rüzgar etkisiyle gelen sepken yağmura ve kara karşı koruma amacıyla, buhar geçirgen ve aynı zamanda su yalıtımı sağlayan su yalıtım örtüleri tavsiye edilmektedir.

21 Doğru bir su yalıtımı rüzgarla gelen yağmurun bina içerisine nüfuz etmesini engelleyerek binayı korur, su buharının bina içerisinden dışarıya emniyetli bir şekilde geçişini sağlayarak yoğuşma riskini ortadan kaldırır ve dışardaki soğuk havanın içeriye girişi ile içerideki sıcak havanın dışarıya kaçışını engelleyerek, ısı kaybını azaltır.

22

23 Cam mozaik kaplı yüzeylerin su geçirmez olduğu düşünülse de genellikle cam elemanların aralarındaki derzlerden su ve rutubet geçişi olmaktadır.Ayrıca duvarlarda, Örme duvar ya da betonarme yapılan istinat duvarları, dolguda biriken suya karşı güvenli bir engel oluşturamaz. Kullanılan dolgunun yapısına bağlı olarak oluşan dolgu suyunun basıncı, istinat duvarına baskı yapar. Duvar elemanları arasındaki derzler zayıf bölgelerdir. Bu kısımlar su basıncına dayanıklı değildir. Ayrıca brüt betonda ve örme duvarlarda, duvar zemin birleşimleri, bağlantı noktaları ve tahliye borusu geçişleri su geçişini kolaylaştıran zayıf noktalardır. Bu nedenle istinat duvarlarında drenaj ve yalıtım işlemi mutlaka yapılmalıdır. Su geçirgenliği düşük dolgulardaki dikey uygulanacak drenaj, su basıncının ortadan kaldırılmasını ve suyun boşaltılmasını sağlar. Duvar ve cephelerde su yalıtımı genel olarak su itici özelliği bulunan ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak oluşturulur.

24

25

26

27

28

29

30


"DUVARLARDA SU YALITIMI TUNCAY KÜÇÜK SAKARYA~2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları