Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMERİKA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMERİKA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ"— Sunum transkripti:

1 AMERİKA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ
Amerika’daki ilk sömürge dönemi, 1608 yılında İngiltere’den gelen 100 kişilik bir grubun Virginia bölgesine yerleşmesiyle başlamıştır. Daha sonraları Avrupa’daki bir çok ülke bu göç hareketine uyum sağlamış ve artan göç hareketleri neticesinde Amerika’da koloni adı verilen bir çok yerleşim birimi oluşmuştur. Kolonileri büyük bir fırsat olarak gören Avrupa ülkeleri, aralarında bir paylaşım savaşına girişmişler ve sonuçta Amerika’daki tüm koloniler İngiltere’nin büyük bir sömürgesi haline gelmiştir. Amerikan kolonilerinin İngiliz sömürgesi olarak görüldüğü yıllarda İngiltere, koloniler üzerinde hakimiyet hakkını genişletmiş ve desteklediği göç hareketleri ile bölgedeki hakimiyetini güçlendirmeye çalışmıştır.

2 AMERİKA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ
1760’lı yıllara gelindiğinde ise, İngiltere’nin koloniler ile arasındaki ilişkiler, İngiliz hükümetinin kolonilerden vergi almaya girişmesi ile gerginlik kazanmıştır. İngiltere hükümeti tarafından uygulamaya konulan vergiler karşısında bir çok isyan hareketi ortaya çıkmıştır. Bu nedenledir ki, vergilendirme alanındaki hiçbir mücadelenin, 1770’li yıllarda 13 Amerikan kolonisinde ortaya çıkan isyan hareketleri kadar köklü bir etkiye sahip olmadığı söylenebilmektedir

3 AMERİKA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ
O dönemde İngilizler tarafından alınan vergiler, dağınık haldeki koloniler arasında birleştirici bir işlev yerine getirmiş ve sonuçta Amerikan İhtilali’ne neden olmuştur. Koloniler kendi aralarında belli bir görüş birliği olmaksızın vergilendirme nedeniyle ayaklanmışlar ve İngilizlere karşı silahlı mücadeleye girişerek sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ni oluşturmuşlardır

4 Amerika Vergi İsyanları
1. Pul Vergisi İsyanı, 1765 2. Boston Çay Partisi İsyanı, 1773 3. Shays İsyanı, 4. Viski İsyanı, 1794 5. Fries İsyanı,1799 6.Gümrük Tarifesi İsyanları,

5 Sömürge altında olan Amerikan toprakları İngiltere kralı III George ve İngiltere parlamentosu tarafından yönetiliyordu. Ama sömürge halklarının parlamentoda temsilcisi yoktu.

6 Özgürlük Çocukları (Sons of Liberty) “TEMSİL YOKSA VERGİDE YOK”

7

8 BOSTON ÇAY PARTİSİ, MALİYE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

9 “TEMSİL YOKSA VERGİDE YOK”
Özgürlük çocukları vergi konulan malları boykot ediyorlardı ve bu yolla da çok vergileri iptal ettirmişlerdir. İngiliz parlamentosu öyle bir mala vergi koyuyor ki özgürlük çocukları bu malı boykot edemiyorlar sözü gecen ürün Çaydır. İngiliz hükümeti 1773 yılında Çay kanunu ile sömürgelerde çayı yaygınlaştırmak için çayın fiyatını indirmiş ama daha sonradan kilo başına 6 pens vergi koymuştur.

10 Boston Çay Partisini Tetikleyen Olay
İngiliz askerleri ile halk arasındaki gerginlik, 5 Mayıs 1770 tarihinde ortaya çıkan ve İngiliz askerlerini kartopuna tutan halka karşı ateş açılması üzerine üç Bostonlunun ölümüyle sonuçlanan olayla büsbütün artmıştır. Boston Katliamı adı verilen bu olay, “İngiliz vicdansızlığı ve İngiliz zorbalığının kanıtı” olarak nitelendirilmiş ve halk açıkça isyana teşvik edilmiştir. Yaşanan bu olaylar üzerine İngiliz Parlamentosu geri adım atarak kağıt, boya, cam ve kumaş üzerindeki vergileri kaldırmış, ancak egemenlik hakkının sembolü olarak Çay Vergisi’ni kaldırmamıştır.

11 1773'te olan olaysa şöyledir
1773'te olan olaysa şöyledir. doğu hindistan şirketi boston'a dört tane çay gemisi gönderir. ancak gönderilen gemilerden mallar indirilmez. bu daha önceden alınmış bir karardır. Hatta gelen mallar "köleliğin tohumları oldukları" gerekçesiyle geri çevrilir. Gemiler geri gönderilir. Ancak geri gönderilen gemiler britanya'dan tekrar amerika'ya giderler. bu sefer de vali hutchinson gemileri limanda tutar ve vergileri ödemesini ister cü yıl 16 aralık gecesi sons of liberty'den 130 mohawk giyinimli adam bütün çayları gemiden suya boşaltır. yaklaşık 3.2 milyon dolarlık bir zarar bırakırlar. Gemilerde Yaklaşık olarak 342 kutu çay vardı: · Bohea (siyah) 240 sandık - ucuz tip çay · Congou 15 sandıklar - siyah Bohea çayın üstün türü · Souchong 10 sandık (üstün siyah çay ) · Singlo 60 sandık (yeşil çay, siyah daha pahalı çaylar ) · Hyson 17 sandık (en çok arzu edilen yeşil çay)

12 Sonuç Koloniler, toplumsal haklarını savunmak amacıyla, İlk Kıtasal Kongre’yi düzenlemişlerdir. Kolonilerde kurulan komisyonlar yavaş yavaş yönetmi ele geçirmeye başlamış, toplanan asker ve cephanelerle savaş hazırlıkları hız kazanmıştır. 15 Mayıs 1775 tarihinde Philadelphia’da İkinci Amerikan Kongresi toplanmış ve yayınlanan bildiri ile bağımsızlık mücadelesi resmen başlamıştır. Altı yıl süren zorlu savaşlardan sonra Amerikalılar galip gelmiş ve 4 Temmuz 1776 tarihinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

13 Kaynakça 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sons_of_Liberty
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams 3. AMER%C4%B0KADA-VERG%C4%B0-%C4%B0SYANLARI.pdf 4. 5.


"AMERİKA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları