Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü-"— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir’de yapılan K. Menders Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 Ülkemizde İzleme Yapan Kurumlar

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 Kurumların Havzalarda Çakışan İzleme Noktaları

7 7 Yönetmeliğe Göre İzlenen Parametreler Yönetmeliğe Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil Mevzuata Göre Kurumların İzlediği Parametreler

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.  Amaç Ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik kalite unusurları açısından izlenmesi, Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılmasıdır. 13 Yönetmelik, yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, kıyı-geçiş sularını ve doğal mineralli suları kapsar.

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması 14 YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

16 16

17 YÖNETMELİĞE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 17 Korunan alan…..

18 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 19 İZLEME TÜRLERİ

20 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 20 İZLEME TÜRLERİ

21 21 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

22 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 22

23 23 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

24 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 24 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

25 25

26 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 26 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

27 27

28 28

29 25 Havzada; 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 29

30 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 30 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

31 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 31 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

32 32 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34 34 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

35  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 35

36 Havza İzleme Programları 36

37 Havza İzleme Programları 37

38 38 Havzada; 36 Nehir Suyu Kütlesi 10 Göl Suyu Kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 36 Nehir Suyu Kütlesi 10 Göl Suyu Kütlesi bulunmaktadır. HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ

39 39 Havzada; 9 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır. Havzada; 9 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır. HAVZADAKİ TİPLER

40 40 GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel maksatlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel maksatlı izleme noktaları belirlenmiştir

41 41 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

42 KÜÇÜK MENDERES HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 42 No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1KMGİN001Yassıdere Tuzla Caddesi Üzeri Köprü Seferihisar İzmirYassıdere483099,5564226409,637 2KMGİN002Falaka Çayı Karapınar Yolu üzeri Köprü Bayındır İzmirFalaka Çayı564890,62514231660,365 3KMGİN003 Pirinççi Çayı Kemenler Köyü Yolu Üzeri Köprü Ödemiş İzmir Pirinççi Çayı594300,47584217854,185 4KMGİN004 Tahtalı çayı Tahtalı Barajı Sonrası İzmir Caddesi Üzeri Köprü Menderes İzmir Tahtalı Çayı502711,18734214074,638 5KMGİN005 Küçük Menderes Nehri Ödemiş Ovakent yolu Üzeri Köprü Ödemiş İzmir Küçük Menderes Nehri588770,33414225016,732 6KMGİN006Belevi Mevkii Lokma Çiftliği Karşısı Torbalı İzmir Eski Küçük Menderes Yatağı 538181,55064211174,156 7KMGİN007DSİ Selçuk AGİ Selçuk İzmirKüçük Menderes Nehri533335,14894203508,324 8KMGİN008 Ürkmez Barajı Yukarısı Payamlı Köyünden Giden Yol Üzeri Köprü Seferihisar İzmir Ürkmez Barajına giren kol 497170,6874218637,011 9KMGİN009Karaman Köyü Mevkii Kiraz İzmirKüçük Menderes606929,03934224923,954 10KMGİN010İzmir-Ödemiş Yolu Üzeri Sanayi Sonrası Köprü Tire İzmirKüçük Menderes Nehri562752,85824221681,424 11KMGİN011 Küçük Menderes Nehri İzmir Aydın yolu Köprüsü Torbalı İzmir Küçük Menderes Nehri538950,26164209699,508 12KMGİN012Subaşı-Sağlık Köyleri Arası Köprü Torbalı İzmirIlıca Dere535700,46554215904,726

43 43 No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 13KMGİN013Ortaköy Mevkii Taştepe Caddesi Üzeri Köprü TorbalıFetrek Çayı532700,33634229991,042 14KMGİN014Tahtalı Barajı Öncesi Develi Köprüsü Menderes İzmirTahtalı Çayı515036,64134228246,691 15KMGİN015 Mithat Paşa Cad. Balçova Barajı Sonrası Kaplıcalar Mevkii Köprü Ilıca Deresi502446,24784249585,599 16KMGİG001Seferihisar İzmirSeferihisar Barajı490058,74044230121,086 17KMGİG002Çeşme İzmirAlaçati Barajı448516,73374238369,909 18KMGİG003Menderes İzmirTahtali Barajı511404,94374224016,368 19KMGİG004Beydağ İzmirBeydağ-I Barajı607028,30764220260,931 20KMGİG005Selçuk İzmirÇakal Gölü527948,33944205338,745 21KMGİG006Selçuk İzmirGebekirse Gölü526858,25394204724,911 22KMGİGS001Küçük Menderes Nehri MansabıGeçiş Suyu523853,05454201794,484 23KMGİKS001Küçük Menderes Nehri Mansabı AçığıKıyı Suyu520406,07984200545,274 KÜÇÜK MENDERES HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

44 44 Havzada; 23 Adet Genel Amaçlı İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 23 Adet Genel Amaçlı İzleme Noktası bulunmaktadır. KÜÇÜK MENDERES HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

45 45 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

46 46 KÜÇÜK MENDERES HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasinin Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1KMOİN001 Küçük Menderes Nehri Ödemiş Ovakent yolu Üzeri Köprü Ödemiş İzmir Küçük Menderes Nehri588770,33414225016,732 2KMOİN002 Küçük Menderes Nehri Tire OSB Sonrası Tarlalar Arası Köprü Tire İzmir Küçük Menderes Nehri561274,27994222334,348 3KMOİN003 Fetrek Çayı Torbalı Musatafa Kemal Atatürk Mh. Sonrası Torbalı İzmir Fetrek Çayı533083,0874219939,991 4KMOİN004Sağlık Köyü Köprüsü Torbalı İzmir Eski Küçük Menderes Yatağı 535280,934215532,426 5KMOİN005Bayraklıdede-Yonca Arası Köprü Selçuk İzmirKüçük Menderes Nehri525051,46124201877,269 6KMOİN006Alaçatı Baraj Çıkışı Çeşme İzmirHırsız Deresi448125,05474237492,513 7KMOİN007Balçova Barajı Çıkışı Balçova İzmirIlıca Deresi503325,21394247781,146 8KMOİN008Ürkmez Barajı Çıkışı Seferihisar İzmir 495858,82764215246,261 9KMOİN009Tahtalı Barajı Çıkışı Menderes İzmirTahtalı Çayı503774,86894215555,333 10KMOİN010Beydağ1 Barajı Çıkışı Beydağ İzmirKüçük Menderes606209,55144217877,428 11KMOİN011Kavakdere Barajı Çıkışı Seferihisar İzmirKarakoç Deresi491009,02554223498,645 12KMOİN012Seferihisar Barajı Çıkışı Seferihisar İzmirYassıdere489165,15914229813,96 13KMOİG001Selçuk İzmirGebekirse Gölü526858,25394204724,911 14KMOİKS001Küçük Menderes Nehri Mansabı AçığıKıyı Suyu520406,07984200545,274 15KMOİKS002Çeşme KörfeziKıyı Suyu443474,214245237,2 16KMOİKS003Kuşadası Davutlar MevkiiKıyı Suyu520177,07174181889,209

47 47 Havzada; 16 Adet İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 16 Adet İzleme Noktası bulunmaktadır. KÜÇÜK MENDERES HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI

48 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 48

49 49 Havzada; 6 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 6 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. KÜÇÜK MENDERES HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI

50 İZLEME NOKTALARI Gözetimsel İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir1512- Göl616 Geçiş Suyu 1-- Kıyı Suyu13- Toplam23166 50 45 izleme noktası

51 İZLEME NOKTALARI 51 45 izleme noktası

52 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez) Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 52 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıkları

53 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Yılda 1 kezSürekli/Aylık Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler (Klorofil-a Her yıl 4 kez) Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 53  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

54 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanlarıİlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 54  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

55 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 55 Nermin ANUL nanul@ormansu.gov.tr (0312) 207 63 25


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK MENDERES HAVZASI İZLEME PROGRAMI Nermin ANUL Şube Müdürü Haziran 2015 DSİ 2. Bölge Müdürlüğü-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları