Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Lenfoid Doku ve Trafikler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 26.02.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Lenfoid Doku ve Trafikler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 26.02.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Lenfoid Doku ve Trafikler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 26.02.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akisn@trakya.edu.tr http://personel.trakya.edu.tr/akisn

2 1 BAĞIŞIKLIK SİSTEM ANATOMİSİ-1: LENFATİK DOLAŞIM, Lenf üreten NON-LENFOİD DOKU ve LENF sıvısı

3 Lenf sıvısının içeriği İnterstisyel alanda plazma İnterstisyel alanda doku atıkları ve girmiş antijenler Sindirim kanalında şilomikronlar Dokuyu terk eden lenfositler

4 Sol subklavian ven (%5) Sağ subklavian ven (%10) Torasik duktus (%85) Lenf sıvısının kana boşalması: 3-4 L/gün

5 Lenf sıvısının dolaşım enerjisi lenf damarının valfleri ile sağlanır Kör lenf damarları kapilerle yanyana yer alır EMME VALFI KÖR LENF DAMARI

6

7 2 BAĞIŞIKLIK SİSTEM ANATOMİSİ-2: LENFOİD DOKUNUN BİRİNCİL ORGANLARI

8

9 Birincil organlarda bağışıklık sistem hücreleri gelişir Tüm lökositler kemik iliğinde gelişir T lenfositler timusda olgunlaşır (sadece eferent lenf damarı çıkışı vardır)

10 3 BAĞIŞIKLIK SİSTEM ANATOMİSİ-3: LENFOİD DOKUNUN İKİNCİL ORGANLARI

11 Mukoza ilişkili lenfoid doku = MALT

12 İkincil organlarda edinsel bağışıklık hücreleri programlanır Kandan gelen antijenlere karşı programlama dalakta yapılır (sadece eferent lenf damarı çıkışı vardır) Mukozalardan gelen antijenlere karşı lenf düğümlerinde yapılır Lokal yangı ve hafızalı hücre kullanım kararı MALT’ta verilir

13 Lenfoid doku organizasyonu T hücre alanı B hücre alanı Plazma hücresi yapım alanı giriş

14 3-4 kat paralel labirentli özgün lenfoid doku

15 KARACİĞERden GEÇİŞ EKSTREMİTEDEN ve GENİTAL YOLDAN GİRİŞ SİNDİRİM KANALINDAN GİRİŞ BOĞAZ ve AĞIZDAN GİRİŞ

16

17 Pelvik kavite düğümleri Abdominal kavite düğümleri Aksilar düğümler Inguinal düğümler Servikal düğümler MALT: Mukozadaki lenfoid doku

18 BALT GALT UGALTDeri BALT: Bronkoalveolar lenfoid doku; GALT: Gastrointestinal lenfoid doku; UGALT: Urogenital lenfoid doku

19 lümen bakteri Lenfoid dokuda lenfositler Makrofaj

20 ANTİJEN TRAFİĞİ 4

21

22 Dendritik hücrenin lümenden mikrop avlaması Mikrop LÜMEN 2a) Mukozadaki mikropları DENDRİTİK HÜCRELER toplar

23 http://omi.snu.ac.kr/professors-ync.php 2b) Periodontal cepteki mikropların toplanması

24 Lümende IgA 3) Tehlikeler lümende IgA ANTİKORLARI tarafından nötralize edilerek poli Ig reseptör ile MALT’a nakledilir IgA üreten lenfosit bakteri enterosit MALT alanı Dokuda IgA

25 Apoptoz sonrası kaçakla transfer LÜMEN 4) Mukoza tabakasında hücre kaybı olursa açık yerden mikroplar MALT’a girdiğinde makrofaj ve dendritik hücreler tarafından toplanır mikrop Dendritik hücre enterosit

26 HücreLER HEDEFLENEN YERLERİNE KEMOKİN VE ADEZYON MOLEKÜLLERİ İLE VARIR 5

27 TRAFİK SİSTEMİ VÜCUTTA HER HÜCRENİN NEREDE BULUNACAĞINI DÜZENLEYEN BİR TRAFİK KODLAMASI MEVCUTTUR. SİSTEM, HÜCRE YÜZEYİNDE İFADE EDİLEN KEMOKİN VE YAPIŞMA MOLEKÜL RESEPTÖRLERİ ve BUNLARIN LİGANDLARINDAN OLUŞUR.

28 TRAFİK SİSTEMİ –devam 1 SALGILANAN KEMOKİNLER ÇAĞRI YAPAR. KARŞI TARAF MESAJI RESEPTÖR ARACILIĞIYLA ALGILAR. GELEN HÜCREYİ YERİNE YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ SABİTLER. MEMBRANA YAPIŞIKTIR. Yapışma molekülleri kalıcı veya geçici ifade edilebilir.

29 KEMOKİNLER KEMOKİNler BİYOKİMYASAL olarak sistein sıklığına göre üçe gruplanmıştır: 1.CXC kemokinler 2.CC kemokinler 3.CXXXC kemokinler

30 YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ KİMYASAL YAPISINA GÖRE 3’e gruplanmıştır: 1.SELEKTİNLER 2.İNTEGRİNLER 3.İMMÜNOGLOBULİN SÜPER AİLE ÜYELERİ 4.ADRESİNLER


"Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Lenfoid Doku ve Trafikler 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 26.02.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları