Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) Doğru davranışı hatırlatıcı uyarı: İPUCU 2) Tekil önermelerden tümel önermelere gitme süreci: TÜMEVARIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) Doğru davranışı hatırlatıcı uyarı: İPUCU 2) Tekil önermelerden tümel önermelere gitme süreci: TÜMEVARIM."— Sunum transkripti:

1

2

3 1) Doğru davranışı hatırlatıcı uyarı: İPUCU

4 2) Tekil önermelerden tümel önermelere gitme süreci: TÜMEVARIM

5 3) Bir davranışı ileride yenileme olasılığını arttıran uyarıcı: PEKİŞTİREÇ

6 4) Öğretim faaliyetlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda planlı ve kontrollü yürütülmesi: ÖĞRETİM

7 5) Öğretilecek konunun açık ve anlaşılır olması: AÇIKLIK

8 6) “Okul, çocuğu hayata hazırlayan değil, hayatın ta kendisidir” önermesini kullanan eğitimci: J. DEWEY

9 7) İletişim sürecinde mesajdan sonra gelen öğe: KANAL

10 8) İletişim sürecinde stratejiler iletişimin öğesinde yer alır. KANAL

11 9) Öğretmen ve öğrencinin ortak yaşantısı sonucu oluşur. ÖĞRENME

12 10) Program geliştirme merkezden okula, merkeze doğru işler. OKULDAN

13 11) Program Geliştirme Grubu’nun sürekli üyelerinden biri: ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI KONU ALANI UZMANI İLGİLİ ALANIN ÖĞRETMENLERİ

14 12) “Eğitimin amacı,doğru ve sağlam karakterli bireyler yetiştirmektir.” görüşünü savunan felsefe: DAİMİCİLİK

15 13) Uygulanacak yöntem ve tekniklerin seçiminde yol göstericidir. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

16 14) Eğitim programının öğelerinden dördü: 1.HEDEF 2.İÇERİK 3.EĞT.ÖĞRT.DURUMU 4.DEĞERLENDİRME

17 15) Disiplin tasarımı program tasarımı yaklaşımıdır. KONU MERKEZLİ

18 16) Romantik tasarım, tasarımları kapsamında yer alır. ÖĞRENEN MERKEZLİ

19 17)Yaşam şartları tasarımı tasarımları kapsamında yer alır. SORUN MERKEZLİ

20 18) Programın uygulamada araştırmacı bir yaklaşımla süreklilik kazanması: PROGRAM GELİŞTİRME

21 19) Toplumun demokratik yapısına uygun olarak grupların beklentilerini karşılamaya dayanan ihtiyaç analizi yaklaşımı: DEMOKRATİK YAKLAŞIM

22 20) Mesleklerin beceri profili çıkarılarak yeterlik alanlarını belirleyen ihtiyaç saptama tekniği: PROGEL (Dacum)

23 21) Yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi: ÖĞRENME

24 22) Devinişsel hedef alanı tarafından geliştirilmiştir. SIMPSON

25 23) Ülkemizin her yöresinde olarak hazırlanan aynı programlar uygulanır. MERKEZİ

26 24) Zihinsel etkinliklerin baskın olduğu hedef alanı: BİLİŞSEL HEDEFLER

27 25) Bir konu alanını grafik çizerek açıklayabilme düzeyinde bir hedeftir. KAVRAMA

28 26) Bir ilkeyi kitapta yazıldığı gibi yazma, düzeyindedir. BİLGİ

29 27) Beslenme kurallarına uymayanları uyarma ile ilgilidir. DUYUŞSAL ALAN

30 28) Önceden kavranılan becerileri yeni durumlarda kullanma alanın Basamağı kapsamındadır. DEVİNİŞSEL UYARLAMA

31 29) “Ülkesine yararlı bireyler Yetiştirme” hedef kapsamındadır. UZAK

32 30) Eğitim aracılığı ile bireye kazandırılması kararlaştırılan ölçülebilir özellik: HEDEF

33 31) Okulların yıllık çalışma programını hazırlar. OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

34 32) Hedeflerin belirleyicilerinden biri: TOPLUM-BİREY KONU ALANI

35 33) Sınırsız insan isteklerinin sınırlı Kaynaklarla karşılama yollarını arayan bilim dalı: EKONOMİ

36 34) Toplum ve insan ilişkilerinin kuram ve olgularını ortaya koyarak bunu eğitim ile ilişkilendiren alan: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

37 35) Türkiye’nin eğitim politikasının ana çerçevesi sayılı yasada yer almaktadır. 1739

38 36) Tevhid-i Tedrisat Kanunu yılında çıkarılmıştır. 1924

39 37) İlk Eğitim Programı tarafından yayılmıştır. BOBİT

40 38) Farklı öğrenme stilleri, bireysel ayrılıklar, ilgi ve yetenekler programın temellerinden temeller alanına girer. PSİKOLOJİK

41 39) Okul ile aile arasındaki iletişim programın temelleri alanına girer. SOSYAL

42 40) İdealizmin yön verdiği eğitim felsefesi: ESASİCİLİK

43 41) “Deneyimlerle yararlı sonuçlar elde edilir” görüşü felsefi akımına aittir. PRAGMATİZM

44 42) Hedef cümlelerinin sonunda yer alacak iki sözcük yazınız.

45 43) Davranış cümlelerinin sonunda yer alacak iki sözcük yazınız.

46 44) Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlik yeterlilik alanları: GENEL KÜLTÜR ALAN BİLGİSİ MESLEKİ FORMASYON

47 45) “Gülleyi uygun bir biçimde tutma” alanın basamağındadır. DEVİNİŞSEL HAZIRLANMA

48 46) Çocuğa verilecek bilgilerin güncel olması ilkesi ile ilgilidir. AKTÜELLİK

49 47) İki birim arasındaki mesaj alış-verişi: İLETİŞİM

50 48) İletişimin içeriği: MESAJ

51 49) Alıcının cevabı iletişim açısından adını alır. DÖNÜT

52 50) Hedeflerin belirleyicilerini “Toplum-Konu Alanı-Birey” olarak sınıflanırdan eğitimci: TYLER


"1) Doğru davranışı hatırlatıcı uyarı: İPUCU 2) Tekil önermelerden tümel önermelere gitme süreci: TÜMEVARIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları