Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr.Gör.Abdullah ALTUNSARAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr.Gör.Abdullah ALTUNSARAY"— Sunum transkripti:

1 Öğr.Gör.Abdullah ALTUNSARAY
PROGRAM GELİŞTİRME Öğr.Gör.Abdullah ALTUNSARAY

2 1) Doğru davranışı hatırlatıcı uyarı:
İPUCU

3 2) Tekil önermelerden tümel
önermelere gitme süreci: TÜMEVARIM

4 PEKİŞTİREÇ 3) Bir davranışı ileride yenileme
olasılığını arttıran uyarıcı: PEKİŞTİREÇ

5 ÖĞRETİM 4) Öğretim faaliyetlerinin belirlenen
hedefler doğrultusunda planlı ve kontrollü yürütülmesi: ÖĞRETİM

6 5) Öğretilecek konunun açık
ve anlaşılır olması: AÇIKLIK

7 J. DEWEY 6) “Okul, çocuğu hayata hazırlayan değil,
hayatın ta kendisidir” önermesini kullanan eğitimci: J. DEWEY

8 7) İletişim sürecinde mesajdan
sonra gelen öğe: KANAL

9 8) İletişim sürecinde stratejiler
iletişimin öğesinde yer alır. KANAL

10 9) Öğretmen ve öğrencinin ortak
yaşantısı sonucu oluşur. ÖĞRENME

11 10) Program geliştirme merkezden
okula, merkeze doğru işler. OKULDAN

12 ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI KONU ALANI UZMANI
11) Program Geliştirme Grubu’nun sürekli üyelerinden biri: ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI KONU ALANI UZMANI İLGİLİ ALANIN ÖĞRETMENLERİ

13 DAİMİCİLİK 12) “Eğitimin amacı,doğru ve sağlam
karakterli bireyler yetiştirmektir.” görüşünü savunan felsefe: DAİMİCİLİK

14 13) Uygulanacak yöntem ve tekniklerin seçiminde yol göstericidir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

15 1.HEDEF 2.İÇERİK 3.EĞT.ÖĞRT.DURUMU 4.DEĞERLENDİRME
14) Eğitim programının öğelerinden dördü: 1.HEDEF 2.İÇERİK 3.EĞT.ÖĞRT.DURUMU 4.DEĞERLENDİRME

16 15) Disiplin tasarımı program
tasarımı yaklaşımıdır. KONU MERKEZLİ

17 ÖĞRENEN MERKEZLİ 16) Romantik tasarım, tasarımları kapsamında yer alır.

18 SORUN MERKEZLİ 17)Yaşam şartları tasarımı
tasarımları kapsamında yer alır. SORUN MERKEZLİ

19 PROGRAM GELİŞTİRME 18) Programın uygulamada araştırmacı
bir yaklaşımla süreklilik kazanması: PROGRAM GELİŞTİRME

20 DEMOKRATİK YAKLAŞIM 19) Toplumun demokratik yapısına uygun
olarak grupların beklentilerini karşılamaya dayanan ihtiyaç analizi yaklaşımı: DEMOKRATİK YAKLAŞIM

21 PROGEL (Dacum) 20) Mesleklerin beceri profili çıkarılarak
yeterlik alanlarını belirleyen ihtiyaç saptama tekniği: PROGEL (Dacum)

22 21) Yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı
izli davranış değişmesi: ÖĞRENME

23 22) Devinişsel hedef alanı tarafından geliştirilmiştir.
SIMPSON

24 23) Ülkemizin her yöresinde olarak
hazırlanan aynı programlar uygulanır. MERKEZİ

25 BİLİŞSEL HEDEFLER 24) Zihinsel etkinliklerin baskın
olduğu hedef alanı: BİLİŞSEL HEDEFLER

26 KAVRAMA 25) Bir konu alanını grafik çizerek açıklayabilme düzeyinde
bir hedeftir. KAVRAMA

27 26) Bir ilkeyi kitapta yazıldığı gibi
yazma, düzeyindedir. BİLGİ

28 DUYUŞSAL ALAN 27) Beslenme kurallarına uymayanları uyarma ile
ilgilidir. DUYUŞSAL ALAN

29 DEVİNİŞSEL UYARLAMA 28) Önceden kavranılan becerileri
yeni durumlarda kullanma alanın Basamağı kapsamındadır. DEVİNİŞSEL UYARLAMA

30 29) “Ülkesine yararlı bireyler
Yetiştirme” hedef kapsamındadır. UZAK

31 HEDEF 30) Eğitim aracılığı ile bireye
kazandırılması kararlaştırılan ölçülebilir özellik: HEDEF

32 31) Okulların yıllık çalışma programını hazırlar.
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

33 TOPLUM-BİREY KONU ALANI
32) Hedeflerin belirleyicilerinden biri: TOPLUM-BİREY KONU ALANI

34 EKONOMİ 33) Sınırsız insan isteklerinin sınırlı
Kaynaklarla karşılama yollarını arayan bilim dalı: EKONOMİ

35 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 34) Toplum ve insan ilişkilerinin kuram ve
olgularını ortaya koyarak bunu eğitim ile ilişkilendiren alan: EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

36 1739 35) Türkiye’nin eğitim politikasının ana çerçevesi sayılı yasada
yer almaktadır. 1739

37 36) Tevhid-i Tedrisat Kanunu yılında
çıkarılmıştır. 1924

38 37) İlk Eğitim Programı tarafından
yayılmıştır. BOBİT

39 PSİKOLOJİK 38) Farklı öğrenme stilleri, bireysel ayrılıklar,
ilgi ve yetenekler programın temellerinden temeller alanına girer. PSİKOLOJİK

40 SOSYAL 39) Okul ile aile arasındaki iletişim
programın temelleri alanına girer. SOSYAL

41 40) İdealizmin yön verdiği eğitim felsefesi:
ESASİCİLİK

42 PRAGMATİZM 41) “Deneyimlerle yararlı sonuçlar elde edilir” görüşü
felsefi akımına aittir. PRAGMATİZM

43 42) Hedef cümlelerinin sonunda yer
alacak iki sözcük yazınız.

44 43) Davranış cümlelerinin sonunda yer
alacak iki sözcük yazınız.

45 GENEL KÜLTÜR ALAN BİLGİSİ MESLEKİ FORMASYON
44) Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlik yeterlilik alanları: GENEL KÜLTÜR ALAN BİLGİSİ MESLEKİ FORMASYON

46 DEVİNİŞSEL 45) “Gülleyi uygun bir biçimde tutma” alanın
basamağındadır. DEVİNİŞSEL HAZIRLANMA

47 AKTÜELLİK 46) Çocuğa verilecek bilgilerin güncel
olması ilkesi ile ilgilidir. AKTÜELLİK

48 47) İki birim arasındaki mesaj alış-verişi:
İLETİŞİM

49 48) İletişimin içeriği: MESAJ

50 49) Alıcının cevabı iletişim
açısından adını alır. DÖNÜT

51 TYLER 50) Hedeflerin belirleyicilerini
“Toplum-Konu Alanı-Birey” olarak sınıflanırdan eğitimci: TYLER


"Öğr.Gör.Abdullah ALTUNSARAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları