Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL MALİ TABLOLAR Bilanço İlk temel mali tablo olan bilânço, işletmenin mali resmini gösteren bir listedir.  Tanım İşletmenin belirli bir tarihteki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL MALİ TABLOLAR Bilanço İlk temel mali tablo olan bilânço, işletmenin mali resmini gösteren bir listedir.  Tanım İşletmenin belirli bir tarihteki."— Sunum transkripti:

1

2 TEMEL MALİ TABLOLAR

3 Bilanço İlk temel mali tablo olan bilânço, işletmenin mali resmini gösteren bir listedir.  Tanım İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve kaynaklarını gösteren temel mali tabloya bilânço denir.  Bilançoda bulunması gereken unsurlar  Bilanço kelimesi  Bilanço tarihi  İşletmenin adı veya ticaret unvanı

4 Bilânço genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanmalıdır BİLANÇO İLKELERİ Varlıklara İlişkin İlkeler Kaynaklara İlişkin İlkeler Özkaynaklara İlişkin İlkeler

5 Varlıklara İlişkin İlkeler  İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.  Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.  Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.  Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.  Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.  Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.  Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

6 Kaynaklara İlişkin İlkeler  Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.  Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.  Tüm borçlar gösterilmelidir.  Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.  Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

7 Özkaynaklara İlişkin İlkeler  Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.  Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.  Azalan özkaynak belirtilmelidir.  Özkaynak net gösterilmelidir.  Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.  Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

8 Bilânçonun Biçimsel Yapısı  Bilanço 4 bölümden oluşur > Bilanço başlığı > Aktif tarafı > Pasif tarafı > Bilânço dipnotları  Sunuş biçimine göre 2 şekilde hazırlanır 1) Hesap Tipi 2) Rapor Tipi

9 Hesap Tipi Bilanço AKTİF X TİCARET İŞLETMESİ../../.. TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF VARLIKLAR …………………………………….. KAYNAKLAR ………………………………………… ……………………… …………………… Bilanço Dipnotları: Bilançonun Yapısı

10 Rapor Tipi Bilanço............................... TİCARET İŞLETMESİNİN.../.../….. TARİHLİ BİLÂNÇOSU AKTİF I.DÖNEN VARLIKLAR 2013 2014 2015 Dönen Varlıklar Toplamı II-DURAN VARLIKLAR Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI PASİF I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı III-ÖZ KAYNAKLAR Öz kaynaklar Toplamı PASİF TOPLAMI

11 VARLIK KAVRAMI ve UNSURLARI VARLIKLAR İşletmenin sahip olduğu, para ile ifade edilebilen değerler DÖNEN VARLIKLAR Nakit olarak işletme kasasında ya da bankada tutulan paralar ile bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler DURAN VARLIKLAR Normal şartlarda bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen, faydaları bir yıl içinde tükenmeyecek varlıklar MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

12 KAYNAK KAVRAMI ve UNSURLARI KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR  KAYNAK: İşletme varlıklarının işletmeye kimler tarafından sağlandığını ifade eden kavrama kaynak denir. Varlıklar iki kaynaktan elde edilebilir. Bunlar: 1) Sermaye 2) Borç İşletme kurulurken işletme sahiplerinin ortaya koyduğu değerlere sermaye denir.

13 Bilançoda Varlık ve Kaynakların Dağılımı Aktif X TİCARET İŞLETMESİ../../... TARİHLİ BİLANÇOSU Pasif DÖNEN VARLIKLAR ……………. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR …………………. DURAN VARLIKLAR……………… UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ………………. ÖZKAYNAKLAR …………………. ………………… …..…………… Bilanço Dipnotları:

14 Bilânçonun Temel Denkliği  Bilânçoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.  Varlık ve Kaynakların Eşitliği  Bilanço temel denkliğinden yararlanarak sermayeyi de hesaplamak için: eşitliğinden yararlanılır. VARLIKLARKAYNAKLAR (Aktif) (Pasif) DÖNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR SERMAYE = VARLIKLAR – YABANCI KAYNAKLAR

15 Bilanço Açılış Bilançosu Ve Kapanış Bilançosu olmak üzere iki şekilde düzenlenir. İşletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları, bunların sağlandığı kaynakları ve işletme sermayesini gösteren bilânçoya açılış bilânçosu denir  Örnek Açılış Bilançosu: Özdemir Ticaret İşletmesi 03.03.2016 tarihinde aşağıdaki değerlerle işe başlamıştır.  Kasa Mevcudu :150.000 TL  Banka : 25.000 TL  Ticari Mal : 70.000 TL  Alıcılar : 15.000 TL  Satıcılar : 35.000 TL  Banka Kredileri: 50.000 TL  Demirbaşlar : 30.000 TL  Sermaye : ? İşletmenin sermayesini hesaplayıp açılış bilançosunu düzenleyiniz. Öncelikle işletmenin varlıkları ve kaynakları belirlenir VARLIKLAR KAYNAKLAR Kasa 150.000 Satıcılar 35.000 Banka 25.000 Banka Kred. 50.000 Tic. Mal 70.000 TOPLAM 85.000 Alıcılar 15.000 Demirbaşlar 30.000 TOPLAM 290.000 SERMAYE = VARLIKLAR – YABANCI KAYNAKLAR = 290.000 – 85.000 = 205.000

16 DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR Kasa 150.000 Demirbaşlar 30.000 Satıcılar 35.000 Banka 25.000Banka Kred. 50.000 Tic. Mal 70.000 Alıcılar 15.000 Aktif ÖZDEMİR TİCARET İŞLETMESİ 03/03/2016 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU Pasif DÖNEN VARLIKLAR 260.000 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 85.000VARLIKLARKAYNAKLAR Kasa150.000 Banka Kredileri 50.000 Banka 25.000 Satıcılar35.000 Alıcılar 15.000 Tic Mal 70.000 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR0 DURAN VARLIKLAR 30.000 Demirbaşlar 30.000 ÖZKAYNAKLAR 205.000 Sermaye205.000 290.000 290.000 Bilanço Dipnotları: Bilanço Temel Denkliği

17 Kaynakça   AKDOĞAN, Nalân, TENKER, Nejat, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara, 1992,   BOZAN, Osman, Muhasebe Teknikleri Lise 1 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2004   ERTÜRK, Ekrem, Muhasebe Teknikleri Lise 1 Ders Kitabı, Okyay Yayıncılık, Ankara, 2002   ERTÜRK, Ekrem, Muhasebe Teknikleri Lise 2 Ders Kitabı, Okyay Yayıncılık, Ankara, 2002   KARAKAYA, Mevlüt, Muhasebe Teknikleri 2 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara, 2005   COŞKUNCA, Engin, Paket Program Uygulamaları, Ankara, 2010   SEVİLENGÜL, Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Yayınları, Ankara, 1997   Muhasebenin Temel Kavramları ve Tek Düzen Hesap Plânı, TÜRMOB Yayınları, Ankara, 1994


"TEMEL MALİ TABLOLAR Bilanço İlk temel mali tablo olan bilânço, işletmenin mali resmini gösteren bir listedir.  Tanım İşletmenin belirli bir tarihteki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları