Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4

2 İŞ FİKRİ GELİŞTİRMEK

3 “Fikir, eski unsurların yeni birleşiminden başka bir şey değildir.” James Webb Young

4 Bir insanın bir fikir bulması için sadece tek bir yol vardır; daha önce sahip olduğu, ama aralarında bir ilgi kurmadığı iki veya daha fazla fikri yeni bir biçimde birleştirmek.” Francis H. Cartier

5 “Yaratıcı faaliyet; mevcut olay, fikir ve yeteneklerin seçilmesi, birleştirilmesi, tekrar gözden geçirilmesi veya sentez edilmesidir.” Arthur Koestler

6 “En iyi fikirler en çok eğlenen takımdan çıkardı. Asık suratlılar ve çatık kaşlılar ise nadiren iyi fikirlerle gelirlerdi. İyi fikir üretebildikleri için mi bu denli keyifliydiler; yoksa keyifli oldukları ve eğlendikleri için mi iyi fikir üretiyorlardı? Hiç şüphe yok ki doğru olan ikincisi.” Jack Foster

7 Yetişkinler bir önceki sefer kendileri ya da başkaları ne yapmışsa onu yapma eğilimi taşır. Çocuklar içinse bir önceki sefer diye bir şey yoktur. Her sefer ilk seferdir. Ve böylece fikir bulmak için yöneldikleri ülke; yepyeni, tertemiz, ayak basılmamış bir ülkedir; kuralları, engelleri, çitleri, sınırları, duvarları olmayan, sonsuz vaatler ve fırsatlarla dolu bir toprak. Jack Foster

8 “Çocuklar okula birer soru işareti olarak başlar ve nokta olarak bitirirler.” Neil Postman

9 “İnsanların bir problemle karşı karşıya kaldıkları zaman, tek doğru çözümü aradığını farkettim. Çünkü böyle yetiştirilmişlerdi. Okul hayatları boyunca; çoktan seçmeli, doğru-yanlış gibi tek bir doğru cevabı olan soruları cevaplamışlardı. Bu yüzden bütün problemlerin böyle olduğunu düşünüyorlardı. Mükemmel bir çözüm bulamadıkları zaman da vazgeçiyorlardı. Fakat problemlerin çoğu, okuldaki sınav soruları gibi değildir. Çoğu problemin pek çok çözümü vardır. Öğrencilerimi, bunu kavramaları için zorladığımda, bu çözümleri bulabildiler.”

10 Tavsiyeler…

11 Asla dökülen sütün ardından ağlamayın. Onun işe yarayacağı bir şey bulun. Ya da daha iyi bir süt ambalajı keşfedin. Her zaman başka bir fikir bulabilirsiniz; hatta muhtemelen daha iyisini. Hiç kimse çok fazla fikri olduğu için eleştirilmemiştir. Bir fikir bulmak her şeye değer. Düşünme biçiminizi yeniden düşünün. Görsel düşünün. Yatay düşünün.

12 Var olmayan sınırlar koymayın. Bazı sınırlar koyun. (Teslim tarihi gibi). Birleştirmeyi öğrenin. Benzerlikler arayın. Kuralları yıkın. Yardım almak için diğer alanlardan yararlanın. (Metal para basma makinesi ve üzüm presi=matbaa...) Risk alın. Problemi tanımlayın. “Eğer nereye gideceğini bilmiyorsan, bütün yollar oraya çıkar.”

13 “Bilgileri bir araya getirin” “Fikri arayın.” “Eğer rüzgar yoksa kürek çek.” “İyi bir fikir bulmanın en iyi yolu, bir sürü fikir bulmaktır.” Fikri eyleme çevirin. Hemen başlayın. Yapacaksanız yapın. Kendinize bir süre koyun, kısa bir süre. Fikrinizi hayata geçirmek için yapmanız gerekenlerin listesini yapın. Gemilerinizi yakın. Fikrinizi kimseye satamıyorsanız, kendiniz yapın. Fikrinizi terketmeyin. Kendinize bir sebep bulun. http://www.selimtuncer.blogspot.com

14 İş Fikri Geliştirme Tenikleri

15 Beyin Fırtınası

16 Beyin fırtınası etkinliğinin, verimli olması için dört temel şartı sağlaması gerekir:

17 Eleştiri, kapı dışında bırakılır. Kişinin hayal gücünü kullanabilmesi ve zihninde imgeleme yapabilmesi için düşüncelerinin yargılanacağı endişesinden uzak olması gerekir. Sınırsız düşünme. Üretilen fikirlerin ‘acayip’ olmasından çekinilmez, aksine bu tür fikirler teşvik edilir. Acayip fikir ve düşünceler, yeni çözüm yollarının ortaya çıkmasına yardımcı olur.

18 Nicelik aranır. Temel prensip, mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmektir. Amaç, iyi bir çözüm bulma olasılığını arttırmaktır. Kombinasyon ve gelişme aranır. Bu şekilde, düşünce listesi daha da uzar. Beyin fırtınası seansında; bireyler birbirlerinin fikirlerinden etkilenerek, esinlenerek değişik imgelemeler yaratacaklardır.

19 Beyin fırtınasının üç temel aşaması vardır: Düşünce üretimi Düşüncelerin sınıflanması Düşüncelerin değerlendirmesi

20 Nasıl Uygulanır? Her grup üyesi her turda yalnız bir fikir söyler. Fikirler sıra ile ve dönüşümlü olarak söylenir. Hızla bir kişiden diğerine geçilir. Grup üyeleri sıra kendilerine geldiğinde söyleyecek fikirleri yoksa “geçiniz” der. Her fikir; çılgınca, mantıksızca, uygun değil veya tekrar ediliyor gibi görünse bile kabul edilir ve tahtaya yazılır, Süreç, gruptakilerin bütün fikirleri tamamlanıncaya kadar devam eder.

21 Beyin fırtınasını kullanırken yapılmaması gerekenler; Asla teyp kullanmayın. Sürece katılanlardan hiç kimseyle dalga geçmeyin. Çalışmaya fiilen katılmayan hiç kimsenin süreci izlemesine izin vermeyin. Çalışmaların dışarıdan gelenlerce kesintiye uğratılmasına meydan vermeyin.

22 Üzeri kaydedilen önerilerle dolan kağıtların tersini kullanmayın. Başlangıçtaki tartışmada fazla zaman harcamayın, çok fazla ayrıntıya girilmesine imkan vermeyin. Artık verimli olmamaya başlamış bir çalışma sürecini zorlayarak devam ettirmeye çalışmayın.

23 Beyin Haritaları

24 Zihin haritalama, temel bir düşünce ve düşünceye bağlı fikirleri detaylandırarak, ilişkiler kurma yöntemidir ve diğer yöntemlere göre daha kolay çalışma imkanı sağlar. Tüm bunlar, kişiye özel anahtar kelimeler ve simgeler kullanılarak gerçekleştirilir. Uzun cümleler yerine, en fazla üç kelimeden oluşan anahtar kelimeler kullanılır. Ardından, oklar, dallar ve bağlayıcılar aracılığı ile fikirler birleştirilir. Fikirler, bellekteki gibi birbirine bağlanarak, yeni bilgilerin anlaşılması ve hatırlanması sağlanır.

25 Nasıl Uygulanır? Öncelikle, boş beyaz bir A4 yada A3 kağıdı ve birkaç renkli kalem ile hayal gücünüzü yanınıza alın. Ardından üzerinde çalışma yapmak istediğiniz bir konuyu belirleyin.

26 Ana konuyu merkeze yerleştirin. Belirlemiş olduğunuz konu başlığını, kağıdınızın merkezine KALIN BÜYÜK HARFLER ile yazın. Yanına o konuyu çağrıştıracak bir resim ya da simge çizin. Hayal gücünüzü kullanın

27 Temel başlıkları, merkez etrafındaki kollara büyük harflerle yazarak yerleştirin. Ana konuyu destekleyecek temel alt başlıkları, merkezden çıkan kalın dallara yazın. Gerekli gördüğünüz başlıkların yanına, o başlığı en güzel şekilde ifade edecek sembolü, resmi, şekli vb. çizin. Sembollerle destekleme yaklaşımı, sağ beyin için önem taşımaktadır. Zihin haritanızı hazırlarken, en çok kullanacağınızı düşündüğünüz (kendinize özgü) her anahtar kelime için bir sembol (şekil, resim vb.) belirleyebilirsiniz.

28 Daha sonra kolları alt başlıklar kullanarak detaylandırın. Temel Başlıklar, ince dallar yardımıyla detaylandırılır. İnce dallara, temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır.

29 Haritanızın tümünü inceleyerek alt başlıkları birbirleriyle ilişkilendirin. Beyninizin, sizden bağımsız yaptığı iş de, bundan farklı değildir. Bu yöntemi kullanarak, beyninize yol gösterebilirsiniz.

30

31

32 SWOT Analizi

33 Swot Analizi, bir kurum veya kuruluşun ve bulunduğu çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan bir planlama ve organizasyon aracıdır. İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. İncelenen kuruluşla, teknikle, süreçle veya bir durumla ilgili olarak belirleme aracıdır.

34 Güçlü yanları (strengths): İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun olumlu yanları. Zayıf yanları (weaknesses): İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun olumsuz yanları. Fırsatlar (opportunities): Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar (fırsatlar). Tehditler (threads): Dış çevreden gelen tehditler.

35

36 SWOT Analizi temelde iki işe yarar: ANLAMAYI VE ALGILAMAYI KOLAYLAŞTIRIR: Kurum ve onu çevreleyen ortam tüm yönleriyle ve tüm açıklığıyla gözler önüne serilir. KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRIR: Mevcut durumun görülüp, kuruma ilişkin ileriye dönük adımların, daha sağlıklı, daha gerçekçi ve daha etkin atılır.

37 Dünya Kafe

38 Kolektif fikir üretme yöntemidir.

39 Grubun toplanacağı alan her birine 4 ya da 5 kişinin oturabileceği, üzerlerinde kır kahvelerindeki gibi örtüleriyle, çiçekleriyle masalardan oluşan bir kafeye dönüştürülür. Katılımcılar güzel bir müzik eşliğinde salona davet edilir ve masalara rastgele oturulur.

40 Dünya Kafe’nin kolaylaştırıcısı konuyu anons eder, üzerinde konuşulacak soruları paylaşır ve katılımcılar aynı bir kafede muhabbet ediyormuşçasına soruları tartışırlar, masaların üzerindeki kâğıtlara önemli noktaları not alırlar.

41 Belli bir süre sonra kolaylaştırıcının işaretiyle, masalardaki katılımcılar bir kişi haricinde yer değiştirirler ve yeni masalarda farklı kişilerle ya aynı soruyu ya da farklı bir soruyu tartışırlar. Masada kalan katılımcı ise yeni gelenlere bir önceki grupta konuşulanları aktarır, böylece yeni diyalog bir önceki grupta konuşulanların üzerine kurulur.

42 Gruplar üç kez yer değiştirdikten sonra bu sohbetlerde ortaya çıkan fikirler, öneriler, alınan kararlar dileyen katılımcılar tarafından grubun geri kalanıyla paylaşılır. Böylece dinamik bir etkileşim ortamında samimi ve gerçek paylaşımlar yaşanır; bireyle kolektifin dansı sonucu bütüncül bir bakış açısına ulaşılmaya çalışılır.

43 ‘Dünya Kahvesi’ Tasarım Prensipleri İçeriğin belirlenmesi: ‘Ne?’ ve ‘Neden?’ soruları sorularak konu hakkında açık bir fikre erişildikten sonra varsa, ‘Nasıl?’ sorusu sorularak içerik oluşturulur.

44 Sıcak bir ortam: 4-5 kişinin oturabileceği büyüklükte masalar ‘kafe’ gibi düzenlenir. Çoğu toplantı mekanı soğuk ve insanların kendini rahat hissetmediği yerlerdir. Sıcak, davetkar, doğal ışık alan, rahat koltukların olduğu, atıştırmalık ikramlar ve içecek servisinin olabileceği sıcak ortamlarda insanlar ‘açılır’ ve en iyi fikirlerini üretirler. Bu süreç, bir problemin çözümü aramayı çağrıştırmaktansa açık uçlu bir keşif yolculuğu hissini yaratmalıdır.

45 Soruların hazırlanması: İlgi çekici ve yerinde sorular, insanların önemsedikleri ve yanıtını bulmak için çaba sarf edecekleri sorulardır. Zaman ve hedefinize bağlı olarak bir veya birkaç soru hazırlayabilirsiniz. Katılımcılığın teşvik edilmesi: İnsanlar, fikirlerini paylaşarak katkıda bulunacaklarını hissettiklerinde gerçekten devreye girerler. Toplantıya gelen her birey tüm sistemin birer parçasını temsil eder. Kim olduğu, nereden geldiği ve fikirlerinin ne kadar farklı olduğu önemli olmaksızın, herkesin fikri eşit derecede geçerlidir

46 Ortak keşiflerin paylaşılması: Ziyaret turları bittikten sonra katılımcılar ilk oturdukları masaya dönerler ve düşüncelerini toplamaları Için birkaç dakika verilir. Bu kısa arada, ziyaret turlarında olgunlaştırdıkları bu fikri ortaya çıkarırlar. Bundan sonrası, her masanın kendi ortak sonucunu diğerleriyle paylaşması ve uygulanacak aksiyonlara tüm katılımcıların birlikte karar vermesidir.

47

48 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

49 Altı şapkalı düşünme tekniğinin amacı, bireyin düşünme etkinliğini belli bir düzene sokarak çözümlemesini sağlamaktır. Altı şapkalı düşünme, bireye kendisi ya da başkaları adına düşünebileceği, düşüncelerini ayrıştırabileceği bir ortam sağlar.

50 Şapka mecazi anlamda kullanılan bir sözcüktür. Düşünen kişi, bu mecazi şapkalardan birini kullandığında, hangi düşünce yöntemini kullanıldığı anlaşılmaktadır. 1.Beyaz (Tarafsız) Şapka 2.Kırmızı (Duygusal) Şapka 3.Siyah (Karamsar) Şapka 4.Sarı (İyimser) Şapka 5.Yeşil (Yaratıcı – Yenilikçi) Şapka 6. Mavi (Değerlendiren - Serinkanlı) Şapka

51

52 Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılması Karar verilecek konu belirlenir. Karar verme sürecine katılacak kişiler, birbirlerini görebilecek şekilde U ya da yuvarlak olarak oturtulur. Şapkalar sırasıyla takılır. Her şapkanın temsil ettiği yönde fikirler belirtilir. Grup üyelerinin tamamın beş şapkayı temsil eden görüşleri çerçevesinde son olarak mavi şapkanın gereği olan karar verilir.

53

54 635 metodu

55 Takım üyeleri sürekliliği sağlamak için yuvarlak bir masa etrafında toplanırlar. 6 kişilik bir grup oluştururlar. Her takım üyesi 3 adet fikir yazar, tanımlar, anahtar kelimesi sıralar, taslağı çizer. Her üye konseptler üzerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra elindeki kağıdı sağındaki üyeye verir. Bu şekilde kağıtlar dolaşır ve eklenilmek istenilen fikirler kağıtlara dökülür. Yöntem her bir kağıdın kalan 5 kişiyi dolaşması ile sona erer.

56 Teşekkür ederim… Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com


"Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları