Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İBRAHİM LAZOL YÖNETİM MUHASEBESİ. -KONU BAŞLIKLARI KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR-MALİYETLER MALİYET AYIRMA YÖNTEMLERİ KAR PLANLAMASI TAM VE DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İBRAHİM LAZOL YÖNETİM MUHASEBESİ. -KONU BAŞLIKLARI KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR-MALİYETLER MALİYET AYIRMA YÖNTEMLERİ KAR PLANLAMASI TAM VE DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 İBRAHİM LAZOL YÖNETİM MUHASEBESİ

2 -KONU BAŞLIKLARI KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR-MALİYETLER MALİYET AYIRMA YÖNTEMLERİ KAR PLANLAMASI TAM VE DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMLERİ MALİYET-HACİM -KAR (BAŞABAŞ) ANALİZLERİ GÜVENLİK PAYI ve FAALİYET KALDIRACI

3 YÖNETİM KARARLARI  En Uygun Fiyatın Belirlemesi kararları  Sipariş Kabulü veya Reddi Kararları  Üretme veya Satınalma Kararları  En Uygun Mamul Karmasının Belirlenmesi Kararları  Teknoloji Seçim Kararları  Bir Mamulün Üretiminden Vazgeçilmesi Kararları  Makina Yenileme Kararları  Satma veya Daha İleri İşleme Kararları YÖNETİM ARACI OLARAK BÜTÇELER  Ana Bütçenin Hazırlanması  Sabit Bütçe, Değişken Bütçe ve Fark Analizi

4 1.Yönetim Muhasebesi: Muhasebe bilgilerini, yönetim kararlarını destekleyecek şekilde sunan muhasebe dalıdır. 2.Muhasebe bilgi kullanıcıları: (a) İşletme dışı kullanıcılar (finansal muhasebe). (b) İşletme içi kullanıcılar (yönetim muhasebesi). olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

5 BİLGİ KULLANICILARI

6 Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe İlişkisi Yönetim Muhasebesi Finansal Muhasebe AmaçYönetim Kararlarına Destek Finansal Durum Kullanıcıİç Kullanıcılarİç ve Dış Kullanıcılar ZamanGelecekGeçmiş KurallarFayda-MaliyetTDHP-TFRS DönemiDeğişkenDönemsel/Yıl

7 İlgili Olmalı: Muhasebe raporu onu kullanacak olanın ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. -Muhasebe bilgisini kim kullanacak? -Kullanıcının amacı nedir ve hangi bilgilere ihtiyaç duyar? Anlaşılır (Açık) Olmalı Bu, muhasebe raporunun konuyla ilgili bilgiye sahip kişilerce anlaşılabilmesini ifade eder. Güvenilir Olmalı Kullanıcı, kendisine sunulan muhasebe bilgisini kullanırken, yüksek güven duygusuna sahip olmalıdır. Faydalı Bilginin Özellikleri

8 Tam Olmalı Kullanıcı, muhasebe raporundan, amacı için tatmin edici bilgi edinebilmelidir. Tarafsız Olmalı Muhasebe raporları ilgili guruplar bakımından tarafsız sunulmalıdır. Zamanında Sunulmalı Muhasebe bilgileri, ilgili tarafların ihtiyaç duyduğu anda sunulmalıdır. Karşılaştırılabilir Olmalı Muhasebe bilgileri, başka işletme bilgileriyle ve işletmenin farklı dönemleriyle karşılaştırmalı sunulmalıdır.

9 FARKLI AÇILARDAN MALİYET (GİDER) SINIFLAMASI

10 MALİYETLERDE DEĞİŞKENLİK

11 BİRİM VE TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER

12 TOPLAM VE BİRİM DEĞİŞKEN MALİYETLER

13

14 TOPLAM VE BİRİM SABİT MALİYETLER

15

16

17 Geçerli Aralık: Sabit maliyetlerin sabit kaldığı faaliyet seviyesi aralığıdır.

18 YARI DEĞİŞKEN MALİYETLER

19 BASAMAK ŞEKLİNDEKİ MALİYETLER

20 GENEL KURAL: Birim değişken maliyetler faaliyet seviyesi değişimlerinde sabit kalırken, toplam değişken maliyetler faaliyet seviyesiyle aynı oranda değişir. GENEL KURAL: Birim sabit maliyetler faaliyet seviyesi değişimlerinde ters orantılı değişirken, toplam sabit maliyetler geçerli aralıkta sabit kalır. MALİYET DAVRANIŞ ÖZETİ

21 Birim Değişken Maliyet 10 L. Toplam Sabit Maliyetler 50 L. TOPLAM VE BİRİM MALİYETLER

22 Miktar Toplam Maliyet TOPLAM MALİYETLER

23 MALİYET AYIRMA YÖNTEMLERİ (Maliyet Fonksiyonu Oluşturma)

24 BAKIM BÖLÜMÜ GİDERLERİ ÖRNEK

25 Y(ay)= 7.500 + 6X Y(yıl)= 90.000 + 6X Y: Toplam maliyet; b: Faaliyet birimi başına değişken maliyet; x: Faaliyet miktarı EN YÜKSEK EN DÜŞÜK NOKTALAR YÖNTEMİ Toplam Maliyet Fonksiyonu: Y=a+bx 12.300 = a+6X800 a=12.300-4.800 a= 7.500 10.800 = a+6X550 a=10.800-3.300 a= 7.500 b= (12.300-10.800)/(800-550) = 6 L./DİS VEYA ÇÖZÜM

26 KARMA MALİYETLER - MUHASEBE YÖNTEMİ BAKIM MALİYETLERİ Dönem:Temmuz Faaliyet Seviyesi: 750 DİS GiderlerTutar Bakım Şefi Maaşı Saat ücretli İşçilikler Isıtma Giderleri Amortisman Giderleri Temizlik Giderleri 2.500.- 5. 5 00.- 1. 0 00.- 2. 5 00.- 5 00.- Toplam Aylık Maliyet 12.000.-

27 Temmuz ayı maliyetleri Faaliyet Seviyesi: 750 DİS Maliyet UnsurlarıTOPLAMSabitDeğişken Bakım Şefi Maaşı Saat ücretli İşçilikler Isıtma Giderleri Amortisman Giderleri Temizlik Giderleri 2.500.- 5.500.- 1.000.- 2.500.- 500.- 2.500.- 1.800.- 600.- 2.500.- 200.- 3.700.- 400.- 300.- Toplam Aylık Maliyet12.000.-7.600.-4.400.- b= 4.400/750=5,87 Y=7.600+5,87x KARMA MALİYETLER - MUHASEBE YÖNTEMİ

28 GRAFİK YÖNTEMİ

29 MALİYET AYRIMI-GRAFİK Örnek: Yukarıdaki örnekte sabit gider kısmının 7.600L. belirlendiğini ve grafikteki toplam gider doğrusuna en yakın noktanın EYLÜL ayına ait olduğunu kabul edelim. EYLÜL ayı toplam maliyetinden 7.600L. düşüldüğünde değişken gider tutarı olarak 4.000L. kalır. EYLÜL faaliyet seviyesi 650 DİS olduğundan faaliyet ölçü birimi başına değişken gider 6,15 (b=4.000/650) olarak hesaplanır. Buradan toplam gider denklemi (fonksiyonu): Y(ay)=7.600+6,15X Y(yıl) = 91.200+6,15X olarak belirlenir.

30 EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ

31

32 Enküçük Kareler Yöntemi x

33 VERİLER YÜKSEK-DÜŞÜK NOKTALAR YÖNTEMİNE GÖRE MALİYET FONKSİYONUNU OLUŞTURUNUZ.

34 EN YÜKSEK EN DÜŞÜK NOKTALAR YÖNTEMİ ÇÖZÜM

35 KAR PLANLAMASI

36 Kar Planlaması: Maliyet fonksiyonu belirlenmiş bir işletmede satış fiyatı da bilinir ise, çeşitli satış ve üretim seviyelerinde elde edilecek kar hesaplanabilir. Buna kar planlaması denir.

37 Örnek: Tek mamul üretip satan bir işletmede birim satış fiyatı 20 TL'dir. Maliyet fonksiyonu: Y= 40.000+10X Buna göre çeşitli satış seviyelerinde beklenen satış geliri:

38 Çeşitli üretim seviyelerinde maliyetler:

39 KAR PLANLAMASI SATIŞLAR – TOPLAM MALİYETLER=KAR


"İBRAHİM LAZOL YÖNETİM MUHASEBESİ. -KONU BAŞLIKLARI KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR-MALİYETLER MALİYET AYIRMA YÖNTEMLERİ KAR PLANLAMASI TAM VE DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları