Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI

2 1 Ana Sayfa

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9 1. Oruca başlama vakti anlamına gelir. 2. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte orucun yasaklarının başladığı vakittir. 3. Yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. 4. Ramazan ayında sabah ezanı bu vakitte okunmaya başlar. Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İmsak B) İftar C) Sahur D) İkram

11 10 10 Ana Sayfa

12 11 Ana Sayfa

13 12 Ana Sayfa

14 13 Ana Sayfa

15 3-40 140 Ana Sayfa

16 15 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufî yorumlardan değildir? A) Yesevîlik B) Mevlevîlik C) Caferîlik D) Bektaşîlik

17 16 Ana Sayfa Farklı yapılardaki insanların din ile ilgili yorum, düşünce ve görüşlerine ne ad verilir? a) Din anlayışı b) Ahlak anlayışı c) İnsan anlayışı d) Dünya görüşü

18 17 Ana Sayfa

19 18 Ana Sayfa

20 19 Ana Sayfa Kuran’dan sonra İslam’ın en önemli bilgi kaynağı nedir? a) Sünnetb) Dini kitaplar c) Âlimlerin görüşlerid) Dini hikâyeler

21 2020 Ana Sayfa

22 21 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biridir? a)Malikilik b) Şafilik c) Hanefilik d) Maturidilik

23 22 Ana Sayfa Hanefîlik mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? A)İmam Şafii B) İmam-ı Azam Ebu Hanife C) İmam Malik bin Enes D) İmam Ahmed bin Hanbel

24 23 Ana Sayfa Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş melek aşağıdakilerden hangisidir? A) Azrail B) Cebrail C) Mikail D) İsrafil

25 24 Ana Sayfa

26 25 Ana Sayfa Kadiriliğin kurucusu kimdir? A) Mevlana B) Ahmet Yesevi C) Muhammed b. İdris D) Abdülkadir Geylani

27 26 Ana Sayfa İslam dininin temel inanç esaslarından değildir? A) Allah’a iman B) Kaza ve kadere iman C) İbadet etmek D) Peygamberlere iman

28 27 Ana Sayfa İbadetler hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir? a) Tasavvuf b) Kelam c) Hadis d) Fıkıh

29 28 Ana Sayfa Hangi seçenekte İslamın temel kaynakları doğru verilmiştir? A) Kur’an-Sünnet B) Peygamber-Sünnet C) Kur’an-Mezhepler D) Sünnet-Fıkıh

30 29 Ana Sayfa Ahirette insanların bütün davranışları - - - - adı verilen adalet terazisinde değerlendirilecektir. Sonuçta iyilikleri fazla olanlar hemen, inançlı olup da kötülükleri fazla olanlar cezalarını çektikten sonra - - - - gideceklerdir.Kötülükleri fazla olanlar ile Allah’a ve - - - - gününe inanmayanlar ise - - - - gideceklerdir. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi kelimeler gelmelidir? A) mizan, cennete, ahiret, cehenneme B) cennete, mizan, ahiret, cehenneme C) kantara, cennete, ahiret, cehenneme D) kantara, cehenneme, ahiret, arafa

31 30 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorum ekollerinden biri değildir? A)HanbelîlikB) Şâfilik C) Eşarilik D) Hanefîlik

32


"0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu BİLGİ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları