Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com. a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com. a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz."— Sunum transkripti:

1 Articles (belirteçler)

2 a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz harfle başlayanların önünde a; sesli harfle başlayanların önünde an kullanılır.

3 An orange

4 A tomato

5 A pear

6 An astronaut

7 A bee

8 A tree

9 An apple

10 An atom

11 A student

12 A politician

13 A ve an kullanırken, okunuşunu dikkate alırız. Honest, hour kelimelerinde h okunmaz. University, unite, UFO gibi kelimelerin okunuşu «yu-» ile başlar.

14 An honest man

15 A university student

16 A ve an, eğer ismin önünde sıfat varsa, sıfatların önünde kullanılır.

17 An empty bus

18 A hardworking student

19 An interesting thick book

20 A or an? 1. METU is ---- university in Ankara. 2. I need ---- hour for this book. 3. He is ---- electrician, but his wife is ---- housewife bee is ---- insect. 5. The tulip is ---- interesting flower. a an a a

21 USE of A/AN

22 Belirli bir tanesini düşünmeden ‘(herhangi) bir’ anlamında kullanılır. I need a pencil. (Bir kaleme ihtiyacım var)

23 Varlıklardan genel olarak bahsederken kullanılabilir: An elephant has got a long trunk. (Bir fil uzun bir hortuma sahiptir)

24 Varlıkların ne olduğunu söylerken kullanılır. I’m an astronaut. (Ben bir astronotum)

25 Fiyat, hız veya sıklık belirten ifadelerde kullanılabilir. 4 liras a kilo (Bir kilosu 4 lira) three times a day (bir günde üç kere) 100 kilometres an hour (bir saatte 100 km)

26 Bazı ölçülerde one anlamında a/an kullanabiliriz. a / one hundred dollars a / one month

27 the The, genellikle hangisi olduğu belli olan, belirli bir varlıktan bahsederken kullanılabilir. tekil – çoğul, sayılır – sayılamaz tüm isimlerle kullanılabilir. the book, the students, the water

28 Daha önce bahsedilen bir varlıktan bahsederken the kullanırız. I have a dog and some birds at home. The dog is very nice, but the birds are noisy. (Evde bir köpek ve birkaç kuş var. Köpek çok hoş ama kuşlar gürültülü.)

29 Hangi varlıktan bahsettiğimiz belli olan durumlarda the kullanırız. You should water the flower. (Çiçeği sulamalısın)

30 Sadece bir tane olan varlıklardan bahsederken the kullanırız. the sun, the moon, the sky, the world, the weather, the Prime Minister

31 Only, last, same, first ifadeleriyle genellikle the kullanılır. Men are all the same all over the world. (Bütün erkekler dünyanın her tarafında aynı)

32 Belirli bir insan grubunu ifade eden isimlerden önce the kullanırız: the government, the police, the public, the army, the fire brigade, the management

33 Superlative ifadelerle (the best, the most modern) the kullanırız. He is the best. (O en iyi)

34 Bir hayvan, bir bitki veya bir çiçek türünü genel anlamda ifade etmek için the kullanılabilir: The whale is a mamalian animal.

35 Müzik aletleri ve bilimsel icatlardan genel anlamda bahsederken the kullanırız. I can play the guitar. The mobile phone is a great invention.

36 Genel bir anlam taşıyan cinema, theatre, coast, ground, jungle, weather, wind, rain, dark, library, sea gibi kelimeler için the kullanırız. The weather is nice today. We like going to the beach. I don’t go to the theatre very often.

37 Bazı sıfatlardan önce ( young, old, rich, poor, blind, unemployed, homeless, disabled ) genel bir anlam vermek için the kullanılır:

38 Pirates stole from the rich and didn’t give to the poor. (Korsanlar zenginlerden çalar ve fakirlere vermezdi)

39 –Sh, -ch, -ese ile biten milliyet isimleri tüm ülke halkını genel olarak belirtir:

40 The Turkish are very clever. (Turkish people are very clever) Diğer milliyet isimlerini –s ile çoğul yaparız. The getirmek isteğe bağlıdır. (The) Germans are very hardworking people.

41 Sanat yapıtları, dans isimleri, sanatçı grupları ile the kullanılır:

42 the Mona Lisa, the samba, the Beatles

43 Bu yer isimleriyle the kullanırız:

44 Okyanus ve denizler (the Atlantic, the Black Sea), ırmaklar (the Kızılırmak, the Nile), kanallar (the Panama Kanal), çöller (the Sahara), takım adalar (the Canaries, the Philippines), sıra dağlar (the Alps), bölgeler (the Arctic, the Black Sea region )

45 Sinema, müze, tiyatro, otel, gazete/dergi, gemi, organizasyonlar, galeriler, lokantalar, kulüp isimleriyle the kullanılabilir:

46 The Sunshine Cinema, The Plaza Hotel, the Gard Museum, the Guardian, the European Union, the Love Boat

47 West, east, south vb. ile belirtilen yer isimlerinde the kullanılır:

48 the west of Turkey the Middle East

49 Union, republic, states, kingdom ile yapılan yer isimlerinde the kullanılır: The United States The Republic of Turkey

50 Çoğul yer isimleriyle (ülke, ada grubu, sıradağ vb) the kullanılır the Netherlands, the Philippines, the Alps

51 Bir sıfat + noun ile yapılan yer isimlerinde the kullanılabilir. The High Street, the Arabian Gulf

52 Zero article ( no article) Çoğul sayılabilir isimlerden önce ve sayılamayanlardan önce genel anlamda bahsederken the kullanmayız:

53 Books are good friends for everyone. (Kitaplar herkes için iyi bir arkadaştır) Do you believe in love? (Aşka inanır mısın?)

54 Belirli olduğu zaman the gelir: The love between Leyla and Mecnun is famous. Did you see the books in the bag?

55 Özel isim ve ünvanlarla the kullanılmaz. Ömer Seyfettin, Mohammed Ali

56 Bu yer isimleriyle genel olarak the kullanılmaz:

57 Kıtalar (Asia, Africa); ülkeler, eyaletler ( England, Turkey, California); şehirler, kasabalar, köyler (Denizli, London); tek adalar (Long Island, Rodos); göller (Lake Van); tek dağlar (Mount Everest); meydanlar (Times Square); parklar (Hyde Park).

58 Western, eastern vb. ile bir yer ismini belirtirsek the kullanmayız. Western Turkey.

59 Cadde isimlerinin çoğunda kullanılmaz. Oxford Street, Yellow Road. Bazısında kullanılır: The High street. Ülke isimlerinin çok azında the kullanılır. the Sudan, the Yemen

60 School, university, college, hospital, prison, bed, work, home, television gibi kelimeleri asıl amaçları için kullanırken, a/an veya the kullanmayız.

61 I’m going to bed. Good night. The injured people are in hospital. How do you go to school?

62 Fakat bina olarak, eşya olarak başka amaçlarla konuşurken, a/an veya the kullanılabilir: Oh no! The bed is broken. Who broke it? The minister visited the hospital.

63 By bus, by car, by air ile the/a kullanmayız. I go to school by bus. By yerine in / on kullanırsak the gelir. I go to school on the bus.

64 Breakfast, lunch, dinner için a/an veya the kullanmayız. I have breakfast every morning. Belirli birini vurgulamak için kullanılabilir. Oh! It is a great breakfast!

65 Gün ve ay isimleriyle article kullanılmaz; fakat mevsimlerle the kullanmak isteğe bağlıdır. It is September. I like (the) spring.

66 Özel isimlerden önce gelen ünvanlarla the kullanılmaz President Obama

67 Dil ve oyun isimlerinden önce the gelmez. I am studying Chinese. I like football and volleyball. Dillerle language kelimesi kullanırsak the gelir: the Chinese language.

68 İnsan ismiyle yapılan otel, lokanta isminden önce the gelmez: Hasan’s restaurant


"Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com. a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları