Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com. a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com. a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz."— Sunum transkripti:

1 Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com

2 a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz harfle başlayanların önünde a; sesli harfle başlayanların önünde an kullanılır. www.ingilizcebankasi.com

3 An orange www.ingilizcebankasi.com

4 A tomato www.ingilizcebankasi.com

5 A pear www.ingilizcebankasi.com

6 An astronaut www.ingilizcebankasi.com

7 A bee www.ingilizcebankasi.com

8 A tree www.ingilizcebankasi.com

9 An apple www.ingilizcebankasi.com

10 An atom www.ingilizcebankasi.com

11 A student www.ingilizcebankasi.com

12 A politician www.ingilizcebankasi.com

13 A ve an kullanırken, okunuşunu dikkate alırız. Honest, hour kelimelerinde h okunmaz. University, unite, UFO gibi kelimelerin okunuşu «yu-» ile başlar. www.ingilizcebankasi.com

14 An honest man www.ingilizcebankasi.com

15 A university student www.ingilizcebankasi.com

16 A ve an, eğer ismin önünde sıfat varsa, sıfatların önünde kullanılır. www.ingilizcebankasi.com

17 An empty bus www.ingilizcebankasi.com

18 A hardworking student www.ingilizcebankasi.com

19 An interesting thick book www.ingilizcebankasi.com

20 A or an? 1. METU is ---- university in Ankara. 2. I need ---- hour for this book. 3. He is ---- electrician, but his wife is ---- housewife. 4. ---- bee is ---- insect. 5. The tulip is ---- interesting flower. a an a a www.ingilizcebankasi.com

21 USE of A/AN www.ingilizcebankasi.com

22 Belirli bir tanesini düşünmeden ‘(herhangi) bir’ anlamında kullanılır. I need a pencil. (Bir kaleme ihtiyacım var) www.ingilizcebankasi.com

23 Varlıklardan genel olarak bahsederken kullanılabilir: An elephant has got a long trunk. (Bir fil uzun bir hortuma sahiptir) www.ingilizcebankasi.com

24 Varlıkların ne olduğunu söylerken kullanılır. I’m an astronaut. (Ben bir astronotum) www.ingilizcebankasi.com

25 Fiyat, hız veya sıklık belirten ifadelerde kullanılabilir. 4 liras a kilo (Bir kilosu 4 lira) three times a day (bir günde üç kere) 100 kilometres an hour (bir saatte 100 km) www.ingilizcebankasi.com

26 Bazı ölçülerde one anlamında a/an kullanabiliriz. a / one hundred dollars a / one month www.ingilizcebankasi.com

27 the The, genellikle hangisi olduğu belli olan, belirli bir varlıktan bahsederken kullanılabilir. tekil – çoğul, sayılır – sayılamaz tüm isimlerle kullanılabilir. the book, the students, the water www.ingilizcebankasi.com

28 Daha önce bahsedilen bir varlıktan bahsederken the kullanırız. I have a dog and some birds at home. The dog is very nice, but the birds are noisy. (Evde bir köpek ve birkaç kuş var. Köpek çok hoş ama kuşlar gürültülü.) www.ingilizcebankasi.com

29 Hangi varlıktan bahsettiğimiz belli olan durumlarda the kullanırız. You should water the flower. (Çiçeği sulamalısın) www.ingilizcebankasi.com

30 Sadece bir tane olan varlıklardan bahsederken the kullanırız. the sun, the moon, the sky, the world, the weather, the Prime Minister www.ingilizcebankasi.com

31 Only, last, same, first ifadeleriyle genellikle the kullanılır. Men are all the same all over the world. (Bütün erkekler dünyanın her tarafında aynı) www.ingilizcebankasi.com

32 Belirli bir insan grubunu ifade eden isimlerden önce the kullanırız: the government, the police, the public, the army, the fire brigade, the management www.ingilizcebankasi.com

33 Superlative ifadelerle (the best, the most modern) the kullanırız. He is the best. (O en iyi) www.ingilizcebankasi.com

34 Bir hayvan, bir bitki veya bir çiçek türünü genel anlamda ifade etmek için the kullanılabilir: The whale is a mamalian animal. www.ingilizcebankasi.com

35 Müzik aletleri ve bilimsel icatlardan genel anlamda bahsederken the kullanırız. I can play the guitar. The mobile phone is a great invention. www.ingilizcebankasi.com

36 Genel bir anlam taşıyan cinema, theatre, coast, ground, jungle, weather, wind, rain, dark, library, sea gibi kelimeler için the kullanırız. The weather is nice today. We like going to the beach. I don’t go to the theatre very often. www.ingilizcebankasi.com

37 Bazı sıfatlardan önce ( young, old, rich, poor, blind, unemployed, homeless, disabled ) genel bir anlam vermek için the kullanılır: www.ingilizcebankasi.com

38 Pirates stole from the rich and didn’t give to the poor. (Korsanlar zenginlerden çalar ve fakirlere vermezdi) www.ingilizcebankasi.com

39 –Sh, -ch, -ese ile biten milliyet isimleri tüm ülke halkını genel olarak belirtir: www.ingilizcebankasi.com

40 The Turkish are very clever. (Turkish people are very clever) Diğer milliyet isimlerini –s ile çoğul yaparız. The getirmek isteğe bağlıdır. (The) Germans are very hardworking people. www.ingilizcebankasi.com

41 Sanat yapıtları, dans isimleri, sanatçı grupları ile the kullanılır: www.ingilizcebankasi.com

42 the Mona Lisa, the samba, the Beatles www.ingilizcebankasi.com

43 Bu yer isimleriyle the kullanırız: www.ingilizcebankasi.com

44 Okyanus ve denizler (the Atlantic, the Black Sea), ırmaklar (the Kızılırmak, the Nile), kanallar (the Panama Kanal), çöller (the Sahara), takım adalar (the Canaries, the Philippines), sıra dağlar (the Alps), bölgeler (the Arctic, the Black Sea region ) www.ingilizcebankasi.com

45 Sinema, müze, tiyatro, otel, gazete/dergi, gemi, organizasyonlar, galeriler, lokantalar, kulüp isimleriyle the kullanılabilir: www.ingilizcebankasi.com

46 The Sunshine Cinema, The Plaza Hotel, the Gard Museum, the Guardian, the European Union, the Love Boat www.ingilizcebankasi.com

47 West, east, south vb. ile belirtilen yer isimlerinde the kullanılır: www.ingilizcebankasi.com

48 the west of Turkey the Middle East www.ingilizcebankasi.com

49 Union, republic, states, kingdom ile yapılan yer isimlerinde the kullanılır: The United States The Republic of Turkey www.ingilizcebankasi.com

50 Çoğul yer isimleriyle (ülke, ada grubu, sıradağ vb) the kullanılır the Netherlands, the Philippines, the Alps www.ingilizcebankasi.com

51 Bir sıfat + noun ile yapılan yer isimlerinde the kullanılabilir. The High Street, the Arabian Gulf www.ingilizcebankasi.com

52 Zero article ( no article) Çoğul sayılabilir isimlerden önce ve sayılamayanlardan önce genel anlamda bahsederken the kullanmayız: www.ingilizcebankasi.com

53 Books are good friends for everyone. (Kitaplar herkes için iyi bir arkadaştır) Do you believe in love? (Aşka inanır mısın?) www.ingilizcebankasi.com

54 Belirli olduğu zaman the gelir: The love between Leyla and Mecnun is famous. Did you see the books in the bag? www.ingilizcebankasi.com

55 Özel isim ve ünvanlarla the kullanılmaz. Ömer Seyfettin, Mohammed Ali www.ingilizcebankasi.com

56 Bu yer isimleriyle genel olarak the kullanılmaz: www.ingilizcebankasi.com

57 Kıtalar (Asia, Africa); ülkeler, eyaletler ( England, Turkey, California); şehirler, kasabalar, köyler (Denizli, London); tek adalar (Long Island, Rodos); göller (Lake Van); tek dağlar (Mount Everest); meydanlar (Times Square); parklar (Hyde Park). www.ingilizcebankasi.com

58 Western, eastern vb. ile bir yer ismini belirtirsek the kullanmayız. Western Turkey. www.ingilizcebankasi.com

59 Cadde isimlerinin çoğunda kullanılmaz. Oxford Street, Yellow Road. Bazısında kullanılır: The High street. Ülke isimlerinin çok azında the kullanılır. the Sudan, the Yemen www.ingilizcebankasi.com

60 School, university, college, hospital, prison, bed, work, home, television gibi kelimeleri asıl amaçları için kullanırken, a/an veya the kullanmayız. www.ingilizcebankasi.com

61 I’m going to bed. Good night. The injured people are in hospital. How do you go to school? www.ingilizcebankasi.com

62 Fakat bina olarak, eşya olarak başka amaçlarla konuşurken, a/an veya the kullanılabilir: Oh no! The bed is broken. Who broke it? The minister visited the hospital. www.ingilizcebankasi.com

63 By bus, by car, by air ile the/a kullanmayız. I go to school by bus. By yerine in / on kullanırsak the gelir. I go to school on the bus. www.ingilizcebankasi.com

64 Breakfast, lunch, dinner için a/an veya the kullanmayız. I have breakfast every morning. Belirli birini vurgulamak için kullanılabilir. Oh! It is a great breakfast! www.ingilizcebankasi.com

65 Gün ve ay isimleriyle article kullanılmaz; fakat mevsimlerle the kullanmak isteğe bağlıdır. It is September. I like (the) spring. www.ingilizcebankasi.com

66 Özel isimlerden önce gelen ünvanlarla the kullanılmaz President Obama www.ingilizcebankasi.com

67 Dil ve oyun isimlerinden önce the gelmez. I am studying Chinese. I like football and volleyball. Dillerle language kelimesi kullanırsak the gelir: the Chinese language. www.ingilizcebankasi.com

68 İnsan ismiyle yapılan otel, lokanta isminden önce the gelmez: Hasan’s restaurant www.ingilizcebankasi.com


"Articles (belirteçler) www.ingilizcebankasi.com. a/an A/an sayılabilen tek bir isimden önce, «bir / herhangi bir» anlamında kullanılabilir. Okunuşu sessiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları