Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

05 Kasım 2010, Muş BOLOGNA SÜRECİ ve MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "05 Kasım 2010, Muş BOLOGNA SÜRECİ ve MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ."— Sunum transkripti:

1 05 Kasım 2010, Muş BOLOGNA SÜRECİ ve MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

2 BOLOGNA SÜRECİ ANA FAALİYET ALANLARI 1.Diploma ve Derecelerin Tanınması 2. Kalite Güvencesi 3. Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 4. Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut

3 2009-2010 Akademik yılı itibariyle Uluslararası İlişkiler Birimi kurulmuş ve Üniversite çapında gerekli yapılanma tamamlanmış, UİB sayfası hazırlanmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, üniversitede yürütülen programların tümüne ilişkin web ortamında gerekli düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Web sayfaları düzenlenirken AKTS Bilgi Paketi Formatı göz önüne alınmıştır. Bu çalışma, var olan tüm derslerin isim ve içerik bakımından yeniden elden geçirilmesi ve programların intibaklarının yapılması ile paralel yürütülmüştür. BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA MŞÜ’DE NELER YAPILDI?

4 AKTS SİSTEMİ 2009-2010 akademik yılından itibaren, AKTS kredilendirme sistemi, Bologna sürecinin bir parçası olarak üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanmaya başlanmıştır. AKTS’ye geçişte hazırlık olması için derslerin iş yükleri, öncelikle dersin sorumluları tarafından belirlenmiştir. Derslerin AKTS kredilendirme sistemi, hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. Diploma ve derecelerin tanınması için çalışmalar başlamıştır.

5 AKTS SİSTEMİ Üniversite ortak dersleri Rektörlük, fakülte ortak dersleri Dekanlık ve programa özgü dersler ilgili bölüm başkanlıkları tarafından 2009-2010 öğretim yılı başında, bir dönem için 30, yıllık 60 AKTS olacak şekilde düzenlenmiştir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında yeni açılan bölümler ile ilgili AKTS çalışması başlatılmıştır. AKTS kredilendirme sistemi, Muş Alparslan Üniversitesi ön lisans ve lisans seviyelerinde uygulanmaktadır.

6 MŞÜ’DE ECTS KREDİLENDİRME ÖRNEĞİ

7 MŞÜ’DE AKTS KREDİLENDİRME ÖRNEĞİ

8 DEĞİŞİM PROGRAMLARI Muş Alparslan Üniversitesi, 2009-2010 akademik yılından itibaren Erasmus Değişim Programları sürecine katılmış olup, üniversitenin Uluslararasılaşma politikası açısından bu süreci önemli bir araç olarak görmektedir. AKTS kredilendirme sistemi ile öğrencilerimiz dönem ve kredi kaybına uğramamakta ve karşı kurumdan almış oldukları tüm derslerin tanınırlığı sağlanmaktadır. Değişim programına katılan öğrencilerimizin memnuniyetleri, tüm öğrencilerimizin bu konudaki motivasyonlarını artırmaktadır.

9 MŞÜ ERASMUS HAREKETLİLİĞİ (2009-2010) Ülke Giden Öğrenci Personel Eğitimi Hareketliliği Öğretim Elemanı Değişimi Fakülte/MYO- Bölüm Almanya222 Fen Bilgisi Öğretmenliği İspanya312 Okulöncesi Öğretmenliği Litvanya222 Elektrik Teknolojisi Bulgaristan512 Bankacılık-İşletme Avusturya--1 Erasmus Ofisi TOPLAM126927

10 DEĞİŞİM PROGRAMLARI Yapılan değişim faaliyetleri, Üniversitenin “uluslararası projelerin artırılması” hedefine ulaşmada en önemli kaynaklarından biridir. Öğrenci değişiminin yanı sıra en önemli değişim faaliyeti, öğretim elemanı ve personel eğitimi hareketliliğidir. Kurulan akademik ilişkilerin ortak proje ve yayınlara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

11 KALİTE GÜVENCESİ ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) 2009 yılında oluşturulmuştur. ADEK ile stratejik plan, alt grupların çalışması, eğitim ve veri toplama/değerlendirme çalışmaları ile Bologna Süreci’nin yayılımına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

12 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİNDE BOLOGNA SÜRECİ YÖNETİMİ Üniversitemizde BEK (Bologna Eşgüdüm Kurulu) 2009 yılında oluşturulmuştur. Kitle eğitimine katkıda bulunmak için, MŞÜ-SEM (Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) 2009 yılında kurulmuştur.

13 Bologna Süreci Kapsamında Örgün Öğretim Sisteminin Yapılandırılması

14 HEDEFLER 1. Bologna Süreci kapsamında şeffaflığı, tanınırlığı ve hareketliliği esas alan öğrenci iş yüküne dayalı (öğrenci merkezli) bir eğitim sistemi, 2. Çağdaş, teknoloji odaklı, etkileşimli ve esnek eğitim, 3. Bölgenin ve Ülkenin istihdam sorunlarına, öğrencilerin ve mezunların ilgi ve beklentilerine cevap veren eğitim, 4. Yaşam Boyu Öğrenme felsefesiyle her yaştan öğrenenin eğitim talebini yurt içinde ve yurt dışında karşılayan bir eğitim sistemi oluşturmak.

15 EYLEM PLANI-AKADEMİK DEĞİŞİM (BOLOGNA SÜRECİNE UYUM) Ulusal Yeterlikler Çerçevesi kapsamında alan yeterliliklerinin belirlenmesi, Program çıktılarının oluşturulması, Öğrenci merkezli eğitim kapsamında öğrenme çıktılarının oluşturulması, Öğrenci iş yükü esaslı kredi sistemi (AKTS), Ölçme-değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, - Çoktan seçmeli testler - e-Portfolyo uygulamaları - Online sınavlar - Ödevler - Sunumlar - Projeler - Araştırmalar - Klasik sınavlar Dış Kalite Çalışmaları Başlatılmıştır. İç Kalite Çalışmaları Devam Etmektedir.

16 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ’NİN BOLOGNA SÜRECİ’NE BAKIŞI Üniversitemiz Bologna Sürecini Küresel Rekabette,Uluslararasılaşma ve Yenilikçilik için önemli bir araç olarak kabul etmektedir

17 Teşekkürler.. www.alparslan.edu.tr


"05 Kasım 2010, Muş BOLOGNA SÜRECİ ve MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları