Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ
Oyunun Tanımı Oyunla İlgili Görüşler Oyunun Özellikleri Oyunu Etkileyen Etmenler Oyunun Önemi

2 Oyun; Fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal, ve dil gelişimini desteklemek amacıyla; Gerçek yaşamdan farklı bir ortamda yapılan, Sonunda maddi bir çıkar sağlamayan, Kendine özgü belli kurallara sahip, Sınırlandırılmış yer ve zaman içinde süren, Gönüllü katılım yoluyla toplumsal grup oluşturan, Katılanları tümüyle etkisi altında tutan eğlenceli bir etkinliktir.

3 Jean Piaget (1971) ise oyunun çocuğun yaşamında en önemli iş olduğunu ifade etmiştir.
Casey (2005) ise oyun sırasında çocuklar reddedilme ve eleştirme korkusu olmaksızın özgürce kendilerini ifade edebildiklerini söylemiştir.

4 Tarihte Oyun ile İlgili Görüşler
Çocuk oyunlarının eski ritüel, inanç, büyü kalıntılarını incelemek bakımından en iyi kaynak olduğunu ilk defa Lady Alice B. Gomme ortaya koymuştur. ‘’Çocuklar, büyüklere öykündükleri için onlardan gördüklerini yüzyıllar boyunca tutucu, yaratıcı, saklayıcı güçleri ile günümüze getirmişlerdir.’’

5 Tarihsel gelişim aşamalarında oyunun çocuk eğitimindeki önemini belirterek, eğitim ortamlarına aktarılmasını vurgulayan pek çok eğitimci ve araştırmacı olmuştur. Bunların en önemlileri şunlardır: Plato (M.Ö ): Çocuğun bedensel ve ruhsal olarak eğitilmesini önerdiğinden, kendi eğitim kademelerine göre 3-7 yaş arasını çocuğun oyun ve masal evresine geçiş olarak belirtir.

6 2. Aristotales: Çocuğun 5 yaşına kadar oyun ve diğer etkinlikler (masal, hikaye, taklidi oyunlar vb.) ile meşgul edilmesi gerektiğini vurgular. 3. Çiçero (M.Ö ): Eğitimin daha çocukluk devresinde başlamasını ve çocukların iyiye yöneltme oyunları oynamasını tavsiye eder.

7 4. Eflatun (M.Ö ): Çocukların eğitimi için anne ve babaların eğitilmesi gerektiğini belirtir. Çocuğun eğitiminde beden eğitimi ile ruh eğitiminin beraber yapılmasını önermiş ve çocuğun oyunla büyütülmesi gerektiğini savunmuştur. 5. Ebu Hamit Gazali ( ): Gazali’ye göre oyun çocuğu dinlendirir, belleğini yeniler ve öğrenme kapasitesini arttırır.

8 7. Pestalozzi ( ): Çocuğun içinde onu harekete yönelten bir gücün varolduğunu, bu itici güçle çocuğun yerinde duramadığını ve durmadan kıpırdadığını belirtir. Çocuğun bu hareket ve oyunlarının eklem alıştırmaları olduğunu ifade ederek, bu sistemde kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene basamaklama ilkesi geliştirmiştir. 6. Montaign ( ): Yüzyıllardır oyunu çocuğun eğlenmesi ve oyalanmasına yarayan amaçsız bir uğraş olarak gören ve çocuğu eğitirken onu oyundan uzak tutarak eğitme düşüncesine sahip kişilere karşı çıkmış ve ‘’çocukların oyunu oyun değil, onların en gerçek uğraşısıdır’’ demiştir.

9 8. W. Fröbel ( ): Yeni çağda çocuk eğitiminde oyundan yararlanma düşüncesi ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Yetişkinler için iş, çocuklar için ise oyun önemlidir. Bu nedenle, oyun Fröbel’in eğitim anlayışının temelini oluşturur ve çocuğun en içten, en gerçek davranış ve kendini anlatma biçimi olarak kabul edilir.

10 Bu felsefeden hareketle, Fröbel bir çocuk bahçesi (kindergarten - 1837) açmıştır.
Çocukları burada hayat, hareket ve neşe içinde çalıştırmıştır. Fröbel’in çocuk bahçelerindeki etkinlikler çocukları meşgul etmekten çok, onları yaratıcılığa götüren eğitsel bir nitelik taşımaktaydı.

11 9. M. Montessori ( ): Eğitimin doğumdan itibaren başladığını, yaşamın ilk yıllarının bedensel, zihinsel ve kişilik gelişimi yönünden çok önemli olduğunu belirtmektedir. M. Montessori çocukların eğitimi için kurduğu okulda bir ‘’çocuk evi’’ (1906) kurmuştur.

12 Montessori’nin geliştirdiği sistem küçük çocukların duyu organlarının kaslarının gelişmesine çok elverişli bir nitelik taşımaktadır. Bu sistemde ön plana çıkanlar; 10 𝑚 3 ’ten 1 𝑐𝑚 3 ’e kadar çeşitli büyüklükte ve renkli küpler Göz yardımı ile şekilleri algılamaya yönelik göz alıştırmaları Sesin nereden geldiğini algılamaya yarayan kutular Kas eğitimi için yürüme, koşma, giyinme, soyunma, ayakkabı bağlama vb. Çizgiler üzerinde iple atlayarak yürüme Hiçbir yere dokunmadan merdivenleri çıkma çalışması Tüylü şeyleri birbirine bağlama ve çözme alıştırmaları Beden temizliği, oda düzeltme, sofraya yardım etme alıştırmaları.

13 Oyunun Özellikleri Oyun kendiliğinden ortaya çıkar, mutluluk ve rahatlık oyuna eşlik eder. Oyun duyu organlarında, sinir ve kaslarda, zihinsel düzeyde oluşur ve bu 3 düzey birlikte işler. Oyunda deneyimler tekrarlanır, çevreyi taklit görülür, yeni şeyler keşfedilir.

14 Oyun zamanı ve mekanı kendi sınırlar.
Oyun çocuğun iç dünyasını dıştaki sosyal dünya ile birleştirmesine yardım eder. Oyun düzenli gelişim aşamaları gösterir.

15 Her oyun gerçektir Her oyunda kendini ifade etme ve ileti verme söz konusudur. Her oyunda algılama süreçleri vardır. İnsanlar görür, duyar ve hissederler. Oyunlarda birden çok içerik bulunabilir.

16 Çocuğun Oyununu Etkileyen Etmenler
Kültür: Belirli bir kültürde yaşayan çocuklar, çoğu oyunu bir önceki kuşaktan taklit yoluyla öğrenmektedirler. Oyunda kültür faktörü egemendir. Örneğin yapılan bir araştırmada, grup oyunlarını Amerikalı çocukların Japon çocuklardan daha çok sevdikleri ortaya çıkmıştır.

17 2. Yaş: Oyun; dil, zihin, sosyal ve motor gelişimin özelliklerinin yansıtıldığı bir aktivitedir. Dolayısı ile oyun, çocuğun yaşına paralel bir değişim ve gelişim göstermektedir. Çeşitli kültürlerde yaşayan çocuklar üzerinde odaklaşan çalışmalarda daha büyük çocukların kendilerinden küçük olanlara göre daha rekabetçi ve yarışmacı oldukları ortaya çıkmıştır.

18 3. Cinsiyet: Kız ve erkek çocuklar aynı gelişimsel oyun aşamalarından geçmektedirler. Tek fark, cinsiyetlerine özgü olan oyun tipini daha fazla tercih etmeleridir. Örneğin, kız çocukların daha çok sembolik oyunu; erkek çocukların ise daha çok yapı-inşa oyunlarını tercih etmektedirler.

19 4. Sosyo-Ekonomik Düzey: Oyun iyi organize edilmiş, zengin uyarıcılı çevresel koşullarda normal gelişimini gösterebilir. Aksi takdirde, çocuğun gelişimine ket vurulmuş olur.

20 5. İklim: Oyun türünün seçiminde mevsim ve iklim koşullarının etkisi de büyüktür. Hareketli oyun ve sporu içeren oyun türleri serin mevsimlerde, daha az enerji gerektiren spor ve oyun türlerinin ise sıcak mevsimlerde daha çok sevildiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

21 6. Gelişim Düzeyi: Özel gereksinimli çocuklar diğer yaşıtları gibi oyun oynayabilirler. Onlar için de aynı gelişim aşamaları geçerlidir. Ancak gelişim düzeyleri yaşıtlarından daha geride olduğu için oyun gelişimi de aynı aşamalarla ancak daha yavaş gerçekleşmektedir.

22 Oyun Niçin Önemlidir? Çocuklar oyunlar ya da oyun içindeki hareketler aracılığıyla; Gerçek yaşamı denerler ve bütün hareket eden şeylere de yaşam kazandırırlar. Kendilerini keşfederler. Fiziksel ve sosyal çevrelerini keşfederler.

23 Neden-sonuç ilişkisini keşfederler.
Örneğin ‘’Eğer daha fazla blok ilave edersem yaptığım kule yıkılabilir’’ gibi ya da yap-boz oyununda doğru olanı bulmadan önce pek çok farklı şekli yerine koyarak denemesi ve bulması gibi…

24 Sınırlı ve günlük yaşamdan kurtularak hareket özgürlüğü kazanırlar.
Yaşamdan zevk alırlar.

25 Karar verme, kurallara uyma, başkalarına karşı saygılı ve dürüst olma davranışlarını kazanırlar.
Örneğin ‘’Şimdi bu puzzle’ları ben kullanıyorum, bitirdiğim zaman sana vereceğim’’ gibi.

26 Grup içinde davranışlarını denetleyerek başkalarıyla işbirliği içinde olma özelliklerini geliştirirler. Örneğin oyun kartları ile oynarken değiş tokuş yapma ya da aşağıdaki konuşma örneklerinde olduğu gibi sosyal davranışlar kazanırlar. İstediğim legoyu sen aldın, onun gibi olan diğerini bulmamda bana yardım eder misin? Yap-bozu takmayı bitirdiğin zaman onları aldığın yere kaldırır mısın? Benim yaptığım kule seninkinden daha yüksek ya da benim küplerim senden daha çok

27 Gelecek hafta; Oyunun Farklı Gelişim Alanlarına Sağladığı Yararları Erken Çocukluk Döneminde Oyun Gelişimi


"ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları