Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahlak gelişimi Barış Uzun b Burak Aktaş b

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahlak gelişimi Barış Uzun b Burak Aktaş b"— Sunum transkripti:

1 Ahlak gelişimi Barış Uzun b141000024 Burak Aktaş b131900353
Kübra Fazlıoğlu b Muharrem Demirci b

2 AHLAK- AHLAK GELIŞIMI? Ahlak, bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler ve değerler bütünüdür. Doğru ile yanlışı ayırt edebilmesinde yardımcı olan ilkeler ve değerler sistemini oluşturma sürecidir.

3 Aynı zaman da ahlak bireyin ve toplumun yaşamını düzenleyen kurallar bütünüdür. Bireyin ve toplumun yaşamını düzenleyen bu kurallar bütününün iki temel ayırt edici özelliği mevcuttur. 1.Bu kurallar toplum tarafından kendiliğinden oluşur 2.Herhangi bir ahlak kuralını birey ihlal ettiği zaman (örneğin, yalan söylemek, dedikodu yapmak, yaşlılara iyi davranmamak vb.) bunun yaptırımı vardır yani anlayacağınız bu kuralların kınama öldürmeye kadar giden yaptırım gücü vardır. Yaptırımı uygulayan da toplumun ta kendisidir.

4 Bireyin ahlakı nasıl edindiğini açıklayan yaklaşımlar
Davranışçılık Ödül-ceza-alışkanlık bağlantısı ile açıklar. Çocuk doğru yaparsa ödül, yanlış yaparsa ceza alır. böylece doğruyu yapmak alışkanlık haline gelir. Sosyal öğrenme Birey çevresindeki kişileri model alma ve taklit yoluyla ahlak kurallarını öğrenir.

5 Psikanaliz Bu yaklaşıma göre ahlak kurallarını içselleştiriyoruz
Psikanaliz Bu yaklaşıma göre ahlak kurallarını içselleştiriyoruz. Yani kişiliğimizin bir parçası oluyor. Daha derli toplu belirtmek gerekirse ahlak kuralları süper ego olarak içselleştiriliyor. Anlayacağınız otorite bireyin içerisindedir. Bu üç yaklaşımın ortak özelliği ahlaki davranışı açıklamalarıdır.

6 PIAGET’iN AHLAK GELIŞIM KURAMI
Piaget, çocukların ahlak gelişimlerini anlamada, kuralları nasıl yorumladıklarını öğrenmenin önemli olduğunu düşünmüştür. Çocukların ahlak gelişim özelliklerini onların oyunlarını gözleyerek açıklamaya çalışmıştır. Çocukların bilişsel gelişimi ile ahlaki yargıları arasında ilişki olduğuna inanmaktadır.

7 PIAGET’NIN AHLAK GELIŞIM KURAMI
1. Dışsal Kurallara Bağlılık Dönemi(6-12 yaş): Çocuk kuralların değişmezliğine inanmaktadır, kurallara uymayanların otomatik olarak cezalandırılması gerektiğini düşünmektedir. Bu dönemde çocuğa ebeveyni ve diğer yetişkinler tarafından ne yapması ve ne yapmaması gerektiği söylenir. Yargı, sadece sınırlı olarak gözlenen gerçeklere dayalıdır ve kural ihlalinde ceza, otomatik olarak verilmelidir. Davranışın gerisindeki nedenler dikkate alınmaz.

8 PIAGET’IN AHLAK GELIsıM KURAMI
2. Ahlaki Özerklik Dönemi: Çocuğun sosyal dünyası giderek artan akran gruplarıyla genişlemiştir. Bu durum kurallar hakkındaki fikirlerinin değişmesine etki etmektedir. Kuralların insanlar tarafından oluşturulduğu ve gerektiğinde değiştirilebileceği bilincine ulaşır.

9 Ceza, kurallar ihlal edildiğinde otomatik olarak verilmez, ihlal edilme nedenleri de önemlidir.
Kuralları ihlal edenlerin niyetleri ve içinde bulundukları durumlar da dikkate alınır.

10 KOHLBERG’IN AHLAK GELIŞIM KURAMI
Kohlberg, Piaget’in ahlak gelişim kuramını yeniden incelemiş ve anlamlandırmıştır. Çocuk ve yetişkinlerin belirli durumlarda davranışlarını yöneten kuralları nasıl yorumladıklarını incelemiştir. Araştırmasını çocuklara ahlaki ikilemler vererek ve onlara bu durumlarda nasıl tepkide bulunacaklarını sorarak yapmıştır.

11 KOHLBERG’IN AHLAK GELIŞIM KURAMI
Kohlberg’in Araştırmasında Kullandığı İkileme Örnek: Avrupa’da bir kadın, hasta ve ölmek üzeredir. Son zamanlarda hayatını kurtarabilecek ilaç, aynı kasabada oturan bir eczacı tarafından bulunmuştur. Eczacı, ilaç için 2000 dolar istemektedir. Bu fiyat, ilacın maliyetinin on katıdır. Hasta kadının kocası Heinz, borç para alabileceği herkese gider. Fakat topladığı paralar, ilaç fiyatının yarısı kadardır. Heinz, eczacıya karısının ölmek üzere olduğunu söyleyerek ya ilacı biraz ucuza satmasını ya da daha sonra ödemesine izin vermesini ister. Ancak eczacı kabul etmez. Heinz çaresiz bir durumdadır. Eczanenin camını kırarak karısı için ilacı çalar. Bu durumda hasta kadının kocası ne yapmalıydı? Niçin?

12 3.gelenek sonrası dönem 2.Geleneksel dönem 1.Gelenek öncesi dönem
KOHLBERG’IN AHLAK GELIŞIMINDE DÜZEYLER 3.gelenek sonrası dönem 2.Geleneksel dönem 1.Gelenek öncesi dönem

13 KOHLBERG’IN AHLAK GELIŞIMINDE ALTI AŞAMA
1.Gelenek Öncesi Dönem Geleneksel Dönem Ceza ve İtaat Eğilimi • Kişilerarası Uyum Eğilimi • Araçsal İlişkiler Eğilimi • Kanun ve Düzen Eğilimi 3. Gelenek Sonrası Dönem • Sosyal Sözleşme Eğilimi • Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi

14 2.Aşama:Araçsal İlişkiler Eğilimi
1. GELENEK ÖNCESI DÖNEM 1. Aşama: Ceza ve İtaat Eğilimi Olayların dış görünüşüne ve meydana gelen zararın büyüklüğüne bakarak karar verirler. Kurallara cezalandırılmamak için boyun eğilir, kuralların doğruluğuna inanıldığı için değil. 2.Aşama:Araçsal İlişkiler Eğilimi Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması önemlidir. Diğer insanların da ihtiyaçlarının farkındadırlar ancak birinci planda kendileri vardır.

15 2. GELENEKSEL DÖNEM 3.Aşama:Kişilerarası Uyum Eğilimi
Birey dış dünyaya ve kendi dışındaki olaylara kendi dışındaki bir bakış açısından yaklaşmaya başlar. Akran gruplarıyla işbirliği gözlenir. İyi davranış başkalarına yardım etmek ya da onları mutlu etmektir. Artık yaptıklarını ceza almamak için değil; aynı zamanda başkalarını mutlu etmek için yapmaya çalışır.

16 2. GELENEKSEL DÖNEM 4. Aşama: Kanun ve Düzen Eğilimi
Ahlaki anlayış, çevredeki önemli görülen bireylerin beklentilerine uygun davranışların doğru bulunması yerine, davranışların toplumsal sistemin yasal kurallarına ve normlarına uygun olmasını esas alır. Doğru davranış, otoriteye ve sosyal düzene uygun olarak kişinin görevini yerine getirmesidir.

17 3. GELENEK SONRASI DÖNEM 5. Aşama: Sosyal Sözleşme Eğilimi
Genelde toplumsal normlarla değerlere uygun davranışlar sergilemekle birlikte, insani değerlerle çatışan yasal düzenlemeleri sorgulayabilir, bu kuralların değişmesi gerektiğini savunarak bunları reddedebilir. Kanunların demokratik olarak değiştirilebileceği ilkesine sahiptir.

18 6. Aşama: Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi
3. GELENEK SONRASI DÖNEM 6. Aşama: Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi Kişi ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur. Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır. Çünkü “adalet yasanın üstündedir”. Bireyin haklarına saygı esastır.

19 KPSS LİSANS 2013

20 KPSS LİSANS 2012

21 KPSS LİSANS 2008

22 Kaynakça http://egitimbilimlerinotlari.com/tag/ahlak- gelisimi/
media.com/forum/topic/85876-ahlak-ve-ahlaki- gelisim/ gelisimi-kurami/ Sitelerinden bilgiler toplanılıp bir araya getirilmiştir…

23 Dinlediğiniz için teşekkürler…
SON…


"Ahlak gelişimi Barış Uzun b Burak Aktaş b" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları